Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

kurz Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)

08.12.2012
Zvu Vás na sv?j jednodenní základní kurz Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)
Termín: 12.12.2012 09:00–17:00
Garant: Pavel Vondruška
Kurz je po?ádán v rámci Akademie CZ.NIC
Kurz seznámí ú?astníky s principy fungování PKI z r?zných aspekt?. Ú?astník se seznámí se základními principy asymetrických šifer, s definicemi a požadavky zákona o elektronickém podpisu, bude seznámen s technickým a legislativním pohledem na d?v?ru v certifikáty a ov??ení podpisu a certifikátu. Sou?ástí budou n?které jednoduché praktické dovednosti – zejména práce s certifikáty (generování, export, import, podpis, ov??ení) a práce s CRL

Cena (v?etn? DPH): 2 400,00 K?
?asová náro?nost: jednodenní kurz

Zdroj: http://www.nic.cz/akademie/course/15/detail/
Autor: PV


Design: Webdesign