Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.12.2010 DoS pod pokli?kou: Jak odst?elit nep?ítele http://www.lupa.cz JP
31.12.2010 Novoro?ní p?edsevzetí pro malé podnikání http://www.networkworld.com JP
31.12.2010 4. ?tvrtletí 2010 - pokles spamu http://www.net-security.org JP
31.12.2010 Microsoft varuje p?ed wordovskými útoky http://www.computerworld.com JP
31.12.2010 Federální policie (USA) zasahuje proti úto?ník?m ze skupiny Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
31.12.2010 Malware Geinimi a první botnet na platform? Android http://www.networkworld.com JP
30.12.2010 Polští v?dci p?edstavili novou Enigmu. Tvrdí, že šifry nikdo neprolomí http://zahranicni.ihned.cz JP
30.12.2010 Poslouží aféra s WikiLeaks jako budí?ek pro autority v USA? http://blogs.csoonline.com JP
30.12.2010 P?ísp?vek k bezpe?nosti Chip-and-PIN z Cambridge je p?edm?tem kritiky bank http://www.theregister.co.uk JP
30.12.2010 Jak se hacke?i dostali k soukromému PS3 klí?i (CCC)? http://www.engadget.com JP
30.12.2010 Milióny vlastník? Hondy jsou ob?tí datového pr?niku http://news.cnet.com JP
30.12.2010 Fórum 4chan pro aktivisty skupiny Anonymous bylo hacknuto http://www.eweek.com JP
29.12.2010 Byla hacknuta nejv?tší ruská online platební služba - ChronoPay.com http://krebsonsecurity.com JP
29.12.2010 Americký NISt vydal dv? speciální publikace http://csrc.nist.gov JP
29.12.2010 IT bezpe?nost 2010 - rok v p?ehledu http://www.esecurityplanet.com JP
29.12.2010 10 nejv?tších hrozeb roku 2010 http://www.networkworld.com JP
29.12.2010 Chcete být odborníkem na po?íta?ovou forenzní analýzu? http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.12.2010 Recenze knihy Computer Incident Response and Product Security http://www.net-security.org JP
29.12.2010 Starší aplikace pro Facebook nechrání soukromí vaše a vašich p?átel http://www.net-security.org JP
29.12.2010 P?íru?ka : Bezpe?né postupy p?i programování (OWASP) http://www.owasp.org JP
29.12.2010 McAfee p?edpovídá útoky v roce 2011 http://www.eweek.com JP
29.12.2010 P?edpov?? : varianty ?erva Stuxnet budou v roce 2011 d?lat neplechu v informa?ních systémech http://www.eweek.com JP
29.12.2010 Na CCC prob?hla také diskuze k ?ervu Stuxnet http://www.wired.com JP
29.12.2010 Nalezeny byly chyby v TOR anonymiza?ní síti http://www.wired.com JP
29.12.2010 Jak vás ochrání r?zné bezpe?nostní sady p?ed nebezpe?ími na internetu http://www.networkworld.com JP
29.12.2010 Jednodušší mobily nejsou odolné proti smrtícím SMS http://www.wired.com JP
29.12.2010 CCC - každý m?že odposlouchávat GSM hovory http://www.wired.com JP
28.12.2010 25 let vir?: Sluš?áci vym?eli po p?eslici http://www.lupa.cz JP
28.12.2010 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.nist.gov JP
28.12.2010 Co je to traitorware? http://www.eff.org JP
28.12.2010 ICSA, pohled na krajinu IT bezpe?nosti v roce 2010 http://www.net-security.org JP
28.12.2010 Útoky na kryptografii v roce 2010 http://www.eff.org JP
28.12.2010 Hacke?i o vánocích zaúto?ili na kriminální stránky http://www.eweek.com JP
28.12.2010 Ohlédnutí : top 10 bezpe?nostních trend? roku 2010 http://www.networkworld.com JP
28.12.2010 Zpráva o dopadech ?erva Stuxnet v Iránu http://www.wired.com JP
28.12.2010 Hacke?i pozorují sv?t potáp?jící se do chaosu http://www.wired.com JP
28.12.2010 ?ty?i komponenty interních hrozeb http://www.bankinfosecurity.com JP
28.12.2010 Rok 2011 - odpoví bankovní sektor dostate?n? na podvody? http://blogs.bankinfosecurity.com JP
27.12.2010 Sedm p?edsevzetí ohledn? sociálních sítí pro rok 2011 http://gcn.com JP
27.12.2010 The Smart Card Detective (SCD) http://www.cl.cam.ac.uk JP
27.12.2010 Banky si st?žují na p?íliš detailní ?lánek http://www.lightbluetouchpaper.org JP
27.12.2010 Banky a WikiLeaks http://www.nytimes.com JP
27.12.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 51/2010 http://www.root.cz JP
25.12.2010 Japonsko - tvorba po?íta?ových vir? bude zakázána http://news.asiaone.com JP
24.12.2010 Po?íta?ový virus z?ejm? v Íránu poškodil jaderná za?ízení http://www.rozhlas.cz JP
24.12.2010 Audit OpenBSD nenašel zadní vrátka http://www.h-online.com JP
24.12.2010 P?t úchvatných sváte?ních hack? http://www.networkworld.com JP
24.12.2010 To nejlepší z IT bezpe?nosti v roce 2010 (výb?r ?lánk?) http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.12.2010 Telefonicky Vám oznámí, že si máte nainstalovat antivir http://www.eweek.com JP
24.12.2010 CIA a NSA odpovídají na WIkiLeaks http://www.h-online.com JP
23.12.2010 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.nist.gov JP
23.12.2010 CSO - p?t tip? k tomu, abyste zazá?il jako bezpe?nostní ?editel http://www.csoonline.com JP
23.12.2010 Jak chrán?ný je cloud? http://www.tomshardware.com JP
23.12.2010 Doporu?ení od CheckPointu pro vytvá?ení silných hesel http://www.net-security.org JP
23.12.2010 Existující zranitelnost všech verzí IE http://www.net-security.org JP
23.12.2010 P?t pravidel pro ochranu online bankovních ú?t? http://www.bankrate.com JP
23.12.2010 Top 5 bezpe?nostních událostí roku 2010 http://www.computing.co.uk JP
23.12.2010 Muž z Minnesoty hacknul sousedovo Wi-Fi, úto?il na amerického viceprezidenta Bidena http://www.eweek.com JP
23.12.2010 Studie z Harvardu - k DDoS útok?m na stránky obhájc? lidských práv http://www.computerworld.com JP
23.12.2010 Bezpe?nost : Soukromí, hacktivisté, interní hrozby - bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2011 http://www.eweek.com JP
23.12.2010 Výzkumníci postavili botnet, aby vyzkoušeli, jak funguje http://www.networkworld.com JP
22.12.2010 Piráti cht?jí ší?it utajované dokumenty http://www.lupa.cz JP
22.12.2010 K varováním vyhledáva?e Google ohledn? rizikových stránek http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.12.2010 Hesla jsou nejslabším ?lánkem v online bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
22.12.2010 Recenze knihy Cyber War (Bruce Schneier) http://www.schneier.com JP
22.12.2010 Diskuze k možným zadním vrátkám v OpenBSD pokra?uje http://www.computerworld.com JP
22.12.2010 Amazon - jeho služba Mechanical Turk je zneužívána ke generování spamu http://www.eweek.com JP
22.12.2010 Zkrácená url a nebezpe?í útok? DDoS http://news.softpedia.com JP
21.12.2010 Kyberkriminalita, t?i hrozby, na které je t?eba si o svátcích dávat pozor http://blogs.reuters.com JP
21.12.2010 Viry v roce 2010 http://www.net-security.org JP
21.12.2010 Význam identity ve v?ku digitálních technologií http://www.net-security.org JP
21.12.2010 P?t krok? k detekování a prevenci podvod? ve ve?ejném sektoru http://www.net-security.org JP
21.12.2010 Voln? dostupný bezpe?nostní nástroj najde zranitelný a zastaralý SW http://www.net-security.org JP
21.12.2010 Sociální sít? jsou používání k zjišt?ní profilu, nalezení a zmocn?ní se ob?ti http://www.net-security.org JP
21.12.2010 Každý ?tvrtý uživatel vypíná sv?j antivir (kv?li výkonu po?íta?e) http://www.theregister.co.uk JP
21.12.2010 Imobilizéry v autech se dají snadno obejít http://www.theregister.co.uk JP
21.12.2010 Video : WikiLeaks, Julian Assange a Pentagon http://www.youtube.com JP
21.12.2010 Falešné bezpe?nostní produkty se p?ipojují k falešným antivir?m http://www.eweek.com JP
21.12.2010 Zve?ejn?na databáze zabudovaných soukromých SSL klí?? http://threatpost.com JP
21.12.2010 Vaše organizace se stala ob?tí pr?niku hacker?. Co te?? http://www.informationweek.com JP
21.12.2010 Hacke?i napadli cestovní kancelá? z New Yorku, získali p?ístup k dat?m ze 110 000 platebních karet http://www.computerworld.com JP
20.12.2010 Nigel Stanley : Po?íta?ová kriminalita, kybernetické války, kyberterorizmus a hacktivismus http://www.it-analysis.com JP
20.12.2010 Také Bank of America zastavila své služby pro WikiLeaks http://www.thetechherald.com JP
20.12.2010 Londýn, je chystána akce Cybercrime Security Forum (kv?ten 2011) http://www.freshbusinessthinking.com JP
20.12.2010 Bezpe?nost sít? a p?edpoklad NSA http://www.eweek.com JP
20.12.2010 Vaše aplikace (pro iPhone a Android) vás sledují http://online.wsj.com JP
20.12.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 50/2010 http://www.root.cz JP
19.12.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 12/2010 http://crypto-world.info PV
18.12.2010 Sou?asná kryptografie : Quo vadis? http://www.computerworld.com JP
18.12.2010 NSA pracuje se svou sítí, jako kdyby kompromitovaná http://www.theinquirer.net JP
18.12.2010 Microsoft Security Essentials, verze 2 https://www.microsoft.com JP
18.12.2010 Draft Prohibiting SSL Version 2.0 http://www.ietf.org JP
17.12.2010 NIST vydal Special Publication 800-132, Recommendation for Password Based Key Derivation Part 1: Storage Applications http://csrc.nist.gov JP
17.12.2010 ?eho si je t?eba všímat, abyste mohli provád?t správná rozhodnutí ohledn? informa?ní bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
17.12.2010 Bezpe?nost v roce 2020 - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
17.12.2010 Europol : Je navrhováno z?ízení evropského centra boje proti po?íta?ové kriminalit? http://www.computing.co.uk JP
17.12.2010 P?t bezpe?nostních trend? v roce 2011 pro cloud computing http://www.computerworld.com JP
17.12.2010 Google zpochyb?uje metodologii podle níž byl IE vyhodnocen jako tém?? dokonalý bloker malware http://www.theregister.co.uk JP
17.12.2010 Existence zadních vrátek v OpenBSD je zpochyb?ována http://www.networkworld.com JP
17.12.2010 ?erv Stuxnet - efektivní stejn? jako vojenská zbra? http://arstechnica.com JP
17.12.2010 Televizory HDTV p?ipojené k internetu mohou být zneužity hackery http://www.theregister.co.uk JP
17.12.2010 Videa z konference DOJOCON 2010 http://www.irongeek.com JP
17.12.2010 „Nejvyhledávan?jší“ bezpe?nostní hrozby roku 2010 http://searchsecurity.techtarget.com JP
17.12.2010 Ruská policie p?ekládá jen dobré zprávy http://krebsonsecurity.com JP
17.12.2010 Ohio State University - osobní data 3/4 miliónu lidí ohrožena po nedávném pr?niku http://www.nytimes.com JP
17.12.2010 Úsp?šný útok DDoS nevyžaduje tak vysoký po?et úto?ník?, jak se objevilo v n?kterých médiích http://www.zdnet.co.uk JP
17.12.2010 Velká Británie - nezbytnost prov??ení bezpe?nosti IT mající vztah k objekt?m, kde se pracuje s jadernými materiály http://www.mirror.co.uk JP
16.12.2010 Bezpe?nost IT - jak p?ežít rok 2011 http://www.net-security.org JP
16.12.2010 Desítka doporu?ení pro bezpe?nost chytrých mobil? http://www.net-security.org JP
16.12.2010 Za v?tšinu ze ztrát dat mohou interní zam?stnanci http://www.net-security.org JP
16.12.2010 Gawker - pojeho hacknutí slouží Twitter jako zdroj hromadného spamu http://www.computing.co.uk JP
16.12.2010 IE 9 má blokovat až 99 procent všeho malware http://www.computerworld.com JP
16.12.2010 Zatýkání ve vztahu k skupin? Anonymous prob?hla v ?ecku a Holandsku http://www.theregister.co.uk JP
16.12.2010 Výpov?? vývojá?e po vypršení ml?enlivosti - úmyslná zadní vrátka FBI v OpenBSD IPSEC http://permalink.gmane.org VK
16.12.2010 Zabudovala FBI zadní vrátka do OpenBSD? http://www.theregister.co.uk JP
16.12.2010 Nová taktika pro podvody - falešné programy pro defragmentaci http://news.cnet.com JP
16.12.2010 Záplaty Microsoftu z tohoto týdne pokrývají i díru, kterou využíval Stuxnet http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.12.2010 V p?ípad? úniku dat z MacDonalda usp?l cílený phishing http://krebsonsecurity.com JP
16.12.2010 Nmap, Nessus, Nikto - t?i nástroje, které m?žete sami použít k penetra?ním test?m http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
15.12.2010 NIST vydal Special Publication 800-39 (Final Public Draft), Integrated Enterprise-Wide Risk Management: Organization, Mission, and Information System View http://csrc.nist.gov JP
15.12.2010 P?ete?ení bufferu - tutoriál http://lukenotricks.blogspot.com JP
15.12.2010 XSS útoky - chra?te se p?ed nimi https://www.infosecisland.com JP
15.12.2010 Jak smyslupln? doplnit váš antivir http://www.h-online.com JP
15.12.2010 PandaLabs : Hlavní trendy IT bezpe?nosti pro rok 2011 http://www.net-security.org JP
15.12.2010 Botan - kryptografická knihovna C++ http://freshmeat.net JP
15.12.2010 Podle analýzy NSS Labs jsou na tom IE8 a IE9 podstatn? lépe z hlediska ochrany proti malware než konkuren?ní prohlíže?e http://www.eweek.com JP
15.12.2010 Americká armáda smontovala superpo?íta? z tém?? 2000 konzolí Playstation http://www.telegraph.co.uk JP
15.12.2010 Kolik pen?z stojí organizaci útok hacker?? http://bits.blogs.nytimes.com JP
15.12.2010 Odborník ?íká, za ?ervem Stuxnet je nejspíše ?ína http://www.darkreading.com JP
15.12.2010 Anonymous úto?í na faxy Anti-WikiLeaks organizací http://www.theregister.co.uk JP
14.12.2010 Recenze knihy : Social Engineering: The Art of Human Hacking http://www.redorbit.com JP
14.12.2010 Desítka dosud nejvíce ni?ivých útok? hacker? http://www.thedailybeast.com JP
14.12.2010 Trendy bezpe?nosti pro bezdrát v roce 2011 http://www.net-security.org JP
14.12.2010 ENISA - zpráva k rizik?m malware pro chytré mobily http://www.enisa.europa.eu JP
14.12.2010 Reklamní sít?, které vlastní Google resp. Microsoft ší?í malware http://www.theregister.co.uk JP
14.12.2010 Analýza uniklých hesel (Gawker Media) http://blogs.wsj.com JP
14.12.2010 Analýza nástroje pro penetra?ní testování Metasploit http://www.infosecwriters.com JP
14.12.2010 Top 10 bezpe?nostních historií roku 2010 http://www.eweek.com JP
14.12.2010 Komentá? k zákazu USB disk?, CD atd. (USA) http://www.wired.com JP
14.12.2010 ?lenové skupiny Anonymous nejsou tak anonymní, jak si možná myslí http://news.cnet.com JP
13.12.2010 Stali byste se dobrovoln? sou?ástí botnetu? http://www.zive.cz JP
13.12.2010 Hacke?i ukradli data zákazník? McDonalda http://www.computerworld.com JP
13.12.2010 Bankomatoví podvodníci používající GSM http://krebsonsecurity.com JP
13.12.2010 Pentagon - zákaz USB za?ízení (díky WikiLeaks) http://www.eweek.com JP
13.12.2010 K útok?m na podporu WikiLeaks http://www.wired.com JP
13.12.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 49/2010 http://www.root.cz JP
11.12.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
11.12.2010 E-zin Crypto-World 11/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
10.12.2010 Do finále SHA-3 postupuje BLAKE, Grostl, JH, Keccak a Skein http://csrc.nist.gov VK
10.12.2010 Hacke?i zaúto?ili na systém ?eské pošty http://www.novinky.cz JP
10.12.2010 Test antivir?: jak si poradí s neznámými viry? http://www.zive.cz JP
10.12.2010 Drama Wikileaks - popis jeho pr?b?hu v ?ase http://www.networkworld.com JP
10.12.2010 Hlídejte si své platební karty http://www.networkworld.com JP
10.12.2010 Pot?ebujeme druhý internet? http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.12.2010 16-letý Holan?an uv?zn?n za útoky na podporu WikiLeaks http://www.islandcrisis.net JP
10.12.2010 Ross Anderson k WikiLeaks http://www.lightbluetouchpaper.org JP
10.12.2010 PayPal v nesnázích http://thenextweb.com JP
10.12.2010 Anonymous hájí WikiLeaks, ale co je to vlastn? za skupinu? http://www.guardian.co.uk JP
10.12.2010 Jaké to je - být pod útokem DDoS? http://www.itworld.com JP
10.12.2010 LOIC - aplikace vyvinutá hackery pro útoky DoS na weby http://gizmodo.com JP
09.12.2010 Hacke?i úto?í na ty, kdož jsou chápáni jako nep?átelé WikiLeaks http://www.nytimes.com JP
09.12.2010 Top 5 technik vishingu http://www.securitynewsportal.com JP
09.12.2010 Nová verze OpenSSL opravuje dv? zranitelnosti http://www.h-online.com JP
09.12.2010 Asi je na mém po?íta?i malware. Co mám d?lat? http://www.networkworld.com JP
09.12.2010 Nejv?tší hrozbou pro online bankovnictví jsou trojané jako je ZeuS http://www.securityweek.com JP
09.12.2010 Jak banky rozpoznají ú?ty soumar? p?i jejich otev?ení http://www.securityweek.com JP
09.12.2010 Bezpe?nostní trendy pro rok 2011 (podle spole?nosti Fortinet) http://www.net-security.org JP
09.12.2010 Zadní vrátka v Symbian firmware http://www.h-online.com JP
09.12.2010 WikiLeaks - pohybující se cíl http://www.renesys.com JP
09.12.2010 Bylo zablokování ú?tu WikiLeaks spole?ností PayPal legální? http://techcrunch.com JP
09.12.2010 K zavád?ní standardu PCI v.2.0 http://resources.idgenterprise.com JP
08.12.2010 Zabezpe?ení desktopu s Windows 7 v p?ti krocích http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
08.12.2010 Americká U.S. Bank údajn? zatajila datový pr?nik http://www.startribune.com JP
08.12.2010 ?esko : po?et infikovaných web? se proti lo?sku zdvojnásobil http://www.novinky.cz JP
08.12.2010 12 záludných váno?ních podvod? http://www.crn.com JP
08.12.2010 Odveta stoupenc? WikiLeaks - útoky DDoS http://www.networkworld.com JP
08.12.2010 Zajist?te sv?j iPad zámkem http://www.net-security.org JP
08.12.2010 Co bude nového v roce 2011? Více podvod? a krádeží ID http://www.net-security.org JP
08.12.2010 Bezp. odborníci varují - aktualizované profily na Facebooku budou prozrazovat o uživateli dokonce ješt? více informací http://www.theregister.co.uk JP
08.12.2010 Aktuální po?adí botnet? - Rustock na jeho ?ele http://www.theregister.co.uk JP
08.12.2010 DNSSec je tady, ale uživatelé s ním neumí zacházet http://www.eweek.com JP
08.12.2010 Falešné dokumenty na internetu, k aktivitám Scanlab http://krebsonsecurity.com JP
08.12.2010 IE9 a problém sledování (historie prohlíže?e) http://blogs.msdn.com JP
08.12.2010 K zat?ení Juliana Assange ve Velké Británii http://www.guardian.co.uk JP
07.12.2010 Americký NIST vydal t?i drafty http://csrc.nist.gov JP
07.12.2010 Top bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2011 http://news.yahoo.com JP
07.12.2010 Incidenty s malware zvedají náklady na IT http://www.infosecurity-us.com JP
07.12.2010 Desítka voln? dostupných antimalware nástroj?, které stojí za vyzkoušení http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.12.2010 Sedm d?vod?, pro? bezpe?nostní profesionálové chybují http://www.csoonline.com JP
07.12.2010 První hodina phisherské kampan? je nejvíce „produktivní“ http://www.scmagazineuk.com JP
07.12.2010 Srovnání voln? dostupných a placených antivir? http://www.pcworld.com JP
07.12.2010 Otestujte si sv?j DNS jmenný server http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.12.2010 Top 10 - problémy podnikové bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
07.12.2010 Esej Bruce Schneiera : Kybernetická válka a budoucnost kybernetických konflikt? http://www.schneier.com JP
07.12.2010 Holandští noviná?i spustili vyhledáva? pro zve?ejn?né dokumenty WikiLeaks http://www.computerworld.com JP
07.12.2010 Irán oznámil zat?ení podez?elých z atentátu na experta pro Stuxnet http://www.theregister.co.uk JP
07.12.2010 Co byste m?li v?d?t o sledování historie (vašeho prohlíže?e) http://krebsonsecurity.com JP
07.12.2010 Outsourcing a bezpe?nostní požadavky http://www.eweek.com JP
07.12.2010 Osama chce být vaším p?ítelem na Facebooku http://www.wired.com JP
07.12.2010 ?ínská spole?nost Huawei z?izuje centrum kybernetické bezpe?nosti ve Velké Británii http://www.reuters.com JP
06.12.2010 Po?íta?ový gang infikoval všechny bankomaty v ruském m?st? http://www.net-security.org JP
06.12.2010 Kdo v ?ín? na?ídil útok proti spole?nosti Google? http://www.washingtontimes.com JP
06.12.2010 Nalezena nová cesta, která umož?uje obejít tzv. Protected Mode pro IE http://www.theregister.co.uk JP
06.12.2010 Odborník - zm?ny v koncepcích po?íta?ové bezpe?nosti Pentagonu jsou jen velmi základní a velmi opožd?né http://articles.cnn.com JP
06.12.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 48/2010 http://www.root.cz JP
03.12.2010 Po?íta?oví piráti berou Vánoce útokem http://www.novinky.cz JP
03.12.2010 Hacke?i napadli server hostující ProFTPD http://www.theregister.co.uk JP
03.12.2010 Soukromí na internetu mizí, deset d?vod?, pro? tomu tak je http://www.eweek.com JP
03.12.2010 Desítka nejv?tších bezpe?nostních pád? roku 2010 http://www.networkworld.com JP
03.12.2010 Nechcete, aby se vaše informace ocitly v titulcích s WkiLeaks? http://www.pcworld.com JP
03.12.2010 Francouzská státní televize France 24 je doup?tem hacker?? http://www.guardian.co.uk JP
03.12.2010 Lady Gaga - n?me?tí hacke?i zísali p?ístup k jejímu po?íta?i http://www.telegraph.co.uk JP
03.12.2010 Vyd?ra?ské malware v MBR http://www.prevx.com JP
03.12.2010 DNSSec Resource Center - stránka obsahující pot?ebné informace http://www.verisign.com JP
03.12.2010 Útok trojanských tiskáren http://infoworld.com JP
02.12.2010 Jaká byla bezpe?nost IT v roce 2010 a jaká bude v roce 2011 http://www.computerworld.com JP
02.12.2010 Nový útok ve Facebooku typu Like p?ináší variantu ?erva ZeuS http://www.crn.com JP
02.12.2010 K firewall?m nové generace http://www.networkworld.com JP
02.12.2010 Bezpe?n? na sociální síti http://www.net-security.org JP
02.12.2010 Evropa ned?v??uje praktikám v USA ohledn? ochrany soukromí http://www.computerworld.com JP
02.12.2010 Wikileaks už nehostuje na Amazonu EC2 http://www.eweek.com JP
02.12.2010 USA - Federální obchodní komise : jsou t?eba nové p?ístupy pro ochranu soukromí online http://www.eweek.com JP
02.12.2010 Sledování vaší historie: jak pornostránky sledují, které jiné pornoweby jste navštívil http://blogs.forbes.com JP
02.12.2010 Jaké je to být ženou v tém?? pánském odv?tví? http://www.csoonline.com JP
02.12.2010 Kanada : stojíme p?ed obdobnými hrozbami, jako byla ztráta dat, která zve?ejnilo Wikileaks http://www.canada.com JP
02.12.2010 ?ína - nar?stající hacking je velkou hrozbou http://english.people.com.cn JP
02.12.2010 Ruský ob?an jako jeden z nejv?tších ši?itel? spamu http://www.theregister.co.uk JP
02.12.2010 Po?íta?ová špionáž na k?ižovatce http://www.darkreading.com JP
01.12.2010 Spam - top ten zemí, ze kterých je rozesílán https://www.icsalabs.com JP
01.12.2010 ?ína v letošním roce uv?znila stovky hacker?, ale situace z?stává p?íšerná http://www.dnaindia.com JP
01.12.2010 Desítka nejv?tších bezpe?nostních historií roku 2010 http://www.crn.com JP
01.12.2010 Organizacím se neda?í kontrolovat USB za?ízení http://www.net-security.org JP
01.12.2010 Top 10 záležitostí pro rok 2011, které se týkají soukromí http://www.net-security.org JP
01.12.2010 Kryptologové crackli systém pro prokazování p?vodnosti digitálních obrázk? http://www.theregister.co.uk JP
01.12.2010 K aktuální situaci s bankovními trojany http://www.eweek.com JP
01.12.2010 Výnosy z botnet? . jak podvodníci kasírují peníze http://www.eweek.com JP
01.12.2010 Na Facebooku koluje podvodná aplikace slibující, že ukáže profily návšt?vník? stránek uživatele http://www.eweek.com JP
01.12.2010 K n?kterým odhalením Wikileaks http://arstechnica.com JP
01.12.2010 K nejnov?jšímu ransomware (vyd?ra?skému SW) http://news.yahoo.com JP
01.12.2010 Dokumenty Wikileaks obsahují mnoho technických a technologických tajemství http://www.informationweek.com JP
Design: Webdesign