Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2005 Práv? byl schválen trestní zákoník i s naším kryptoanalytickým pozm??ovacím návrhem http://www.psp.cz VK
30.11.2005 P?t nezbytných moment? bezpe?nosti, které musí každý zvážit http://www.securitypipeline.com JP
30.11.2005 Rootkity aneb po stopách ko?en? zla http://www.lupa.cz JP
30.11.2005 První notebook s biometrií cév (Hitachi) http://www.vnunet.com JP
30.11.2005 K ?emu jde využít tisíce dálkov? ovládaných po?íta?? (bot?, zombie)? http://reviews.cnet.com JP
30.11.2005 Ješt? jeden komentá? k SONY BMG (rootkit) http://www.businessweek.com JP
30.11.2005 Ochrana domácího po?íta?e p?ed hrozbami z internetu http://www.infosecwriters.com JP
30.11.2005 Asymetrická kryptografie - IEEE P1363 - návrh zm?n dokumentu P1363.2 (verze D22) http://grouper.ieee.org JP
29.11.2005 Top 10 nejv?tších hack? v historii http://www.zive.cz JP
29.11.2005 Krádež osobních dat - online obchodující firma Scottrade http://www.securityfocus.com JP
29.11.2005 Po?íta?ové viry jako um?lá forma života http://www.scs.carleton.ca JP
29.11.2005 Konference Black Hat Asia - prezentace http://www.blackhat.com JP
29.11.2005 Zranitelnost systém? s Linuxem vs. zranitelnost systém? s Windows http://www.toptechnews.com JP
29.11.2005 VoIP a bezpe?nost http://www.insidedenver.com JP
29.11.2005 Hledáte ET? Pak pozor, m?že to být zlomyslný hacker! http://education.guardian.co.uk JP
29.11.2005 Kniha - CISSP All-in-One Exam Guide, Third Edition http://www.amazon.com JP
28.11.2005 Šest šk?dc?, kte?í zaru?en? zni?í váš po?íta? http://technet.idnes.cz JP
28.11.2005 Jak chránit soubory v MS Office (prost?ednictvím samotného MS Office)? http://netsecurity.about.com JP
28.11.2005 Útok ?ínských hacker? na americká vojenská tajemství http://software.silicon.com JP
28.11.2005 Top ten bezpe?nosti spot?ebitele (pokud má málo pen?z) http://west.epic.org JP
28.11.2005 Pr?mysl kritizuje dodavatele IT technologií za p?ístup k bezpe?nosti. http://news.zdnet.co.uk JP
27.11.2005 Vyhodnocení sout?že o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti KEYMAKER 2005 http://www.buslab.cz PV
27.11.2005 Sout?ž 2005 v lušt?ní jednoduchých šifrových úloh skon?ila http://soutez2005.crypto-world.info PV
25.11.2005 Rootkity a boti – sílící nebezpe?í pro PC http://www.computerworld.cz JP
25.11.2005 Cracking a ochrana pred ním, 8. ?as?: Pokro?ilé využitie SEHu - púš?ame program pospiatky http://www.zive.sk JP
25.11.2005 Databáze a kryptografie http://www.informit.com JP
25.11.2005 Jedna t?etina Brit? p?ipouští, že odeslala podvržený mail http://www.scmagazine.com JP
25.11.2005 Nessus 3 - skener zranitelností - p?ipravována nová verze http://www.securityfocus.com JP
24.11.2005 Liang-Lai urychlují kolizi MD5 do cca 4 hodin na 1.7 GHz PC, zefektiv?ují moji metodu a opravují podmínky Wangové http://eprint.iacr.org VK
24.11.2005 Uvoln?na nová verze Microsoft AntiSpyware http://www.zive.cz JP
24.11.2005 Testování bezpe?nosti - význam, volba filosofie http://www.computerweekly.com JP
24.11.2005 Kaspersky o sou?asné situaci v antivirovém pr?myslu a jeho problémech http://www.viruslist.com JP
24.11.2005 Interview s Bruce Schneierem - o sou?asné situaci v IT bezpe?nosti http://news.zdnet.co.uk JP
24.11.2005 Schneier k pov?stem o rozbití algoritmu Twofish http://www.schneier.com JP
24.11.2005 Termální otisky na klávesách a tla?ítkách lze sejmout až p?t minut po stisknutí http://lcamtuf.coredump.cx JP
23.11.2005 Fiasko Sony a vzniklé otázky http://www.theregister.co.uk JP
23.11.2005 Certfika?ní autority - co je podstatou jejich obchodu - jaké vlastn? napl?ují funkce http://www.hecker.org JP
23.11.2005 SANS - The Twenty Most Critical Internet Security Vulnerabilities http://www.sans.org JP
23.11.2005 Rizika VoIP http://searchenterprisevoice.techtarget.com JP
23.11.2005 Dev?t princip? architektury bezpe?nosti http://software.newsforge.com JP
23.11.2005 Nový draft - Internet X.509 Public Key Infrastructure - Repository Locator Service http://www.ietf.org JP
22.11.2005 Vyšla kniha - Keith Devlin: Problémy pro t?etí tisíciletí http://www.dokoran.cz JP
22.11.2005 Recenze knihy - The .NET Developer s Guide to Windows Security http://books.slashdot.org JP
22.11.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
22.11.2005 ISO 17799 - správa aktiv http://www.infosecwriters.com JP
22.11.2005 IPSEC - nedostate?ná bezpe?nost n?kterých konfigurací http://eprint.iacr.org JP
22.11.2005 FAQ - Co je to rootkit? http://netsecurity.about.com JP
22.11.2005 Pokra?ování Schneierova komentá?e k Sony DRM Rootkit http://www.schneier.com JP
21.11.2005 Nalezena jednoduchá cesta, jak obejít ochranu Sony (DRM rootkit) - sta?í CD p?elepit páskou! http://www.theregister.co.uk JP
21.11.2005 Stach a Liu realizovali moji metodu hledání kolizí MD5 http://crypto-world.info VK
21.11.2005 NOD32 ochrání proti rootkitu od Sony BMG http://www.zive.cz JP
21.11.2005 Eliptické k?ivky a techniky ochran proti útok?m z postranních kanál? http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
21.11.2005 Recenze knihy - The Database Hacker\'s Handbook http://netsecurity.about.com JP
21.11.2005 Instant Messaging - ?ervi mutují a množí se http://www.scmagazine.com JP
18.11.2005 Bezpe?nost VoIP se stává no?ní m?rou http://www.networkworld.com JP
18.11.2005 Uživatelé p?estávají d?v??ovat webovským stránkám, kde jsou vyžadovány osobní informace http://www.theregister.co.uk JP
18.11.2005 Keyloggery - jsou stále frekventovan?jší http://www.infoworld.com JP
18.11.2005 NIST - SP 800-83 - Guide to Malware Incident Prevention and Handling http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.11.2005 NIST - SP 800-40 (version 2), Creating a Patch and Vulnerability Program http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.11.2005 Bruce Schneier a Sony DRM rootkit http://www.schneier.com JP
18.11.2005 Roootkity ve Windows v roce 2005 - ?ást 2 http://www.securityfocus.com JP
17.11.2005 Nalezena chyba v Schneierov? programu pro práci s hesly - PasswordSafe http://permalink.gmane.org JP
17.11.2005 Jak se stát profesionálem pro bezpe?nost IT http://www.itmanagersjournal.com JP
17.11.2005 K bezpe?nosti elektronické pošty http://www.it-observer.com JP
17.11.2005 Útoky využívající nástroj, který Sony vydala k odinstalaci svého rootkitu http://news.zdnet.com JP
16.11.2005 NBÚ SR zve?ejnil aktualizované dokumenty upravující elektronický podpis ... http://www.nbusr.sk PV
16.11.2005 Deset nejv?tších hrozeb, pokud se týká spyware http://www.itsecurity.com JP
16.11.2005 Viagra spam - kampa? proti http://www.theregister.co.uk JP
16.11.2005 Odhady - více než milión sítí infikováno rootkitem firmy SONY http://wired-vig.wired.com JP
16.11.2005 NIST - IR 7250 - Cell Phone Forensic Tools: An Overview and Analysis http://csrc.nist.gov JP
16.11.2005 NIST - SP 800-68 - Guidance for Securing Microsoft Windows XP Systems for IT Professionals: A NIST Security Configuration Checklist http://csrc.nist.gov JP
16.11.2005 Zdrojové kódy pro kolizi MD5 za 45 minut a MD4 za 5 sekund http://www.securiteam.com VK
15.11.2005 Vyšel Crypto-World 11/2005 http://crypto-world.info PV
15.11.2005 E-zin Crypto-World 10/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.11.2005 Útok na MD5 urychlen více než stokrát, ?tvrtý tým na sv?t? generuje kolize MD5 http://eprint.iacr.org VK
15.11.2005 Mobily - vývoj malware http://www.f-secure.com JP
15.11.2005 Metadata v MS office http://www.schneier.com JP
15.11.2005 Burt Kaliski (RSA Security) odpovídá Bruce Schneierovi - problémy dvoufaktorové autentizace http://www.rsasecurity.com JP
15.11.2005 ICSA Labs obdržela certifikaci ISO 9001:2000 http://www.itsecurity.com JP
15.11.2005 P?edpov?? - malware na botech bude šifrovaný http://news.com.com JP
15.11.2005 Spyware firmy Sony porušil i copyright http://dewinter.com JP
14.11.2005 Nový kryptografický HSM modul ProtectServer Gold http://www.eracom-tech.com PV
14.11.2005 Ako odhali? rootkity v opera?nom systéme http://www.zive.sk JP
14.11.2005 Jak ukrást ICQ informace? http://www.lupa.cz JP
14.11.2005 Váš notebook a jeho bezpe?nost http://www.computerworld.com.au JP
14.11.2005 Forenzní analýza - projekt amerického NIST http://cfreds.nist.gov JP
14.11.2005 Sony DRM Rootkit - stále rušno http://news.com.com JP
14.11.2005 Zastavte používání Skype v podnikové sfé?e http://biz.yahoo.com JP
13.11.2005 Pozvánka na konfererenci IT SECURITY GigaCon (vstup zdarma) http://www.bin.org.pl PV
13.11.2005 Kolizi SHA-1 lze dnes nalézt se 160 tisíci $ za 127 dní nebo s 10 miliony $ za 2 dny http://www.informatik.uni-trier.de VK
12.11.2005 Pot?ebujete bezpe?n? vy?istit disk? http://taosecurity.blogspot.com JP
11.11.2005 Norsko a Švédsko - první zem? sv?ta zavád?jící povinné využívání biometrických pas? http://www.secureidnews.com JP
11.11.2005 Cracking a ochrana pred ním, 6. ?as?: Boj proti debuggerom http://www.zive.sk JP
11.11.2005 Burt Kaliski - komentá? k faktorizaci RSA-640 http://www.rsasecurity.com JP
11.11.2005 Správa rizik - pro firmu je to nep?etržitý proces http://www.computerworld.com JP
11.11.2005 Sony ?elí žalobám http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2005 F-Secure - existují již dva trojani využívající Sony DRM rootkit http://news.zdnet.co.uk JP
10.11.2005 Už existuje trojan zneužívající Sony DRM rootkit http://www.theregister.co.uk JP
10.11.2005 RainbowCrack Online - je libo heslo (password)? Nová služba... http://www.securityfocus.com JP
10.11.2005 Antivirové firmy a Sony DRM rootkit http://news.com.com JP
10.11.2005 Sít? bot? (zombie) - jak to vlastn? funguje http://www.windowsecurity.com JP
09.11.2005 IETF a sv?t kryptografických algoritm? http://www.newsfactor.com JP
09.11.2005 Webovská stránka NSA pro budoucí kryptology http://www.nsa.gov JP
09.11.2005 N?mecký tým faktorizoval RSA-640 ! http://mathworld.wolfram.com JP
09.11.2005 ?erv pro databázi Oracle - proof of concept http://www.scmagazine.com JP
09.11.2005 Cisco - Internetwork Operating System - o ?em se diskutuje http://www.crn.com JP
09.11.2005 Bruce Schneier - kdo má být odpov?dný za zranitelnosti v softwaru http://www.schneier.com JP
09.11.2005 Založena skupina Strong Authentication Experts Group http://www.projectliberty.org JP
09.11.2005 SONY DRM rootkit - komentá? k vydané záplat? http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2005 Recenze knihy : Surviving PC Disasters, Mishaps, and Blunders http://netsecurity.about.com JP
08.11.2005 Zajímavý experiment RSA Security o d?v??ivosti lidí http://www.rsasecurity.com JP
08.11.2005 Windows Defender (Microsoft) by m?l chránit uživatele p?ed spyware a také rootkits. http://www.theregister.co.uk JP
08.11.2005 Obsahuje WAPI (?ínský kryptografický algoritmus) zadní vrátka? http://www.cio-today.com JP
08.11.2005 Webovské aplikace a ?ervi http://www.net-security.org JP
08.11.2005 Sony DRM Rootkit - vyjád?ení firmy First 4 Internet, která rootkit implementovala http://www.sysinternals.com JP
08.11.2005 Skype vysv?tluje... http://www.securityfocus.com JP
07.11.2005 Recenze knihy : The CISO Handbook: A Practical Guide to Securing Your Company http://books.slashdot.org JP
07.11.2005 První velký útok na VoIP http://www.accessintel.com JP
07.11.2005 Symantec - finan?ní ztráty bezpe?nostního giganta http://www.eweek.com JP
07.11.2005 Pr?myslová špionáž - ?ást 7. http://www.networkworld.com JP
06.11.2005 U navrhované alternativy DHA-256 k hašovací funkci SHA-256 jsou nesrovnalosti http://eprint.iacr.org VK
04.11.2005 K bezpe?nosti webovských aplikací http://www.it-observer.com JP
04.11.2005 Cracking a ochrana pred ním, 5. ?as?: Odha?ujeme nebezpe?né nástroje http://www.zive.sk JP
04.11.2005 SC Magazine - zp?ístupn?na nová služba http://www.scmagazine.com JP
04.11.2005 USA - pasy s RFID - Schneier?v kritický ?lánek http://www.wired.com JP
04.11.2005 Krádeže hesel z domácích PC - finan?ní ztráty nechrán?ného uživatele http://www.businessweek.com JP
04.11.2005 Bezpe?nostní mýty - perimetr je všechno http://www.windowsdevcenter.com JP
04.11.2005 World of Warcraft - hacke?i zjistili, že mohou podvád?t díky Sony BMG rootkit http://www.securityfocus.com JP
04.11.2005 Password-Based Public Key Cryptography - P1363.2, vyšel nový draft D22 http://grouper.ieee.org JP
03.11.2005 Zpochybn?na legálnost postup? SONY (DRM a rootkits) http://www.securityfocus.com JP
03.11.2005 CNET - komentá? ke Skype http://reviews.cnet.com JP
03.11.2005 Ernst & Young - 2005 Global Information Security Survey - tisková zpráva http://www.ey.com JP
03.11.2005 Administrátor a jeho nástroje http://www.linux.com JP
03.11.2005 NIST Workshop k hashovacím funkcím - o ?em se diskutovalo http://www.computerworld.com.au JP
02.11.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám III/3 a III/5 http://soutez2005.crypto-world.info PV
02.11.2005 Nová varianta rhyba?ení - týká se uživatel? mobilních telefon? http://www.scmagazine.com JP
02.11.2005 Cookies - dobro ?i zlo ? - druhá ?ást http://www.infosecwriters.com JP
02.11.2005 NIST Workshop k hashovacím funkcím - komentá? Bruce Schneiera, ?ást 4 a 5 http://www.schneier.com JP
02.11.2005 ?erv s rootkitem v chatech AOL http://www.computerworld.com JP
02.11.2005 Malware - rekordní ?íjen http://www.theregister.co.uk JP
02.11.2005 Zranitelnost PHP http://www.internetnews.com JP
02.11.2005 Sony a DRM rootkits - tentokrát informace firmy F-Secure http://www.f-secure.com JP
01.11.2005 Soutež 2005 v lušt?ní šifer pokra?uje t?etím kolem ... http://soutez2005.crypto-world.info PV
01.11.2005 Chcete být na internetu v bezpe?í? Po?i?te si spolehlivý firewall http://technet.idnes.cz JP
01.11.2005 Halloween a zombies - Microsoft a americká vláda http://www.scmagazine.com JP
01.11.2005 NIST - Workshop k hashovacím funkcím - komentá?e Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
01.11.2005 Obavy spot?ebitel? v USA z bezpe?nosti online nar?stají http://www.rsasecurity.com JP
01.11.2005 Bluescanner - skenuje p?ítomná za?ízení s Bluetooth http://www.tomsnetworking.com JP
01.11.2005 The Computerworld Spyware Survey: Methodology and Detailed Results http://www.computerworld.com JP
01.11.2005 Spyware v po?íta?ové h?e Warcraft http://news.bbc.co.uk JP
01.11.2005 Rootkits - p?íklad http://www.sysinternals.com JP
Design: Webdesign