Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.12.2005 Jak se bránit p?ed zneužitím díry ve WMF souborech? http://www.cdr.cz JP
30.12.2005 IT - hrozby v roce 2006 http://www.net-security.org JP
30.12.2005 Security Focus - rok 2005 a bezpe?nost dat http://www.securityfocus.com JP
30.12.2005 Antivirové programy - jak rychle reagují http://www.securitynewsportal.com JP
30.12.2005 Spam - top ten v roce 2005 http://www.ottawasun.com JP
30.12.2005 K bezpe?nosti VoIP http://www.infosecwriters.com JP
29.12.2005 Bruce Perens - Open Source Series - knihy k stáhnutí http://www.phptr.com JP
29.12.2005 Zranitelnost wmf.soubor? - i pro pln? záplatovaná Windows XP a Windows Server 2003 http://www.computerworld.com JP
29.12.2005 Ohlédnutí za uplynulým rokem http://www.computerworld.com JP
29.12.2005 recenze knihy - Securing IM and P2P Applications for the Enterprise http://books.slashdot.org JP
29.12.2005 Konference Black Hat 2006 - oznámení http://marc.theaimsgroup.com JP
29.12.2005 NetBSD - Crypto-Graphic Disk http://www.onlamp.com JP
28.12.2005 Sv?t bezpe?nosti v podání McAfee http://www.lupa.cz JP
28.12.2005 Cíle útok? vir? v roce 2005 se zm?nily http://news.bbc.co.uk JP
28.12.2005 Xbox 360 - úsp?ch hacker?? http://www.theinquirer.net JP
28.12.2005 Anonymní spojení http://www.windowsecurity.com JP
28.12.2005 17 chyb, které ud?lal Microsoft ve vztahu k bezpe?nosti Xboxu http://events.ccc.de JP
27.12.2005 Top sedm chyb p?i programování v PHP, které mohou vést k bezpe?nostním dírám http://www.sitepoint.com JP
27.12.2005 Microsoft a bezpe?nost IT v roce 2005 http://www.itsecurity.com JP
27.12.2005 Útoky rhybá?? také v arabském sv?t? http://www.arabnews.com JP
27.12.2005 Váno?ní malware http://www.computerworld.com JP
27.12.2005 2006 - top trendy v IT bezpe?nosti http://www.redherring.com JP
27.12.2005 ARC - synchronní proudová šifra vytvo?ená z hashovací funkce http://www.obsidis.org JP
27.12.2005 Adaptivní firewally s IP tabulkami http://www.sans.org JP
27.12.2005 Rok v IT bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
26.12.2005 O ?eských špionech v 16. století http://blisty.cz PV
25.12.2005 Potvrzeno nalezení 43. Mersennova prvo?ísla ... http://www.mersenne.org PV
25.12.2005 Porovnání technologií zabezpe?ení e-mail? http://email-security.net VK
23.12.2005 Oby?ajný USB kábel? Omyl - keylogger http://www.zive.sk JP
23.12.2005 Vydána NIST Special Publication 800-21-1 - Guideline for Implementing Cryptography in the Federal Government http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.12.2005 ?ty?i novoro?ní p?edsevzetí v bezpe?nosti IT http://www.securitypipeline.com JP
23.12.2005 Šifrování - krásná myšlenka, ale málokdo ji chce implementovat http://www.computerworld.com JP
23.12.2005 lockx.exe rootkit - instaluje na po?íta?ích Mr.Beana http://marc.theaimsgroup.com JP
23.12.2005 Metadata ve Windows Vista - bezpe?nostní rizika http://news.com.com JP
23.12.2005 Vliv rodinných p?íslušník? na bezpe?nost IT organizace http://www.infosecwriters.com JP
22.12.2005 Po?íta?ová bezpe?nost v roce 2005 - komentovaný p?ehled http://www.net-security.org JP
22.12.2005 VoIP a bezpe?nost http://www.uscert.gov JP
22.12.2005 Instant Messenger a váno?ní ?erv (Santa Claus worm) http://news.zdnet.co.uk JP
22.12.2005 Forenzní nástroje typu open source http://www.digital-evidence.org JP
22.12.2005 Sociální inženýrství a další hrozby bezpe?nosti vnit?ní sít? http://www.net-security.org JP
21.12.2005 Obchodování online malých firem a informa?ní bezpe?nost http://www.infosecwriters.com JP
21.12.2005 Mobily a bezpe?nost - v roce 2006 hrozby porostou http://www.electricnews.net JP
21.12.2005 Sober - 5. ?i 6. leden 2006 http://reviews.cnet.com JP
21.12.2005 Bezpe?nost internetu - je zapot?ebí nová architektura - ?ást 3 http://www.technologyreview.com JP
21.12.2005 Nový draft IETF PKIX - Attribute Certificate Policies extension http://www.ietf.org JP
20.12.2005 Objeveno 43. Mersennovo prvo?íslo... http://www.mersenne.org PV
20.12.2005 Techniky hackování webovských aplikací http://www.infosecwriters.com JP
20.12.2005 Recenze : PrepLogic CISSP Practice Exam http://netsecurity.about.com JP
20.12.2005 Lama? hesel (password cracker) - John the Ripper - vyšla nová verze http://www.openwall.com JP
20.12.2005 Bezpe?nostní firma - hacknuta její databáze zákazník? http://www.washingtonpost.com JP
20.12.2005 Bezpe?nost internetu - je zapot?ebí nová architektura - ?ást 2 http://www.technologyreview.com JP
20.12.2005 Jak bude vypadat nová verze SSH (verze 4.3) http://www.securityfocus.com JP
20.12.2005 Rizika uvnit? sít? http://www.theregister.co.uk JP
19.12.2005 Nejv?tší horory v IT bezpe?nosti http://nwc.networkingpipeline.com JP
19.12.2005 O nebezpe?ných souborech, které kolujív P2P sítích http://www.informationweek.com JP
19.12.2005 Co o vás mohou vše necht?n? prozradit vámi publikované dokumenty na webu. http://www.scmagazine.com JP
19.12.2005 Windows OneCare - objeveny n?které problémy http://news.zdnet.co.uk JP
19.12.2005 Bezpe?nost internetu - je zapot?ebí nová architektura http://www.technologyreview.com JP
18.12.2005 Vyšel Crypto-World 12/2005 http://crypto-world.info PV
17.12.2005 Bezpe?nost - jak p?ežít v roce 2006 http://www.securitypipeline.com JP
17.12.2005 Nový draft LTANS - Requirements for Data Validation and Certification Services http://www.ietf.org JP
17.12.2005 Nové rfc.4262 - X.509 Certificate Extension for Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Capabilities ftp://ftp.rfc-editor.org JP
16.12.2005 Vyšlo : RFC 4231 - Identifiers and Test Vectors for HMAC-SHA-224, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 ftp://ftp.rfc-editor.org PV
16.12.2005 Windows XP certifikovány (Common Criteria - EAL 4) http://www.betanews.com JP
16.12.2005 NIST - DRAFT Special Publication 800-76, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification http://csrc.nist.gov JP
16.12.2005 NIST - Special Publication 800-77: Guide to IPsec VPNs. http://csrc.nist.gov JP
16.12.2005 Holandská skupina hacker? tvrdí, že úsp?šn? hackla Xbox 360 http://www.infomaticsonline.co.uk JP
16.12.2005 Kvantová kryptografie versus nápad z Texas A&M University http://www.wired.com JP
16.12.2005 Jsou p?ipravovány normy pro šifrování dat na discích a páskách http://www.networkworld.com JP
16.12.2005 Linux PC - bezpe?né nastavení http://insight.zdnet.co.uk JP
16.12.2005 rfc.4325 - Key Infrastructure Authority Information Access Certificate Revocation List (CRL) Extension ftp://ftp.rfc-editor.org JP
15.12.2005 Jak navrhovat deterministické generátory náhodných ?ísel http://csrc.nist.gov VK
15.12.2005 Googlem ukradená hesla http://www.lupa.cz JP
15.12.2005 Web Service Security - p?íru?ka (MS) http://msdn.microsoft.com JP
15.12.2005 P?edváno?ní nákupy - varování firmy Sophos http://www.scmagazine.com JP
15.12.2005 Online obchody - prodejci ubezpe?ují zákazníky o bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
15.12.2005 Krádeže ID - nej?ast?jší ob?tí jsou mladí lidé http://seattlepi.nwsource.com JP
15.12.2005 UltraSPARC T1 system (Sun) - šikovný nástroj pro kryptografické postupy http://blogs.sun.com JP
15.12.2005 Bezpe?nost IRC http://www.infosecwriters.com JP
15.12.2005 Detekce pr?nik? - technika s nízkými náklady http://www.infosecwriters.com JP
14.12.2005 Bezpe?né brouzdání s VMware Player (voln? k stažení) http://entmag.com JP
14.12.2005 Brian Snow (NSA) - Pot?ebujeme záruky! http://www.acsa-admin.org JP
14.12.2005 P?ete?ení bufferu a antivirové programy http://reviews.cnet.com JP
14.12.2005 Cyber Security Industry Alliance vydala zprávu National Agenda for Information Security in 2006 https://www.csialliance.org JP
14.12.2005 Rootkity a hardware http://news.com.com JP
14.12.2005 Jak cracknout hesla ve Windows? http://www.thetechzone.com JP
14.12.2005 USB za?ízení a bezpe?nost (USB = Ultimate Security Breakdown?) http://www.it-observer.com JP
13.12.2005 Biometrie - jsou zapot?ebí spolehliv?jší ?te?ky otisk? prst? http://www.yubanet.com JP
13.12.2005 V?tšina ukradených ID nebude nikdy použita http://www.schneier.com JP
13.12.2005 5.leden - Sober zaúto?í http://news.zdnet.co.uk JP
13.12.2005 Prohlíže?e a SSL certifikáty - co se chystá http://news.zdnet.com JP
13.12.2005 Analýza log? v síti Cisco http://lachniet.com JP
12.12.2005 E-zin Crypto-World 11/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.12.2005 Bezpe?nost IT není technologický ale p?edevším ekonomický problém http://www.internetnews.com JP
12.12.2005 MS Windows Live vás budou sledovat... http://www.theinquirer.net JP
12.12.2005 Lámání šifer - lidský faktor http://stinet.dtic.mil JP
12.12.2005 V roce 2005 se objevilo 10 000 nových bot? http://www.scmagazine.com JP
12.12.2005 Tony Bradley - další doporu?ení k p?edváno?ním nákup?m ( v IT Security) http://netsecurity.about.com JP
12.12.2005 NSA doporu?uje kryptografické algoritmy, které jsou sou?ástí tzv. Suite B http://www.fcw.com JP
09.12.2005 Rootkity - co nás ?eká? http://www.emailbattles.com JP
09.12.2005 Studie - online krádeže ID, rhyba?ení atd. http://www.antiphishing.org JP
09.12.2005 ?eská pošta - implementace elektronického podpisu firmou Cybertrust http://www.ebcvg.com JP
09.12.2005 Cracking a ochrana pred ním, 10. ?as?: Problémy ochrán Delphi aplikácií http://www.zive.sk JP
09.12.2005 Ztráta dat o zákaznících - jaký to má dopad na firmu https://www.financialcryptography.com JP
09.12.2005 Sony vydala novou verzi záplaty svého ochranného softwaru http://news.com.com JP
09.12.2005 P?ehled - v?tšina domácích po?íta?? není správn? zabezpe?ena. http://news.com.com JP
09.12.2005 Nebezpe?í hesel (passwords), která neexpirují http://www.it-observer.com JP
09.12.2005 P1363 - nová verze dokumentu P1361 - Techniques Based on Hard Problems over Lattices http://grouper.ieee.org JP
09.12.2005 Draft skupiny IETF-LTANS - Evidence Record Syntax (ERS) http://www.ietf.org JP
08.12.2005 Internetové podvody. Jak se bránit proti nejr?zn?jším podlým trik?m na internetu http://www.pcworldsecurity.cz JP
08.12.2005 Instant Messenger - bot, který s vámi chatuje http://www.computerworld.com JP
08.12.2005 Tajný život rootkitu http://www.computerworld.com JP
08.12.2005 I digitální kamera m?že být nástrojem pro krádež po?íta?ových dat http://www.it-observer.com JP
08.12.2005 UK - hacker znectil vládní webovské stránky http://www.computerweekly.com JP
08.12.2005 Neochota p?ipravit bezpe?n?jší DNS http://www.cbronline.com JP
08.12.2005 Forenzní analýza malware - krok za krokem http://www.antionline.com JP
08.12.2005 Apache a bezpe?nost - 20 tip? http://www.petefreitag.com JP
08.12.2005 Schneier - výzkum typu snake-oil v ?asopise Nature http://www.schneier.com JP
08.12.2005 SMS007: šifrujte textové zprávy http://www.mobilmania.cz JP
07.12.2005 Srovnání technologií pro bezpe?ný e-mail: X.509 / PKI, PGP, and IBE http://email-security.net JP
07.12.2005 Bezpe?nostní manažer - jak by m?l komunikovat - 10 tip? http://www.infosecwriters.com JP
07.12.2005 Web, který se neubránil phishingu http://www.lupa.cz JP
07.12.2005 Sophos - Sophos Security Threat Management Report 2005 http://www.sophos.com JP
07.12.2005 UK - web da?ového ú?adu - podvod v rozsahu 30 mlionu liber http://news.com.com JP
07.12.2005 On-line bankovnictví a nebezpe?í internetu http://www.smh.com.au JP
07.12.2005 CD od firmy SONY BMG - nová rizika http://news.zdnet.com JP
07.12.2005 IPSec a VPN http://www.infosecwriters.com JP
07.12.2005 Šifrování celého disku - z praxe http://www.techworld.com VK
06.12.2005 Nová ochrana p?ed softwarovými piráty (Unified Software Protection) http://www2.safenet-inc.com PV
06.12.2005 Bezpe?nost sítí - The third annual Strategic Deployment Survey - Secure Enterprise, http://www.secureenterprisemag.com JP
06.12.2005 P?edváno?ní top ten knih v IT Security http://netsecurity.about.com JP
06.12.2005 Hacker - p?íklad jeho myšlení http://www.infohacking.com JP
06.12.2005 Identifikace, pseudonymy a autentizace http://www.rsasecurity.com JP
06.12.2005 Sony DRM rootkit - ke krádeži kódu (open source) http://www.freedom-to-tinker.com JP
06.12.2005 Zlepšení bezpe?nostních vlastností Windows XP prost?ednictvím nastavení registr? http://techrepublic.com.com JP
06.12.2005 Univerzita San Diego - krádež osobních dat http://www.signonsandiego.com JP
05.12.2005 Prevence útok? na PKIX certifikáty - útok?, které vychází ze sou?asných slabin hashovacích funkcí http://LookIt.proper.com JP
05.12.2005 RSS - krádež (únos) - není to zase tak obtížné http://www.corante.com JP
05.12.2005 Nepracuje váš po?íta? na drogovou mafii? http://reviews.cnet.com JP
05.12.2005 Google s desktop search - nalezena bezpe?nostní chyba http://news.zdnet.com JP
05.12.2005 Nový draft IETF S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures http://www.ietf.org JP
02.12.2005 RFC 4270 - Attacks on Cryptographic Hashes in Internet Protocols ftp://ftp.rfc-editor.org PV
02.12.2005 Cracking a ochrana pred ním, 9. ?as?: Instantná obrana softvéru http://www.zive.sk JP
02.12.2005 Klasifikace spyware není jednoduchou záležitostí http://www.securityfocus.com JP
02.12.2005 Firmy musí ?elit rostoucímu nebezpe?í od nep?ítele uvnit? firemní sít? http://www.scmagazine.com JP
02.12.2005 A co ?lov?k ? (dopln?k k SANS Top 20 list) http://rwanner.blogspot.com JP
02.12.2005 NIST - kvantové po?íta?e - nové výsledky http://www.itsecurity.com JP
02.12.2005 USA - více než p?tina uživatel? se p?ed svátky vyhne online nákup?m ze strachu z krádeže osobních údaj? http://www.infoworld.com JP
01.12.2005 Mark Russinovich se vrací k problému Sony DRM rootkit http://www.sysinternals.com JP
01.12.2005 Xbox 360 hack http://www.theinquirer.net JP
01.12.2005 O po?átcích NSA http://www.fas.org JP
01.12.2005 Listopadovému top ten vir? vévodí Sober-Z http://www.theregister.co.uk JP
01.12.2005 Trendy v informacích médií, které se týkají IT bezpe?nosti (studie RSA conference) http://www.itsecurity.com JP
01.12.2005 Instant Messenger - existuje již 62 ?erv? http://news.zdnet.co.uk JP
01.12.2005 Windows Live Safety Center - bezplatná služba MS http://safety.live.com JP
01.12.2005 ?te?ka RSS v IE7 - možný prost?edek ší?ení ?erv?? http://www.securitynewswire.com JP
Design: Webdesign