Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Legal and market aspects of the application of Directive 1999/93/EC and practical applications of electronic

15.05.2004
Rozsáhlá a velice zajímavá studie Evropské komise (European Commission) o stavu zapracování a pln?ní sm?rnice o elektronickém podpisu v jednotlivých evropských státech. Studie má 263 stran. Hodnocení legislativy a reálného stavu v ?eské republice najdete na stran? 220 až 222.
Zdroj: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/security/electronic_sig_report.pdf
Autor: PVBezplatný test bezpe?nosti PC p?ipojeného na Internet - starší ->>
Design: Webdesign