Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak se lámalo GnuPG, aneb matematika se sarkasmem

17.05.2004
Analýza slabin balíku GPG vzbudila na prestižní konferenci EUROCRYPT 2004 nemalou pozornost (viz p?ehled od kolegy Jane?ka níže). P?itom by se dalo ?íct, že se vlastn? nestalo až tak moc – jen se poda?ilo prolomit, dodejme ovšem že totáln?, p?ítomnou implementaci podpisového schématu ElGamal, kterou však sami auto?i GPG nepovažovali za perspektivní. Ale ono se stalo a hodn? se stalo! Jasn? se totiž ukázalo, kam to vede, když se skupina nadšenc? vybavených tou správnou kuráží a horkým vydáním „Schneiera“ rozhodne, že už umí všechno a žádní kryptologové jim do toho nemají co mluvit. Nepochybn? to tak cítil i sám autor, nebo? to, jak si pomocí citací z dokumentace GPG blažen? „vychutnává“ všechny zú?astn?né, to prost? nelze p?ehlédnout (m?j favorit je §3.1). Ostatn?, podívejte se sami. Kryptologové nech? se pobaví, ostatní nech? se pou?í d?ív, než budou pou?eni...
Zdroj: http://www.cs.utsa.edu/~shxu/CS4363-Spring2004/EC04.pdf
Autor: TRGiesecke & Devrient awarded IT security common criteria certificate for SECCOS bank signature card - starší ->>
Design: Webdesign