Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.12.2006 Nové hackerské nástroje pro Bluetooth http://www.heise-security.co.uk JP
30.12.2006 Happy New Year - pozor na ?erva http://www.crn.com JP
30.12.2006 Spam - p?edpov?? dalšího r?stu http://www.infoworld.com JP
30.12.2006 IBE (šifrování na základ? ID) konstruované z kryptografického párování http://eprint.iacr.org JP
30.12.2006 HD DVD cracknuto? http://arstechnica.com JP
29.12.2006 R?zné techniky pro hledání bezpe?nostních chyb SW http://www.computerworld.com JP
29.12.2006 Tech Republic - top download of 2006 http://ct.techrepublic.com.com JP
29.12.2006 draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
28.12.2006 Služba Decryptum - dešifruje soubory Word/Excel http://www.heise-security.co.uk JP
28.12.2006 Filtrování spamu na základ? obsahu http://www.infosecwriters.com JP
28.12.2006 P.Gutman - analýza ochran obsahu ve Windows Vista http://www.cs.auckland.ac.nz JP
28.12.2006 Váno?ní malware http://www.theregister.co.uk JP
28.12.2006 Microsoft vidí botnety jako hlavní nebezpe?í pro rok 2007 http://www.computerworld.com JP
28.12.2006 draft IETF pkix - Server-based Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
27.12.2006 Dynamické hashovací funkce http://eprint.iacr.org JP
27.12.2006 Hacker a Google Code Search http://www.shoemoney.com JP
27.12.2006 ?eho se obává exekutiva organizací? http://www.destinationcrm.com JP
27.12.2006 ?ekají nás neviditelné útoky? http://www.computerworld.com.au JP
27.12.2006 SAGE - voln? dostupný nástroj - algebra, geometrie, teorie ?ísel a kryptografie http://space4commerce.blogspot.com JP
27.12.2006 EV certifikáty - noví obchodníci budou mít problém http://www.msnbc.msn.com JP
27.12.2006 Pas s RFID ?ipem - jak tento ?ip vy?adit z provozu http://www.wired.com JP
23.12.2006 Viry, ?ervy a malware - top 2006 http://www.net-security.org JP
23.12.2006 rfc.4772 - Bezpe?nostní dopady dnešního používání DES (Data Encryption Standard) http://www.rfc-archive.org JP
23.12.2006 miniHSM (nCipher) - první zapušt?ný HW bezpe?nostní modul http://embeddedtechjournal.com JP
23.12.2006 Rok 2006 v IT bezpe?nosti - ohlédnutí http://www.theregister.co.uk JP
23.12.2006 Skrytí vaší totožnosti online - technický pr?vodce http://www.techsoup.org JP
23.12.2006 Likvidace dat na pevném disku - data jsou forenzn? neobnovitelná (studie) http://www.infosecwriters.com JP
23.12.2006 Efektivní využití vašeho systému pro detekci pr?nik? http://www.infosecwriters.com JP
23.12.2006 NIST - Managing Enterprise Risk in Today’s World of Sophisticated Threats http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.12.2006 NIST - Recommended Security Controls for Federal Information Systems (SP 800-53) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.12.2006 Draft IETF pkix - Server-based Certificate Validation Protocol (SCVP) - verze 29 http://www.ietf.org JP
23.12.2006 Draft IETF S/MIME - ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
22.12.2006 2007 a poptávka po bezpe?nostních odbornících http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.12.2006 Steganografie - k možnostem její detekce http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.12.2006 Zabezpe?ení pomocí SSL - základy http://www.thawte.com JP
21.12.2006 Sedm novoro?ních p?edsevzetí http://www.s-ox.com JP
21.12.2006 Doporu?ení jak zni?it data z Vašeho pevného disku http://www.computerworld.com JP
21.12.2006 V dob? rozvoje IT komunikací si uživatelé právo na soukromí musí vybojovat http://www.siliconvalley.com JP
21.12.2006 Draft IETF S/MIME - Identity-based Encryption Architecture http://www.ietf.org JP
20.12.2006 Jak spravovat firewall http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.12.2006 Váno?ní p?ání - tentokrát z té druhé strany... http://www.infomaticsonline.co.uk JP
20.12.2006 Skype - trojan instaluje spyware http://news.zdnet.co.uk JP
20.12.2006 PatchGuard API - MS vydal první draft http://www.computerworld.com JP
20.12.2006 Nový draft IETF smime - Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
19.12.2006 A ješt? k spamu http://www.eweek.com JP
19.12.2006 Co by cht?l bezpe?nostní odborník jako dárek pro komunitu bezpe?nosti IT http://www.securityfocus.com JP
19.12.2006 GNU/Linux a detekce rootkit? http://linuxhelp.blogspot.com JP
19.12.2006 Nová verze prohlíže?e Opera obsahuje antiphishingový filtr http://www.computerworld.com JP
19.12.2006 Nejv?tší známé prvo?íslo http://www.infoplease.com JP
19.12.2006 Váno?ní dárek pro kryptologa :-) http://www.emergentchaos.com JP
19.12.2006 Cookies - jak je nepoužívat http://www.informit.com JP
19.12.2006 Bezpe?nost PHP pod drobnohledem http://www.securityfocus.com JP
18.12.2006 ?trnáctero seznam? zajímavých nej http://www.csoonline.com JP
18.12.2006 Sít? bot? a spam - v roce 2007 to bude horší http://www.crn.com JP
18.12.2006 Jak p?ežít rok 2007 http://www.networkcomputing.com JP
18.12.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 50. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
15.12.2006 Vyšel Crypto-World 12/2006 http://crypto-world.info PV
15.12.2006 E-zin Crypto-World 11/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.12.2006 Srovnání bezpe?nosti IE7 a Firefoxu 2.0 http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.12.2006 P?edstavuje Internet nebezpe?né prost?edí? http://www.lupa.cz JP
15.12.2006 Výchova pracovník? ve vztahu k bezpe?nosti IT http://www.computerworld.com JP
15.12.2006 Bruce Schneier - ke kvalit? hesel používaných v reálu http://www.schneier.com JP
14.12.2006 Abeceda plánování obnovy po havariích http://www.csoonline.com JP
14.12.2006 Predikce - 10 nejd?ležit?jších trend? ve vztahu k bezpe?nosti pro p?íští rok http://www.sans.org JP
14.12.2006 ING Direct - nové opat?ení proti key-logger?m http://www.infomaticsonline.co.uk JP
14.12.2006 Boj proti terorizmu a efektivnost vyt?žování dat http://www.cato.org JP
14.12.2006 Jména zví?ecích milá?k? a krádeže ID http://www.rsasecurity.com JP
13.12.2006 Vý?atek z knihy Configuring IPCop Firewalls: Closing Borders with Open Source http://www.linuxjournal.com JP
13.12.2006 Forensic Discovery - celá kniha online k stáhnutí http://www.porcupine.org JP
13.12.2006 Vánoce s novým po?íta?em a také s viry a jiným malware http://www.computeractive.co.uk JP
13.12.2006 Unix/Linux - o p?íkazu ifconfig http://linuxhelp.blogspot.com JP
13.12.2006 Diskuse k spamu na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
13.12.2006 Kdo je ?i jsou Rock Phish - jsou prý odpov?dni za tém?? polovinu útok? typu phishing http://www.computerworld.com JP
13.12.2006 Životnost kryptografických klí?? a digitální certifikáty http://blogs.sun.com JP
13.12.2006 IPsec tutoriál - ?ást t?etí http://www.embedded.com JP
13.12.2006 Los Angeles - univerzita - jeden z nejv?tších dosavadních bezpe?nostních pr?nik? http://www.washingtonpost.com JP
13.12.2006 Draft IETF pkix - Subject Alternative Name for expression of service name http://www.ietf.org JP
12.12.2006 Nejv?tší hrozby webovským aplikacím v roce 2007 http://go.techtarget.com JP
12.12.2006 SE Linux - ucelený p?ístup k bezpe?nosti http://specialreports.linux.com JP
12.12.2006 Informa?ní bezpe?nost a praxe podnikání http://www.infosecwriters.com JP
12.12.2006 Nová verze - Iptables Tutorial 1.2.2 http://www.linuxsecurity.com JP
12.12.2006 RFID personální firewall http://www.schneier.com JP
12.12.2006 Kaspersky p?edpovídá, že 90 procent sou?asného malware pob?ží i na Windows Vista http://news.zdnet.co.uk JP
12.12.2006 Správa hesel v IE a Firefoxu - ?ást 2. http://www.securityfocus.com JP
12.12.2006 Knihovna v pythonu pro RFID, open source http://rfidiot.org VK
11.12.2006 Recenze knihy Bezpe?nost v Linuxu (Bob Toxen) http://programujte.com JP
11.12.2006 Jak by (ne)m?lo vypadat Vaše pracovišt? http://www.csoonline.com JP
11.12.2006 Jaký byl rok 2006 v IT bezpe?nosti? http://www.networkworld.com JP
11.12.2006 K bezpe?nosti kryptografických protokol? http://eprint.iacr.org JP
11.12.2006 Goldreich. O - On Post-Modern Cryptography http://eprint.iacr.org JP
08.12.2006 Hacke?i mí?í na chytré telefony http://digiweb.ihned.cz JP
08.12.2006 Informa?ní bezpe?nost - kdo je za ní odpov?dný? http://www.infosecwriters.com JP
08.12.2006 PuTTY a SSH http://www.howtoforge.com JP
08.12.2006 Krádeže IP adres - identifikace v reálném ?ase http://www.eecs.umich.edu JP
08.12.2006 Strážce pro Váš RFID chip (RFID Guardian) http://www.cs.vu.nl JP
08.12.2006 Bezpe?nost databází http://searchsecurity.techtarget.com JP
07.12.2006 Deset otázek, které byste si m?li položit, pokud se chcete ujistit, že aktiva vaší fimy jsou ochrán?ná http://go.techtarget.com JP
07.12.2006 OSN varuje p?ed ztrátou hesel. 5 našich tip?, jak se bránit. http://technet.idnes.cz JP
07.12.2006 rfc.4757 - The RC4-HMAC Kerberos Encryption Types Used by Microsoft Windows http://www.rfc-archive.org JP
07.12.2006 NIST vydal - Special Publication 800-89, Recommendation for Obtaining Assurances for Digital Signature Applications http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.12.2006 Reakce na incident (podniky, firmy) - analýza sít? a disku http://www.hackerpimps.com JP
07.12.2006 Test firewall? - ty bezplatné jsou lepší než jejich placení konkurenti http://www.arnnet.com.au JP
07.12.2006 Windows Management Instrumentation Command-line - co je to? http://www.net-security.org JP
07.12.2006 McAfee - první spyware nalezen na mobilech http://www.infomaticsonline.co.uk JP
07.12.2006 Unabomber a šifra jím použitá http://cbs5.com JP
07.12.2006 MS Office ve Vista a IRM (Information Rights Management) http://www.informationweek.com JP
06.12.2006 Záplaty - n?které mýty http://www.it-observer.com JP
06.12.2006 Ubuntu (Kubuntu) - jak zabezpe?it? http://www.linuxforums.org JP
06.12.2006 Užite?nost freeware pro IT bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.12.2006 Sedm faktor?, které zvyšují rizika pr?nik? v sí?ové bezpe?nosti http://go.techtarget.com JP
06.12.2006 Nakonfigurování firewallu pomocí NetFilter/iptables http://www.novell.com JP
05.12.2006 Popis šifry Delastelle - BIFID http://www.root.cz PV
05.12.2006 Útok na bezcertifikátové podpisové schéma http://eprint.iacr.org JP
05.12.2006 rfc.4758 - Cryptographic Token Key Initialization Protocol (CT-KIP) http://www.rfc-archive.org JP
05.12.2006 Další seznam SW nástroj?, tentokrát pro bezpe?nostního ?editele (CISO) http://www.csoonline.com JP
05.12.2006 Microsoft Phishing Filter http://www.microsoft.com JP
05.12.2006 ?erv na stránkách MySPace využívá exploit v QuickTime http://www.computerworld.com JP
05.12.2006 Transakce prost?ednictvím mobilních za?ízení a bezpe?nost http://www.ddj.com JP
05.12.2006 Pr?vodce bezpe?ností mobilních za?ízení http://go.techtarget.com JP
05.12.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 48. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
04.12.2006 Detekce rootkit? http://www.networkcomputing.com JP
04.12.2006 Robert Vamosi k otázce Windows Vista a bezpe?nost http://reviews.cnet.com JP
04.12.2006 25 cest k lepšímu zabezpe?ení vaší VoIP sít? http://www.voiplowdown.com JP
04.12.2006 Joanna Rutkowska - Introducing Stealth Malware Taxonomy http://www.net-security.org JP
03.12.2006 Které fyzické zámky jsou bezpe?né? http://www.engadget.com JP
03.12.2006 Caine & Abel - vydána nová verze 4.2 http://www.oxid.it JP
03.12.2006 Top 10 - RFID - nejlepší, nejhorší a nejblázniv?jší použití http://networks.silicon.com JP
01.12.2006 Internetové bankovnictví: Obez?etnost a selský rozum http://www.finexpert.cz JP
01.12.2006 Skype - jeho bezpe?nost a jeho používání v organizacích http://hackreport.net JP
01.12.2006 Bankomaty nejsou bezpe?né http://redtape.msnbc.com JP
01.12.2006 P?ehled nástroj? použitelných pro r?zná bezpe?nostní hodnocení a penetra?ní testy http://www.infosecwriters.com JP
01.12.2006 Rozlišujte vlastnictví dat a vlastnictví technického za?ízení http://www.schneier.com JP
01.12.2006 Útoky specifické pro hardware http://i.cmpnet.com JP
Design: Webdesign