Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2011 Desítka doporu?ení pro bezpe?nou práci s po?íta?em http://www.foxnews.com JP
31.10.2011 Jak vytvo?it falešnou totožnost a z?stat anonymní online http://gadgetbox.msnbc.msn.com JP
31.10.2011 Pakistánská tajná služba hackovala e-maily n?mecké policejní mise v Afganistánu http://timesofindia.indiatimes.com JP
31.10.2011 Americké ministersvo národní bezpe?nosti: kyberneti?tí úto?níci již úto?í na kritickou infrastrukturu http://www.eweek.com JP
31.10.2011 600 000 pokus? o hacknutí ú?tu na Facebooku (každých 24 hodin) http://www.theregister.co.uk JP
31.10.2011 Anonymous a mexický dogový kartel http://www.wired.com JP
31.10.2011 Videa z konference Hack3rcon http://www.irongeek.com JP
31.10.2011 NASA k hackování satelit? http://idealab.talkingpointsmemo.com JP
31.10.2011 Kanadská ministerstva p?edm?tem útoku hacker? http://www.theglobeandmail.com JP
31.10.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 43/2011 http://www.root.cz JP
29.10.2011 Pln? homomorfní šifrování s polylogaritmickou náro?ností http://eprint.iacr.org JP
29.10.2011 Indie vy?adila server, který byl spojován s malware Duqu http://in.reuters.com JP
29.10.2011 TOR, nová verze opravuje - s cílem znemožnit deanonymiza?ní útok http://threatpost.com JP
29.10.2011 Bezpe?nostní tipy pro každý den http://www.securitynewsdaily.com JP
29.10.2011 Anonymous - pomsta policii v Oaklandu http://www.scmagazineuk.com JP
29.10.2011 Falešné antiviry, situace http://www.securelist.com JP
29.10.2011 Linux a Secure Boot - n?kolik informací http://techcrunch.com JP
29.10.2011 Sout?ž v lušt?ní, nápov?da k bloku ?.1 http://soutez2011.crypto-world.info PV
28.10.2011 CIA - velké o?ekávání, jak pom?že cloud http://www.informationweek.com JP
28.10.2011 Školit zam?stnance ohledn? bezpe?nosti by je nem?lo obt?žovat http://www.techrepublic.com JP
28.10.2011 Facebook: nalezena závažná chyba http://www.computerworld.com JP
28.10.2011 Hackerský útok na inzulinové pumpy http://www.theregister.co.uk JP
28.10.2011 Projekt The EFF SSL Observatory https://www.eff.org JP
28.10.2011 Útoky APT, zkušenosti z praxe http://krebsonsecurity.com JP
27.10.2011 Anonymous op?t vyhrožují. 5 listopadu zruší web Fox News http://www.securitynewsdaily.com JP
27.10.2011 NSA pomáhá bankám v boji proti hacker?m http://www.publicbroadcasting.net JP
27.10.2011 Microsoft zrušil obvin?ní firmy z ?eské republiky http://www.scmagazineus.com JP
27.10.2011 Šest smrtících chyb, které d?lá podnikání (zdánliv? malé chyby mohou vést k velkým bezpe?nostním pr?nik?m) http://www.darkreading.com JP
27.10.2011 ?ínská armáda (po?íta?oví hacke?i) je podez?ívána z útoku na satelity USA http://www.bloomberg.com JP
27.10.2011 Studie ISACA: Web Application Security: Business and Risk Considerations http://www.isaca.org JP
27.10.2011 SecureWorks: Duqu a Stuxnet nemusí mít stejný p?vod http://www.secureworks.com JP
27.10.2011 Sociální inženýrství - jak okrádám banky (Jim Stickley) http://www.computerworld.com JP
27.10.2011 Pro? nápad FBI o separátním internetu nem?že fungovat http://www.theregister.co.uk JP
27.10.2011 Švédsko - 210 000 p?ihlašovacích údaj? hacknuto a online http://www.theregister.co.uk JP
27.10.2011 Tsunami trojan, ur?en pro Maca, vychází ze staršího linuxového trojana http://www.theregister.co.uk JP
27.10.2011 Antivir Avira - nová aktualizace http://www.stahuj.centrum.cz JP
26.10.2011 Bezpe?nost databází neni jenom DAM (Database Activity Monitoring) http://www.networkworld.com JP
26.10.2011 P?ehled: Password 2011 http://www.liebsoft.com JP
26.10.2011 Ú?astník Tour de France odsouzen za hackování antidopingové laborato?e http://news.techworld.com JP
26.10.2011 Prevence krádeže ID - praktická doporu?ení http://www.net-security.org JP
26.10.2011 P?ehled ?íká: vlastníci malého podnikání mají falešný pocit kybernetického bezpe?í http://staysafeonline.mediaroom.com JP
26.10.2011 Vy?ešena tajemná historická šifra - Copiale Cipher http://www.redorbit.com JP
26.10.2011 Google vyplatil rekordní peníze za nalezené chyby v Chrome http://www.computerworld.com JP
26.10.2011 Spamme?i vytvo?ili své vlastní služby pro zkrácené url http://www.computerworld.com JP
26.10.2011 Autoritá?ské vlády a svoboda internetu http://www.theregister.co.uk JP
26.10.2011 Video: iPad2 - jak obejít heslo za p?t vte?in http://www.theregister.co.uk JP
26.10.2011 Nový typ útoku na kvantovou kryptografii http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2011 Vyplatí se po?íta?ová kriminalita? http://www.informationweek.com JP
25.10.2011 Dokument plný nápad?: 68 great ideas for running a security department http://www.csoonline.com JP
25.10.2011 Odborníci nalezli díry v cloudu http://www.h-online.com JP
25.10.2011 Kapesní p?íru?ka pro ochranu mobilních za?ízení http://www.darkreading.com JP
25.10.2011 Popis zm?n v rootkitu TDL4 http://blog.eset.com JP
25.10.2011 Deset v?cí, o kterých jste si mysleli, že nemohou být hacknuty http://www.securitynewsdaily.com JP
25.10.2011 Hacknutý japonský parlament http://www.citypress.co.za JP
25.10.2011 McAfee tvrdí, že Duqu není hrozbou aplikacím http://www.crn.com JP
25.10.2011 The Register: jména a e-mailové adresy 50 000 ?tená?? rozeslány necht?n? na 3521 adres http://www.theinquirer.net JP
25.10.2011 Duqu tu mohl být nepozorován již n?kolik m?síc? http://www.scmagazineuk.com JP
25.10.2011 P?t p?ípad?, kdy hacke?i chybovali http://www.pcworld.com JP
25.10.2011 K útok?m typu “DNS sub-domain hijacking” http://www.techrepublic.com JP
25.10.2011 P?ehled spole?nosti Websense: Security Pros and Cons: IT Professionals on Confidence, Confidential Data, and Today’s Cyber-cons http://www.websense.com JP
25.10.2011 K hromadnému útoku SQL injection http://www.net-security.org JP
25.10.2011 Ješt? k problému XML (šifrování) http://www.eweek.com JP
25.10.2011 Kanál Microsoftu pro YouTube smazán úto?níkem http://www.computerworld.com JP
25.10.2011 Doporu?ení spot?ebitel?m pro bezpe?ný pohyb po internetu (Kanada) http://www.media-awareness.ca JP
25.10.2011 Databáze obsahující údaje ke všem ob?an?m Izraele byla dostupná na internetu http://www.jpost.com JP
25.10.2011 Americká vláda chce pomoci malému podnikání k ochran? p?ed kybernetickými útoky http://www.computerworld.com JP
25.10.2011 Další útok na SSL http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2011 Android v nové verzi má být bezpe?n?jší http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2011 S jakými typy rizik se v organizaci m?žete setkat? http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2011 Anonymous a pedofilové - komentá?e http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2011 ?eská spo?itelna varuje p?ed hackery, kte?í lákají z klient? údaje http://www.novinky.cz JP
24.10.2011 Anonymous na Pastebin oznámili další uniklá data http://news.cnet.com JP
24.10.2011 N?mecké BSI požaduje na podnicích, aby hlásili infekce Duqu http://www.gulli.com JP
24.10.2011 AVG: hacktivismus zpomaluje byznys http://www.zdnet.co.uk JP
24.10.2011 Skype lze použít p?i zjiš?ování nelegálního stahování http://www.net-security.org JP
24.10.2011 Útok na RSA v b?eznu, koho ješt? jiného zasáhl? http://krebsonsecurity.com JP
24.10.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2011 http://www.root.cz JP
23.10.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2011 http://crypto-world.info PV
23.10.2011 Anonymous provedli DDoS útok na stránky n?mecké pravicové radikální politické strany NPD.de http://www.gulli.com JP
22.10.2011 Smart Cover odemkne Váš iPad http://9to5mac.com JP
22.10.2011 Jak shromaž?ovat informace týkající se bezpe?nosti (v síti organizace) http://www.darkreading.com JP
22.10.2011 Nová voln? dostupná verze nástroje Metasploit je ur?ena za?ínajícím penetra?ním tester?m http://www.darkreading.com JP
22.10.2011 Kevin Mitnick - interview http://venturebeat.com JP
22.10.2011 Není nebezpe?nost Duqu p?ece?ována? http://www.computerworld.com JP
22.10.2011 TDL4 (Alureon) - jeden z nejsofistikovan?jších rootkit? byl nadále vylepšen http://www.theregister.co.uk JP
21.10.2011 NIST vydal dokument: Special Publication 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing http://csrc.nist.gov JP
21.10.2011 N?mecko: defacement webu politika http://www.gulli.com JP
21.10.2011 Websense: By the numbers: The impact of data breaches (výsledky p?ehledu) http://www.networkworld.com JP
21.10.2011 Povídání o Stuxnetu, kterému lze v??it jen s obtížemi http://www.isssource.com JP
21.10.2011 Postup šifrování dle normy XML není bezpe?ný http://www.h-online.com JP
21.10.2011 Malé podnikání a nebezpe?í online kriminality http://www.securitynewsdaily.com JP
21.10.2011 P?t cest k tomu, jak detekovat e-mailový phishingový útok http://email-marketing-companies.tmcnet.com JP
21.10.2011 72 procent po?íta?? v ?ín? je infikováno virem http://timesofindia.indiatimes.com JP
21.10.2011 École de Guerre Économique, ?emu se zde u?í studenti http://www.canadianbusiness.com JP
21.10.2011 Nasdaq a hacke?i http://www.smh.com.au JP
21.10.2011 FBI - k ochran? kritických systém? je t?eba vytvo?it alternativní Internet http://www.washingtonpost.com JP
21.10.2011 T?i mobilní za?ízení, na které je nej?ast?ji úto?eno http://www.darkreading.com JP
21.10.2011 Saic a McAfee spolupracují na nových antišpionážních produktech http://www.zdnet.co.uk JP
21.10.2011 Chyba ve Flashi umož?uje sledovat návšt?vníky webu prost?ednictvím webové kamery http://www.net-security.org JP
21.10.2011 Blokování n?kterých amerických web? v ?ín? - USA cht?jí vysv?tlení http://www.computerworld.com JP
21.10.2011 A op?t - Kadáfího smrt je pom?ckou pro ?adu kybernetických útok? http://www.theregister.co.uk JP
21.10.2011 Jsou IP adresy osobní data? http://www.theregister.co.uk JP
21.10.2011 Další komentá?e k Duqu http://www.eweek.com JP
21.10.2011 McAfee k Duqu http://net-security.org JP
20.10.2011 Švédsko je zasaženo velkým množstvím p?esm?rovacích skript?, malware http://threatpost.com JP
20.10.2011 Po?et ASP.NET web? zasažených útokem SQL injection p?esáhl jeden milión http://www.darkreading.com JP
20.10.2011 T?i cesty k tomu, jak se chránit po phisherském útoku http://www.csoonline.com JP
20.10.2011 Desítka ?asných znamení možného podvodu http://www.globalsecuritymag.com JP
20.10.2011 Odborníci ukázali, že lze odchytit vkládané znaky do PC využitím akcelerometru v iPhone http://arstechnica.com JP
20.10.2011 Nový trojan pro Maca vy?adí automatické aktualizace ohledn? malware http://www.infoworld.com JP
20.10.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti: varování, Anonymous se chystají na infrastrukturu http://www.net-security.org JP
20.10.2011 Deset nejhloup?jších hack? všech dob http://www.eweek.com JP
20.10.2011 Prohlíže? Amazonu Silk - problematická ochrana soukromí http://www.computerworld.com JP
20.10.2011 Symantec a McAfee - rozdílné názory na hodnocení hrozeb od Duqu http://www.computerworld.com JP
20.10.2011 Google chce u?init vyhledávání bezpe?n?jším http://googleblog.blogspot.com JP
20.10.2011 Zve?ejn?ná data uživatel? Facebooku - výsledek phishingu ?i podvrh? http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2011 Kasperský objevil novou verzi n?meckého “státního” trojana http://www.h-online.com JP
19.10.2011 Bankovní trojané s novými vlastnostmi http://www.darkreading.com JP
19.10.2011 Tv?rci Duqu m?li p?ístup k zdrojovému kódu ?erva Stuxnet http://www.theinquirer.net JP
19.10.2011 10 cest, kterými vás sledují satelity http://www.satprnews.com JP
19.10.2011 Pon?kud zvláštní, ale pravdivé historky z penetra?ního testování http://www.darkreading.com JP
19.10.2011 Schneier?v blog k stížnostem na Facebook http://www.schneier.com JP
19.10.2011 Zpráva: Global Fraud Report - Fall 2011 (Kroll) http://www.krollconsulting.com JP
19.10.2011 P?ehled: 2011 Information Technology Capabilities and Needs Survey http://www.protiviti.com JP
19.10.2011 Databázové hrozby - Top 10 http://www.imperva.com JP
19.10.2011 Exploity nulového dne mají nepatrnou ?etnost, p?esto jsou však velkou hrozbou http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.10.2011 Oracle aktualizoval Javu s cílem zastavit útoky BEAST proti SSL http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2011 Malware obdobné Stuxnetu infikovalo výrobce systém? SCADA http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2011 Vdechn?te život do vaši kampan? ohledn? kybernetické bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
18.10.2011 Jak fyzicky chránit vaši platební kartu http://elie.im JP
18.10.2011 Anonymous zve?ejnili databázi uživatel? jednoho pedofilského webu http://www.gulli.com JP
18.10.2011 Jak otestovat váš firewall? http://netsecurity.about.com JP
18.10.2011 Jak nalézt (a pak chránit) citlivá data ve vašem podniku http://www.darkreading.com JP
18.10.2011 V?zení za manipulaci se za?ízením PIN Entry Devices (PED) http://www.securitynewsdaily.com JP
18.10.2011 Mobilní malware: jaká je dnešní situace? http://www.techrepublic.com JP
18.10.2011 Spam: Facebook lost your messages http://www.net-security.org JP
18.10.2011 Pro seniory: jednoduché kroky pro online ochranu http://www.net-security.org JP
18.10.2011 Základním nástrojem hackingu je zneužití hesel http://www.net-security.org JP
18.10.2011 Firewally p?íští generace: co umí? http://www.computerworld.com JP
18.10.2011 Amazon na mušce: jak pracuje s daty uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
18.10.2011 UK: varování (Metropolitan Police Service) p?ed online podvody, doporu?ení pro prevenci http://www.theregister.co.uk JP
18.10.2011 Americká armáda zvažovala hacknutí libyjské vzdušné obrany http://www.theregister.co.uk JP
18.10.2011 Volání: pot?ebujeme PGP pro lidi http://www.zdnet.co.uk JP
18.10.2011 Hacke?i zve?ejnili osobní data CEO spole?nosti Citigroup jako odvetu za uv?zn?ní ú?astník? protest? Occupy Wall Street http://news.cnet.com JP
18.10.2011 Který trik sociálního inženýrství funguje nejlépe? http://www.csoonline.com JP
18.10.2011 Hacke?i si sd?lují zkušenosti, techniky útok?, pr?vodce pro za?áte?níky je na online fórech http://www.eweek.com JP
18.10.2011 Hacktivisté - rostoucí hrozba pr?myslovým systém?m http://www.theregister.co.uk JP
17.10.2011 Deset bezpe?nostních problém?, kterých jste si možná ani nevšimli http://www.techrepublic.com JP
17.10.2011 Zombie malware http://www.telegram.com JP
17.10.2011 Nový útok na dalšího japonského armádního dodavatele http://www.upi.com JP
17.10.2011 Pro? jsem odinstaloval OpenBSD http://www.trollaxor.com JP
17.10.2011 Za?ízení s Androidem a podvodná hláška o pot?eb? “upgrade” baterie http://www.pcworld.com JP
17.10.2011 Ohlédnutí za konferencí RSA Europe 2011 http://www.computerweekly.com JP
17.10.2011 Softwarový pirát crackuje malware kity, ransomware, scareware atd. http://krebsonsecurity.com JP
17.10.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 41/2011 http://www.root.cz JP
16.10.2011 E-zin Crypto-World 9/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.10.2011 Desítka nejhorších vir? všech dob http://gcn.com JP
15.10.2011 USA: nová p?íru?ka a publikování informací ke kybernetickým útok?m http://sec.gov JP
15.10.2011 Bezpe?nostní dopady výpadku BlackBerry http://blogs.csoonline.com JP
15.10.2011 Datové pr?niky - deset tip? pro jejich prevenci http://www.eweek.com JP
15.10.2011 Útok malware zasáhl 614 000 web? http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2011 Microsoft ve své poslední aktualizaci MSRT cílí také na trojana SpyEye http://threatpost.com JP
14.10.2011 Mnoho Brit? p?edává v záv?ti svá hesla http://www.rackspace.co.uk JP
14.10.2011 Éra po Stuxnetu - honi?ka na chyby v pr?myslových systémech http://www.networkworld.com JP
14.10.2011 Malware se maskuje jako populární aplikace Netflix pro Android http://www.csoonline.com JP
14.10.2011 Hacke?i mají p?evahu, ?íká p?ehled (RedSeal Systems a Dimensional Research) http://www.net-security.org JP
14.10.2011 Jaké hrozby jsou o?ekávany v ?íjnu http://www.net-security.org JP
14.10.2011 Komentá? k nedávným vystoupením ohledn? situace s SSL (Art Coviello, Taher Elgamal) https://financialcryptography.com JP
14.10.2011 “Nice Pack”, balík explot? a útoky na weby obchodník? http://www.eweek.com JP
14.10.2011 Finan?ní spole?nost d?lá potíže bezpe?nostnímu odborníkovi, který oznámil zranitelnost http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2011 Sociální sít? a ochrana soukromí (z vystoupení na RSA Europe) http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2011 Facebook je obvi?ován z narušení amerických zákon?, které se týkají odposlechu http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2011 Co d?lá bývalý šéf HBGary? http://www.computerworld.com.au JP
13.10.2011 K p?ehledu Barracuda Networks: uživatelé sociálních sítí vidí, že zde p?ítomná rizika rostou http://news.techworld.com JP
13.10.2011 Latinskoamerické banky p?edm?tem online útok? botnetu z Mexika http://www.securelist.com JP
13.10.2011 Apple vydává iOS 5, odstra?uje certifikáty DigiNotar z iPad? a iPhone http://threatpost.com JP
13.10.2011 Occupy Wall Street: Anonymous zve?ejnily osobní data banké?? http://www.cyberwarzone.com JP
13.10.2011 N?mecko: AnonyPwnies zve?ejnily data p?l miliónu zákazníku http://www.gulli.com JP
13.10.2011 PwC: 2012 Global State of Information Security Survey http://www.pwc.com JP
13.10.2011 Verisign chce mít sám právo shodit domény - i bez soudního p?íkazu http://www.net-security.org JP
13.10.2011 Konference RSA Europe http://www.net-security.org JP
13.10.2011 K novému typu útoku na CAPTCHA http://homepages.cs.ncl.ac.uk JP
13.10.2011 Armádní dodavatel Raytheon UK p?edm?tem neobvyklého útoku http://www.zdnet.co.uk JP
13.10.2011 Podvodníci hledají nové cesty, jak lépe profitovat z malware pro Android http://www.eweek.com JP
13.10.2011 P?íru?ka: The Apple security survival guide http://www.csoonline.com JP
13.10.2011 Odv?tví SSL certifikát? m?že a m?lo by být nahrazeno n??ím lepším http://www.computerworld.com JP
13.10.2011 Principy sí?ové neutrality a evropská legislativa http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2011 Bankomatový podvodník vybavený MP3 p?ehráva?em http://krebsonsecurity.com JP
13.10.2011 K nejnov?jšímu útoku na Sony http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2011 FBI zatkla muže, který hackoval celebrity, aby jim kradl nahé fotky http://www.wired.com JP
12.10.2011 Spam “Steve Jobs Alive!” ší?í trojana Waledac http://www.spywareremove.com JP
12.10.2011 P?i útoku na Mitsubishi Heavy mohla být ukradena dat k raketám 80 ASM-1 http://www.cnbc.com JP
12.10.2011 Vylepšení útok? na ruskou šifrovou normu GOST http://eprint.iacr.org JP
12.10.2011 GFI Software: 5 nej?ast?jších zp?sob?, jakými zam?stnanci kradou firemní data http://www.gfi.cz JP
12.10.2011 Objevila se nová, P2P verze trojana Zeus http://threatpost.com JP
12.10.2011 Tv?rce SSL k sou?asným problém?m tohoto protokolu http://www.networkworld.com JP
12.10.2011 Zpráva: Emerging Cyber Threats Report 2012 http://www.gtisc.gatech.edu JP
12.10.2011 Máte infikovaný po?íta?? Viníkem jste vy sám! http://www.networkworld.com JP
12.10.2011 Americká vláda versus WikiLeaks http://www.h-online.com JP
12.10.2011 Hacke?i se znovu pokusili napadnout sí? spole?nosti Sony http://english.ruvr.ru JP
12.10.2011 Art Coviello, Tom Heiser: vystoupení na RSA Europe http://www.net-security.org JP
12.10.2011 Phishing na Twitteru: “Vid?l jsem skute?n? hnusný blog, který se vás týká” http://www.net-security.org JP
12.10.2011 N?mecko: “Vládní” trojan je používán jen p?i sledování podez?elých osob http://www.net-security.org JP
12.10.2011 Odborníci k nejv?tším hrozbám ve vztahu k bezpe?nosti cloud? http://www.computerworld.com JP
12.10.2011 Microsoft: Security Intelligence Report http://www.microsoft.com JP
12.10.2011 K útoku na RSA (vyjád?ení spole?nosti na konferenci RSA Europe) http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2011 K podvod?m s kradenými daty k platebním kartám http://krebsonsecurity.com JP
12.10.2011 Stovky web? sdílí uživatele bez jejich povolení http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2011 Moji kamarádi hacke?i http://www.huffingtonpost.co.uk JP
11.10.2011 Anonymous se nepoda?ilo vymazat NYSE z internetu http://www.heraldsun.com.au JP
11.10.2011 ENISA zve?ejnila dokument: Cooperative Models for Effective Public Private Partnerships https://www.enisa.europa.eu JP
11.10.2011 Co chcete v?d?t o digitální forenzní analýze http://www.techrepublic.com JP
11.10.2011 V?tšina uživatel? sociálních sítí nestíhá sledovat pot?ebné zm?ny ohledn? nastavení svého soukromí http://www.net-security.org JP
11.10.2011 Inteview s odborníkem na téma bezpe?nost cloudových výpo?t? (cloud computing) http://www.net-security.org JP
11.10.2011 USA: po?et pr?nik? do federálních systémú vzrostl za posledních p?t let o 650 procent http://www.eweek.com JP
11.10.2011 ?éf LulzSec: 4GB dat z novin The Sun jsou na ?ínském serveru http://www.computerworld.com JP
11.10.2011 K zavirování amerických armádních bezpilotních letadel http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2011 D?láte vše pro zabezpe?ení svých dat? http://resources.computerworld.com JP
11.10.2011 Studie: The Philosophy of Security http://resources.computerworld.com JP
11.10.2011 Komentá?e k historicky nejv?tšímu policejnímu zásahu ohledn? krádeží ID http://www.bankinfosecurity.com JP
11.10.2011 Zlod?jský “zombie” prohlíže? se vrátil z hrobu http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2011 Jsou sociální média bezpe?nostní hrozbou? http://www.businessinsider.com JP
10.10.2011 K n?meckému “státnímu” trojanu http://www.gulli.com JP
10.10.2011 Recenze knihy: Surveillance or Security?: The Risks Posed by New Wiretapping Technologies http://www.bostonreview.net JP
10.10.2011 N?me?tí v?dci rozbili zabezpe?ení karty, která je široce používána (i v ?R) http://www.theregister.co.uk JP
10.10.2011 Krádeže ID p?ináší v?tší zisky než krádeže aut http://krebsonsecurity.com JP
10.10.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 40/2011 http://www.root.cz JP
09.10.2011 N?me?tí hacke?i tvrdí, že jejich vláda má program s trojanem, který m?že sledovat uživatele bez jejich v?domí http://redtape.msnbc.msn.com JP
08.10.2011 Zpráva: Jak zabudovat bezpe?nost v jednotlivých fázích vývoje software http://i.techweb.com JP
08.10.2011 Kasperský navrhuje z?ídit internetový Interpol http://www.networkworld.com JP
08.10.2011 Vývojá?ská funkce umož?uje phishing ve vztahu k American Express http://www.h-online.com JP
08.10.2011 Nejv?tší DDoS útoky roku 2011 http://www.net-security.org JP
08.10.2011 Facebook: jeho skener odkaz? je zranitelný http://www.computerworld.com JP
08.10.2011 Obama vydal vyhlášku své exekutivy, který sm??uje na lepší zabezpe?ení chrán?ných dat http://www.computerworld.com JP
08.10.2011 111 zat?ených p?i rozbití jedné z nejv?tších krádeží ID http://www.computerworld.com JP
07.10.2011 Špi?kový detektiv dal výpov??, bude hlídat soukromou firmu p?ed hackery http://usti.idnes.cz JP
07.10.2011 Americký zákonodárce obvi?uje ?ínu kv?li kybernetické špionáži http://www.cio-today.com JP
07.10.2011 Který chytrý mobil je nejbezpe?n?jší? http://www.csoonline.com JP
07.10.2011 CheckPoint p?ipravuje technologii, která bude bojovat s botnety http://www.crn.com JP
07.10.2011 Pro? by se IT manaže?i m?li v?novat správ? firewall? http://www.net-security.org JP
07.10.2011 P?ehled (Ponemon Institute) Global Survey on Social Media Risks http://www.websense.com JP
07.10.2011 Podvodníci na Facebooku zneužívají smrt Steve Jobse http://www.theregister.co.uk JP
07.10.2011 Co je t?eba k tomu, abyste se mohl stát kryptologem http://money.howstuffworks.com JP
07.10.2011 Derbycon 2011, videa z konference http://www.irongeek.com JP
07.10.2011 Hacknuté e-mailové ú?ty - celkový pohled http://www.commtouch.com JP
07.10.2011 Facebook - vnucení obsahu http://www.blackhatacademy.org JP
06.10.2011 Co je to exploit nulového dne? http://antivirus.about.com JP
06.10.2011 Anonymous Analytics - cht?jí odhalovat korupci http://www.gulli.com JP
06.10.2011 Pro? staré prohlíže?e ohrožují vaši bezpe?nost http://www.securitynewsdaily.com JP
06.10.2011 P?tice nejhorších postup? p?i šifrování databází http://www.darkreading.com JP
06.10.2011 Objevil se phishing využívající reklamní schéma Google Adwords http://labs.m86security.com JP
06.10.2011 Hacke?i prodávají PayPal ú?ty a ne draho... http://www.scmagazine.com.au JP
06.10.2011 K aktuálním útok?m SpyEye na mobilní SMS bankovnictví http://www.net-security.org JP
06.10.2011 Desítka doporu?ení pro podnikání - ve vztahu k obran? p?ed podvody s platebními kartami http://www.3dsi.com JP
06.10.2011 ISO 27001 Documentation Toolkit http://www.iso27001standard.com JP
06.10.2011 Uživatelé bezdrátu žijí ve falešném pocitu bezpe?í http://www.net-security.org JP
06.10.2011 V zdravotnické pé?i je šifrování v mobilních za?ízeních nezbytností http://www.eweek.com JP
06.10.2011 Mobilní bezpe?nostní hrozby nastupují http://www.computerworld.com JP
06.10.2011 Malware pro Android kontrolované z blogu http://www.theregister.co.uk JP
06.10.2011 Pozor na útoky na servery Apache http://www.theregister.co.uk JP
06.10.2011 Bankovní podvody posledního období - p?ehled (UK) http://www.theukcardsassociation.org.uk JP
06.10.2011 Bletchley Park získal hodnotný grant http://www.theregister.co.uk JP
06.10.2011 Belgi?ané blokují Pirate Bay http://www.theregister.co.uk JP
05.10.2011 Bezpe?nostní vlastnosti iPhone - jejich vývoj v jednotlivých rocích http://threatpost.com JP
05.10.2011 AnonyPwnies a slabiny webových stránek bundeswehru http://www.gulli.com JP
05.10.2011 Anonymous vyhrožují, že “vymažou” New York Stock Exchange http://www.securitynewsdaily.com JP
05.10.2011 V?tšina Australan? má jediné heslo pro všechno http://www.securitynewsdaily.com JP
05.10.2011 Propadli jste v bezpe?nostním auditu? Považujte to za dobrou zprávu! http://www.networkworld.com JP
05.10.2011 Soukromí na Facebooku, 11 nastavení, které byste si m?li nyní prohlédnout http://www.networkworld.com JP
05.10.2011 Deset bezpe?nostních záležitostí, které jsou podstatné pro sít? v podnicích http://www.networkworld.com JP
05.10.2011 Pou?ení z pr?niku RSA http://www.csoonline.com JP
05.10.2011 Masivní útoky DDoS jsou rostoucí hrozbou pro služby VoIP http://www.pcworld.idg.com.au JP
05.10.2011 Zpráva Fortinet Threat Landscape Research http://investor.fortinet.com JP
05.10.2011 Pád CA DigiNotar bude stát její mate?skou firmu (Vasco) zhruba 5 milión? dolar? http://www.scmagazineus.com JP
05.10.2011 Jak reagovat p?i podez?ení na kyberšikanu svých d?tí? http://www.net-security.org JP
05.10.2011 Bezpe?nostní ?ešení Deep Security od spole?nosti Trend Micro získalo certifikaci EAL 4+ http://www.net-security.org JP
05.10.2011 Soud s ?leny gangu, který pomocí trojan Zeus kradl peníze z bank http://www.zdnet.co.uk JP
05.10.2011 Útoky XSS mohou žít v??n?, varuje odborník http://www.computerworld.com JP
05.10.2011 Mobily HTC s Androidem, nep?íjemná zranitelnost, je chystána oprava http://www.theregister.co.uk JP
05.10.2011 UK: jednotka boje proti e-kriminalit? zachránila za posledního p?l roku 140 milión? liber http://www.theregister.co.uk JP
04.10.2011 Historie malware na po?íta?ích Mac http://nakedsecurity.sophos.com JP
04.10.2011 Jaká bezpe?nostní vylepšení by m?l obsahovat iPhone5? http://threatpost.com JP
04.10.2011 Americké podniky a pr?mysl ?elí stále v?tšímu množství kybernetických útok? http://www.cio-today.com JP
04.10.2011 Hrozby APT a systémy SIEM (security information event management) http://www.darkreading.com JP
04.10.2011 Rusko (a další zem?) protla?uje rezoluci OSN ke kybernetickému prostoru http://www.networkworld.com JP
04.10.2011 Facebook ve spolupráci s Websense bude detekovat škodlivé odkazy http://www.csoonline.com JP
04.10.2011 CSI internet: Episode 4: Open heart surgery http://www.h-online.com JP
04.10.2011 Spojené arabské emiráty a boj proti po?íta?ové kriminalit? http://www.zawya.com JP
04.10.2011 Desítka voln? dostupných a fungujících nástroj? pro ochranu p?ed malware a viry http://www.crn.com JP
04.10.2011 Ješt? k ukradeným zdravotním záznam?m americké armády http://www.techrepublic.com JP
04.10.2011 Pro? nejsme všichni hacknuti a to každý den? http://www.techrepublic.com JP
04.10.2011 iPhone5 spam vede k infekcím malware http://www.net-security.org JP
04.10.2011 Vládní a soudní orgány stále ?ast?ji požadují po spole?nostech p?ístup k dat?m http://www.net-security.org JP
04.10.2011 Google aktualizoval Chrome kv?li chyb? Microsoftu http://www.computerworld.com JP
04.10.2011 Linux - n?kte?í vývojá?í mají hacknuté mašiny http://www.theregister.co.uk JP
04.10.2011 Díky hacker?m ?i útok?m DoS jsou stránky Bank of America špatn? dostupné již ?tvrtý den http://www.theregister.co.uk JP
03.10.2011 Monstrózní kampa? spamu ší?í bankovní trojany http://krebsonsecurity.com JP
03.10.2011 Americký NIST vydal n?kolik publikací http://csrc.nist.gov JP
03.10.2011 Anonymous Deutschland vyzývají k akci “Operation Paperstorm” http://www.gulli.com JP
03.10.2011 QR (Quick Response) kód ukrývá trojana pro Android http://www.h-online.com JP
03.10.2011 Anonymous cílí na spole?nosti s pochybnými aktivitami, které se týkají cenných papír? http://news.cnet.com JP
03.10.2011 K technologiím “Trusted Computing” http://www.eweek.com JP
03.10.2011 Než p?ijde p?íští Stuxnet http://www.networkworld.com JP
03.10.2011 Útoky typu “Binary Planting” http://blog.acrossecurity.com JP
03.10.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 39/2011 http://www.root.cz JP
01.10.2011 Sedm krok? k zabezpe?ení mobilních za?ízení http://www.bankinfosecurity.com JP
01.10.2011 Tipy pro ochranu soukromí na Facebooku od amerických mari?ák? http://www.securitynewsdaily.com JP
01.10.2011 Biometrie - p?ichází rychlá analýza DNA http://www.networkworld.com JP
01.10.2011 Zpráva spole?nosti PwC: Old data learns new tricks: Managing patient privacy and security on a new data-sharing playground http://www.pwc.com JP
01.10.2011 Problémové oblasti: SSL, TLS, HTTPS, X.509 PKI http://www.net.in.tum.de JP
01.10.2011 Zpráva: IBM X-Force 2011 Mid-year Trend & Risk Report https://www14.software.ibm.com JP
01.10.2011 Ukradena osobní data 5 milión? sou?asných a bývalých voják? USA http://www.scmagazineuk.com JP
01.10.2011 Uživatelé chytrých mobil? dávají p?ednost pohodlí p?ed bezpe?ím http://www.confidenttechnologies.com JP
01.10.2011 Antivir Microsoftu (Security Essentials) považoval prohlíže? Chrome (google) za malware http://www.computerworld.com JP
01.10.2011 Operace Pangea IV, zastaven provoz 13 500 “lékárenských” web? http://www.theregister.co.uk JP
01.10.2011 Na eBay nabízena k prodeji data citlivého charakteru, týkající se leteckého provozu Velké Británie http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign