Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2009 Podvody na webe pribúdajú http://pocitace.sme.sk JP
30.11.2009 Elektronický Pearl Harbour nejspíš nastane http://www.csoonline.com JP
30.11.2009 Microsoft k používaným hesl?m http://blogs.technet.com JP
30.11.2009 Spam, konstruovaný s cílem p?ipravit p?du pro krádeže p?ihlašovacích dat k World of Warcraft http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2009 Velká Británie: problémy s chystanou legislativou http://www.out-law.com JP
30.11.2009 Bezpe?nostní st?ípky 48/2009 http://www.root.cz JP
29.11.2009 Deset d?vod? pro? Windows 7 jsou lepší než Windows Vista http://www.informit.com JP
27.11.2009 Byl vydán draft NIST IR 7657 - Privilege Management http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.11.2009 ENISA k online bankovnictví prost?ednictvím evropských eID karet http://www.enisa.europa.eu JP
27.11.2009 Používejte pro online finan?ní transakce PC, které je ur?eno jen k t?mto ú?el?m http://www.computing.co.uk JP
27.11.2009 Kybernetické pr?niky jsou utajovány http://www.itweb.co.za JP
27.11.2009 K sou?asným bankovním trojan?m http://www.pcworld.com JP
27.11.2009 Security Starter Kit - nov? dopln?n pro rok 2010 http://download.cnet.com JP
27.11.2009 P?esm?rování DNS k chybným požadavk?m m?že vést k škodám na internetu http://www.computerworld.com JP
26.11.2009 Co je nedostate?n? bezpe?né? Datové schránky nebo osv?ta? http://www.lupa.cz JP
26.11.2009 Výpo?ty v oblacích (cloud computing) - jejich klady a zápory http://www.net-security.org JP
26.11.2009 Americké vojenské kybernetické síly, jejich sou?asný vývoj http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2009 Pro? musíte mít své hlavní uživatele pod kontrolou http://software.silicon.com JP
26.11.2009 Top 100 https stránek - jen 24 z nich je zabezpe?eno proti poslednímu útoku na TLS http://news.netcraft.com JP
25.11.2009 Kryptografické párování http://eprint.iacr.org JP
25.11.2009 USA - je t?eba zp?ísnit požadavky na pracovníky IT bezpe?nosti http://www.doioig.gov JP
25.11.2009 Únik e-mail? k zm?nám klimatu a trendy hacktivizmu http://www.crn.com JP
25.11.2009 P?t doporu?ení pro zabezpe?ení komunikace se zákazníky http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.11.2009 P?t zpráv (novinek) z bezpe?nosti IT, kterým bychom m?li v?novat pozornost http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.11.2009 Bezpe?nostní hrozby online financím v roce 2010 http://www.net-security.org JP
25.11.2009 Jak správn? zvolit bezpe?nostní software http://www.computerworld.com JP
25.11.2009 Exploit pro Internet Explorer byl zve?ejn?n online http://www.neowin.net JP
25.11.2009 Uniklý nástroj Microsoftu COFEE a sou?asné snahy MS v tomto sm?ru http://www.theregister.co.uk JP
25.11.2009 Racionální d?vody pro zamítnutí bezpe?nostních doporu?ení http://research.microsoft.com JP
24.11.2009 Do datových schránek se dá vloupat, tvrdí odborníci http://www.novinky.cz JP
24.11.2009 Hacknuté stránky kláštera Shaolin http://www.computerworld.com JP
23.11.2009 Bezpe?nostní doporu?ení pro online nákupy p?ed svátky http://www.csoonline.com JP
23.11.2009 4 možnosti, jak relativn? lacino monitorovat sí? - s cílem sbírat d?kazy http://www.csoonline.com JP
23.11.2009 N?která rozší?ení Firefoxu lze zneužít pro instalaci malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.11.2009 Nový ?erv pro iPhone krade bankovní data, staví botnet http://www.computerworld.com JP
23.11.2009 Japonská stránka Symantecu - další ob?? rumunského hackera Unu http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2009 Rozbitá tajná šifra Al-Kajdy http://www.schneier.com JP
23.11.2009 U.S.-China economic and security review commision http://www.uscc.gov JP
23.11.2009 Viry skryté v antivirech http://www.zive.cz JP
23.11.2009 McAfee - jaké typy podvodných mail? m?žeme o?ekávat s blížícími se vánoci? http://news.cnet.com JP
23.11.2009 Seznam p?ání ohledn? bezpe?nostních vlastností IE 9 http://www.eweek.com JP
23.11.2009 Malware na iPhone http://it.slashdot.org JP
23.11.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 47/2009 http://www.root.cz JP
21.11.2009 Stoned Bootkit http://security-sh3ll.blogspot.com JP
21.11.2009 V Arkansasu vyvinuli technologii, která ?iní RFID ?ipy odolné proti klonování http://www.physorg.com JP
20.11.2009 Jak vypadá po?íta?ová sí? FBI, která bojuje s kybernetickou kriminalitou http://arstechnica.com JP
20.11.2009 3 kroky pomohou k tomu, abyste se nestali sou?ástí botnetu http://www.networkworld.com JP
20.11.2009 NIST vydal nový draft ke správ? rizik ve federálních informa?ních systémech http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.11.2009 Evropská bezpe?nost (ENISA) ke cloud computingu http://www.enisa.europa.eu JP
20.11.2009 V N?mecku již bylo blokováno více než 100 000 karet http://www.theregister.co.uk JP
20.11.2009 Whitfield Diffie odchází po 18 letech ze SUNu http://www.theregister.co.uk JP
20.11.2009 Aktuální útoky man-in-the-middle na SSL - podrobnosti z r?zných pohled? http://msmvps.com JP
20.11.2009 Co se Google musí nau?it o bezpe?nosti opera?ních systém? http://www.eweek.com JP
20.11.2009 Americká vláda využívá konzole PS3 k získání p?ístupu k zašifrovaným soubor?m http://www.axcessnews.com JP
20.11.2009 Top 5 technik sociálního inženýrství http://www.pcworld.com JP
19.11.2009 Význam penetra?ních test? roste http://www.darkreading.com JP
19.11.2009 Hacke?i úto?í na ?ínské ministerstvo obrany http://english.people.com.cn JP
19.11.2009 Kyberneti?tí kriminálníci v roce 2009 piln? pracují http://www.net-security.org JP
19.11.2009 Bankomaty v seconhandu obsahují citlivá data http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2009 NSA pomáhala p?i formování ochran Windows 7 http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2009 Britská policie oznámila zat?ení vztahující se k bankovnímu malware Zeus http://www.networkworld.com JP
19.11.2009 Jak chyt?í jsou islámští teroristé? http://www.schneier.com JP
19.11.2009 Výsledky vyhledáva?e Google jsou význa?n? otrávené http://www.cyveillanceblog.com JP
19.11.2009 Jak hacknout stránky brazilské energetické spole?nosti http://darkreading.com JP
18.11.2009 ?SOB blokuje karty, masivní vlna podvod? zasáhla i ?esko http://www.novinky.cz JP
18.11.2009 10 rozší?ení Firefoxu, která vylepší jeho bezpe?nostní vlastnosti http://downloads.techrepublic.com.com JP
18.11.2009 The Cloud Security Survival Guide http://www.csoonline.com JP
18.11.2009 Lovci botnet? http://www.csoonline.com JP
18.11.2009 Metasploit Framework - vydána byla verze 3.3 http://www.net-security.org JP
18.11.2009 Kupte si Bruce Schneiera (jeho figurku)! http://www.thatsmyface.com JP
18.11.2009 Hacknutou aktivaci Windows 7 bude brzy následovat trojan http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2009 Jak rozpoznat phisherský mail (FAQ)? http://news.cnet.com JP
18.11.2009 Platí státy po?íta?ové kriminálníky za útoky botnet?? http://www.computerworld.com JP
18.11.2009 Pracovník NSA: t?i základní kroky mohou pomoci odvrátit v?tšinu po?íta?ových útok? http://gcn.com JP
17.11.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2009 http://crypto-world.info PV
17.11.2009 Unix - stru?n? o systému p?ístupových práv http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.11.2009 Obama snad již brzy jmenuje bezpe?nostního koordinátora Bílého domu http://www.computerworld.com JP
17.11.2009 Prase?í ch?ipka d?lá milioná?e z ruských hacker? http://www.sophos.com JP
17.11.2009 Zem? se p?ipravují na kybernetickou válku http://news.cnet.com JP
17.11.2009 N?kolik doporu?ení k bezpe?ným online nákup?m http://www.net-security.org JP
17.11.2009 Pochopme ob?ti spamu - sedm princip? systémové bezpe?nosti http://www.cl.cam.ac.uk JP
17.11.2009 Databáze exploit? http://exploits.offensive-security.com JP
17.11.2009 Vyšel (IN)SECURE Magazine (?íslo 23, listopad 2009) http://www.net-security.org JP
17.11.2009 Nový útok na SSLv3/TLS m?že být i nebezpe?n?jší než se p?vodn? p?edpokládalo http://www.communities.hp.com JP
17.11.2009 Firewall ve Windows 7 - ve znamení pokroku http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
16.11.2009 Jak si zajistit soukromí na po?íta?i v p?ti krocích http://technet.idnes.cz JP
16.11.2009 Deset antivirových program? pro Windows 7 http://downloads.techrepublic.com.com JP
16.11.2009 Spojené státy již prost?edky kybernetické války použily http://www.nationaljournal.com JP
16.11.2009 Pro? se bezpe?nostním profesionál?m neda?í? http://blogs.csoonline.com JP
16.11.2009 Bezpe?nost webových aplikací - na otázky odpovídá Robert Abela http://net-security.org JP
16.11.2009 Varování online soumar?m http://news.bbc.co.uk JP
16.11.2009 Jsou bezpe?nostní nástroje Microsoftu dostate?né pro bezpe?nost Windows? http://lifehacker.com JP
16.11.2009 Úsp?šné útoky (typu man-in-the-middle) proti chytrým mobil?m http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
16.11.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 46/2009 http://www.root.cz JP
15.11.2009 E-zin Crypto-World 10/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.11.2009 Zranitelnost Windows 7 a Server 2008 R2 http://www.h-online.com JP
14.11.2009 Jak chránit databáze proti antiforenzním nástroj?m http://www.computerworld.com JP
13.11.2009 Nebezpe?ná chyba ve Flashi vystavuje weby rizik?m http://www.computerworld.com JP
13.11.2009 WordPress - nová verze 2.8.6 opravuje bezpe?nostní chyby http://www.net-security.org JP
13.11.2009 Druhý ?erv pro iPhone b?hem jednoho týdne http://www.scmagazineuk.com JP
13.11.2009 Gumblar - jak funguje systém tohoto malware? http://www.viruslist.com JP
13.11.2009 Esej Bruce Schneiera - ekonomika s reputací a bezpe?nost http://www.schneier.com JP
13.11.2009 Jak nebezpe?ná je objevená zranitelnost SSL? http://www.computerworld.com JP
13.11.2009 Nastygram: Dejte si pozor na podvržené zprávy (jakoby od NACHA) http://voices.washingtonpost.com JP
13.11.2009 Velká Británie - bojová kybernetická jednotka za?ne fungovat v b?eznu http://www.theregister.co.uk JP
13.11.2009 Cain & Abel v nové verzi v4.9.35 http://www.darknet.org.uk JP
12.11.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.7 http://crypto-world.info PV
12.11.2009 První dojmy z uniklého forenzního nástroje Microsoftu COFEE http://www.h-online.com JP
12.11.2009 Ko?en DNS a správa klí?? - sedm lidí bude ovládat p?ístupová data http://www.h-online.com JP
12.11.2009 Botnet Zeus úto?í na uživatele MySpace http://www.scmagazineuk.com JP
12.11.2009 OpenID - klady a zápory http://www.itsecurity.com JP
12.11.2009 Diskuze na Schneierov? blogu k výpadk?m proudu v Brazilii. http://www.schneier.com JP
12.11.2009 Jak obejít odposlechy (USA) http://www.computerworld.com JP
12.11.2009 Problemati?tí poskytovatelé a ši?itelé spamu http://voices.washingtonpost.com JP
11.11.2009 Hesla k datovým schránkám: musíte je m?nit každých 90 dn?! http://www.lupa.cz JP
11.11.2009 Eliptická kryptografie - rozbito bylo schéma ECC ECC2K-130 http://eprint.iacr.org JP
11.11.2009 Jak se chránit na ve?ejných p?ístupových bodech bezdrátu (nap?. na letištích) http://www.pcworld.com JP
11.11.2009 Pracovník FBI - n?které p?íhody z kybernetického podsv?tí http://www.ecommercetimes.com JP
11.11.2009 Vydáno bylo OpenSSL 1.0.0 Beta 4 http://www.net-security.org JP
11.11.2009 UK - plány vlády na uchovávání veškerých informací z internetového provozu http://news.zdnet.co.uk JP
11.11.2009 Další útok na Facebook http://www.computerworld.com JP
11.11.2009 Pentagon koupil systém v?asného varování proti kybernetickým útok?m http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2009 Ješt? k vir?m p?inášejícím d?tské porno http://news.cnet.com JP
11.11.2009 Ochrana opera?ních systém? p?ed rootkity http://discovery.csc.ncsu.edu JP
11.11.2009 Windows 7 jsou možná bezpe?né, jsou ale uživatelé Windows v bezpe?í? http://www.computerworld.com JP
10.11.2009 UAC - m?ní se jeho filosofie p?i p?echodu od Windows Vista k Windows 7? http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.11.2009 P?t pravidel pro ochranu Windows antivirovým softwarem http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.11.2009 Esej Bruce Schneiera: Je antivir mrtvý? http://www.schneier.com JP
10.11.2009 Jok botnety dostávají svá jména http://www.csoonline.com JP
10.11.2009 Aktualizujte sv?j FreeBSD software opatrn? http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.11.2009 CBS News: kybernetická válka se blíží, dopady budou veliké http://www.cbsnews.com JP
10.11.2009 Vaše fotografie bez vašeho svolení na cízím webu? http://www.computerworld.com JP
10.11.2009 Malware zaviní, že nevinní uživatelé mohou být obvin?ní za zneužívání d?tí http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2009 Nastygram Briana Krebse: špionský SW na falešných stránkách MySpace http://voices.washingtonpost.com JP
10.11.2009 Jak byl botnet Mega-d/Ozdok zlikvidován za 24 hodin http://blog.fireeye.com JP
10.11.2009 Formální model pro požadavky na p?ístup http://www.cs.columbia.edu JP
10.11.2009 COFEE - forenzní nástroj Microsoftu uniknul na internet http://www.darkreading.com JP
10.11.2009 Vládce bot? skryl sv?j kontrolní panel do oblaku Google (Google cloud) http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2009 Webové aplikace - dev?t z deseti obsahuje vážné chyby http://www.cenzic.com JP
09.11.2009 Ubránila se Evropa digitální gilotin?? http://www.lupa.cz JP
09.11.2009 Nástroje, které pomohou p?i šet?ení incident? s malware http://blogs.sans.org JP
09.11.2009 Byl objeven první ?erv pro iPhone http://www.sophos.com JP
09.11.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 45/2009 http://www.root.cz JP
08.11.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.6 http://crypto-world.info PV
07.11.2009 Za masivními výpadky proudu v Brazilii (2005-2007) jsou hacke?i http://www.news24.com JP
07.11.2009 Domovská stránka pro Gumblar (malware) je znovu aktivní http://www.computerworld.com JP
07.11.2009 Zavedení hash algoritm? SHA-2 v prost?edí OS Microsoft Windows http://www.lupa.cz JP
07.11.2009 Který antivir nejlépe odstraní malware? http://blogs.zdnet.com JP
06.11.2009 NIST vydal - Special Publication 800-126, The Technical Specification for the Security Content Automation Protocol (SCAP) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.11.2009 Která zem? má nejv?tší procento po?íta?? infikovaných botem? http://www.net-security.org JP
06.11.2009 Zadní vrátka (Facebook a MySpace) - p?ístup k ú?t?m milión? uživatel? http://www.net-security.org JP
06.11.2009 EU chce chránit práva lidí, kte?í nelegáln? stahují hudbu a filmy z internetu http://www.novinky.cz JP
06.11.2009 Google Dashboard aneb co vše o vás ví Google http://googleblog.blogspot.com JP
06.11.2009 Zadní vrátka v hrách pro iPhone http://www.theregister.co.uk JP
06.11.2009 Databáze a správa kryptografických klí?? http://www.it-director.com JP
06.11.2009 Bezpe?nost aplikací, jak tuto zajistit? http://www.computerworld.com JP
06.11.2009 Stránky používající Wordpress napadeny botnetem http://www.networkworld.com JP
05.11.2009 Kryptoanalýza dvou systém? založených na úloze o ranci http://eprint.iacr.org JP
05.11.2009 Vážná chyba v protokolu SSL http://www.theregister.co.uk JP
05.11.2009 Web 2. 0 - jak se chránit proti kriminalit?? http://www.eweek.com JP
05.11.2009 UAC ve Windows 7 není dostate?n? efektivní obranou proti malware http://www.eweek.com JP
05.11.2009 Bombardování syrského objektu v roce 2007 na základ? hacknutí po?íta?e syrského vládního ú?edníka http://www.wired.com JP
05.11.2009 V Marylendu testují nový kryptografický volební systém http://www.wired.com JP
04.11.2009 Nova má vadné stránky. M?žete si na n? pov?sit, co chcete http://technet.idnes.cz JP
04.11.2009 Bezdrát - struktura penetra?ního testování http://www.wirelessdefence.org JP
04.11.2009 Jak získat praktické zkušenosti v sociálním inženýrství? http://www.net-security.org JP
04.11.2009 Jak bude informa?ní bezpe?nost vypadat za deset let? http://www.ecommercetimes.com JP
04.11.2009 Facebook jako ?ídící centrum botnet?? http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2009 Nebezpe?ná chyba v poslední verzi Linuxu http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2009 Produkt má ochránit online bankovnictví http://www.computerworld.com JP
04.11.2009 Také FBI varuje p?ed krádežemi s ú?t? a podvody, které používají soumary http://www.computerworld.com JP
04.11.2009 Brusel kritizuje Velkou Británii kv?li nedostate?né ochran? soukromí http://news.bbc.co.uk JP
04.11.2009 Cloud computing a lámání hesel podruhé http://news.electricalchemy.net JP
03.11.2009 Soutež 2009 , Nápov?da ?.5 http://crypto-world.info PV
03.11.2009 Pando?iny datové schránky se otevírají http://www.lupa.cz JP
03.11.2009 McAfee Threats Report: Third Quarter 2009 http://www.mcafee.com JP
03.11.2009 Cloud computing a lámání hesel http://www.theregister.co.uk JP
03.11.2009 Microsoft Security Intelligence Report (SIR) http://www.microsoft.com JP
03.11.2009 FBI a odposlechy - diskuze na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
03.11.2009 Nový trojan zašifruje soubory, nezanechá však žádné vyd?ra?ské oznámení http://news.cnet.com JP
03.11.2009 Dvacetiletý zam?stnanec firmy jako hacker a interní hrozba http://www.csoonline.com JP
03.11.2009 Krádeže z ú?t? - souma?i se ?iní http://voices.washingtonpost.com JP
02.11.2009 Sedm h?ích? datových schránek http://www.lupa.cz JP
02.11.2009 Nástroj Kasperského detekuje malware na linkách Twitteru http://news.cnet.com JP
02.11.2009 Vytvo?te si soubor nástroj? pro prevenci datových pr?nik? http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
02.11.2009 Podvody spojené se sociálními sít?mi http://www.techcrunch.com JP
02.11.2009 Jak po?íta?e nezvládají matematiku http://www.techradar.com JP
02.11.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 44/2009 http://www.root.cz JP
02.11.2009 ?R : Hacke?i žen? za t?i dny provolali 1,4 milionu http://aktualne.centrum.cz JP
Design: Webdesign