Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezplatný test bezpe?nosti PC p?ipojeného na Internet

13.05.2004
P?es 32 000 uživatel? si od ledna otestovalo sv?j po?íta? u spole?nosti AGERIT s.r.o.. Firma nabízí bezplatn? svoji on-line službu, která umož?uje realizovat základní test bezpe?nosti po?íta?e p?ipojeného k síti Internet. Zakladní test byl rozší?en ve spolupráci se spole?ností GRISOFT o další test na 30 nejrozší?en?jších trojských koní.
Zdroj: http://www.test.bezpecnosti.cz
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Legal and market aspects of the application of Directive 1999/93/EC and practical applications of electronic
Design: Webdesign