Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.12.2008 Jaké budou bezpe?nostní trendy roku 2009? http://news.cnet.com JP
31.12.2008 Konference - ukázán podvržený digitální certifikát (byla využita kolize MD5) https://blogs.verisign.com JP
30.12.2008 Implementace systém? pro prevenci a detekci pr?nik? - doporu?ení odborník? http://go.techtarget.com JP
30.12.2008 Bezpe?nosti sít? v roce 2009 - žeb?í?ek top 9 hrozeb http://www.csoonline.com JP
30.12.2008 Chaos Communication Congress - cracknutí bezpe?nostní architektury iPhone http://www.heise-online.co.uk JP
30.12.2008 Nejlepší postupy - ochrana proti vir?m, spyware a hacker?m http://www.ddj.com JP
30.12.2008 Kybernetická bezpe?nost - žeb?í?ek top 5 zpráv v roce 2008 http://searchsecurity.techtarget.com JP
30.12.2008 Jak vypadá takový pr?nik v malém podnikání http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.12.2008 Nejzajímav?jší bezpe?nostní zprávy z IT v roce 2008 http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.12.2008 Osm sporných mýt? okolo bezpe?nosti osobního po?íta?e http://www.informit.com JP
29.12.2008 Fyzická bezpe?nost vašeho datového centra http://www.csoonline.com JP
29.12.2008 Phishing v roce 2008 a doporu?ení Davida Gewirtze http://www.computingunplugged.com JP
29.12.2008 P?íští generace terorizmu a univerzity http://blogs.zdnet.com JP
29.12.2008 Rok 2008 byl dobrým rokem pro špatné hochy http://news.bbc.co.uk JP
29.12.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 52/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.12.2008 Chra?te svoji organizaci p?ed hrozbami sociálního inženýrství http://go.techtarget.com JP
26.12.2008 SystemTrack a DataProtect - nové ?ešení ochrany p?ed krádežemi IT http://www.tv-pc-novinky.cz JP
26.12.2008 Cryptol - speciální jazyk pro kryptografii http://www.galois.com JP
26.12.2008 10 krok? pro zabezpe?ení vašich Windows Vista http://www.networkworld.com JP
26.12.2008 PKI a další kryptografické koncepty ve stru?ném p?ehledu http://www.packtpub.com JP
26.12.2008 Ješt? n?která doporu?ení k probíhajícím svátk?m http://blogs.zdnet.com JP
25.12.2008 NIST vydal draft SP 800-120 Recommendation for EAP Methods Used in Wireless Network Access Authentication http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.12.2008 Plán obnovy - jak vypracovat vhodnou strategii? http://blogs.csoonline.com JP
25.12.2008 Digitální ráme?ky od Samsungu obsahují virus http://www.securityfocus.com JP
25.12.2008 Virtualizace serveru - vyplatí se ve vztahu k rizikúm? http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.12.2008 Odtajn?né dokumenty NSA - A History of U.S. Communications Security http://www.governmentattic.org JP
25.12.2008 USA - k nové generaci p?ístupových karet http://cryptome.org JP
25.12.2008 Rozhovor s šéfem RSA Laboratories (Ari Juels) http://news.cnet.com JP
25.12.2008 Máte v po?íta?i vir? http://voices.washingtonpost.com JP
24.12.2008 SSL certifikátom a zabezpe?ným stránkam zrejme nie je možné dôverova? http://www.dsl.sk JP
24.12.2008 Varování p?ed nebezpe?ími pro váš po?íta? o svátcích http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.12.2008 Trendy IT bezpe?nosti v roce 2009 http://news.zdnet.co.uk JP
24.12.2008 Jak chránit data p?i probíhající akvizici a spojení firem http://www.eweek.com JP
24.12.2008 Knihy k penetra?nímu testování http://www.securityfocus.com JP
23.12.2008 Bezpe?nostní pr?niky v roce 2008 - top ten http://www.bankinfosecurity.com
23.12.2008 Sout?ž SHA-3 - již t?i algoritmy (z celkem 51) jsou rozbity http://www.securityfocus.com
23.12.2008 IT bezpe?nost - rok 2008 v datech http://www.infomaticsonline.co.uk
23.12.2008 Základy bezpe?né práce s notebookem http://www.informit.com
23.12.2008 Microsoft varuje - pozor na hrozby SQL útok? http://www.computerworld.com
23.12.2008 USA - plány pro obranu kybernetického prostoru http://www.gcn.com
23.12.2008 Draft IETF smime - Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org
23.12.2008 Draft IETF pkix - An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization http://www.ietf.org
23.12.2008 K zranitelnostem n?kterých antivirových skener? http://www.heise-online.co.uk
23.12.2008 Podvody s kartami - jak mohou probíhat? http://www.lightbluetouchpaper.org
22.12.2008 Útoky malware v roce 2008 - top ten http://www.crn.com
22.12.2008 Spot?ebitelé a bezpe?nostní rizika digitálního sv?ta http://www.infosecwriters.com
22.12.2008 Malé notebooky a velká rizika s nimi spojená http://www.computerworld.com
22.12.2008 Udržujte sv?j po?íta? v bezpe?í i v roce 2009 http://www.download.com
22.12.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 51/2008 http://bezpecnost.interval.cz
20.12.2008 Slíd?ní po ?esku a po evropsku - aneb BIG BROTHER u nás http://www.iure.org VK
19.12.2008 SSL - zabezpe?ení šifrovaného provozu http://www.zdnetasia.com JP
19.12.2008 Koncepce bezpe?nostních strategií http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.12.2008 James Bamford - interview s autorem knih o NSA http://sacurrent.com JP
19.12.2008 Jak se bránit útok?m typu clickjacking http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.12.2008 Nástroj pro forenzní analýzu sít? - NetwokMiner http://www.irongeek.com JP
19.12.2008 Chra?te se p?ed po?íta?ovými útoky http://www.networkworld.com JP
19.12.2008 NIST vydal Interagency Report 7539, Symmetric Key Injection onto Smart Cards http://csrc.nist.gov JP
19.12.2008 Keyloggery pod mikroskopem http://honeyblog.org JP
18.12.2008 25th Chaos Communication Congress http://events.ccc.de JP
18.12.2008 Stát New York - online rizika spot?ebitel? (?ísla z p?ehledu) http://www.net-security.org JP
18.12.2008 Pot?ebujete antivir? http://www.itsecurity.com JP
18.12.2008 Nový ESET Online Scanner zdarma zkontroluje po?íta? na p?ítomnost vir?, spyware a rootkit? http://www.computerworld.cz JP
18.12.2008 Úto?ník - p?t fází úsp?šné penetrace sít? http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.12.2008 Microsoft vydal mimo?ádnou záplatu pro Internet Explorer http://www.theregister.co.uk JP
18.12.2008 Top ten ?erného trhu hacker? aneb co se nejvíce prodává http://www.daniweb.com JP
18.12.2008 P?t nejlepších nástroj? pro Linux/BSD (typu firewall) http://www.intranetjournal.com JP
17.12.2008 Otestujte sv?j DNS server https://www.grc.com JP
17.12.2008 Pravá tvá? BSA. Byznys a vysoká politika http://www.dsl.cz JP
17.12.2008 Deset nejv?tších bezpe?nostních historií roku 2008 http://www.crn.com JP
17.12.2008 Jaká bude po?íta?ová kriminalita v roce 2009? http://www.csoonline.com JP
17.12.2008 Ochrana soukromí - Ameri?ané p?estávají d?v??ovat Google http://networks.silicon.com JP
17.12.2008 Opera - nová verze ?eší vážné zranitelnosti http://blogs.zdnet.com JP
16.12.2008 NSA - Suite B Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
16.12.2008 Autentiza?ní postupy, je jich mnoho. Které jsou úsp?šné? http://www.networkworld.com JP
16.12.2008 Nejv?tší po?iny po?íta?ové kriminality v roce 2008 http://www.networkworld.com JP
16.12.2008 Dvoufaktorová autentizace a p?t mýt? s ní spojených http://www.scmagazineus.com JP
16.12.2008 Mince fungující jako nástroj špionáže http://www.thinkgeek.com JP
16.12.2008 Bezdrátové VPN http://www.networkworld.com JP
16.12.2008 Hacke?i kompromitují weby s cílem infikovat po?íta?e (využití ?erstv? oznámené chyby IE) http://www.eweek.com JP
16.12.2008 P?t krok? k zabezpe?ení vaší bezdrátové sít? http://go.techtarget.com JP
16.12.2008 Americký soudce: ?lov?ka nelze nutit tomu, aby vydal heslo k šifrovaní http://news.cnet.com JP
16.12.2008 Hoax: Internetová špína, která úto?í na každého z nás http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
15.12.2008 Nejvíce nebezpe?né jsou p?enosné USB disky http://www.feedit.cz JP
15.12.2008 NIST vydal Draft Special Publication 800-63 Revision 1 - E-Authentication Guideline http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.12.2008 12 d?vod? pro to, pro? penetra?ní testy budou i nadále používány http://www.csoonline.com JP
15.12.2008 Cílem hacker? v p?íštím roce budou populární stránky s dobrou reputací http://www.scmagazineuk.com JP
15.12.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 50/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
15.12.2008 Nová ?ešení k vzdálené ochran? ukradeného notebooku http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.12.2008 Jsou spot?ebitelé lhostejní k stále ?ast?jším informacím o krádežích ID? http://www.infosecwriters.com JP
15.12.2008 Co chcete v?d?t o etickém hackingu http://www.infosecwriters.com JP
13.12.2008 Sleduje vás hacker aneb jak hacke?i získávají vaše soukromá data http://www.popularmechanics.com JP
12.12.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 12/2008 http://crypto-world.info PV
12.12.2008 Hackerské momenty v roce 2008 - Top 10 http://www.networkworld.com JP
12.12.2008 2.sv?tová válka - USA vs. Japonsko a kryptologie http://www.nsa.gov JP
12.12.2008 Další žeb?í?ek - Top 9 bezpe?nostních hrozeb po rok 2009 http://www.net-security.org JP
12.12.2008 Váš antivir m?že být vstupní branou pro hackery http://www.net-security.org JP
12.12.2008 Praktická paranoia bezpe?nostního profesionála - d?v??uj, ale prov??uj http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.12.2008 Adobe brání bezpe?nost Acrobatu 9 - používejte silná hesla http://blogs.adobe.com JP
12.12.2008 Nezam?stnaní IT = po?íta?ová kriminalita? http://www.silicon.com JP
12.12.2008 Lze hacknout termostaty (s dálkovým ovládáním)? http://www.schneier.com JP
11.12.2008 E-zin Crypto-World 11/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
11.12.2008 SHA-3: (de facto sv?tový) hashovací standard má 51 kandidát?, první kolo sout?že práv? za?alo http://csrc.nist.gov VK
11.12.2008 NIST vydal draft SP 800-56B Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.12.2008 Sedm smrtelných h?ích? sí?ové bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
11.12.2008 Hrozby o blížících se svátcích - Top 10 http://www.net-security.org JP
11.12.2008 Google zve?ejnilo svoji p?íru?ku - Browser Security Handbook http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
11.12.2008 Deset podob podvod? - nejv?tší hrozby bankám v roce 2009 http://www.bankinfosecurity.com JP
11.12.2008 Maskovaný USB flash disk http://www.thinkgeek.com JP
11.12.2008 Nová esej Bruce Schneiera : Audit http://www.schneier.com JP
11.12.2008 Crimeware na webech je rozší?ené tak, jako nikdy p?edtím http://news.cnet.com JP
11.12.2008 Jak nejlépe chránit svá data (Iron Mountain) http://go.techtarget.com JP
10.12.2008 Indie: p?edseda vlády zakázal vládním ú?edník?m používat G-mail (d?vodem jsou ?ínští hacke?i) http://www.itexaminer.com JP
10.12.2008 Web Security Trends Report Q4 2008 (Finjan - MCRC) https://www.finjan.com JP
10.12.2008 Boom krádeží informací o kreditních kartách - komentá? Symantecu http://www.canada.com JP
10.12.2008 Velká Británie: Policie není p?ipravena na mezinárodní po?íta?ovou kriminalitu http://www.computerworld.com JP
10.12.2008 Jaké další kroky v boji se spamem? http://www.informationweek.com JP
10.12.2008 Jaká je budoucnost penetra?ních test?? http://www.networkworld.com JP
10.12.2008 Bezpe?nost iPhone http://www.infoworld.com JP
10.12.2008 Sedm krok? pro bezpe?nost vaší sít? http://go.techtarget.com JP
10.12.2008 Jak hodnotit r?zné typy útok? z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
09.12.2008 CSRF útoky a zranitelnost domácích router? http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.12.2008 Jak vlastn? pracuje SSH? http://www.informit.com JP
09.12.2008 IETF pkix - draft: PKI Resource Query Protocol (PRQP) http://www.ietf.org JP
09.12.2008 Klasifikace kandidát? na SHA-3 http://eprint.iacr.org JP
09.12.2008 Nové univerzitní centrum pro kybernetickou bezpe?nost (San Antonio - USA) http://www.networkworld.com JP
09.12.2008 Rozhovor s Eugenem Kasperskym http://www.crn.com JP
09.12.2008 USA a budoucnost kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
09.12.2008 Mega-D botnet je zpátky (pilulky na penis) http://www.theregister.co.uk JP
09.12.2008 V ší?ení malware hrají zranitelnosti jen menší roli http://www.computerworld.com JP
09.12.2008 Recenze knihy : Nmap Network Scanning http://books.slashdot.org JP
09.12.2008 Jaká je dnešní pirátská scéna? http://www.computerworld.com JP
08.12.2008 Nabídka zajímavé práce v oblasti Cryptography, Security, Comp, Tele, Video, ... pro evropský ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz VK
08.12.2008 Vishing (VoIP phishing) - jeden z nar?stajících problém? http://www.networkworld.com JP
08.12.2008 Deset bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2009 http://www.crn.com JP
08.12.2008 Bezpe?nost internetu je zni?ena a nikdo neví, jak to napravit http://www.nytimes.com JP
08.12.2008 N?mecko -na ?erném trhu obíhají data k ú?t?m 21 milión? n?meckých ob?an? http://www.wiwo.de JP
08.12.2008 NSA a její nové kapacity http://www.sacurrent.com JP
08.12.2008 Objevila se nová varianta trojana DNSChanger http://www.theregister.co.uk JP
08.12.2008 ECRYPT - nové cíle - kryptografické algoritmy, digitální vodoznaky http://www.physorg.com JP
08.12.2008 Wireshark - seznamte se s tímto analyzátorem sít? (video) http://www.irongeek.com JP
08.12.2008 Distribuovaný útok na SSH servery http://www.heise-online.co.uk JP
08.12.2008 Recenze knihy: Googling Security http://books.slashdot.org JP
08.12.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 49/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
05.12.2008 70 procent malých a st?edních firem jde do roku 2009 s nezebezpe?enými sít?mi http://www.marketwatch.com JP
05.12.2008 Stínová ekonomika jde dop?edu i díky novým typ?m malware http://www.net-security.org JP
05.12.2008 Hacknuté televizní vysílání - zábavné video http://www.schneier.com JP
05.12.2008 Odbornící ?íkají: americká kybernetická bezpe?nost pot?ebuje nové myšlenky http://news.zdnet.co.uk JP
05.12.2008 Zájemc? o koupi spole?nosti Certicom (eliptická kryptografie) p?ibývá http://business.theglobeandmail.com JP
05.12.2008 P?ehled IT bezpe?nostních hrozeb v 2.pololetí 2008 podle spole?nosti F-Secure http://www.f-secure.com JP
05.12.2008 Vý?atek z knihy: Voice Over IP Security http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.12.2008 Stínová ekonomika nadále roste, varuje Symantec http://www.lupa.cz JP
04.12.2008 Pevný disk s AES šifrováním cracknut http://www.heise-online.co.uk JP
04.12.2008 12 v?cí, které byste m?li znát o správ? ID http://go.techtarget.com JP
04.12.2008 P?t krok?, které Obama musí u?init ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.cso.com.au JP
04.12.2008 Co nabízí OpenDNS? http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.12.2008 Ohroženo je v podstat? každé PC s Windows http://www.computerworld.com JP
04.12.2008 Známá stránka pro elektronické platby hacknuta http://voices.washingtonpost.com JP
03.12.2008 Jak bojovat s phishingovými podvody http://www.sciam.com JP
03.12.2008 Vylepšení postupu pro rekonstrukci soukromého klí?e RSA (p?i útoku typu studený boot) http://eprint.iacr.org JP
03.12.2008 Experiment - nechrán?ný po?íta? p?ipojený k internetu byl za dv? hodiny nepoužitelný http://www.stuff.co.nz JP
03.12.2008 FBI varuje p?ed kybernetickými podvody, které využívají blížící se svátky http://www.networkworld.com JP
03.12.2008 Jak zabezpe?it hlasové sít? (VoIP) http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
03.12.2008 P?t v?cí, které by m?l Microsoft provést pro zabezpe?ení Windows 7 http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.12.2008 Kaminsky a historie jím objevené chyby DNS http://www.wired.com JP
03.12.2008 Útoky na webové aplikace a možnosti obrany http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.12.2008 Bezpe?ný e-mail s pomocí OpenPGP, ?ást 2 http://www.informit.com JP
02.12.2008 Lze rootkity odstranit? http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.12.2008 Teoretický pohled na kryptoanalýzu využívající postranní kanály http://eprint.iacr.org JP
02.12.2008 Apple doporu?uje antiviry pro Mac OS X (poprvé) http://www.securityfocus.com JP
02.12.2008 RSA - populárn? o tomto nejznám?jším systému s ve?ejným klí?em http://scienceblogs.com JP
02.12.2008 Nový ?erv buduje masivní botnet http://www.computerworld.com JP
02.12.2008 Bezpe?nost LAN - shrnutí nejlepších postup? http://go.techtarget.com JP
01.12.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 48/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
01.12.2008 Antiviry vás p?ed botnety nezachrání http://networksasia.net JP
01.12.2008 (In) Secure Magazine - vyšlo nové ?íslo (prosinec 2008) http://www.net-security.org JP
01.12.2008 Muzeum NSA (National Security Agency) http://www.baltimoresun.com JP
Design: Webdesign