Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.11.2007 Lúštili šifry ako za vojny http://pocitace.sme.sk JP
28.11.2007 Online p?ednášky z kryptografie (prezentace, video) washigtonské univerzity http://www.schneier.com JP
27.11.2007 NIST- SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC http://csrc.nist.gov JP
24.11.2007 K sou?asnému stavu problematiky hashovacích funkcí http://www.lightbluetouchpaper.org JP
24.11.2007 Zajímavá fakta k historii Voynichova rukopisu http://www.as.ap.krakow.pl JP
23.11.2007 Katedra algebry MFF UK zve všechny zájemce o kryptologii na cyklus prosincových p?ednášek http://www.cuni.cz PV
20.11.2007 Nový Colossus - komentá?e na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
20.11.2007 Komentá? k Shamirovu varování (nebezpe?í chyb v matematice procesor?) http://www.computerworld.com JP
20.11.2007 Tv?rce PGP (Phil Zimmermann) hájí Hushmail http://blog.wired.com JP
16.11.2007 UK - Aktivistce za zví?ecí práva bylo na?ízeno vydat šifrovací klí?e http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2007 Colossus znova luští šifry http://news.bbc.co.uk JP
15.11.2007 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2007 http://crypto-world.info PV
15.11.2007 E-zin Crypto-World 10/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.11.2007 Vsunula NSA zadní vrátka do normy pro šifrování? http://www.wired.com JP
11.11.2007 NIST vyhlásil sout?ž o novou hashovací funkci (SHA-3) http://www.csrc.nist.gov PV
09.11.2007 Kryptoanalýza GSM šifrované komunikace pouze ze šifrového textu http://www.cs.technion.ac.il JP
07.11.2007 Postupy, jak docílit vysokou úrove? bezpe?nosti v .NET aplikacích (Certicom) http://searchsoftwarequality.bitpipe.com JP
07.11.2007 Kryptoanalýza pseudonáhodného generátoru ve Windows 2000 odhalila chyby http://eprint.iacr.org VK
01.11.2007 Sout?ž 2007 - IV. kolo, zve?ejn?na záv?re?ná ?ást p?íb?hu Št?pána Schmidta http://soutez2007.crypto-world.info PV
Design: Webdesign