Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.10.2004 Útok na ?ipové karty s algoritmem DSA http://eprint.iacr.org JP
30.10.2004 Nový mód pro blokové šifry - návrh http://eprint.iacr.org JP
27.10.2004 Jak postupovat p?i lušt?ní Fleissnerovy m?ížky! http://crypto-world.info PV
26.10.2004 Kryptografická knihovna eliptických k?ivek pro vaše použití - Open Source http://www.snpx.com VK
26.10.2004 Intel podporuje šifrování v bezdrátovém USB http://www.computerworld.com.au VK
25.10.2004 LLL-algoritmus (lattice base reduction) - kryptologické aplikace http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
24.10.2004 První úloha t?etího kola v lušt?ní šifer na Crypto-Worldu byla zve?ejn?na! http://soutez2004.crypto-world.info PV
22.10.2004 Algorimus pro výpo?et zabezpe?novacího kódu spole?n? s proudovým šifrováním (Mundja) http://eprint.iacr.org VK
21.10.2004 Odtajn?no - O po?átcích NSA (National Security Agency) http://www.thememoryhole.org JP
20.10.2004 Implementace elektronického podpisu tak, aby mohl být právn? uznán v rámci EU! http://www.microsoft.com PV
15.10.2004 Informace pro prvních 40 ?tená?? Crypto-Worldu 10/2004! http://soutez2004.crypto-world.info PV
15.10.2004 Poslední úloha druhého kola v lušt?ní šifer byla zve?ejn?na! http://soutez2004.crypto-world.info PV
15.10.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2004! http://crypto-world.info PV
15.10.2004 Nový impuls pro konstrukci kvantových po?íta?? http://www.innovations-report.com JP
14.10.2004 Snaha vysv?tlit ?ínský útok na MD5 & spol. http://eprint.iacr.org VK
14.10.2004 PKI 2004 – realizácia elektronického podpisu v praxi http://www.tempest.sk PV
11.10.2004 Kudy se bude ubírat protokol pro skupinovou dohodu na klí?i? http://eprint.iacr.org VK
10.10.2004 Crypto-World 9/2004 uvoln?n pro neregistrované ?tená?e... http://crypto-world.info PV
09.10.2004 Druhé kolo sout?že v lušt?ní úloh na Crypto-Worldu zahájeno! http://soutez2004.crypto-world.info PV
09.10.2004 Výzva k podání p?ísp?vku na Mikulášskou kryptobesídku! http://www.tns.cz PV
08.10.2004 P?enosný šifrovaný HDD, zajímav? ?ešený, jednoduše p?ipojitelný http://www.stormshare.com VK
07.10.2004 Toulky zajímavými zákoutími kryptologie - Luštitelé z dob Marie Terezie http://technet.idnes.cz PV
07.10.2004 The 8th Workshop on Elliptic Curve Cryptography (ECC 2004) http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
Design: Webdesign