Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2006 rfc.4752: The Kerberos V5 (GSSAPI) Simple Authentication and Security Layer (SASL) Mechanism http://www.rfc-archive.org JP
30.11.2006 Kaspersky Lab: Computers, Networks and Theft: Part 2 http://www.viruslist.com JP
30.11.2006 Co je nej?ast?jší p?í?inou bezpe?nostních pr?nik?? http://www.net-security.org JP
30.11.2006 DNS - bezpe?nost a opat?ení proti hrozbám http://www.infosecwriters.com JP
30.11.2006 Rok 2007 p?inese videoviry http://www.infomaticsonline.co.uk JP
30.11.2006 Antipr?vodce k bezpe?nosti Windows Vista http://www.computerworld.com JP
30.11.2006 Nebezpe?nost phishingu roste http://news.zdnet.co.uk JP
30.11.2006 Identity Based Encryption - úvod do problematiky http://go.techtarget.com JP
29.11.2006 Bezpe?nost VoIP - existuje v?bec? http://www.scanit.net JP
29.11.2006 K bezpe?nosti RFID v praxi http://searchsecurity.techtarget.com JP
29.11.2006 Bot ší?ící se univerzitami využívá existující zranitelnosti http://www.securityfocus.com JP
29.11.2006 Pohled zpátky - na 25 let sí?ové bezpe?nosti http://www.computerworld.com.au JP
29.11.2006 Nmap online http://nmap-online.com JP
28.11.2006 Útok na mobilní telefony prost?ednictvím servisní SMS http://www.techworld.com JP
28.11.2006 Vyšlo nové ?íslo (IN)SECURE Magazine (Prosinec 2006) http://www.insecuremagazine.com JP
28.11.2006 Web 2.0 a sken zranitelností (komponent na stran? klienta) http://www.securityfocus.com JP
28.11.2006 Boj s podvodnými transakcemi (Schneier?v blog) http://www.schneier.com JP
28.11.2006 Studie EU. R?st spamu - pom?že legislativa? http://europa.eu.int JP
28.11.2006 Lekce ze soukromí http://www.securityfocus.com JP
27.11.2006 Kapitola z knihy: Syngress IT Security Project Management Handbook http://ct.techrepublic.com.com JP
27.11.2006 Bezpe?ný e-mail - 10 nejlepších postup? http://downloads.techrepublic.com.com JP
27.11.2006 Windows Malicious Software Removal Tool - pokrok, trendy http://www.microsoft.com JP
27.11.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 47. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
24.11.2006 Postranní kanály v mikroprocesorech - další skok kup?edu http://eprint.iacr.org TR
24.11.2006 Hackování Playstation 2 http://downloads.techrepublic.com.com JP
24.11.2006 rfc.4746 - popis protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol ) http://www.rfc-archive.org JP
24.11.2006 Srovnání databází z pohledu bezpe?nosti (Oracle vs. Microsoft) http://www.it-observer.com JP
24.11.2006 Windows Vista a End User License Agreement (EULA) http://www.securityfocus.com JP
24.11.2006 Chyba ve Firefoxu umož?uje krádež hesla http://www.computerworld.com JP
24.11.2006 Možnost anonymního RFI útoku s využitím Google http://blogs.securiteam.com JP
24.11.2006 US-CCU Cybersecurity Checklist http://www.ussecurityawareness.org JP
23.11.2006 Možnost vzdálené aktivace odposlechu u n?kterých IP telefon? http://lists.rootsecure.net VK
23.11.2006 Web 2.0 - top 10 útok? http://www.infosecwriters.com JP
22.11.2006 Sedm krok? k zabezpe?ení práce s USB disky http://www.net-security.org JP
22.11.2006 OpenVPN - propojení sítí http://tips.linux.com JP
22.11.2006 Nep?ítel uvnit? - snad v?tší hrozba než ?ervi a spyware http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.11.2006 Další doporu?ení pro v?tší bezpe?nost vašich online nákup? http://www.ftc.gov JP
22.11.2006 Ot?esná ochrana PIN? v p?enosovém bankovním systému http://www.arx.com VK
21.11.2006 P?íru?ka - hrozby aplikacím: CSRF, injection attacks and cookie replay http://searchappsecurity.techtarget.com JP
21.11.2006 IEEE Cipher - vyšlo nové ?íslo (listopad 2006) http://www.ieee-security.org JP
21.11.2006 USA - testování bezpe?nosti svých IT struktur - povinnost vládních agentur http://www.gao.gov JP
21.11.2006 99 doporu?ení pro vaše bezpe?né a produktivní e-maily http://www.itsecurity.com JP
21.11.2006 Kaspersky Lab - Vývoj malware: ?ervenec - zá?í 2006 http://www.viruslist.com JP
21.11.2006 Varování p?ed nadcházejícími svátky, každý desátý se stává ob?tí podvodu p?i online nákupech http://www.infomaticsonline.co.uk JP
21.11.2006 Antiphishingové lišty nepomáhají http://www.cylab.cmu.edu JP
21.11.2006 Penetra?ní testy - vyjmenování zranitelností http://www.infosecwriters.com JP
20.11.2006 Zranitelnost umož?ující útok na bankovní PINy http://www.arx.com JP
20.11.2006 Prokládané šifrování - Kryptoschéma pro bezdrátové senzory aj. http://eprint.iacr.org VK
20.11.2006 Britské biometrické pasy a ochrana osobních dat http://www.guardian.co.uk VK
17.11.2006 K stáhnutí - kapitola z knihy How to Cheat at Designing Security for a Windows Server 2003 Network http://downloads.techrepublic.com.com JP
17.11.2006 Implementace a detekce PCI rootkitu http://www.ngssoftware.com JP
17.11.2006 Ruští hacke?i a 70 000 bot? http://www.eweek.com JP
17.11.2006 Spole?nosti nevynakládají své investice do bezpe?nosti rozumn? http://www.computerworld.com JP
16.11.2006 Windows Vista - cracknuty http://www.theinquirer.net JP
16.11.2006 Malware už i v stahovaných filmech http://www.securityfocus.com JP
16.11.2006 Wi-Spy - nejmenší spektrální analyzátor pro bezdrát http://www.metageek.net JP
16.11.2006 Spyware - hororové zkušenosti http://www.download.com JP
16.11.2006 Ernst & Young Global Information Security Survey 2006 http://www.ey.com JP
16.11.2006 Intellipedia - verze Wikipedie pro tajné služby http://news.yahoo.com JP
16.11.2006 Bezpe?nost v gridech: autentizace uživatel? http://www.lupa.cz JP
16.11.2006 Kevin Mitnick radí jak zabezpe?it sv?j po?íta? http://www.wired.com JP
16.11.2006 SANS - Top 20 cíl? bezpe?nostních útok? (výro?ní aktualizace) http://www.sans.org JP
16.11.2006 Vyšel draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
15.11.2006 Vyšel Crypto-World 11/2006 http://crypto-world.info PV
15.11.2006 PC-Clean (exe) - voln? k stáhnutí http://downloads.techrepublic.com.com JP
15.11.2006 Abeceda bezpe?nosti (od A až po Z) http://software.silicon.com JP
15.11.2006 Nejv?tší spame?i http://www.theregister.co.uk JP
15.11.2006 Blokace phishingových stránek - Firefox je lepší než IE7 http://blog.washingtonpost.com JP
15.11.2006 Útoky na hašovací funkce z ICISC06, CellHash, SubHash a Parallel FFT-Hashing http://eprint.iacr.org VK
14.11.2006 E-zin Crypto-World 10/2006 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.11.2006 Kryptologie za?azena mezi náboženství a mystiku .... http://crypto-world.info PV
14.11.2006 Recenze knihy Essential Computer Security http://netsecurity.about.com JP
14.11.2006 Elektronické hlasování na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
14.11.2006 UK - nový zákon proti podvod?m, zákaz kit? pro phishing http://www.out-law.com JP
14.11.2006 IE7 a zelená pro legitimnost webovských stránek http://news.com.com JP
13.11.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 45. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
13.11.2006 Osm každodenních krok? pro v?tší bezpe?nost Vaší sít? http://articles.techrepublic.com.com JP
13.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí - až moc, až d?siv? jednoduché http://www.root.cz VK
13.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí - až moc, až d?siv? jednoduché http://www.root.cz VK
13.11.2006 Microsoft vydal - Windows Vista Security Guide http://www.microsoft.com JP
13.11.2006 rfc4716 - Formát ve?ejného klí?e v SSH http://www.rfc-archive.org JP
13.11.2006 Ajax - bezpe?nostní díry - top ten http://www.net-security.org JP
13.11.2006 EV (Extended Validation) SSL certifikáty - draft http://www.cabforum.org JP
13.11.2006 Skupinové kryptografické klí?e - p?ehled známých protokol? http://eprint.iacr.org JP
13.11.2006 První algebraický útok na 10rundovní DES http://eprint.iacr.org VK
13.11.2006 První algebraický útok na 10rundovní DES http://eprint.iacr.org VK
13.11.2006 Nový hardware pro faktorizaci RSA - 1024, p?ibližn? stejn? rychlý jako TWIRL http://eprint.iacr.org VK
10.11.2006 Pro? jednoduchý antivir nesta?í http://www.infosecwriters.com JP
10.11.2006 Nep?átelé internetu pojmenováni http://news.bbc.co.uk JP
10.11.2006 Kapitola z knihy Configuring IPCop Firewalls: Closing Borders with Open Source http://www.net-security.org JP
10.11.2006 Co se to d?je se spamem? http://www.networkworld.com JP
10.11.2006 Budapeš?ská deklarace k strojov? ?itelným cestovním dokument?m (MRTD) http://www.fidis.net JP
10.11.2006 Zranitelnosti bezdrátu - jaké jsou a kolik jich je? http://www.computerworld.com JP
10.11.2006 Vyšel draft IETF-smime Cryptographic Message Syntax (CMS) Multiple Signer Clarification http://www.ietf.org JP
09.11.2006 Kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma lze zakoupit na Slovensku http://www.martinus.sk PV
09.11.2006 P?ístup manažer? k ?ešení otázek IT bezpe?nosti http://www.schneier.com JP
09.11.2006 Honeypont Nepenthes - jak s ním pracovat http://www.securityfocus.com JP
09.11.2006 Bezpe?nostní vlastnosti IPv6 http://www.infosecwriters.com JP
09.11.2006 Iniciativa: CA/Browser Forum - Extended Validation SSL Certificates http://www.cabforum.org JP
09.11.2006 Hackování hesel - pr?vodce nástrojem RainbowTables http://www.ethicalhacker.net JP
09.11.2006 Vyšel draft IETF-smime: ESS Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.ietf.org JP
08.11.2006 NIST vydal - Special Publication 800-100, Information Security Handbook: A Guide for Managers http://csrc.ncsl.nist.gov JP
08.11.2006 ?erv Stration - teprve nyní se zjistilo, že je také viníkem masivního spamu http://www.crn.com JP
08.11.2006 Bezpe?nostní software za?íná zavád?t blokaci nebezpe?ných webovských stránek http://entmag.com JP
08.11.2006 K nedávnému útoku na komponentu Active X http://www.securityfocus.com JP
08.11.2006 Víte co je to - Hackers Profiling Project? http://software.newsforge.com JP
08.11.2006 Grisoft AVG - kompatibilita s Windows Vista http://www.infomaticsonline.co.uk JP
08.11.2006 Schneier?v blog - ke kartám RFID http://www.schneier.com JP
08.11.2006 Phishing v ?íslech - velký nár?st v letošním roce http://news.zdnet.co.uk JP
08.11.2006 LAN switch - nakolik chrání vaši sít? http://www.networkworld.com JP
07.11.2006 Bezpe?nost bezdrátové sít? a právní odpov?dnost http://www.net-security.org JP
07.11.2006 VoIP a možné hrozby http://www.computerworld.com.au JP
07.11.2006 UK - ID schéma a jeho bezpe?nost . Budou krádeže ID ?ast?jší? http://www.itsecurity.com JP
06.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí od Vlastimila Klímy - p?ijmou ho ve sv?t?? (dopln?ní) http://eprint.iacr.org TR
06.11.2006 Nový koncept hašovacích funkcí od Vlastimila Klímy - p?ijmou ho ve sv?t?? (dopln?ní) http://eprint.iacr.org TR
06.11.2006 Bezpe?nostní požadavky a modely pro protokoly ustavující skupinové kryptografické klí?e http://eprint.iacr.org JP
06.11.2006 Eliptické k?ivky vhodné pro kryptografické párování http://eprint.iacr.org JP
06.11.2006 Vl.Klíma: A New Concept of Hash Functions SNMAC Using a Special Block Cipher and NMAC/HMAC Constructions http://eprint.iacr.org JP
06.11.2006 Pr?vodce základními vlastnostmi HSM modul? http://www.sans.org JP
06.11.2006 Kampa? za zlepšení situace v IT bezpe?nosti vaší spole?nosti - jak ji vést http://tech.groups.yahoo.com JP
06.11.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 44. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
05.11.2006 P?íklad útoku botnetu a jeho analýza http://www.secureworks.com JP
05.11.2006 Malicious code injection - již nejen pro SQL http://www.infosecwriters.com JP
05.11.2006 Ustavení chrán?ného vzdáleného spojení desktopu a serveru prost?ednictvím TLS/SSL autentizace http://windowsecurity.com JP
05.11.2006 Malware - napadena Wikipedia http://www.techworld.com JP
03.11.2006 Kapitola z knihy: How to Cheat at Securing a Wireless Network http://downloads.techrepublic.com.com JP
03.11.2006 Nej?ast?jších 10 známek toho, že vaše webovská aplikace není bezpe?ná http://portal.spidynamics.com JP
03.11.2006 O phishingu aneb nenechte se podvést http://www.zive.cz JP
03.11.2006 Útoky na za?ízení s Bluetooth http://www.hack.lu JP
03.11.2006 Kniha The Definitive Guide to Information Theft Prevention - kapitoly k stáhnutí http://www.bluecoat.com JP
03.11.2006 E-mailové servery a spam http://go.techtarget.com JP
02.11.2006 Vyšla kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma http://crypto-world.info PV
02.11.2006 Vyšla kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma http://crypto-world.info PV
02.11.2006 IE 7 a bezpe?nost - deset v?cí, o kterých byste m?li v?d?t http://downloads.techrepublic.com.com JP
02.11.2006 AVG Anti-Spyware vstupuje do boje se spyware http://articles.techrepublic.com.com JP
02.11.2006 Hacke?i se chystají na open source http://articles.techrepublic.com.com JP
02.11.2006 Unix a smazaný soubor. Shredder - jak má správn? fungovat http://hack.lu JP
02.11.2006 Proslulé nevy?ešené kódy a šifry http://www.elonka.com JP
02.11.2006 Hacke?i - hrozby uživatel?m Wi-Fi http://www.redorbit.com JP
02.11.2006 Kapitola z knihy Pro PHP Security - Preventing SQL Injection http://www.phpbuilder.com JP
02.11.2006 Rekordní úrove? spamu http://www.infomaticsonline.co.uk JP
02.11.2006 Šest základních pravidel pro bezpe?nost projekt? SOA http://ajax.sys-con.com JP
01.11.2006 Soukromí zam?stnance a sledování e-mailové pošty zam?stnavatelem http://www.securityfocus.com JP
01.11.2006 IJDE - elektronický ?asopis v?novaný forenzní analýze http://www.utica.edu JP
01.11.2006 Vyhledáva? specializovaný na informa?ní bezpe?nost http://www.searchinfosec.com JP
01.11.2006 Útok bot? - reálné zkušenosti http://www.wired.com JP
01.11.2006 Útoky na IM a sociální inženýrství http://go.techtarget.com JP
Design: Webdesign