Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
26.12.2008 PKI a další kryptografické koncepty ve stru?ném p?ehledu http://www.packtpub.com JP
25.12.2008 Odtajn?né dokumenty NSA - A History of U.S. Communications Security http://www.governmentattic.org JP
23.12.2008 Sout?ž SHA-3 - již t?i algoritmy (z celkem 51) jsou rozbity http://www.securityfocus.com
12.12.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 12/2008 http://crypto-world.info PV
12.12.2008 2.sv?tová válka - USA vs. Japonsko a kryptologie http://www.nsa.gov JP
11.12.2008 E-zin Crypto-World 11/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
11.12.2008 SHA-3: (de facto sv?tový) hashovací standard má 51 kandidát?, první kolo sout?že práv? za?alo http://csrc.nist.gov VK
11.12.2008 NIST vydal draft SP 800-56B Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Using Integer Factorization Cryptography http://csrc.ncsl.nist.gov JP
10.12.2008 Jak hodnotit r?zné typy útok? z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
09.12.2008 Klasifikace kandidát? na SHA-3 http://eprint.iacr.org JP
08.12.2008 Nabídka zajímavé práce v oblasti Cryptography, Security, Comp, Tele, Video, ... pro evropský ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz VK
08.12.2008 ECRYPT - nové cíle - kryptografické algoritmy, digitální vodoznaky http://www.physorg.com JP
03.12.2008 Vylepšení postupu pro rekonstrukci soukromého klí?e RSA (p?i útoku typu studený boot) http://eprint.iacr.org JP
02.12.2008 Teoretický pohled na kryptoanalýzu využívající postranní kanály http://eprint.iacr.org JP
02.12.2008 RSA - populárn? o tomto nejznám?jším systému s ve?ejným klí?em http://scienceblogs.com JP
Design: Webdesign