Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.12.2004 Spam tvo?il cca 80 -90% e-mail? v roce 2004 a další statistiky http://www.snpx.com VK
29.12.2004 Zimmermann?v telegram poslal USA do války (Toulky zajímavými zákoutími kryptologie) http://technet.idnes.cz PV
29.12.2004 Tipy pro Windows XP SP 2 http://www.winnetmag.com JP
28.12.2004 Databáze "prov??eného" softwaru http:// LT
28.12.2004 McDonald p?edm?tem útoku hackera http://www.news24.com JP
28.12.2004 Novoro?ní p?esevzetí pro oblast po?íta?ové bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
28.12.2004 Windows Security Checklist, Part 5: Are Cookies Really Guid for You? http://castlecops.com JP
28.12.2004 receneze knihy Network Security Hacks http://www.oreilly.com JP
25.12.2004 Problémy s p?ípravou evropských pas? s biometrií http://www.theregister.co.uk JP
25.12.2004 Vydány exploity pro nové chyby Windows http://news.com.com JP
25.12.2004 K bezpe?nosti databází http://www.securitypipeline.com JP
25.12.2004 Nalezeno více bezpe?nostních chyb v databázích Oracle a IBM http://news.zdnet.com JP
23.12.2004 SW pro dešifrování WLAN zdarma http://www.net-security.org VK
22.12.2004 CoolWebSearch - varování - spyware, které zm?ní bezpe?nostní nastavení vašeho Internet Exploreru http://news.zdnet.co.uk JP
22.12.2004 Bezpe?nost online - není nad?je? http://software.silicon.com JP
22.12.2004 Top 5 privacy issues for 2005 http://www.computerworld.com JP
22.12.2004 Prof. Anderson upozor?uje na to, že nové ?ipové karty s PINem p?ekvapiv? p?ináší v?tší riziko http://www.theregister.co.uk VK
21.12.2004 10 stálic v zákonech hovo?ících o bezpe?nosti IT - Microsoft http://www.microsoft.com JP
21.12.2004 N?mecko - zat?eno p?t m?ž? pro podez?ení krádeže 30 000 euro prost?ednictvím phishingu. http://news.zdnet.co.uk JP
21.12.2004 Kvantová kryptografie p?ichází do praxe http://www.sciam.com JP
21.12.2004 Bezpe?nost WiFi - FAQ http://groups-beta.google.com VK
21.12.2004 Bezpe?nostní software zdarma http://www.snpx.com VK
20.12.2004 Velmi kritická chyba v MSIE se SP2, umož?nující rhybá??m podvržení SSL webu http://news.zdnet.co.uk VK
20.12.2004 Další výzkum diferenciálních charakteristik SHA-0 a SHA-1 http://eprint.iacr.org VK
20.12.2004 Internet by m?l být bezpe?n?jší - t?i doporu?ení http://www.infosecwriters.com JP
20.12.2004 Mimo?ádn? výkonný spamový firewall od Barracuda Networks http:// PV
19.12.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 12/2004 http://crypto-world.info PV
19.12.2004 Crypto-World 11/2004 a další dokumenty si mohou stáhnout i neregistrovaní ?tená?i... http://crypto-world.info PV
17.12.2004 Studenti nalezli 44 bezpe?nostních chyb v r?zných Unixových aplikacích http://news.zdnet.com VK
17.12.2004 Microsoft - akvizice firmy Giant (dodavatele antispyware) http://www.computerworld.com JP
17.12.2004 Další váno?ní pozdrav ze sv?ta vir? http://news.zdnet.co.uk JP
17.12.2004 IT security - velké množství webovských odkaz? http://www.csm.ornl.gov JP
16.12.2004 Crypto-World 12/2004 vyjde 19.12.2004 http://crypto-world.info PV
16.12.2004 P?edpov?? v oblasti bezpe?nosti IT na rok 2005 http://www.computerworld.com JP
16.12.2004 Nový ú?inn?jší kryptoanalytický nástroj pro dešifrování WiFi komunikace http://www.securityfocus.com VK
16.12.2004 Dv? vážné chyby v Acrobatu - pro Windows, Mac OS X, Unix - existují záplaty http://www.eweek.com VK
16.12.2004 Elektronický podpis v EU - ukon?ení ?innosti EESSI. http://www.ict.etsi.org JP
16.12.2004 Jaký byl rok 2004 z pohledu spole?nosti F-Secure http://www.itsecurity.com JP
16.12.2004 Novým cílem vir? se mohou stát vyhledávací programy pro desktop http://news.com.com JP
15.12.2004 Praktické útoky na MD5 - aktualizace http://cryptography.hyperlink.cz VK
15.12.2004 Ženy ?asto volí jeden PIN pro všechno http://www.theregister.co.uk VK
15.12.2004 Zranitelnosti v Microsoft hyperterminálu, DHCP a WordPadu umož?ují spušt?ní kódu http://www.microsoft.com VK
14.12.2004 Toshiba Research Europe - první automatizovaný systém kvantové kryptografie http://news.zdnet.co.uk JP
14.12.2004 Kompletn? chrán?ný po?íta? = odpojený od po?íta?ové sít? a rad?ji vypnutý http://www.eweek.com JP
14.12.2004 MS Windows Server 2003 SP1 se zajímavými bezpe?nostními vlastnostmi - prý nový milník http://www.computerweekly.com VK
13.12.2004 Informace k další ?ad? služeb souvisejících s implementací BS7799 http://www.informationstandards.com JP
13.12.2004 Pr?vodce bezpe?nostního manažera pro implementace norem BS7799 / ISO 17799 http://www.bs7799-2.net JP
13.12.2004 P?íprava na CISSP certifikaci http://searchsecurity.techtarget.com JP
10.12.2004 Viry 2004 - nejhorší byl Netsky - 22 procent incident? http://www.crn.com JP
10.12.2004 Personal Identity Verification - FIPS 201 - prezentace z workshopu http://csrc.nist.gov JP
10.12.2004 Phishing - jednoduchý trik http://www.theregister.co.uk JP
10.12.2004 Bezpe?nostní rizika internetové telefonie http://searchcio.techtarget.com JP
09.12.2004 Jaké hrozby (ve sv?t? po?íta?? a Internetu) nás ?ekají? http://www.securitypipeline.com JP
09.12.2004 Velká Británie - ID karty http://www.theregister.co.uk JP
09.12.2004 Pavel Ka?kovský odhalil bezpe?nostní slabinu v linuxových dekodérech obrázk? - updated http://www.techworld.com VK
09.12.2004 Uve?ejn?ny dv? nezávislé praktické demonstrace útok? na MD5 ! http://cryptography.hyperlink.cz VK
08.12.2004 Jak Rhybá?i ulovili v ?echách velkého (váno?ního) kapra ... http://www.novinky.cz PV
08.12.2004 Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi - PKI (Vondruška, 13.12.2004) http://bis.modry.cz PV
08.12.2004 Uživatelé cht?jí víc než jen passwordy http://www.infoworld.com VK
08.12.2004 Detekce složitých vir? http://www.securityfocus.com JP
08.12.2004 Building the Mother of all Bot Networks? http://www.itsecurity.com JP
08.12.2004 Key Wrap Algorithms - výtah z draftu p?ipravované normy ANS X9.102 http://eprint.iacr.org JP
08.12.2004 Popis cest, kterými jsou obcházeny anti-virové programy a protiopat?ení http://www.infosecwriters.com JP
05.12.2004 Recenze knihy - The Secrets of Wireless Hacking http://www.infosecnews.com JP
05.12.2004 Jaké budou viry v mobilních telefonech ? http://www.nwfusion.com JP
05.12.2004 Recenze knihy Kevina Mitnicka - The Art of Intrusion http://netsecurity.about.com JP
05.12.2004 Výsledky auditu orientovaného na spyware u britských firem http://news.zdnet.co.uk JP
05.12.2004 Kvalitní šifra není všechno http://www.infosecwriters.com JP
03.12.2004 Kolize : Open source software - closed source hardware http://www.securityfocus.com JP
02.12.2004 ?eská správa sociálního zabezpe?ení používá RSA-512, má pro to n?kdo vysv?tlení? http://www.cssz.cz VK
02.12.2004 Bulletin NIST - November 2004 - k FIPS 199 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.12.2004 Microsoft Windows XP SP2 - existence exploitu, který obejde bezpe?nostní nastavení http://news.zdnet.co.uk JP
02.12.2004 Finan?ní ztráty z phishingu - mén? než ?íkaly d?ív?jší odhady http://news.com.com JP
02.12.2004 Handbook of Information Security Management - online p?íru?ka http://www.cccure.org JP
01.12.2004 Sout?ž v lušt?ní na Crypto-Worldu skon?ila (jména vít?z? a vylosovaných ?ešitel?)! http://soutez2004.crypto-world.info PV
01.12.2004 Platební karty a možnosti jejich zneužití http://www.mvcr.cz JP
01.12.2004 Nový nástroj boje proti vir?m a malware - Virus Throttler http://www.securityfocus.com JP
Design: Webdesign