Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.10.2004 Útok na ?ipové karty s algoritmem DSA http://eprint.iacr.org JP
30.10.2004 Nový mód pro blokové šifry - návrh http://eprint.iacr.org JP
30.10.2004 Bezpe?nostní díra v Gmailu (Google) http://net.nana.co.il JP
30.10.2004 Malware pro Linux http://www.onlamp.com JP
29.10.2004 The Security Journal - online http://www.securityhorizon.com JP
29.10.2004 Digital ID World conference http://www.computerworld.com JP
29.10.2004 Jakými cestami se hacke?i mohou dostat do vaší sít? http://www.microsoft.com JP
29.10.2004 Trendy v bezpe?nosti webovských aplikací http://www.securityfocus.com JP
28.10.2004 Profesionalizace hacker? http://www.newsnow.co.uk JP
28.10.2004 Spyrus - nové nebezpe?í pro uživatele PC http://www.itsecurity.com JP
28.10.2004 ?erv Zafi zaúto?il na Google, Microsoft a ma?arského ministerského p?edsedu http://www.zdnet.com.au JP
28.10.2004 Metody IT administrátor?, jak p?esv?d?it manažery http://www.itsecurity.com VK
27.10.2004 Jak postupovat p?i lušt?ní Fleissnerovy m?ížky! http://crypto-world.info PV
27.10.2004 Cyklus p?ednášek o bezpe?nosti http://netsecurity.about.com VK
27.10.2004 80 % domácích PC infikováno http://www.snpx.com VK
27.10.2004 Co je to Bluetooth http://www.snpx.com VK
26.10.2004 Minist?i vnitra Evropské unie se v Lucemburku dohodli na podob? nových cestovních doklad?. http://www.theregister.co.uk JP
26.10.2004 Elektronický podpis - Da? z p?íjmu: už také on-line http://www.lupa.cz JP
26.10.2004 Exkurze do sv?ta vir?, ?erv? a jiné hav?ti http://www.zive.cz JP
26.10.2004 Domácí PC a spyware http://news.zdnet.co.uk JP
26.10.2004 E-mail spoofing - falešná adresa odesilatele http://www.net-security.org JP
26.10.2004 Archivace el.dat - IETF ltans - nové drafty http://www.ietf.org JP
26.10.2004 Kryptografická knihovna eliptických k?ivek pro vaše použití - Open Source http://www.snpx.com VK
26.10.2004 Intel podporuje šifrování v bezdrátovém USB http://www.computerworld.com.au VK
26.10.2004 2/3 IP telefon? od Cisca bude moci používat šifrování http://www.theregister.co.uk VK
25.10.2004 LLL-algoritmus (lattice base reduction) - kryptologické aplikace http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
25.10.2004 Rostoucí zájem o biometrii - nové projekty na obzoru http://www.infosecnews.com JP
25.10.2004 A jéje - n?které bankomaty jedou pod Windows http://www.theregister.co.uk VK
25.10.2004 Windows nebo Linux security? - Mýty a fakta http://www.theregister.co.uk VK
25.10.2004 SQL injection alebo ako cez formular forgot your password? vytiahnut databazu http://www.mff.cuni.cz PV
25.10.2004 Windows nebo Linux security ? - rozsáhlé srovnání nezávislého odborníka http://www.theregister.co.uk VK
24.10.2004 První úloha t?etího kola v lušt?ní šifer na Crypto-Worldu byla zve?ejn?na! http://soutez2004.crypto-world.info PV
23.10.2004 Strategie pro zabezpe?ení informací v prost?edí dnešních vysoce strukturovaných sítí - NSA http://nsa2.www.conxion.com JP
23.10.2004 Co chcete v?d?t o cookie - neoficiální FAQ http://www.cookiecentral.com JP
23.10.2004 Intel p?ipravuje bezdrátové USB http://www.infoworld.com JP
23.10.2004 Bezpe?nost Windows versus bezpe?nost Linuxu - fakta http://www.theregister.co.uk JP
22.10.2004 Nové americké pasy budou obsahovat ?ip s RFID http://www.snpx.com JP
22.10.2004 10 no?ních m?r IT a jak se jim vyhnout http://www.snpx.com JP
22.10.2004 Analýza log? - p?t ?astých chyb http://www.computerworld.com JP
22.10.2004 Nový exploit ukazuje možnost spoušt?ní libovolného kódu vzdáleným uživatelem http://www.securitytracker.com JP
22.10.2004 Problémy prohlíže?? nekon?í... http://software.silicon.com JP
22.10.2004 NIST vydal první draft chystané normy k ov??ování osobní totožnosti http://csrc.nist.gov JP
22.10.2004 Co si myslí váš šéf o bezpe?nosti? (?lánek pro ty, kdo ?ídí nebo odpovídají za bezpe?nost) http://www.computerworld.com VK
22.10.2004 Algorimus pro výpo?et zabezpe?novacího kódu spole?n? s proudovým šifrováním (Mundja) http://eprint.iacr.org VK
22.10.2004 O lušt?ní Enigmy za II. sv. války a spolupráci/nespolupráci Ameri?an? s Brity http://news.bbc.co.uk VK
21.10.2004 Rozsáhlá technická expertíza ?íká: Bush byl p?i televizní debat? napojen... http://cryptome.org VK
21.10.2004 Srovnání 1994 a 2004 - co se zm?nilo z hlediska bezpe?nosti IT http://www.securityfocus.com JP
21.10.2004 Odtajn?no - O po?átcích NSA (National Security Agency) http://www.thememoryhole.org JP
20.10.2004 Implementace elektronického podpisu tak, aby mohl být právn? uznán v rámci EU! http://www.microsoft.com PV
20.10.2004 Laserové tiskárny nechávají v dokumentech individuální stopy, z kterých je lze poznat http://news.bbc.co.uk VK
20.10.2004 Norton Antivirus obsahuje chybu, vedoucí k vypnutí autoochrany http://news.zdnet.co.uk VK
20.10.2004 Jak je organizováno rhyba?ení a jeho spojení se spamem, zodpov?dno 5 sí?ových operátor? http://www.itsecurity.com VK
19.10.2004 Záplatování softwaru se jen tak nezbavíme http://technet.idnes.cz JP
19.10.2004 NSA plánuje vybudování st?ediska pro bezpe?ný software http://www.fcw.com JP
19.10.2004 Chyba ve WinZipu umož?uje pr?chod škodlivému kódu, který nezachytí v?tšina antivir? http://searchsecurity.techtarget.com VK
18.10.2004 Automatické on-line rhyba?ení http://www.oreillynet.com VK
18.10.2004 Robert Hensing z MS ?íká: nem?li byste používat žádné passwordy http://blogs.msdn.com VK
18.10.2004 Soubor, který má obsahovat video Michael Jacksona v inkriminujících situacích obsahuje trojana. http://www.theglobeandmail.com JP
18.10.2004 Echelon - jaký používá hardware? http://www.techworld.com JP
18.10.2004 Boj s JPEG zranitelností http://www.eweek.com JP
18.10.2004 CSI-Asia Computer Security Conference - 20-22. ?íjen 2004 http://www.asiacomputerweekly.com JP
18.10.2004 Bezpe?n?ji p?i práci s hesly http://blogs.msdn.com JP
17.10.2004 Spyware - diskusní fórum http://forums.spywareinfo.com JP
17.10.2004 Za v?tšinou phishingu údajn? stojí 2-3 skupiny a 100 PC http://www.infoworld.com VK
17.10.2004 Krádež privátních informací 6 milion? lidí - komu se to hodí? http://english.chosun.com VK
15.10.2004 Bruce Schneier - Cryptogram - vyšlo nové ?íslo http://www.schneier.com JP
15.10.2004 Informace pro prvních 40 ?tená?? Crypto-Worldu 10/2004! http://soutez2004.crypto-world.info PV
15.10.2004 Poslední úloha druhého kola v lušt?ní šifer byla zve?ejn?na! http://soutez2004.crypto-world.info PV
15.10.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2004! http://crypto-world.info PV
15.10.2004 Bezpe?nost firem je v sou?asnosti ve v?bec nejhorším stavu http://www.nwfusion.com JP
15.10.2004 Hodnocení firemní IT bezpe?nosti nezávislou stranou http://www.ebcvg.com JP
15.10.2004 Správa záplat program? (patch?) je citlivým místem v každé firm? používající IT http://www.computerworld.com JP
15.10.2004 Nový impuls pro konstrukci kvantových po?íta?? http://www.innovations-report.com JP
15.10.2004 Kontrola hacknutého vzdáleného po?íta?e http://www.newscientist.com JP
15.10.2004 D?kaz konceptu Trójského kon?, který obchází Windows XP SP2 http://www.securiteam.com VK
15.10.2004 Sken odhalil za tento rok 83 milionu instancí spywaru http://www.itsecurity.com VK
14.10.2004 Snaha vysv?tlit ?ínský útok na MD5 & spol. http://eprint.iacr.org VK
14.10.2004 Mezinárodní konference Kyberprostor 2004: Normativní systémy http:// PV
14.10.2004 PKI 2004 – realizácia elektronického podpisu v praxi http://www.tempest.sk PV
14.10.2004 Vyšla kniha o bezpe?nosti bezdrátových sítí http://www.net-security.org VK
14.10.2004 Adobe Acrobat obsahuje chybu, umož?ující (ve Windows) vzdálený p?ístup do PC, záplata ješt? není http://www.securitytracker.com VK
13.10.2004 Skute?ná nadílka bezpe?nostních záplat od MS, 7 z 10 vydaných buletin? je kritických http://www.snpx.com VK
13.10.2004 Kritická chyba v Excelu, update k dispozici http://www.microsoft.com VK
13.10.2004 MS IE m?že zobrazit podvržený obsah reálného SSL-webu, SP k dispozici http://www.securitytracker.com VK
13.10.2004 Recenze knihy Chris Hurley: WarDriving: Drive, Detect, Defend, A Guide to Wireless Security http://www.net-security.org JP
13.10.2004 Microsoft PowerPoint / Visio Viewer JPEG Processing Buffer Overflow http://secunia.com JP
13.10.2004 Skener zdarma - proti 20 nejv?tším hrozbám na internetu http://www.itsecurity.com VK
13.10.2004 Microsoft vydal rekordní desítku nových záplat http://technet.idnes.cz JP
12.10.2004 Internet je nebezpe?né místo http://www.net-security.org JP
12.10.2004 Zpráva o trendech v útocích typu phishing http://www.antiphishing.org JP
11.10.2004 Kudy se bude ubírat protokol pro skupinovou dohodu na klí?i? http://eprint.iacr.org VK
11.10.2004 Kritická chyba v Office 2000 (zatím není ani exploit, ani záplata, MS ji posuzuje) http://www.snpx.com VK
10.10.2004 20 nejv?tších hrozeb na internetu http://www.sans.org VK
10.10.2004 Crypto-World 9/2004 uvoln?n pro neregistrované ?tená?e... http://crypto-world.info PV
09.10.2004 Druhé kolo sout?že v lušt?ní úloh na Crypto-Worldu zahájeno! http://soutez2004.crypto-world.info PV
09.10.2004 Jak jednoduše vykradli bankovní ú?ty http://www.chinatechnews.com VK
09.10.2004 Výzva k podání p?ísp?vku na Mikulášskou kryptobesídku! http://www.tns.cz PV
08.10.2004 Nový trojan likviduje adware http://www.snpx.com JP
08.10.2004 Databázový systém DB2 od IBM získal certifikaci na EAL 4 dle CC (Common Criteria) http://www.itsecurity.com JP
08.10.2004 TOP 20 nejv?tších zranitelností internetové bezpe?nosti http://www.sans.org JP
08.10.2004 P?enosný šifrovaný HDD, zajímav? ?ešený, jednoduše p?ipojitelný http://www.stormshare.com VK
08.10.2004 Gateway proti JPEGovým vir?m v e-mailu i http http://www.itsecurity.com VK
07.10.2004 Toulky zajímavými zákoutími kryptologie - Luštitelé z dob Marie Terezie http://technet.idnes.cz PV
07.10.2004 Vyhrál jsem 250 000 EURO ! (zbývá jen P?EDEM zaplatit n?jaký ten malý poplatek za vystavení výherního certifikátu....) http://cryptography.hyperlink.cz VK
07.10.2004 The 8th Workshop on Elliptic Curve Cryptography (ECC 2004) http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
07.10.2004 Rozhovor s nejhledan?jším hackerem na seznamu FBI http://www.computerweekly.com VK
07.10.2004 WLAN a bezpe?nost - jaká je situace http://www.ebcvg.com JP
07.10.2004 Recenze knihy - - Windows Forensics And Incident Recovery - autor Harlan Carvey http://www.net-security.org JP
07.10.2004 Mobily nejnov?jší generace mohou být p?edm?ten útoku hacker? http://news.bbc.co.uk JP
06.10.2004 Informace o zajišt?ní olympijského intranetu http://www.nwfusion.com VK
05.10.2004 Druhá ?ást rozhovoru se Schneierem http://searchsecurity.techtarget.com VK
05.10.2004 Chcete se zú?astnit tvorby efektivního ?ESKÉHO eStátu ? http://www.estat.cz VK
05.10.2004 První reálné viry v mobilních telefonech http://www.vnunet.com VK
05.10.2004 Podniky jsou sami sob? nejv?tšími kyberteroristy http://searchsecurity.techtarget.com VK
04.10.2004 Spyware - že to není Váš problém? M?že však brzy být. http://hhi.corecom.com JP
04.10.2004 Microsoft CEO Steve Ballmer - bezpe?nost je boj , který nikdy neskon?í http://news.com.com JP
04.10.2004 Kritika laciných antivir? (bohužel i ?eských) http://www.snpx.com JP
04.10.2004 NIST vydal první draft publikace Special Publication 800-52, Guidelines on the Selection and Use of Transport Layer Security. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
04.10.2004 JPEG zranitelnost je nebezpe?n?jší než se myslelo http://www.itsecurity.com JP
04.10.2004 Pro? jsem vym?nil Internet Explorer za Firefox - Charles Cooper http://news.com.com JP
04.10.2004 Top Ten Viruses and Hoaxes - Sophos http://www.itsecurity.com JP
04.10.2004 Schneier ?íká: používat IE je pošetilé http://searchsecurity.techtarget.com VK
04.10.2004 P?kný p?íklad rhyba?ení na úkor VISA karet s obrázky a vysv?tleními http://www.snpx.com VK
03.10.2004 Pro organizace - 10 krok? pro bezpe?ný e-mail http://www.technewsworld.com JP
03.10.2004 Microsoft chce nabízet anti-spyware software http://news.com.com JP
03.10.2004 Je dostupný d?ležitý bezpe?nostní update pro Firefox http://www.mozilla.org JP
03.10.2004 V dob? konání Invexu ve st?edu 13.10.2004 je po?ádána také antivirová konference. http://crypto-world.info JP
03.10.2004 Norton?v osobní firewall ver. 2005 http://www.snpx.com VK
03.10.2004 Nové nápady a technologie pro ochranu mobil? a PDA http://www.snpx.com VK
01.10.2004 R?zné autentiza?ní metody v OpenBSD - vý?atek z nové knihy http://www.newsforge.com VK
01.10.2004 Jak se manaže?i dívají na mobilní bezpe?nost? http://www.ebcvg.com JP
01.10.2004 Budoucnost bezpe?nosti ? - Hardware. http://news.zdnet.co.uk JP
Design: Webdesign