Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2007 Metody a motivace interních hrozeb a cesty k jejich zmírn?ní http://go.techtarget.com JP
30.11.2007 Deset rozší?ení Firefoxu, které vám umožní zvýšit jeho bezpe?nost http://www.linux.com JP
30.11.2007 Virtual Criminology Report (McAfee) - p?ímý odkaz na zprávu http://www.mcafee.com JP
30.11.2007 ENISA - European Network Information and Security Agency - sít? bot? na postupu http://enisa.europa.eu JP
30.11.2007 Voln? dostupný skener umožní nalézt a eliminovat zranitelnosti zmín?né v SANS Top 20 http://www.darkreading.com JP
30.11.2007 Co myslíte, pot?ebují vaše registry vy?istit? http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.11.2007 FBI zasahuje proti kriminalit? opírající se o sít? bot? http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2007 Prost?edky kybernetické války jsou vyvíjeny a používány ve 120 zemích http://www.theregister.co.uk JP
30.11.2007 Open SSL - nalezena chyba v šifrovacím modulu http://www.gcn.com JP
29.11.2007 K obsahu profese specialista na bezpe?nost IT http://go.techtarget.com JP
29.11.2007 McAfee Virtual Criminology Report 2007 - kybernetická špionáž roste http://news.moneycentral.msn.com JP
29.11.2007 Nalezena vážná zranitelnost Windows (v?etn? Visty) http://www.crn.com JP
29.11.2007 Ponemon Institute - náklady na obnovu po úniku dat vzrostly o 30 procent http://www.baselinemag.com JP
29.11.2007 P?ehled - Identity Theft Survey Report http://www.ftc.gov JP
29.11.2007 O ?em antivirové spole?nosti neradi mluví - seznam povolených program? http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.11.2007 Jak chrání data na svém notebooku Bruce Schneier? Svými p?stmi a PGP. http://www.wired.com JP
29.11.2007 Diskuse na Schneierov? blogu - aktivisté za zví?ecí práva a vydání šifrovacích klí?? http://www.schneier.com JP
29.11.2007 Chaosreader - vystopuje obsah relací TCP/UDP z tcpdump http://www.darknet.org.uk JP
28.11.2007 Lúštili šifry ako za vojny http://pocitace.sme.sk JP
28.11.2007 Nahá Britney a nejnov?jší botnet spam http://www.crn.com JP
28.11.2007 Man in the Browser - útok, který za?íná být nejpopulárn?jší mezi úto?níky http://www.net-security.org JP
28.11.2007 Vícefaktorová autentizace je využívána stále ?ast?ji http://www.itsecurity.com JP
28.11.2007 SANS Top-20 2007 Security Risks (2007 Annual Update) http://www.sans.org JP
28.11.2007 Spyware se stává králem malware http://weblog.infoworld.com JP
28.11.2007 Google vás nasm?ruje na stránky obsahující malware http://www.computerworld.com JP
28.11.2007 Online p?ednášky z kryptografie (prezentace, video) washigtonské univerzity http://www.schneier.com JP
28.11.2007 Nejv?tších šest rizik využívání internetu zam?stnancem a jak tato rizika zastavit http://go.techtarget.com JP
27.11.2007 Jak je to s bezpe?ností ftp? http://go.techtarget.com JP
27.11.2007 Pr?vodce bezpe?ností databází http://go.techtarget.com JP
27.11.2007 Organizacím - 5 krok? k minimalizaci rizik p?i ochran? dat http://www.net-security.org JP
27.11.2007 RFID dilemma - jak tyto drobe?ky ud?lat dostate?n? bezpe?né? http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.11.2007 Phishing poškuzuje obchodní zna?ky http://www.infomaticsonline.co.uk JP
27.11.2007 Diskuse na Schneierov? blogu ke ztrát? velikého množství osobních dat v UK http://www.schneier.com JP
27.11.2007 Playstation 3 umož?uje rychlé cracknutí hesel http://www.theage.com.au JP
27.11.2007 XSS CSS injection - pro IE7 a Firefox http://www.thespanner.co.uk JP
27.11.2007 Hacknuta stránka bývalého US viceprezidenta Al Gorea http://www.infoworld.com JP
27.11.2007 NIST- SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC http://csrc.nist.gov JP
26.11.2007 Pr?vodce sou?asnými nejvíce nebezpe?nými útoky http://go.techtarget.com JP
26.11.2007 Teroristé a steganografie v digitálních obrázcích http://www.poconorecord.com JP
26.11.2007 Deset doporu?ení pro bezpe?nost práce s vaším notebookem http://www.informationweek.com JP
26.11.2007 Nenechte se hacknout p?i váno?ních nákupech http://netsecurity.about.com JP
26.11.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 47/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
24.11.2007 Varování p?ed riziky antivirových ?ešení http://www.nruns.com JP
24.11.2007 DNS - nov? nalezené zranitelnosti http://www.infoworld.com JP
24.11.2007 K sou?asnému stavu problematiky hashovacích funkcí http://www.lightbluetouchpaper.org JP
24.11.2007 Zajímavá fakta k historii Voynichova rukopisu http://www.as.ap.krakow.pl JP
23.11.2007 Katedra algebry MFF UK zve všechny zájemce o kryptologii na cyklus prosincových p?ednášek http://www.cuni.cz PV
23.11.2007 Russian Business Network - ochránce ruské po?íta?ové kriminality (studie) http://isc.sans.org JP
23.11.2007 Opublikován program umož?ujíc hack a odposlech VoIP http://www.computerworld.com JP
23.11.2007 DKIM – dopisy ov??eného p?vodu http://www.lupa.cz JP
23.11.2007 P?edváno?ní nákupy online a související rizika http://www.scmagazine.com JP
23.11.2007 Správná rovnováha mezi bezpe?ností a využitelností http://www.regdeveloper.co.uk JP
23.11.2007 N?mecká policie - Skype nelze odpslouchávat http://news.yahoo.com JP
23.11.2007 Interview s Danem Egerstadem (hacknutý TOR) http://www.zone-h.org JP
22.11.2007 DISIG: Elektronický podpis využívame 3,5-krát ?astejšie ako minulý rok http://www.inet.sk JP
22.11.2007 Comodo Firewall Pro 3.0 - vydána nová verze (bezplatná) http://www.dslreports.com JP
22.11.2007 Virtuální servery a bezpe?nost http://www.networkworld.com JP
22.11.2007 Projekty, které cht?jí zastavit spam http://www.networkworld.com JP
22.11.2007 Vyhledá vzor k MD5 hashi http://md5.rednoize.com JP
22.11.2007 Chyby antivirového SW jsou bezpe?nostním rizikem http://www.infoworld.com JP
22.11.2007 Programáto?i pozor, chystají se na vás testy, zda umíte programovat také bezpe?n? http://www.news.com JP
22.11.2007 Sociální inženýrství - formou slušné zd?vodn?né žádosti http://isc.sans.org JP
22.11.2007 K nejv?tší ztrát? osobních dat v Británii http://www.news.com JP
22.11.2007 Zombíci, SSL a elektronický obchod http://blogs.zdnet.com JP
22.11.2007 Anonymiza?ní sí? TOR - nová zjišt?ní? http://www.heise-security.co.uk JP
22.11.2007 Rok poté - vyplatila se u Visty orientace na bezpe?nost? http://www.computerworld.com JP
21.11.2007 K problému s generátorem náhodných ?ísel ve Windows http://www.computerworld.com JP
21.11.2007 Polovina DNS server? je zranitelná http://news.zdnet.co.uk JP
21.11.2007 UK - ztraceno 25 milión? osobních dat rodin beroucích d?tské p?ídavky http://news.zdnet.co.uk JP
21.11.2007 Myslíte si, že hacker nenajde na vašem po?íta?i nic zajímavého? http://isc.sans.org JP
21.11.2007 Pracovní skupina IETF pkix vydala draft Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
21.11.2007 Voln? dostupné generátory hesel - test - ?ást 1 http://www.networkworld.com JP
20.11.2007 Zpráva ke globálním IT hrozbám - Rusko http://go.techtarget.com JP
20.11.2007 Dnešní kybernetické útoky (studie - KasperskyLab) http://research.bizreport.com JP
20.11.2007 Top 10 Security Threat Predictions For 2008 http://www.crn.com JP
20.11.2007 Napsali jste chybn? url? Nejste sami. http://www.net-security.org JP
20.11.2007 Hackování iPhone - Video http://www.net-security.org JP
20.11.2007 Deset doporu?ení pro bezpe?nost Wi-Fi http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.11.2007 Doporu?ení pro vaši bezpe?nost p?i nákupech online http://www.net-security.org JP
20.11.2007 IM - prost?ednictvímWindows Live Messenger se rychle ší?í nový trojan http://www.computerworld.com JP
20.11.2007 Nový Colossus - komentá?e na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
20.11.2007 Komentá? k Shamirovu varování (nebezpe?í chyb v matematice procesor?) http://www.computerworld.com JP
20.11.2007 Pracovní skupina IETF pkix vydala t?i drafty http://www.ietf.org JP
20.11.2007 Ochrana prohlíže?? proti CSRF útok?m http://www.thespanner.co.uk JP
20.11.2007 Hacke?i prost?ednictvím banner? na známých webech se zmocní vašeho po?íta?e http://www.wired.com JP
20.11.2007 Tv?rce PGP (Phil Zimmermann) hájí Hushmail http://blog.wired.com JP
20.11.2007 Google Hacking 1.díl http://www.emag.cz JP
19.11.2007 Chra?te se p?ed ztrátou dat http://www.informationweek.com JP
19.11.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 46/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.11.2007 McAfee - IT hrozby v roce 2008 - deset p?edpov?dí http://www.net-security.org JP
18.11.2007 Fyzická bezpe?nost a po?íta?ová bezpe?nost jsou dnes neodd?liteln? propojeny http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
18.11.2007 I matematika m?že být bezpe?nostní hrozbou http://www.news.com JP
18.11.2007 K bezpe?nostnímu problému Safari (prohlíže? pro Apple) http://www.thespanner.co.uk JP
18.11.2007 NIST vydal - Draft Special Publication 800-53 http://csrc.nist.gov JP
18.11.2007 Vyšel draft IETF S/M IME - Multiple Signatures in S/MIME http://www.ietf.org JP
16.11.2007 Detekujte a chra?te se p?ed útoky na sí? pomoci fwsnort - kapitola knihy http://www.tinker.tv JP
16.11.2007 Comodo nabízí voln? dostupné ?ešení pro bezpe?ný e-mail http://www.itbsoftware.com JP
16.11.2007 Jak m?žeme bojovat s botnety? http://reviews.cnet.com JP
16.11.2007 Obrana sít? proti útok?m typu pomalé skenování http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.11.2007 Software se zárukami se dostává do centra pozornosti http://www.rsa.com JP
16.11.2007 G-mail - mizící zprávy z poštovních schránek http://www.computerworld.com JP
16.11.2007 UK - Aktivistce za zví?ecí práva bylo na?ízeno vydat šifrovací klí?e http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2007 Colossus znova luští šifry http://news.bbc.co.uk JP
15.11.2007 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2007 http://crypto-world.info PV
15.11.2007 E-zin Crypto-World 10/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.11.2007 Softwarové pirátství: nevidím zlo, neslyším zlo http://www.lupa.cz JP
15.11.2007 Windows Vista - jaký použít firewall? http://blogs.guardian.co.uk JP
15.11.2007 Vyšla kniha Practical Oracle Security http://books.elsevier.com JP
15.11.2007 (IN)SECURE Magazine - vyšlo ?íslo 14 http://www.net-security.org JP
15.11.2007 P?t milión? webovských stránek obsahovalo malware (?íjen 2007) http://www.infomaticsonline.co.uk JP
15.11.2007 P?t nejhorších bezpe?nostních incident? v roce 2007 http://resources.zdnet.co.uk JP
15.11.2007 Hacker roku a razie policie http://www.smh.com.au JP
15.11.2007 Recenze knihy - End-to-End Network Security: Defense-in-Depth http://books.slashdot.org JP
15.11.2007 Vsunula NSA zadní vrátka do normy pro šifrování? http://www.wired.com JP
15.11.2007 Top 5 - p?edpov?di bezpe?nostních hrozeb pro rok 2008 http://www.networkworld.com JP
15.11.2007 M?ní se obsah pojmu soukromí ? (diskuse na Schneierov? blogu) http://www.schneier.com JP
15.11.2007 Zranitelnost Firefoxu - umožní hackerovi získat p?ístup k ú?t?m Google http://dailyapps.net JP
15.11.2007 IETF S/MIME vydalo další verzi draftu - CMS Advanced Electronic Signatures http://www.ietf.org JP
15.11.2007 Tisíce databázových server? nejsou chrán?ny p?ed útokem http://searchsecurity.techtarget.com JP
14.11.2007 Konference EOIF GigaCon 2007 – Elektronický ob?h informací ve firm? http://www.eoif.swmedia.cz PV
14.11.2007 Proti krádeži dat by si firmy m?ly sestavit preventivní plán http://www.podnikatel.cz JP
14.11.2007 Eset Smart Security: Jeden svet nesta?í http://www.zive.sk JP
14.11.2007 Pokud si pospíšíte, m?žete si stáhnout bezplatn? ZoneAlarm Anti-Spyware http://download.zonealarm.com JP
14.11.2007 UK - polovina pracovník? ukláda data na nezabezpe?ená místa http://www.infomaticsonline.co.uk JP
14.11.2007 Vyzkoušejte, zda Váš po?íta? není infikován ?ervem Storm http://www.secureworks.com JP
14.11.2007 UK - policejní specialisté ukázali, jak snadno lze hacknout Windows XP http://news.zdnet.co.uk JP
14.11.2007 NIST vydal 3 dokumenty (Special Publication) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.11.2007 K nejv?tšímu hacku tohoto roku http://www.theage.com.au JP
13.11.2007 Deset nejhorších virových útok? všech dob http://www.itsecurity.com JP
13.11.2007 Bezpe?nost aplikace znamená ... http://blogs.sun.com JP
13.11.2007 Malware ve vašem po?íta?i - reakce a analýza http://www.infosecwriters.com JP
13.11.2007 Esej Bruce Schneiera: Kybernetická válka - mýtus ?i realita? http://www.schneier.com JP
13.11.2007 P?ehled - webovské zranitelnosti v 3.?tvrtletí 2007 http://cenzic.com JP
13.11.2007 Vzdálený p?ístup - doporu?ení pro nejlepší postupy http://feeds.computerworld.com JP
13.11.2007 Bývalý bezpe?nostní profesionál p?ipouští, že dirigoval obrovskou sí? bot? http://www.computerworld.com JP
13.11.2007 K efektivnosti skener? bezpe?nosti webových aplikací http://www.stratdat.com JP
12.11.2007 Test komplexních firewall? (UTM - unified threat management ) http://www.networkworld.com JP
12.11.2007 Demo antispywareového programu obsahovalo ve skute?nosti malware http://news.zdnet.co.uk JP
12.11.2007 Cílený phishing se stává vážným problémem http://www.infoworld.com JP
12.11.2007 90 procent webovských aplikací obsahuje zranitelnost http://weblog.infoworld.com JP
12.11.2007 Sdílení v P2P sítích využívá stále ve v?tší mí?e šifrování http://www.theregister.co.uk JP
12.11.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 45/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
11.11.2007 Spame?i proti spamer?m ... http://wiki.blog.lupa.cz PV
11.11.2007 NIST vyhlásil sout?ž o novou hashovací funkci (SHA-3) http://www.csrc.nist.gov PV
11.11.2007 Nová online databáze malware vám ukáže i vhodný antivirový nástroj http://www.networkworld.com JP
09.11.2007 NIST - draft SP 800-60 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.11.2007 Nejnov?jší triky hacker? a stránky zp?va?ky Alicia Keys na MySpace http://www.informationweek.com JP
09.11.2007 FBI a nebezpe?í internetu http://www.networkworld.com JP
09.11.2007 Hacknut web bezpe?nostních profesionál? http://www.theregister.co.uk JP
09.11.2007 Gphone vs iPhone - vzniká zajímavá debata ve vztahu k bezpe?nostním otázkám http://news.zdnet.co.uk JP
09.11.2007 Šifrovaná komunikace a Hushmail - znáte rizika? http://blog.wired.com JP
09.11.2007 Nejv?tší rizika spojená s únikem osobních dat existují p?i únicích malých objem? http://weblog.infoworld.com JP
09.11.2007 Bezpe?nostní rizika spojená s používáním zastaralého po?íta?ového vybavení http://www.infosecwriters.com JP
09.11.2007 Bezpe?nost databází - správa log? http://www.infosecwriters.com JP
09.11.2007 K proaktivní správ? rizik http://www.securityfocus.com JP
09.11.2007 Kryptoanalýza GSM šifrované komunikace pouze ze šifrového textu http://www.cs.technion.ac.il JP
09.11.2007 Nejv?tší sít? bot? (botnety) sv?ta http://www.darkreading.com JP
09.11.2007 Ke skener?m zranitelností webových aplikací http://go.techtarget.com JP
09.11.2007 Drafty IETF - práce s digitálními certifikáty v SIP TLS http://www.ietf.org JP
09.11.2007 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala 4 drafty http://www.ietf.org JP
08.11.2007 Bezpe?nost mobilních za?ízení - soubor ?lánk? http://go.techtarget.com JP
08.11.2007 Vyšlo rfc.5074 - DNSSEC Lookaside Validation (DLV) http://www.rfc-archive.org JP
08.11.2007 Recenze - soubory bezpe?nostního SW, které možná neznáte http://www.informationweek.com JP
08.11.2007 Zabezpe?te lépe sv?j po?íta? vypnutím nadbyte?ných služeb (Windows XP) http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.11.2007 Studie - Zlepšete ochranu dat prost?ednictvím kontroly, monitorování a filtrování jejich obsahu http://www.infosecwriters.com JP
08.11.2007 Software pro online Jihad koluje po internetu http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2007 Pozor na nový podvod hacker? http://www.secureworks.com JP
08.11.2007 Studie amerického ministerstva národní bezpe?nosti ke krádežím ID http://www.utica.edu JP
08.11.2007 Jak pracují hacke?i - obsáhlá informace http://computer.howstuffworks.com JP
08.11.2007 Oznámeno definitivní cracknutí ochran Blue Ray disk? http://www.tech.co.uk JP
08.11.2007 Za bezpe?n?jší kybernetický prostor http://searchsecurity.techtarget.com JP
07.11.2007 Postupy, jak docílit vysokou úrove? bezpe?nosti v .NET aplikacích (Certicom) http://searchsoftwarequality.bitpipe.com JP
07.11.2007 Šest nejv?tších rizik, kterým vás vystavuje váš zam?stnanec p?i brouzdání internetem http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
07.11.2007 Technet - Zaru?ených deset rad pro nakupování p?es internet http://technet.idnes.cz JP
07.11.2007 Recenze knihy Security Data Visualization http://www.net-security.org JP
07.11.2007 Pomsta v moderní dob? http://www.schneier.com JP
07.11.2007 Další ztracená osobní data a op?t nešifrovaná http://news.zdnet.co.uk JP
07.11.2007 Zakladatel a ?editel bezpe?nostní firmy uv?zn?n http://www.techworld.com JP
07.11.2007 DoS (Denial of Service) útok proti elektronickým zámk?m v automobilech http://news.bbc.co.uk JP
07.11.2007 RFID Guardian - vydána nová verze (V3) http://www.rfidguardian.org JP
07.11.2007 Kryptoanalýza pseudonáhodného generátoru ve Windows 2000 odhalila chyby http://eprint.iacr.org VK
06.11.2007 Technet - Vybrali jsme pro vás 10 antivirových program? zdarma http://technet.idnes.cz JP
06.11.2007 TopTen ?eských hoax? za ?íjen 2007 http://www.hoax.cz JP
06.11.2007 Pot?ebují firmy ješt? firewally? http://www.sbpost.ie JP
06.11.2007 Antispyware - pr?vodce dostupnými programy http://www.theinquirer.net JP
06.11.2007 První profesionální trojan pro MACa? http://www.scmagazine.com JP
06.11.2007 V?tšina organizací zanedbává školící programy svých zam?stnanc? ve vztahu k bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
06.11.2007 Websense - p?ehled stavu bezpe?nosti v roce 2007 http://whitepaper.samag.com JP
06.11.2007 Plán obnovy pro Internet http://www.gao.gov JP
06.11.2007 Pro? VoIP je p?íštím cílem hacker?? http://www.guardian.co.uk JP
06.11.2007 Iniciativy pro programování bezpe?ného software http://www.gcn.com JP
05.11.2007 Penetra?ní testy z pohledu sociálního inženýrství http://www.networkworld.com JP
05.11.2007 Bezplatný p?ístup k normám ITU (International Telecommunication Union) http://www.itu.int JP
05.11.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 44/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
04.11.2007 Byly zve?ejn?ny podmínky, které má spl?ovat návrh budoucího hashovacího algoritmu SHA-3 http://a257.g.akamaitech.net JP
04.11.2007 Safenet iKey 2032s - revezní inženýrství http://www.flylogic.net JP
03.11.2007 Storm Worm p?ichází v nových mutacích http://www.crn.com JP
03.11.2007 P?evládající hrozby malware v ?íjnu 2007 http://www.sophos.com JP
03.11.2007 Každý šestý po?íta? je infikován http://www.networkworld.com JP
02.11.2007 Zlepšete ochrany své sít? - kapitola knihy k stáhnutí http://downloads.techrepublic.com.com JP
02.11.2007 Hrozí sv?tu kybernetická válka? http://www.dsl.cz JP
02.11.2007 Vyšlo rfc.5081 - Using OpenPGP Keys for Transport Layer Security (TLS) Authentication http://www.rfc-archive.org JP
02.11.2007 Recenza knihy LAN Switch Security: What Hackers Know About Your Switches http://www.net-security.org JP
02.11.2007 Zabezpe?te lépe logy svého webovského serveru http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.11.2007 Ochrana domácího po?íta?e p?ed hrozbami z internetu - nep?ehlédn?te http://www.infosecwriters.com JP
02.11.2007 Pov?sti okolo plánovaného elektronického jihádu (11.11.2007) jsou zpochyb?ovány http://www.computerworld.com JP
02.11.2007 Recenze knihy Linux Firewalls http://www.linuxsecurity.com JP
02.11.2007 XSS (Cross-site scripting) zranitelnosti na konkrétních webech http://www.xssed.com JP
01.11.2007 Sout?ž 2007 - IV. kolo, zve?ejn?na záv?re?ná ?ást p?íb?hu Št?pána Schmidta http://soutez2007.crypto-world.info PV
01.11.2007 Elektronický ob?h informací ve firm? http://www.itpoint.cz JP
01.11.2007 Bezpe?nost WiFi záleží jen na vás http://www.lupa.cz JP
01.11.2007 Leopard (nový MAC OS X) a jeho bezpe?nostní vlastnosti http://www.securityfocus.com JP
01.11.2007 Jedna t?etina zam?stnanc? porušuje firemní IT politiky (USA) http://www.net-security.org JP
01.11.2007 Hrozby prost?ednictvím unesených DNS server? http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.11.2007 Varování - crackovací nástroje ?asto obsahují malware http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2007 Ruští hacke?i jsou za útoky prost?ednictvím pdf soubor? http://www.enews20.com JP
01.11.2007 Komentá? - pro? stále vítáme úniky dat http://news.zdnet.com JP
Design: Webdesign