Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.10.2005 Výsledky 1. ro?níku Big Brother Awards http://www.bigbrotherawards.cz PV
31.10.2005 Postranní kanály - deset let od zve?ejn?ní + dopad na testování bezpe?nosti kryptografických modul? http://eprint.iacr.org JP
31.10.2005 Bot (zombie) - co je to za?? http://netsecurity.about.com JP
31.10.2005 Cookies - dobro ?i zlo ? http://www.infosecwriters.com JP
31.10.2005 Zem?el Professor Angus McIntosh - luštitel Enigmy http://news.scotsman.com JP
31.10.2005 (In)Secure Magazin, ?íjen 2005 http://www.insecuremagazine.com JP
31.10.2005 Pr?myslová špionáž - n?které zajímavé p?ípady http://www.networkworld.com JP
30.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám t?etího kola (!) http://soutez2005.crypto-world.info PV
29.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 (program pro dešifraci) http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.10.2005 Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8) http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.10.2005 Cracking a ochrana pred ním, 4. ?as?: bojujeme proti crackom a loaderom http://www.zive.sk JP
28.10.2005 Pta?í ch?ipka - objevil se zneužívající trojan http://www.crn.com JP
28.10.2005 OASIS a WS-Security http://www.itsecurity.com JP
28.10.2005 Oracle - algoritmus pro ochranu uživatelských hesel http://www.sans.org JP
27.10.2005 Recenze knihy - Computer Security: 20 Things Every Employee Should Know (2nd edition) http://netsecurity.about.com JP
27.10.2005 Zavád?ní elektronických pas? v USA - komentá?e ve?ejnosti http://cryptome.org JP
27.10.2005 Hacknutý Microsoft http://www.theregister.co.uk JP
27.10.2005 N?mecká BSI varuje p?ed riziky VoIP http://downloads.bsi-fuer-buerger.de JP
27.10.2005 Podniková IT bezpe?nost a kryptografie http://www.computerworld.com JP
27.10.2005 Pta?í ch?ipka a spam http://news.zdnet.co.uk JP
27.10.2005 Draft pkix - Certificate Management over CMS (CMC) Transport Protocols http://www.ietf.org JP
26.10.2005 Bruce Schneier - znovu k dvoufaktorové autentizaci http://www.schneier.com JP
26.10.2005 Vyd?ra?ské viry v Rusku http://www.computerworld.com JP
26.10.2005 Rhybá?i a bankovnictví http://www.computerworld.com JP
26.10.2005 Digitální podpis a XML http://www.webpronews.com JP
26.10.2005 Bezpe?nost koncového bodu (Security Focus), ?ást 1. http://www.securityfocus.com JP
26.10.2005 Draft pkix - Certificate Management Messages over CMS http://www.ietf.org JP
26.10.2005 Draft pkix - Standard Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
26.10.2005 Draft pkix - CMC Complience Document http://www.ietf.org JP
26.10.2005 Skype - objevené zranitelnosti http://www.theregister.co.uk JP
25.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám druhého kola (hlášení špióna)... http://soutez2005.crypto-world.info PV
25.10.2005 Bezpe?nostní vlastnosti IE 7 http://www.eweek.com JP
25.10.2005 První výskyty malware na herních konzolích http://www.scmagazine.com JP
25.10.2005 Microsoft - jak na analýzu bezpe?nosti kódu vašeho programu http://www.msdn.microsoft.com JP
25.10.2005 Servery DNS jsou široce zranitelné http://www.theregister.co.uk JP
24.10.2005 Pittsburgh je nedostate?n? p?ipraven na útok zombií http://www.theonion.com JP
24.10.2005 Mobilní telefony a biometrie http://www.infomaticsonline.co.uk JP
24.10.2005 Odborníci cht?jí mezinárodní biometrickou agenturu http://news.zdnet.co.uk JP
24.10.2005 Skype - hodnocení bezpe?nosti http://www.skype.net JP
23.10.2005 Barevné tiskárny propašovávají do tisku svoji identifikaci, EFF dešifrovala algoritmus http://www.eff.org VK
23.10.2005 Chcete si po?ídit repliku Enigmy ? http://www.xat.nl PV
22.10.2005 Neuv??itelné podruhé: Jak šifruje passwordy Cisco VPN client? No p?ece klí?em, který si každý m?že zjistit !?! http://evilscientists.de VK
22.10.2005 Neuv??itelné jak jednoduše šlo okrást anglickou banku na po?átku (neplatí to také nyní a n?kde jinde?) vydávání bankomatových karet http://www.theregister.co.uk VK
22.10.2005 Big Brother Awards – Ceny pro nejv?tší slídily poprvé v ?eské republice http://www.bigbrotherawards.cz VK
21.10.2005 Dnešní elektronický certifikát? Zastaralý! http://www.lupa.cz JP
21.10.2005 Cracking a ochrana pred ním, 3. ?as?: Úvod do PE-formátu http://www.zive.cz JP
21.10.2005 Kapitola z knihy Data Protection and Information Lifecycle Management http://netsecurity.about.com JP
21.10.2005 Burt Kaliski ke konferenci RSA Europe (Víde? - 17-19.?íjen 2005) http://www.rsasecurity.com JP
21.10.2005 Dodavatelé a nikoliv programáto?i zodpovídají za bezpe?nost softwaru http://news.zdnet.co.uk JP
21.10.2005 Windows se stávají v letošním roce bezpe?n?jšími.. http://www.pcworld.com JP
21.10.2005 Commwarrior.C - zatím nejnebezpe?n?jší virus pro mobily http://www.f-secure.com JP
21.10.2005 NIST - Special Publication 800-87 (SP 800-87) Codes for the Identification of Federal and Federally-Assisted Organizations. http://csrc.nist.gov JP
21.10.2005 NIST - Special Publication 800-85 (SP800-85), PIV Middleware and PIV Card Application Conformance Test Guidelines (SP800-73 Compliance). http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.10.2005 Exploiting MD5 collisions (in C#) - jak je to doopravdy http://www.crypto-world.info VK
20.10.2005 Profesionalizace tv?rc? rootkit? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
20.10.2005 Bezpe?nost IT z pohledu vále?ných strategií http://www.fcw.com JP
20.10.2005 Kaliski na konferenci RSA Europe 2005 http://www.theregister.co.uk JP
20.10.2005 Kriminalita a šifrování http://software.silicon.com JP
20.10.2005 Exploiting MD5 collisions (in C#) http://www.codeproject.com JP
20.10.2005 NSA - p?íru?ky pro bezpe?né konfigurace http://www.nsa.gov JP
19.10.2005 Byla opublikována nová norma ISO 27001 (navazuje na ISO 17799) http://17799.standardsdirect.org JP
19.10.2005 Dvoufaktorová autentizace a bankovnictví http://www.securityfocus.com JP
19.10.2005 Bezpe?nost webovských stránek - jsou normy posta?ující? http://devnet.developerpipeline.com JP
19.10.2005 Cisco - dešifrování hesel http://evilscientists.de JP
19.10.2005 D?v?ra v e-obchod klesá díky rhyba?ení http://www.computerworld.com JP
19.10.2005 ?erv Samy jako jeden z prvních využívá zranitelnost XSS http://news.zdnet.com JP
19.10.2005 Rizika sdílených soubor? http://blogs.washingtonpost.com JP
19.10.2005 P?íklad steganografie http://www.eff.org JP
18.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/3 http://soutez2005.crypto-world.info PV
18.10.2005 Nové rfc.4212 - Alternative Certificate Formats http://www.faqs.org JP
18.10.2005 Anglická norma k bankovnictví online bude koncem roku http://news.zdnet.co.uk JP
18.10.2005 Správa konfigurací a bezpe?nost http://www.softwaremag.com JP
18.10.2005 Bezpe?nost IT a lidský faktor http://www.computerworld.com JP
18.10.2005 Rootkits - bohužel stále ?ast?jší http://www.eweek.com JP
17.10.2005 Sout?ž 2005 - druhá nápov?da k úloze ?.II/7 a ?.II/8 http://soutez2005.crypto-world.info PV
17.10.2005 Kon?í termín pro odevzdání p?ísp?vk? do sout?že KEYMAKER 2005 http://www.buslab.org PV
17.10.2005 Big Brother Awards: Nominujte nejv?tšího porušovatele soukromí - firmy, státní instituce, technologie apod. Za p?t sekund dvanáct. http://www.bigbrotherawards.cz VK
17.10.2005 ISO 17779 - stru?ný úvod http://www.infosecwriters.com JP
17.10.2005 Zranitelnosti driver? ve Windows http://pb.specialised.info JP
17.10.2005 Bezpe?nost Vašeho PC v deseti krocích http://www.computerworld.com JP
17.10.2005 Bezdrát - protokol WEP (Wireless Encryption Protocol) http://www.smallbusinesscomputing.com JP
17.10.2005 Stalo se: eIdentity, epodpis a v?da mimo zákon... http://www.lupa.cz JP
16.10.2005 Kryptoanalýza z?stane v ?R legální ! (snad) http://crypto-world.info PV
16.10.2005 NSA doporu?uje eliptické k?ivky z hlediska bezpe?nosti, výkonu a kratšího klí?e, schváleno i pro TOP SECRET! http://www.nsa.gov VK
16.10.2005 eIdentity je t?etím akreditovaným poskytovatelem certifika?ních služeb! http://www.eidentity.cz PV
15.10.2005 Crypto-World má 1000 registrovaných odb?ratel?!!!! http://crypto-world.info PV
15.10.2005 Vyšel Crypto-World 10/2005 http://crypto-world.info PV
14.10.2005 Nebezpe?né mýty o bezpe?nosti sítí http://www.zive.cz JP
14.10.2005 Cracking a ochrana pred ním, II. ?as?: registra?né ?ísla http://www.zive.sk JP
14.10.2005 USA a internetbanking http://www.ffiec.gov JP
14.10.2005 Security Builder SSL (Certicom) jako první splnil požadavky NSA (Suite B Crypto Requirements) http://www.itsecurity.com JP
14.10.2005 Poskytovatelé internetových služeb a bezpe?nost - p?ehled zá?í 2005 http://www.arbor.net JP
14.10.2005 Ochrana webovské aplikace p?ed hackery http://www.securitypark.co.uk JP
14.10.2005 IP-telefonie a hacke?i http://www.vnunet.com JP
14.10.2005 Penetra?ní testy versus hacke?i http://www.vnunet.com JP
13.10.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 http://soutez2005.crypto-world.info PV
13.10.2005 E-zin Crypto-World 9/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.10.2005 Bezpe?nost bezdrátové sít? - kapitola z knihy Inside Network Perimeter Security http://techrepublic.com.com JP
13.10.2005 Platba otiskem prstu - dokonalé ?i nebezpe?né? http://www.zive.cz JP
13.10.2005 Jak se bezpe?n? chovat na internetu http://technet.idnes.cz JP
13.10.2005 OpenBSD 3.8 bude 1.11 - jak je to s jeho vlastnostmi z hlediska bezpe?nosti? http://www.securityfocus.com JP
13.10.2005 Business continuity - co je dnes obsahem tohoto pojmu? http://www.computerworld.com JP
13.10.2005 Bezpe?ná sí? v deseti bodech http://www.techworld.com JP
13.10.2005 Trojan pro herní konzoli Nintendo http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2005 Bezpe?nostní díry a odpov?dnost vývojá?? http://news.zdnet.co.uk JP
13.10.2005 Je RFID dostate?n? bezpe?né? http://www.networkworld.com JP
12.10.2005 Pro? pozm??ovací návrh §205 p?edloží komunisté - pon?kud žertovn? ze zákulisí velké politiky http://www.root.cz PV
12.10.2005 ?eští v?dci se bojí, že je zákon neodliší od hacker? http://www.novinky.cz PV
12.10.2005 Vyšlo RFC 4196 - The SEED Cipher Algorithm and Its Use with IPsec ftp://ftp.rfc-editor.org PV
12.10.2005 Sít? bot? - studie Michiganské univerzity http://www.arbornetworks.com JP
12.10.2005 Bezpe?nost Wi-Fi sítí v Praze je zatím tragická http://www.zive.cz JP
12.10.2005 T?i hacke?i v Holandsku uv?zn?ni http://www.scmagazine.com JP
12.10.2005 Spyware ve firmách - výsledky p?ehledu http://www.itsecurity.com JP
12.10.2005 Švédové rozbili šifru z knihy Simona Singha (The Code Book) a získali 10000 liber http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2005 Interview s Kevinem Mitnickem http://edition.cnn.com JP
12.10.2005 Hacke?i dneška a výchova lidí http://www.cioupdate.com JP
12.10.2005 Zranitelnost ve Winrar http://secunia.com JP
12.10.2005 Analýza šifrovací metody použité v programu Winzip http://www.cs.jhu.edu JP
11.10.2005 Parlament nebo PORWELLAMENT? Zm?ní dnes nebo zítra návrh trestního zákoníku, který umož?uje posílat v?dce do v?zení ? http://pes.internet.cz VK
11.10.2005 PC World Security - Odhalujeme nebezpe?né programy (Internet) http://www.pcworldsecurity.cz JP
11.10.2005 Top ten spyware - zá?í 2005 http://www.itsecurity.com JP
11.10.2005 Plány Microsoftu v oblasti bezpe?nosti - EU bude zkoumat zda nejsou porušena anti-trustová pravidla http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2005 Rozhovor se Scottem Vanstone, propagátorem eliptické kryptografie a zakladatelem Certicomu http://www.commsdesign.com JP
11.10.2005 Vaše bezpe?nostní politika - jak je kvalitní? http://www.it-observer.com JP
11.10.2005 Draft skupiny LTANS - Long-Term Archive Service Requirements http://www.ietf.org JP
10.10.2005 Pomozte, a? nám nezav?ou pana docenta! http://zpravodajstvi.ecn.cz VK
10.10.2005 Windows Vista a bezpe?nost http://reviews.cnet.com JP
10.10.2005 Bezpe?nost 2005 - z?ejmý trend - v?tší firmy skupují menší http://reviews.cnet.com JP
10.10.2005 Journal of Internet Banking and Commerce, Summer 2005, vol. 10, no. 2 http://www.arraydev.com JP
10.10.2005 Systém plateb využívající otisk prstu http://www.securityfocus.com JP
09.10.2005 Sout?ž 2005 – nápov?da k úloze na absolutn? bezpe?ný systém (?. II/7 a ? . II/8) http://soutez2005.crypto-world.info PV
09.10.2005 Soutež 2005 v lušt?ní šifer pokra?uje druhým kolem ... http://soutez2005.crypto-world.info PV
07.10.2005 IT SECURITY GigaCon Bezpe?nost a spolehlivost informa?ních systému http://www.bin.org.pl PV
07.10.2005 Cracking a ochrana pred ním, 1. ?as?: poh?ad crackera http://www.zive.sk JP
07.10.2005 Bude SP3 pro Windows XP? http://www.pcworld.com JP
07.10.2005 Objevilo se dokonce varování - nepoužívejte internetbanking! http://www.scmagazine.com JP
07.10.2005 Schneier o rhyba?ení http://www.wired.com JP
07.10.2005 Nokia spolupracuje se Symantecem na bezpe?nosti mobil? http://www.computerworld.com JP
07.10.2005 Microsoft oznámil vydání beta verze svého nového bezpe?nostního produktu koncem roku 2005 http://news.zdnet.co.uk JP
07.10.2005 Firmy platí úto?ník?m... http://software.silicon.com JP
07.10.2005 Bezpe?nost rozhraní pro SMS http://www.smsanalysis.org JP
06.10.2005 Zapla? nebo nikdy neuvidíš data na svém PC + zajímavá zpráva o bezpe?nostních trendech http://www.pcmag.co.uk VK
06.10.2005 Snaha o záchranu SHA-1 http://eprint.iacr.org VK
06.10.2005 Útok rhybá?? na švédskou banku http://www.scmagazine.com JP
06.10.2005 Za?ízení využívající nedostate?nou kontrolu rozhraní USB nabízeno komer?n? http://www.projectblackdog.com JP
06.10.2005 Nanotechnologie a bezpe?nost http://www.csrc.nist.gov JP
06.10.2005 Jednotné názvy vir? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
06.10.2005 Biometrické bankovnictví v Kanad? http://www.computerworld.com JP
06.10.2005 Microsoft p?ipravuje další krok v boji proti spyware http://news.zdnet.co.uk JP
06.10.2005 Hacke?i - jak využít jejich znalosti http://www.fcw.com JP
05.10.2005 WPA - konfigurace http://www.wi-fiplanet.com JP
05.10.2005 Bezpe?nost bezdrátu - deset doporu?ení http://insight.zdnet.co.uk JP
05.10.2005 Rizika mobilních za?ízení http://www.scmagazine.com JP
05.10.2005 M?že být napsání po?íta?ového pogramu kriminálním ?inem? http://www.securityfocus.com JP
04.10.2005 Crypto-World - Sout?ž 2005 http://www.linuxsoft.cz PV
04.10.2005 Deset v?cí, které by jste m?li ud?lat, než p?ipojíte nové PC k internetu http://techrepublic.com.com JP
04.10.2005 Zapom?li jste heslo v BIOSu ? http://www.oreilly.com JP
04.10.2005 Konglomerát omyl? k novele DPH http://www.lupa.cz JP
04.10.2005 Co všechno o nás ví Microsoft? (Internet) http://www.pcworldsecurity.cz JP
04.10.2005 nCipher má licenci Certicomu na využití eliptické kryptografie http://www.monitortoday.com JP
04.10.2005 Bezpe?nost softwaru a reverzní inženýrství http://www.infosecwriters.com JP
04.10.2005 E-mail a bezpe?nost http://www.networkcomputing.com JP
04.10.2005 The Security Journal (Security Horizon) - Summer 2005 http://www.securityhorizon.com JP
04.10.2005 IM (Instant messaging ) - bezpe?nostní rizika http://www.scmagazine.com JP
03.10.2005 Patent britského kryptologa http://cryptome.org JP
03.10.2005 NSA a kryptografie eliptických k?ivek http://www.nsa.gov JP
03.10.2005 Visa a CardSystems Solutions http://news.zdnet.co.uk JP
03.10.2005 Pr?myslová špionáž - ?ást 2. http://www.networkworld.com JP
03.10.2005 Evropská komise a záznamy telefonických hovor?, e-mail? a provozu internetu http://www.computershopper.co.uk JP
Design: Webdesign