Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.11.2004 Desktop Google odhaluje i díry a informace na vašem PC, o nichž jste nev?d?li http://www.schneier.com VK
30.11.2004 br?ák Benny a ?erv SQLSlammer ? - p?itažené za vlasy http://www.viry.cz VK
29.11.2004 Antivirové firmy a spyware http://www.securityfocus.com JP
29.11.2004 DDOS (distributed denial of service) útok - zombie po?íta?e http://www.newscientist.com JP
29.11.2004 Jak by se m?li chránit uživatelé Windows http://castlecops.com JP
29.11.2004 Jak by vypadaly kolize u SHA-0 kdyby se m?nil polynom p?ípravné fáze http://eprint.iacr.org VK
29.11.2004 Pravd?podobnostní p?ístup ke zkoumání vlastností hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
28.11.2004 Autentizace pomocí CRYPTOcard integrovaná do browseru pro severy Apache http://www.itsecurity.com VK
28.11.2004 Multikolize u zobecn?ných hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
26.11.2004 P2P software Kazaa je nejv?tší hrozbou typu spyware na Internetu http://news.zdnet.co.uk JP
26.11.2004 Bude norma pro jména vir?? http://www.cbronline.com JP
25.11.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 (posledních pár dn? do workshopu) http://www.tns.cz PV
25.11.2004 Chyba v plug-inu pro Javu ( Sun ) http://software.silicon.com JP
25.11.2004 Systémy detekce pr?nik? http://www.unixreview.com JP
24.11.2004 Další chytré rhyba?ení - sociální inženýrství s VISA kartami v Británii http://www.theregister.co.uk VK
24.11.2004 Soudce zamítl žalobu proti zam?stnavateli, který instaloval keylooger http://www.securityfocus.com VK
24.11.2004 Anti-Phishing Working Group - po?et hrozeb vzr?stá http://news.zdnet.co.uk JP
24.11.2004 Nokia 7610 - nový trojan na obzoru http://www.computerworld.com JP
24.11.2004 Bezpe?nostní software obrací svou pozornost z externích hrozeb na hrozby interní http://www.microscope.co.uk JP
23.11.2004 ?inský útok a Kesley-Schneier na MFF UK .... http://bis.modry.cz PV
23.11.2004 Webovské aplikace a bezpe?nost - deset otázek http://www.computerworld.com JP
23.11.2004 Barevné laserové tiskárny - skryté zna?ky ve vytišt?ných dokumentech. http://www.pcworld.com JP
23.11.2004 Hesla versus ?ipové karty a biometrie http://news.zdnet.com JP
22.11.2004 Secunia se distancuje od úniku informací k zranitelnostem Internet Exploreru http://news.zdnet.co.uk JP
22.11.2004 Policisté prolamují bankovní tajemství http://www.ihned.cz JP
22.11.2004 Windows XP - jak odstranit uložená hesla http://www.windowsnetworking.com JP
20.11.2004 Vyšlo listopadové ?íslo Schneierova cryptogramu http://www.schneier.com VK
20.11.2004 Autentizace a WIndows XP http://www.informit.com JP
20.11.2004 Pro bezpe?n?jší postupy pro autentizaci jsou zapot?ebí normy otev?eného charakteru http://www.securityfocus.com JP
19.11.2004 Cipher - vyšlo nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
19.11.2004 8x nejlepší postupy p?i obnov? po havárii http://www.computerworld.com JP
19.11.2004 Nalézání kolizí narozeninovým paradoxem u nevybalancovaných hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
19.11.2004 Implementace algoritmu ECDSA firmy Certicom byla evaluována NISTem dle FIPS 186-2 (Digital Signature Standard). http://www.certicom.com JP
19.11.2004 T?i neošet?ené zranitelnosti Internet Exploreru http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2004 Složitost XML m?že být bezpe?nostním rizikem http://searchwebservices.techtarget.com JP
18.11.2004 Eracom PKCS#11 API (podpora schématu N of M pro správu klí??) http:// PV
18.11.2004 Sout?ž v lušt?ní na Crypto-Worldu má svého vít?ze! http://soutez2004.crypto-world.info PV
18.11.2004 Jaké možné i nemožné chyby doprovázely americké volby http://www.schneier.com VK
17.11.2004 IPSEC a SSL http://eprint.iacr.org JP
17.11.2004 Dvoufaktorová autentizace jako nástroj proti phishingu http://news.zdnet.co.uk JP
17.11.2004 Yahoo bojuje proti spamu digitálním podpisem http://arstechnica.com JP
17.11.2004 Další výsledek v oblasti hašovacích funkcí http://eprint.iacr.org VK
16.11.2004 První reálný virus pro mobily s OS Symbian http://www.snpx.com VK
16.11.2004 NIST vydal finální verzi Special Publication 800-72 - Guidelines on PDA Forensics. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
16.11.2004 Užitkové a bezpe?nostní vlastnosti po?íta?ových systém? - jaký je jejich vztah? http://rozinov.sfs.poly.edu JP
16.11.2004 McAfee p?idá do antivir? ochranu proti spyware http://www.computerworld.com JP
16.11.2004 Evropský precedent uznání digitálního podpisu u soudu http://www.id.ee VK
15.11.2004 Jak se luští kódové knihy (Toulky zajímavými zákoutími kryptologie) http://technet.idnes.cz PV
15.11.2004 Workshop - SHARCS - Special-purpose Hardware for Attacking Cryptographic Systems February 24 -25, 2005 - Pa?íž http://www.ruhr-uni-bochum.de JP
15.11.2004 Nová verze antiviru avast! http://www.asw.cz JP
15.11.2004 Indexovací služba jako Google Desktop, Blinkx, Copernic, ISYS, Yahoo a MS m?že kopírovat senzitivní data z SSL spojení a ukázat je dalšímu uživateli PC http://www.infoworld.com VK
14.11.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2004! http://crypto-world.info PV
14.11.2004 Zve?ejn?ny záv?re?né úkoly sout?že v lušt?ní šifer! http://soutez2004.crypto-world.info PV
14.11.2004 Crypto-World 10/2004 a Crypto-World 11/2004 - speciál uvoln?n ke stažení i pro neregistrované ?tená?e! http://crypto-world.info PV
13.11.2004 Které digitální podpisové algoritmy budou bezpe?né v é?e kvantových po?íta?? ? http://eprint.iacr.org JP
13.11.2004 Windows XP prý obsahují ?ásti kradeného softwaru ? http://tecchannel.de JP
13.11.2004 Cryptography Research expanduje do Evropy http://www.itsecurity.com JP
12.11.2004 ?asový postranní kanál proti v?tšin? realizací šifer používajících S-boxy http://cr.yp.to VK
12.11.2004 Kdo napsal vir Sobig ? http://spamkings.oreilly.com JP
12.11.2004 Firefox 1.0 - nalezeny n?které bezpe?nostní problémy (Secunia) - ve finální verzi jsou však již opraveny. http://www.theinquirer.net JP
12.11.2004 Úžasné opat?ení: bankomaty s Windows XP budou mít navíc firewall http://www.theregister.co.uk VK
11.11.2004 Trojský k??, který monitoruje detaily vašeho online bankovnictví http://www.snpx.com JP
11.11.2004 Grisoft vydal novou freewareovou verzi AVG http://www.snpx.com JP
11.11.2004 Jak bojovat s hackery, piráty a zlod?ji http://searchenterpriselinux.techtarget.com JP
11.11.2004 Deset zranitelností v SP2 ponechává hacker?m možnost p?ístupu do XP http://www.pcmag.co.uk JP
11.11.2004 Akustický postranní kanál u tiskáren http://www.mind-security.com TR
10.11.2004 Trojan rozesílající spam pomocí SMS http://www.securityfocus.com JP
10.11.2004 Norton Antivirus - chyba mající za d?sledek hrozbu zavirování po?íta?e http://news.zdnet.co.uk JP
10.11.2004 Zabezpe?ení p?enositelných médií - pro manažera IT to nejsou hra?ky http://www.net-security.org VK
09.11.2004 Malware v ?íjnu 2004 http://www.securitypipeline.com JP
09.11.2004 Obnova po uskute?n?ném útoku - Linux, WIndows http://www.securitypipeline.com JP
09.11.2004 Google jako hackerský nástroj? http://comment.zdnet.co.uk JP
09.11.2004 NIST vydala dva nové drafty vztahující se k PIV (Personal Identity Verification) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.11.2004 Bezpe?nost webových aplikací - vzniká koalice firem s cílem jí zlepšit http://www.crn.com JP
09.11.2004 Poptávka po specialistech na bezpe?nost IT roste http://www.vnunet.com JP
09.11.2004 Google kontroluje obsah emailových schránek http://spdrivers.net JP
08.11.2004 (Ex)virus writter, member of international virus writting group 29A, now working for Zoner Software ... http://www.theregister.co.uk PV
08.11.2004 Internet - hrozí krize identity http://news.com.com JP
08.11.2004 Penetra?ní testy - p?ehled http://www.infosecwriters.com JP
08.11.2004 Crack WPA pro Wi-Fi s jednoduchými passwordy http://www.eweek.com VK
08.11.2004 Chybový útok na šifru CSA pro šifrování videa v systému Digital Video Broadcasting (placená televize v Evrop?) http://eprint.iacr.org VK
07.11.2004 N?který tzv. anti-spyware software m?že naopak sám fungovat jako spyware. http://castlecops.com JP
07.11.2004 Pr?niky hacker? do opera?ních systém? - z porovnání nejh??e dopadl Linux - nesouhlasná odpov?? odborník? na Linux http://www.linuxpipeline.com JP
06.11.2004 Šifrátory SafeNet (10Gbit/sec !, CC EAL 4) http://www.gestocomm.cz PV
06.11.2004 Konferencia PKI 2004 – realizácia elektronického podpisu v praxi http://www.tempest.sk PV
06.11.2004 IT & Security Conference (10.-11. listopadu 2004) http://www.dcd.cz PV
06.11.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 - PROGRAM + levn?jší registrace! http://www.tns.cz PV
06.11.2004 Bezpe?nost Informa?ních Systém? v praxi (otev?ené p?ednášky na MFF UK) http://bis.modry.cz PV
05.11.2004 SPA (Simple Power Analysis) - možnosti útoku ješt? nejsou vy?erpány? http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
05.11.2004 Spammer dostal dev?t rok?. http://www.crn.com JP
05.11.2004 Nové rhybá?ské metody: sta?í otev?ít mail a jste napadeni http://www.theregister.co.uk VK
05.11.2004 P?ed 16 lety se objevil první internetový ?erv http://news.com.com JP
05.11.2004 Pr?niky hacker? do opera?ních systém? - z porovnání nejh??e dopadl Linux http://www.securitypipeline.com JP
04.11.2004 Viry jsou staré n?kolik desetiletí. Chcete znáte jejich vývoj? http://technet.idnes.cz JP
04.11.2004 Microsoft popírá, že možnost spoofingu je bezpe?nostní závada http://news.zdnet.co.uk JP
04.11.2004 Kdo se skrývá za spyware CoolWebSearch ? http://www.cnn.com JP
04.11.2004 Nová generace SIM karet http://www.mobiletechnews.com JP
04.11.2004 Nevšední návrh autentiza?ního kódu zprávy (MAC) od prof. Bernsteina http://cr.yp.to VK
03.11.2004 Zakladatel prodává know-how jak se bránit diferenciální nap??ov?-proudové kryptoanalýze http://www.itsecurity.com VK
03.11.2004 Úplná databáze všech písmenkových password? do Windows 9x/NT/a ?ásti 2000 zjistí password do 0.2 sec http://slashdot.org VK
03.11.2004 Nová kniha o penetra?ním testování, skenování, IT auditu http://www.snpx.com VK
02.11.2004 Dešifrované telegramy dokazují, že se demokraté snažili podplatit republikány p?i prezidentských volbách http://technet.idnes.cz PV
02.11.2004 Top Ten Viruses and Hoaxes - Sophos - ?íjen 2004 http://www.itsecurity.com JP
02.11.2004 Phishing - vážný a rostoucí problém internetu http://www.securityfocus.com JP
02.11.2004 Nové varianty ?ervu Bagle a Windows XP SP2 http://news.zdnet.co.uk JP
02.11.2004 Pozor na p?ílohy, které se tvá?í jako e-mailová adresa typu schneier@counterpane.com http://www.schneier.com VK
02.11.2004 Vyd?lává mi bezpe?nost peníze ? http://channels.lockergnome.com VK
01.11.2004 DNS a DNSSEC - p?ehled a praktická doporu?ení http://www.onlamp.com JP
01.11.2004 Speciální p?íru?ka NIST 800-63 k elektronické autentizaci i password?m, 50 stran http://csrc.nist.gov VK
Design: Webdesign