Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2011 Servery EU obsahují kritické chyby http://www.gulli.com JP
30.11.2011 Více než 100 vládních pakistánských web? se stalo p?edm?tem útoku malware http://thehackernews.com JP
30.11.2011 Deset velkých datových pr?nik? roku 2011 http://www.darkreading.com JP
30.11.2011 Jak analýzou dat zjistit interní zlod?je http://www.darkreading.com JP
30.11.2011 Dvanáctka nejvíce rizikových chytrých mobil? - podrobn? k jednotlivým mobil?m http://www.crn.com JP
30.11.2011 Kryptoanalýza a realita http://131002.net JP
30.11.2011 OSN - uniklo více než 1000 e-mailových adres, uživatelských jmen a hesel http://www.net-security.org JP
30.11.2011 Nové mobilní bezpe?nostní výzvy http://www.net-security.org JP
30.11.2011 Kyberbezpe?nostní trendy pro finan?ní služby v roce 2012 http://www.net-security.org JP
30.11.2011 Kyberkriminalita ší?í falešné antiviry, které se velice podobají pravým http://www.eweek.com JP
30.11.2011 Nejpravd?podobn?jší interní zlod?j dat - muž, 37 let, obvykle pracující na technické pozici http://www.itworld.com JP
30.11.2011 WikiLeaks odložilo nový systém p?ísp?vk? (z bezpe?nostních d?vod?) http://www.computerworld.com JP
30.11.2011 Hacke?i v rekordních množstvích využívají exploity Javy (Oracle) http://www.computerworld.com JP
30.11.2011 Objevena zranitelnost tiskáren HP LaserJet v??i útok?m http://www.computerworld.com JP
30.11.2011 Utajovaná aplikace na miliónech chytrých mobil? odchytává stisknuté klávesy http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2011 Další návrh na úpravu fungování protokolu SSL p?ichází z Google http://www.links.org JP
30.11.2011 Nebezpe?ný ?erv se vloupá na ú?ty Facebooku a vkládá tam bankovního trojana http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2011 Schneier: nastávající desetiletí bude obdobím obav z dopad? kybernetické války (?asto neopodstatn?ných) http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2011 Bitcoin: r?st a pád http://www.wired.com JP
29.11.2011 Další útok na KrebsOnSecurity.com, tentokrát snaha o implantaci malware http://krebsonsecurity.com JP
29.11.2011 25 phisherských web? na Facebooku http://thehackernews.com JP
29.11.2011 Stopy po bankomatových podvodnících nalezeny v 20 obchodech v Silicon Valley http://www.securitynewsdaily.com JP
29.11.2011 10 doporu?ení a nejlepších postup? k tomu, jak se stát IT bezpe?nostním detektivem http://www.darkreading.com JP
29.11.2011 P?edsváte?ní nákupy a opatrnost s SSL certifikáty http://www.darkreading.com JP
29.11.2011 Nový trojan pro Android rozesílá drahé SMS, je cílen na evropské a kanadské uživatele http://www.networkworld.com JP
29.11.2011 V roce 2012 bude mobilní bezpe?nost minovým polem http://www.csoonline.com JP
29.11.2011 Noviná?i z?ejm? hackli i po?íta? severoirského ministra http://www.breakingnews.ie JP
29.11.2011 Firewally p?íští generace, v ?em spo?ívá jejich p?ínos? http://www.techrepublic.com JP
29.11.2011 Jaké dnes existují cesty k autentizaci uživatel? ? http://www.techrepublic.com JP
29.11.2011 Anonymita blogger? v ohrožení http://www.net-security.org JP
29.11.2011 Soud s bankomatovými podvodníky z Manhattanu http://www.net-security.org JP
29.11.2011 USA: 150 web? zastaveno kv?li prodeji pad?laného zboží http://www.computerworld.com JP
29.11.2011 Evropská sm?rnice pro ochranu dat a zpracování osobních dat v organizacích http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2011 Komentá? k nové britstké “Cyber Security Strategy” http://www.theregister.co.uk JP
29.11.2011 Kritika australského projektu elektronických zdravotních záznam? http://www.itnews.com.au JP
28.11.2011 ?esko straší útoky hacker?, chystá proti nim zvláštní ú?ad http://www.novinky.cz JP
28.11.2011 Britská GCHQ nabírá odborníky z univerzit http://news.sky.com JP
28.11.2011 Duqu v Azerbajdžánu http://www.menafn.com JP
28.11.2011 Jak bezpe?n? nakupovat online http://howto.cnet.com JP
28.11.2011 Anonymous - defacement australské vládní stránky http://www.cyberwarnews.info JP
28.11.2011 Data 13 milión? jihokorejských online hrá?? hacknuta http://uk.reuters.com JP
28.11.2011 Dvanáctka váno?ních podvod? http://www.crn.com JP
28.11.2011 K filipínským hacker?m AT&T http://www.computerworld.com JP
28.11.2011 Nový Java útok je sou?ástí kit? s exploity http://krebsonsecurity.com JP
28.11.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 47/2011 http://www.root.cz JP
27.11.2011 Zabezpe?ení po?íta?? je špatné, shodli se ?editelé http://brnensky.denik.cz JP
26.11.2011 Zpráva: Zscaler State of the Web Q3 2011 http://www.zscaler.com JP
26.11.2011 Špioni za vaši obrazovkou http://www.telegraph.co.uk JP
26.11.2011 USB disky a bezpe?nost dat, p?ehled Ponemon Instutite http://www.kingston.com JP
26.11.2011 Írán m?l uv?znit 12 agent? CIA http://paper.li JP
26.11.2011 Dokument britské vlády: The UK Cyber Security Strategy http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2011 Cesty odposlech? http://www.wired.com JP
25.11.2011 Americká policie zašifruje svou radiovou komunikaci, aby zatrhla její odposlech prost?ednictvím iPhone http://news.techworld.com JP
25.11.2011 Spojené státy uv?znily 4 filipínské hackery, kte?í byli financování teroristickou skupinou sídlíci v Saudské Arábii http://www.cyberwarnews.info JP
25.11.2011 Útoky na systémy SCADA teprve za?ínají http://www.scmagazineuk.com JP
25.11.2011 Bosenský hacker sbíral a distribuoval obrovská množství nelegálního porna http://www.net-security.org JP
25.11.2011 Nejv?tší letošní DDoS útok m?l sílu 45 Gb/sec http://www.computerworld.com JP
25.11.2011 Apache: chyba v SW webového serveru umož?uje pr?nik do vnit?ku systému https://community.qualys.com JP
25.11.2011 Sniper s po?íta?em http://www.theregister.co.uk JP
25.11.2011 Osm cest, kterými malware obchází p?ísné kontroly http://www.bankinfosecurity.com JP
25.11.2011 Sedm tip? pro administrátory mobilních za?ízení http://ifwnewsletters.newsletters.infoworld.com JP
24.11.2011 P?t cest k bezpe?nému používání soukromých za?ízení v zam?stnání http://www.darkreading.com JP
24.11.2011 Bezpe?nost SCADA systém? - pohled zevnit? http://blogs.csoonline.com JP
24.11.2011 Stane se rok 2012 skute?n? rokem kybernetické války? http://www.csoonline.com JP
24.11.2011 Policie v Austrálii používá materiály hackerského fóra jako manuály pro svá školení http://www.itnews.com.au JP
24.11.2011 Užite?né shrnutí: nejslabší ?lánek, zranitelnost SSL certifika?ních autorit https://s3.amazonaws.com JP
24.11.2011 Cena ukradeného ID - infografika http://www.techrepublic.com JP
24.11.2011 ENISA bude mít více pravomocí http://www.zdnet.co.uk JP
24.11.2011 DDoS útoky o svátcích moou ohrozit nejen online nakupování http://www.eweek.com JP
24.11.2011 Dokumentace k implementaci OpenPGP v JavaScriptu http://gpg4browsers.recurity.com JP
24.11.2011 Climategate 2.0 - nová prozrazení z ukradeného emailového archivu http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2011 Velká Británie netuší, kterým “zlým” režim?m prodává spyware http://www.theregister.co.uk JP
24.11.2011 Trojan FinFisher, spole?nosti Apple trvalo t?i roky než opravila díru, která umož?ovala jeho fungování http://krebsonsecurity.com JP
24.11.2011 Top 10 hloupostí okolo bezpe?nostních koncept? a pov?r http://www.eweek.com JP
23.11.2011 AVG: Malé firmy jsou pro hackery nejsnazším soustem http://www.ictmanazer.cz JP
23.11.2011 Hoax: žertíky, podvody a ohrožení http://www.lupa.cz JP
23.11.2011 K tradi?nímu tématu: 25 nej?ast?ji hackovaných hesel http://www.digitaljournal.com JP
23.11.2011 Kybernetická válka v Syrii http://edition.cnn.com JP
23.11.2011 Jsou antivirové aplikace pro Android v?bec k n??emu? http://lifehacker.com JP
23.11.2011 Microsoft zkoumá phishingové podvody ve vztahu k Xbox Live http://www.securitynewsdaily.com JP
23.11.2011 BSA stáhla svoji podporu rozpornému zákonu Stop Online Piracy Act http://blogs.csoonline.com JP
23.11.2011 Anonymous se mstí policistovi, který použil pep?ový sprej v rámci služební akce proti demonstrant?m http://www.digitaljournal.com JP
23.11.2011 Sada doporu?ení pro prevenci p?ed krádežemi ID http://www.net-security.org JP
23.11.2011 Zastaralý SW, s kterým pracuje NASDAQ, pomáhá hacker?m http://www.computerworlduk.com JP
23.11.2011 Pro? Rusové jsou dob?í ve vztahu k po?íta?ové kriminalit?? http://themoscownews.com JP
23.11.2011 Electronic Frontier Foundation nabízí nový postup k posílení PKI http://www.computerworld.com JP
23.11.2011 Spam: žeb?í?ek top p?ti uvád?ných p?edm?t? mailu http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2011 K diskuzím o malware pro Android http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2011 Google a https http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
23.11.2011 Pentagon potvrdil: akceptovatelnou odpov?dí na kybernetický útok je i vojenská akce http://www.eweek.com JP
23.11.2011 ?R st?eží p?ed kyberútokem ?ty?i lidé na p?l úvazku http://datarama.aktualne.centrum.cz JP
23.11.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti k útoku na vodní pumpu z Illinois http://krebsonsecurity.com JP
22.11.2011 Zpráva: McAfee Threats Report: Third Quarter 2011 http://www.mcafee.com JP
22.11.2011 DDoS útok na stránky KrebsOnSecurity.com https://krebsonsecurity.com JP
22.11.2011 Anatomie útok? Duqu http://threatpost.com JP
22.11.2011 Za útokem na vodní pumpu v Illinois má být varianta Stuxnetu http://www.cio-today.com JP
22.11.2011 Je to APT? ?i není to APT? Jak se rozebrat v situaci? http://www.darkreading.com JP
22.11.2011 N?mecké spyware využívá zranitelnost iTunes http://www.h-online.com JP
22.11.2011 Speciální web v?novaný chronologii datových pr?nik? (Privacy Rights Clearinghouse) http://www.privacyrights.org JP
22.11.2011 Cloud computing: rizika vs. výhody http://www.net-security.org JP
22.11.2011 Nejvíce zranitelné chytré mobily http://www.net-security.org JP
22.11.2011 Neúsp?šný útok na zákazníky AT& T http://www.eweek.com JP
22.11.2011 Pr?niky ve zdravotnictví, zabýváme se jimi dostate?n?? http://www.computerworld.com JP
22.11.2011 FAQ: k pr?niku do systému SCADA, který vedl ke zni?ení vodní pumpy v Illinois http://www.computerworld.com JP
22.11.2011 Guru Google tvrdí, že antivirové programy pro Android nejsou zapot?ebí, kdo je prodává, je šarlatán http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2011 USA: zahájeno vyšet?ování ?ínských firem ohledn? kybernetické špionáže http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2011 UK: detektivové zni?ili více než 2 000 podvodných web? tzv. online prodeje http://www.theregister.co.uk JP
22.11.2011 ?ty?i hrozby kyberkriminality, které se objevují stále ?ast?ji http://www.networkworld.com JP
21.11.2011 Americká armáda m?ní p?ístup k výchov? v IT http://fcw.com JP
21.11.2011 Jak chránit d?ti p?ed hrozbami Internetu ! http://www.emag.cz JP
21.11.2011 Americký NISt vydal t?i dokumenty (Interagency Report) http://csrc.nist.gov JP
21.11.2011 Anonymous hackli e-maily bezpe?nostního specialisty http://www.wired.com JP
21.11.2011 Hacker: m?sto použilo heslo ze t?í písmen k p?ístupu do SCADA systému (South Houston,Texas) http://threatpost.com JP
21.11.2011 K útok?m na systémy SCADA http://blogs.csoonline.com JP
21.11.2011 Cesty k bezpe?né práci s mobilními za?ízeními http://www.crn.com JP
21.11.2011 Jak provést audit firewallu http://www.crn.com JP
21.11.2011 Jak p?ekonat Windows 8 Secure Boot bude demonstrováno na Malconu http://arstechnica.com JP
21.11.2011 Dva velcí indi?tí mobilní operáto?i jsou vyšet?ováni http://www.computerworld.com JP
21.11.2011 USA, diskuze okolo Stop Online Piracy Act (SOPA) pokra?ují http://www.theregister.co.uk JP
21.11.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 46/2011 http://www.root.cz JP
19.11.2011 ?eho se máme obávat od kybernetické kriminality v roce 2012 ? http://www.net-security.org JP
19.11.2011 Nejoblíben?jší zakázané IT aktivity na pracovním míst? http://www.net-security.org JP
19.11.2011 EU a USA uzav?ely draft dohody ohledn? dat leteckých pasažér? http://www.zdnet.co.uk JP
19.11.2011 Druhá vodárenská služba zasažena hackerským útokem http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2011 Brian Krebs k útoku na vodárenství v Illinois http://krebsonsecurity.com JP
18.11.2011 Velký bankomatový podvod na Manhattanu http://www.securitynewsdaily.com JP
18.11.2011 Zákon US Stop Online Piracy Act je hrozbou svobod? a musí být zastaven http://blogs.csoonline.com JP
18.11.2011 Podvržené certifikáty, jedna z cest obrany proti budoucím DigiNotar http://www.h-online.com JP
18.11.2011 P?íru?ka: Jak krok po kroku nastavit VPN http://searchexchange.techtarget.com JP
18.11.2011 U?te d?ti bezpe?nosti online - p?íru?ka http://us.trendmicro.com JP
18.11.2011 M?nící se podstata útok? DDoS http://www.net-security.org JP
18.11.2011 Jak odstranit malware z vašich Windows PC http://www.computerworld.com JP
18.11.2011 Za vlnu porna na Facebooku nemohou Anonymous http://www.computerworld.com JP
18.11.2011 USA, zni?ená vodní pumpa, hacke?i pronikli do jedné ze sou?ástí systém? kritické infrastruktury SCADA http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2011 Phishe?i zaúto?ili na norská tajemství http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2011 Americká armáda m?že nyní legán? provád?t ofenzivní operace v kyberprostoru http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2011 Britský byznys - výsledky p?ehledu ?íkají, že šifrování používá zhruba polovina spole?ností http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2011 Domény Dot-BIT http://arstechnica.com JP
17.11.2011 Sedm zjišt?ných skute?ností ohledn? útok? malware Duqu http://www.informationweek.com JP
17.11.2011 MalCon - bude zde prezentován Stuxnet 3.0? http://thehackernews.com JP
17.11.2011 Nezam?stnaný rumunský hacker obvin?n z pr?niku do NASA http://www.networkworld.com JP
17.11.2011 Jak se ubránit p?ed hackery bezdrátu http://money.uk.msn.com JP
17.11.2011 Podnikový antivir, jak naplánovat jeho implementaci http://www.techrepublic.com JP
17.11.2011 Recenze knihy: The Basics of Hacking and Penetration Testing http://www.net-security.org JP
17.11.2011 Paul Kocher, jeden z p?edstavitel? moderní kryptografie http://alumni.stanford.edu JP
17.11.2011 K výsledk?m nové studie Ponemon Instutute: State of the Endpoint http://www.lumension.com JP
17.11.2011 Aktualizace BIND chrání servery p?ed vážnými dopady http://www.theregister.co.uk JP
17.11.2011 Chystaná evropská sm?rnice k ochran? dat je v nesouladu s britskými pohledy http://www.theregister.co.uk JP
17.11.2011 Soukromí prohlíže?? v zam?stnání http://www.theregister.co.uk JP
17.11.2011 K útoku na Facebook http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2011 Security 101, seriál na blogu McAfee (Francisca Moreno) http://blogs.mcafee.com JP
16.11.2011 P?ehled ?íká, polovina pravidel firewallu bývá nesprávn? nakonfigurována http://www.darkreading.com JP
16.11.2011 Hacke?i pravd?podobn? ukradli ID a hesla všech ?len? japonské dolní sn?movny http://www.congoo.com JP
16.11.2011 ?ty?i ?asté scéná?e cíleného phishingu http://features.techworld.com JP
16.11.2011 Android malware, nár?st o 472 procent (!) za poslední t?i m?síce http://threatpost.com JP
16.11.2011 Drafty norem W3C - ochrana soukromí - “Do Not Track” http://www.h-online.com JP
16.11.2011 Jak zabezpe?it svou bezdrátovou sí? http://www.pcworld.com JP
16.11.2011 Bezpe?nost cloud? - nejlepší postupy a doporu?ení http://www.net-security.org JP
16.11.2011 O?ekávejte eskalaci cílených útok? http://www.net-security.org JP
16.11.2011 Desítka bezpe?nostních aplikací pro iPhone a iPad http://www.eweek.com JP
16.11.2011 Výzkum nalezl novou cestu, jak v systémech VoIP skrýt zprávy http://www.computerworld.com JP
16.11.2011 Duqu FAQ (na základ? posledních zjišt?ní) http://www.computerworld.com JP
16.11.2011 Jak se dnes m?ní role bezpe?nostního ?editele http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2011 EU - mová pravidla pro bezpe?nostní skenery na letištích http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2011 Windows 8 by m?ly mít bezpe?nostní aktualizace mén? bolestivé http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2011 Hacknutý Facebook - ší?ení porna a jiných grafických materiál? http://www.christianpost.com JP
15.11.2011 Zdravotnictví = odv?tví, ve kterém bylo v roce 2011 nejvíce datových pr?nik? http://blogs.csoonline.com JP
15.11.2011 Osm m?síc? po pr?niku do spole?nosti RSA http://www.darkreading.com JP
15.11.2011 Cílený phishing, ?ty?i jeho varianty zam??ené na svátky http://www.csoonline.com JP
15.11.2011 Nezapomínejte, v sociálních sítích jsou kyberneti?tí kriminálníci jejich sou?ástí http://www.techrepublic.com JP
15.11.2011 Podzemní fóra. Jak spolu kyberkriminalita komunikuje http://www.techrepublic.com JP
15.11.2011 Jaké bezpe?nostní hrozby budou ješt? v?tší v roce 2012? http://www.net-security.org JP
15.11.2011 Hacknutý ú?et Sky News na Twitteru informoval (falešn?) o zat?ení Murdocha http://www.net-security.org JP
15.11.2011 Voln? dostupné anti-malware skenery pro Android propadly testy http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2011 Vyšla nová kniha (?esky): Cross-Site Scripting v praxi http://www.soom.cz JP
15.11.2011 V Malajsii ukradený certifikát sloužil k podepisování malware http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2011 DNS Changer - nebezpe?ný trojan ší?ený rootkitem TDSS http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2011 Americký anti-hackerský zákon ud?lá z uživatel? kriminálníky http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2011 Hacke?i odhalili plány “occupy airwaves” - obsazení radiových a televizních kanál? http://abclocal.go.com JP
15.11.2011 Nejlepší postupy a využití pro TLS/SSL http://resources.idgenterprise.com JP
15.11.2011 Šifrované malware p?ináší úto?ník?m v?tší úsp?šnost http://www.pcworld.com JP
14.11.2011 Sta?í kliknout na reklamu a váš po?íta? bude infikován http://paper.li JP
14.11.2011 Nový trojan pro Android se maskuje jako knihovna Google http://www.securityweek.com JP
14.11.2011 Mobilní aplikace: spole?nost McAfee vydala top 5 tip? k tomu, jak se vyhnout t?m špatným http://www.thestreet.com JP
14.11.2011 Duqu detekován v Íránu http://www.itweb.co.za JP
14.11.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 45/2011 http://www.root.cz JP
14.11.2011 Zajišt?né soukromí : dosáhne na n?j Facebook v?bec n?kdy? http://www.pcworld.com JP
14.11.2011 Hloupé p?edstavy a mýty, které se týkají po?íta?ové bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
14.11.2011 Stunnel jako univerzální SSL tunel http://www.ubuntugeek.com JP
14.11.2011 Kybezlod?jna a firma versus banka http://krebsonsecurity.com JP
12.11.2011 Další pr?niky do certifika?ních autorit, zastaveno vydávání SSL certifikát? http://www.eweek.com JP
12.11.2011 Duqu - nová zpráva od KasperskyLab http://www.securelist.com JP
11.11.2011 Zajímavý p?ísp?vek k teorii homomorfního šifrování http://eprint.iacr.org JP
11.11.2011 Bankovní trojan v Brazilii používá blokovou šifru http://threatpost.com JP
11.11.2011 Facebook, Twitter a nebezpe?í pro firmu, která p?ichází zevnit? http://threatpost.com JP
11.11.2011 Anonymous odhalují korupci v Mexiku http://www.gulli.com JP
11.11.2011 Sociální média usnad?ují sociální inženýrství http://www.securityweek.com JP
11.11.2011 Malware a útoky man-in-the middle na bezdrátovou komunikaci s bankami, úto?níci obejdou i dvoufaktorovou autentizaci http://www.eweek.com JP
11.11.2011 Duqu Detector Toolkit v1.01 http://www.computerworld.com JP
11.11.2011 Mobilní bezpe?nost - p?íru?ka http://www.csoonline.com JP
11.11.2011 Chystaný evropský zákon k ochran? dat vyvolá velký tlak na zahrani?ní firmy (mimo EU) http://www.computerworld.com JP
11.11.2011 Mazaní zlod?ji nato?í PIN kamerou u otvoru na výdej pen?z z bankomatu http://zpravy.idnes.cz JP
11.11.2011 RoveDigital, Chronopay - o propojeních t?chto podvodných firem (karetní byznys) http://krebsonsecurity.com JP
10.11.2011 Zve?ejn?n program Mikulášské kryptobesídky http://crypto-world.info PV
10.11.2011 Poláci protestují proti chystanému vlastnímu “státnímu” trojanu http://www.gulli.com JP
10.11.2011 Teenage?i a sociální sít?, problematika p?edm?tem studie http://pewinternet.org JP
10.11.2011 Anonymous vyhlašují válku Egyptskému muslimskému bratrstvu http://www.securitynewsdaily.com JP
10.11.2011 P?ehled ?íká, v?tšina podvod? p?ichází zevnit? http://www.csoonline.com JP
10.11.2011 Vydán Thundebird ve verzi 8 (odstran?no šest bezpe?nostních problém?) http://www.h-online.com JP
10.11.2011 Strý?ek Sam vás pot?ebuje, hacke?i, zapojte se do boje proti kyberšpión?m! http://www.pcworld.com JP
10.11.2011 ?ínští hacke?i neúto?í jen na Japonsko http://www.japantimes.co.jp JP
10.11.2011 P?ihlašovací data ke cloudovým službám mohou být snadno ukradena, sta?í použít vyhledáva? Google http://www.darkreading.com JP
10.11.2011 Falešný antivir od Kasperského je nabízen v podvodných e-mailech http://www.net-security.org JP
10.11.2011 APWG: Global Phishing Survey: Trends and Domain Name Use in 1H2011 http://www.apwg.org JP
10.11.2011 APT (pokro?ilé setrvávající hrozby) - diskuze na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
10.11.2011 Evropaská komise konzultuje s N?meckem problematiky sociálních sítí http://www.zdnet.co.uk JP
10.11.2011 Mobilní hrozby jsou na ?ele žeb?í?ku podvod? v p?edsvátkovém období http://www.computerworld.com JP
10.11.2011 Duqu umí také steganografii http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2011 Realita íránské jaderné hrozby, tisíce “ztracených”odborník? http://www.wired.com JP
10.11.2011 Nejv?tší zásah historie proti kyberkriminalit? http://krebsonsecurity.com JP
09.11.2011 K voln? dostupnému skeneru pro Duqu http://news.techworld.com JP
09.11.2011 Shockwave Player - Adobe vydalo záplatu http://threatpost.com JP
09.11.2011 Apple vydá opravu k chyb? týkající se Smart Cover pro iPad 2 http://www.securitynewsdaily.com JP
09.11.2011 Zpráva: 2011 Data Breach Investigations Report (Verizon) http://www.verizonbusiness.com JP
09.11.2011 Anonymous ve Finsku: zve?ejn?na osobní data 16 000 osob http://www.net-security.org JP
09.11.2011 Firefox 8 opravuje n?které bezpe?nostní chyby http://www.net-security.org JP
09.11.2011 Nalezená zranitelnost umož?uje vkládat zlod?jské aplikace do Apple´s App Store http://www.computerworld.com JP
09.11.2011 Zpráva OSN : Írán pracuje na atomové bom? http://www.nytimes.com JP
09.11.2011 Duqu musel vytvo?it tým zkušených programátor?, kte?í pracují na plný úvazek http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2011 Nástroje, které by m?ly chránit uživatele p?ed sledováním jejich chování ve vtahu k cíleným reklamám, jsou neefektivní http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2011 Britská firma prodávala špionážní SW do Íránu http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2011 El Salvador: Anonymous s velkým úsilím zaúto?ily na vládní weby http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2011 ENISA vydala dokument: Cyber-Bullying and online Grooming: helping to protect against the risks http://www.enisa.europa.eu JP
09.11.2011 P?íru?ka: Web Threats, Security, and DDoS eGuide http://www.cio.com JP
08.11.2011 Hrozí útoky na v?ze?ské systémy? http://gawker.com JP
08.11.2011 Domovní zlod?ji sledují socíální sít? http://www.securitynewsdaily.com JP
08.11.2011 iPady v spole?nostech a bezpe?nostní rizika http://www.darkreading.com JP
08.11.2011 Dev?t tajemství, která pomohou zajistit vaše bezpe?nostní cíle http://www.csoonline.com JP
08.11.2011 Stru?ná historie crimeware http://www.csoonline.com JP
08.11.2011 Co jste vždy cht?li v?d?t o sledování historie vašeho webového prohlíže?e http://www.pcworld.com JP
08.11.2011 Pro? škodící aplikace pro Android p?ichází z ?íny http://www.net-security.org JP
08.11.2011 Komentá? k zpráv? o spamu (3. ?tvrtletí 2011) spole?nosti KasperskyLab http://www.net-security.org JP
08.11.2011 Osm hrozeb, které váš antivir nezastaví http://www.sophos.com JP
08.11.2011 P?ehled spole?nosti F5 Networks: útokúm je stále více obtížné se bránit a vyhnout se jim stojí penize http://www.eweek.com JP
08.11.2011 CIA monitoruje každý den 5 milión? zprávi?ek (tweet) na Facebooku a Twitteru http://www.computerworld.com JP
08.11.2011 Apple propustil hackera ze svého programu poté, co zve?ejnil aplikaci využívající novou vážnou chybu v iPhone a iPad http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 DNS cache poisoning a útoky malware v Brazilii http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 O víkendu Anonymous úto?ili v Izraeli, Finsku a Portugalsku http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 Odraz v brýlích, až z 60 metr? lze zjistit klávesy iPhone použité k vkládání http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 Anonymous vs. drogový kartel, smír? http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 Kaspersky hájí svoji myšlenku ohledn? internetového pasu http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2011 K zisk?m ?ínského hackerského byznysu, 6 milión? za noc, i to lze http://www.linuxsecurity.com JP
08.11.2011 Výzkumnící našli velké bezpe?nostní chyby v cloudu Amazonu http://www.crn.com JP
08.11.2011 Kolik stojí vaše identita? http://krebsonsecurity.com JP
07.11.2011 Po?íta?e japonského ministerstva vnitra infikovány trojany http://www.yomiuri.co.jp JP
07.11.2011 K stáhnutí: The Hacker News Magazine http://theevilhackerz.com JP
07.11.2011 N?mecko: stránky spole?nosti Adidas ob?tí hackerského útoku http://www.gulli.com JP
07.11.2011 Turecký hacker se p?ihlásil k útoku na francouzský týdeník http://www.skynews.com.au JP
07.11.2011 USA spoléhají na cloud jako prost?edek k zvýšení bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
07.11.2011 Webové stránky izraelské vlády nedostupné http://www.computerworld.com JP
07.11.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 44/2011 http://www.root.cz JP
06.11.2011 E-zin Crypto-World 10/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
05.11.2011 Anonymous: útok na Facebook nebyl nikdy reálný http://paper.li JP
05.11.2011 Security Pro’s Guide to Patch Management http://twimgs.com JP
05.11.2011 Voln? dostupný skener Duqu http://www.darkreading.com JP
05.11.2011 S mobilem na krádež hesel http://www.net-security.org JP
05.11.2011 KasperskyLab: Spam v 3. ?tvrtletí 2011 http://www.securelist.com JP
05.11.2011 Další CA zastavila vydávání SSL certifkát? http://www.theregister.co.uk JP
05.11.2011 Hacke?i omylem zaúto?ili na stránku fanoušk? francouzského rugby http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2011 P?i odhalení uživatel? d?tského porna pomáhala Anonymous i Mozilla http://www.gulli.com JP
04.11.2011 P?t v?cí, které m?žete ud?lat pro obranu p?ed Duqu http://www.darkreading.com JP
04.11.2011 Data, která sbírá Duqu, jsou zasílána na server v Belgii http://uk.ibtimes.com JP
04.11.2011 Krádeže ID nejsou jen problém daného jednotlivce, ale je to i problém jeho organizace http://www.techrepublic.com JP
04.11.2011 Prodejci falešných antivir? m?ní své postupy http://www.net-security.org JP
04.11.2011 Malware Kelihos, Waledac a Storm má téhož autora http://www.net-security.org JP
04.11.2011 Hlavní trendy IT v p?íštím roce: cloud computing, bezpe?nost a mobilita http://www.computerworld.com JP
04.11.2011 První spole?né cvi?ení USA a EU ohledn? kybernetické bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2011 Microsoft vydal do?asnou záplatu ohledn? zranitelnosti, kterou využívá Duqu http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2011 Certifika?ní autorita s bezpe?nostními problémy http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2011 Zpráva pro americký kongres: Rusko a ?ína používají kybernetickou špionáž proti USA http://www.ncix.gov JP
04.11.2011 Byl váš e-mailový ú?et kompromitován? Na tuto otázku vám odpoví nová stránka http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2011 Washington Post k Duqu http://www.washingtonpost.com JP
04.11.2011 Podomácku vyrobený HW keylogger http://www.irongeek.com JP
03.11.2011 P?íliš mnoho p?átel na Facebooku nesv?d?í o vaší popularit?, ale o vaší neopatrnosti http://threatpost.com JP
03.11.2011 Australský v?dec soudí, že ?ína nep?edstavuje hrozbu ve vztahu ke kybernetické válce http://www.gulli.com JP
03.11.2011 Anonymous zve?ejnili IP adresy 190 domn?lých uživatel? PC s d?tským pornem http://www.securitynewsdaily.com JP
03.11.2011 Co zam?ní (a zda) koncepci SSL certifika?ních autorit? http://www.networkworld.com JP
03.11.2011 Wireshark - nové verze opravují nalezené zranitelnosti http://www.h-online.com JP
03.11.2011 Facebook: každý den je kompromitováno 600 000 ú?t? http://www.techrepublic.com JP
03.11.2011 Oskenujte si vaše PC ohledn? obvyklých zranitelností http://www.net-security.org JP
03.11.2011 Britská policie uv?znila 13 lidí, sou?ást gangu orientujícího se na bankovní podvody (s využitím malware) http://www.eweek.com JP
03.11.2011 Škody, které jsou zp?sobeny Duqu, pokra?ují a to nep?edvídanými cestami http://www.eweek.com JP
03.11.2011 Julian Assange (zakladatel WikiLeaks) m?že být vydán do Švédska http://www.computerworld.com JP
03.11.2011 Avast: k vln? nedávných hack? web? s Wordpress https://blog.avast.com JP
03.11.2011 Napsal Shakespeare své sonety? http://shakespeare.about.com JP
03.11.2011 ?R - hrozby ohrožující domény http://www.soom.cz JP
02.11.2011 10 cest k bezpe?nému surfování v podnicích http://www.computerworld.com JP
02.11.2011 Hacke?i shodili Palestinc?m internet http://edition.cnn.com JP
02.11.2011 Linux Foundation: UEFI nebude bránit instalacím jiných OS http://threatpost.com JP
02.11.2011 Zpráva: ESG Research Report U.S. Advanced Persistent Threat Analysis http://www.enterprisestrategygroup.com JP
02.11.2011 Nový nástroj se dostane k zašifrovaným informacím v iOS 5 http://www.net-security.org JP
02.11.2011 Anonymous a válka s drogovým kartelem http://www.infoworld.com JP
02.11.2011 Kaspersky vyslovil varování p?ed sv?tovou kybernetickou válkou http://news.sky.com JP
02.11.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti p?ipravuje politiky pro sledování Facebooku a Twitteru http://www.computerworld.com JP
02.11.2011 Tzv. sociální boti ukradli b?hem n?kolika týdn? 250 GB osobních informací uživatel? Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2011 Jak weby využívají váš prohlíže? (k obchod?m) http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2011 London Conference on Cyberspace (LCC) http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2011 ! Zranitelnost nulového dne jádra Windows byla nalezena p?i analýze Duqu http://www.zdnet.com JP
01.11.2011 Politi?tí hacke?i v Latinské Americe za?ínají být velkým problémem http://www.miamiherald.com JP
01.11.2011 Francouská firma Areva (s jaderným programem) p?edm?tem kybernetického útoku http://threatpost.com JP
01.11.2011 N?mecko: AnonyPwnies zaúto?ili na firmu prodávající aplikace pro chytré mobily, které mají bezpe?nostní nedostatky http://www.gulli.com JP
01.11.2011 Halloween a hororové p?íb?hy roku 2011 (autentizace a správa ID a p?ístup?) http://www.darkreading.com JP
01.11.2011 Zpráva z akce na Deconu 19: velké firmy propadly u “testu” sociálního inženýrství http://www.social-engineer.com JP
01.11.2011 Ochranu ROP ve Windows 8 lze obejít http://www.h-online.com JP
01.11.2011 Studie: Text-based CAPTCHA Strengths and Weaknesses http://elie.im JP
01.11.2011 Váš nový p?ítel na Facebooku m?že být bot http://www.pcworld.com JP
01.11.2011 Sociální sít? a aktivity kriminální strany http://www.techrepublic.com JP
01.11.2011 Jak se nau?it taj?m digitální forenní analýzy http://www.techrepublic.com JP
01.11.2011 Voln? dostupná p?íru?ka: Double Trouble (druhé vydání) pro prevenci krádeže ID http://www.identityguard.com JP
01.11.2011 Sýrie používá americká za?ízení k filtrování obsahu internetu http://www.zdnet.co.uk JP
01.11.2011 Duqu CandC Server v Indii - komentá? k jeho rekvizici http://www.eweek.com JP
01.11.2011 USA - nesouhlas s chystaným zákonem Stop Online Piracy Act nar?stá http://www.computerworld.com JP
01.11.2011 Zranitelnost, která je v skriptu pro zm?nu velikosti obrázku, umožnila kompromitaci jednoho miliónu web? http://www.computerworld.com JP
01.11.2011 Malware zneužívá Macy k produkci Bitcoin? (digitální m?ny) http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2011 Tucty chemických firem p?edm?tem špionážního hackerského útoku http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2011 Scotland Yard používá k odposlech?m telefonát? falešnou základnu http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2011 Jak si pomáhají zlod?ji dat platebních karet http://krebsonsecurity.com JP
01.11.2011 N?které poznámky k útoku na šifrování dle normy XML http://www.w3.org JP
Design: Webdesign