Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2016
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pozvánka na jednodenní základní kurz PKI, elektronický podpis x na?ízení eIDAS

10.04.2016
Pozvánka na jednodenní základní kurz Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI), elektronický podpis, eIDAS

Garant/p?ednášející: Pavel Vondruška

Termín:
14.4.2016 9:00–17:00 Praha
26.5.2016 9:00–17:00 Praha

Kurz získal akreditaci Ministerstva vnitra ?eské republiky ?. AK/PV-856/2013 podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona ?. 312/2002 Sb., o ú?ednících územních samosprávných celk? a o zm?n? n?kterých zákon?.
Ú?astníci se seznámí s principy fungování PKI z r?zných aspekt?. Ú?astník se seznámí se základními principy asymetrických šifer, s definicemi a požadavky zákona o elektronickém podpisu, bude seznámen s technickým a legislativním pohledem na d?v?ru v certifikáty a ov??ení podpisu a certifikátu. Sou?ástí bude také p?edstavení na?ízení EU eIDAS, které je ú?inné od 1.7.2016.

Cena (v?etn? DPH): 2 420,00 K?
?asová náro?nost: jednodenní kurz

Zdroj: https://akademie.nic.cz/akademie/course/15/detail/
Autor: PV


<<- novější - Read America´s insane draft crypto-borking law that no one´s willing to admit they wrote
GCHQ: Crypto s great, we re your mate, don t be like that and hate - starší ->>
Design: Webdesign