Mgr. Pavel Vondruška


Vystudoval MFF UK Praha (1981), obor matematická analýza a její aplikace (diplomovou práci zpracoval pod vedením Dr. Davida Preisse). Po ukončení studia pracoval na Ústavu pro hydromechaniku ČSAV jako odborný pracovník. Od roku 1987 byl zaměstnán ve státní správě, kde se zabýval kryptologií a informační bezpečností.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných studií, podílel se na vývoji a hodnocení národních kryptografických zařízení, publikuje v populárních a odborných časopisech (ComputerWorld, Data Security Management, Matematicko-fyzikální rozhledy, atd.), vede sešit odborné skupiny kryptologie při JČMF Crypto-World. Byl členem odborné skupiny GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) při JČMF. Byl členem členem mezinárodního odborného sdružení IACR a stal se členem organizačního výboru mezinárodní konference Pragocrypt´96 a členem mezinárodního organizačního výboru konference Eurocrypt´99. Zúčastnil se řady konferencí zabývajících se problematikou informační bezpečnosti. Profesně se zabývá kryptologickými algoritmy a slabinami informačních systémů. Podílel se na přípravě bezpečnostních vyhlášek NBÚ(Národního bezpečnostního úřadu) a přípravě Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb. Od září 2000 do konce roku 2002 byl členem Odborné pracovní skupiny pro elektronický podpis ÚOOÚ a MV ČR. Od 1.12.2000 byl zaměstnancem (ÚOOÚ) (Úřadu pro ochranu osobních údajů),kde pracoval v odboru elektronického podpisu. Podílel se na přípravě prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu č.366/2001 Sb. Od roku 2005 přednáší externě na MFF UK předmět Standardy v kryptografii.

Od 1.10.2002 pracoval jako specialista v odboru Bezpečnosti Telefónica / O2 Czech Republic(2002-2006 ČESKÝ TELECOM a.s.) . Zde se zabýval především výstavbou certifikační autority a zavedením interního PKI.

Od 1.6.2015 byl zaměstnán ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN a.s.. Byl zde zaměstnán na pozici Bezpečnostního ředitele (dle 412/2015 Sb.) a senior specialisty pro PKI. Od července 2020 je v důchodu. Ve společnosti CETIN a.s. nyní pracuje na částečný úvazek ve funkci senior specialista bezpečnosti.

Od 1.9.2017 je člen přípravného a soutěžního výboru Soutěže v kybernetické bezpečnosti SSKB , Kybersoutěž. Podílí se zejména na přípravě soutěžních úloh.

Copyright © 2005, Pavel Vondruška, all rights reserved | Vondruška Webdesign