Crypto-World

Pinkava

Crypto-World Ing. Jaroslav Pinkava, CSc. (nar. 2.5.1948)

V roce 1972 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické (fakulta národohospodářská, obor ekonomicko-matematické výpočty, specializace statistika). V diplomové práci se zabýval problematikou kontingenčních tabulek. Následně nastoupil na katedře statistiky VŠE jako asistent. V roce 1977 obhájil kandidátskou disertační práci (kandidát matematicko-fyzikálních věd). Téma práce - matematicko-statistické metody v oblasti expertních odhadů.

Od roku 1978 se profesionálně věnuje kryptologii (1978-1997 státní správa, 1998-2002 zaměstnanec AEC spol. s r.o., 2002 - 2005 PVT a.s.. od roku 2005 pracuje ve firmě ZONER Software s.r.o.). Je autorem řady odborných studií. Pracoval v oblasti vývoje - kryptografických zařízení, kryptografického softwaru. Píše články k oblastem blízkým problematice kryptologie - odborné, populární (Crypto-World, DSM, Softwarové noviny), vystupoval na řadě odborných konferencí.

Je místopředsedou odborné skupiny GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) při JČMF. Byl členem organizačního výboru mezinárodní konference Pragocrypt´96 a členem mezinárodního organizačního výboru konference Eurocrypt´99. Od září 2000 byl členem Odborné pracovní skupiny pro elektronický podpis jmenované RNDr.Karlem Neuwirtem (ÚOOÚ). Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb. a přípravě prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu č.336/2001 Sb.
Crypto-World Counter started : 13.5.2003


Comments may be sent to jaroslav.pinkava@gmail.com

Tato doména byla poskytnuta českým informačním serverem CZECHIA pro potřeby e-zinu Crypto-World.

Copyright (c) 2003 - Pavel Vondruška jr.
Webmaster pavel@crypto-world.info
All Rights Reserved