Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2010 Obchodní partne?i se stávají rostoucím bezpe?nostním problémem http://www.csoonline.com JP
30.09.2010 Jak se chránit p?ed tím, aby n?kdo hacknul váš e-mailový ú?et http://ezinearticles.com JP
30.09.2010 Profesionálové ?íkají : Nepoužívejte Facebook a Twitter! http://www.networkworld.com JP
30.09.2010 Zajímavý dokument NSA http://www.schneier.com JP
30.09.2010 Forenzní analýza - hexadecimální editory pro analýzu malware https://blogs.sans.org JP
30.09.2010 K uvoln?ní Microsoft Security Essentials http://www.infoworld.com JP
30.09.2010 V?dci z MIT p?ipravují nový systém pro obnovu po pr?niku do sít? http://www.networkworld.com JP
30.09.2010 Jsou vaše aplikace špiony, kte?í vás sledují ? http://www.futurity.org JP
30.09.2010 Stáhn?te si volné ?íjnové ?íslo ?asopisu Hakin9 http://hakin9.org JP
30.09.2010 Computer Security Checklist for Windows http://realsecurity.web.officelive.com JP
29.09.2010 Webové stránky riskantn?jší než ty s pornoobsahem http://www.csoonline.com JP
29.09.2010 Nalezl zranitelnost botnetu Zeus a jedinou odm?nou mu byla hromada Viagra spamu http://www.h-online.com JP
29.09.2010 Google Safe Browsing Alerts for Network Administrators - nový nástroj pro bezpe?nost web? http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
29.09.2010 FBI znovu chce, aby šifrovací systémy m?ly zadní vrátka http://www.wired.com JP
29.09.2010 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti (DHS) spustilo další kybernetické cvi?ení http://www.informationweek.com JP
29.09.2010 Spojeneé státy se pokouší docílit toho, aby bylo snazší „odposlouchávat“ internet http://www.nytimes.com JP
29.09.2010 19-?lenný východoevropský gang zadržen ve Velké Británii kv?li online bankovním podvod?m http://www.dailymail.co.uk JP
28.09.2010 Šestice chyb na Facebooku ?i Twitteru, které vám mohou nad?lat problémy http://www.csoonline.com JP
28.09.2010 Soukromí v sociálních sítích http://www.networkworld.com JP
28.09.2010 Nejv?tší nebezpe?í uvnit?? Systémový administrátor se stal zlod?jem http://www.networkworld.com JP
28.09.2010 USB disk umí krást zvolená data http://www.net-security.org JP
28.09.2010 Stuxnet - shrnutí známých fakt? http://www.theregister.co.uk JP
28.09.2010 Bezpe?nost software pro vývojá?e http://www.networkworld.com JP
28.09.2010 Sedmnáct nejvíce nebezpe?ných míst na webu http://www.networkworld.com JP
28.09.2010 Microsoftí DRM d?lá po?íta?e zranitelnými http://www.boingboing.net JP
28.09.2010 Zajímáte se o p?ekonávání zámk? (lock-picking)? http://www.darkreading.com JP
28.09.2010 Nová verze bankovního trojana Zeus se usídlila v procedu?e SMS-TAN http://www.h-online.com JP
28.09.2010 Malware b?žící na grafických kartách http://dcs.ics.forth.gr JP
28.09.2010 Po?íta?ová kriminalita - pr?vodce http://www.cio.com JP
28.09.2010 Jak se zbavit zlod?jského bezpe?nostního software http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
27.09.2010 39 procent student? sdílí svá hesla s kamarády ?i rodinou http://www.networkworld.com JP
27.09.2010 Pozor na nové html útoky v e-mailech http://www.pcworld.com JP
27.09.2010 K analýze pdf obsahujících škodlivý kód http://www.net-security.org JP
27.09.2010 Irán potvrdil masivní infekci pr?myslových systém? ?ervem Stuxnet http://www.networkworld.com JP
27.09.2010 Google varuje uživatele Gmailu p?ed špionskými pokusy z ?íny http://threatpost.com JP
27.09.2010 Hackování RFID pro zábavu http://www.proxclone.com JP
27.09.2010 Video ukazuje, jak postupují bankomatoví podvodníci http://www.wired.com JP
27.09.2010 I v USA odpojují piráty od internetu http://torrentfreak.com JP
27.09.2010 SQL útoky a obrana http://www.securitydocs.com JP
27.09.2010 Elcomsoft - jeho SW prom?ní váš notebook v systém crackující bezdrát http://www.engadget.com JP
27.09.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2010 http://www.root.cz JP
26.09.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.3 http://crypto-world.info PV
24.09.2010 Nový test antivir?: víte, jak se umístil ten váš? http://www.zive.cz JP
24.09.2010 NIST vydal draft : Special Publication 800-56C, Recommendation for Key Derivation through Extraction-then-Expansion http://csrc.nist.gov JP
24.09.2010 Jste dostate?n? perfektní, abyste byl efektivní bezpe?nostní manažer? http://www.csoonline.com JP
24.09.2010 Zpráva : MESSAGELABS INTELLIGENCE SEPTEMBER 2010 http://www.messagelabs.com JP
24.09.2010 Zákony vztahující se k vále?ným konflikt?m existují, jak je rozší?it na kybernetický prostor? http://www.npr.org JP
24.09.2010 Audit firewallu, jak by m?l probíhat? http://www.net-security.org JP
24.09.2010 Microsoft nabízí bezplatn? sv?j antivir malému podnikání http://www.net-security.org JP
24.09.2010 Roste po?et domén vypoušt?jících spam, které mají registraci v Rusku http://www.computerworld.com JP
24.09.2010 FBI vyšet?uje okolnosti okolo ?erva Here You Have http://www.computerworld.com JP
24.09.2010 wifite - crackovací nástroj pro šifrování WEP/WPA http://www.darknet.org.uk JP
24.09.2010 Google odpovídá na ?eský zákaz http://www.theregister.co.uk JP
24.09.2010 Aplikace využívající kód t?etí strany jsou rizikem http://www.networkworld.com JP
24.09.2010 Pot?ebujeme na našich desktopech firewally? http://www.pcpro.co.uk JP
23.09.2010 Nové trendy v praní pen?z http://www.csoonline.com JP
23.09.2010 Kolik byste m?li utratit za IT bezpe?nost? http://www.cio.de JP
23.09.2010 Behaviorální biometrie http://www.networkworld.com JP
23.09.2010 Rozvodné sít? - p?ehled incident? http://www.networkworld.com JP
23.09.2010 EU - odhlasováno - budou se p?ipravovat zp?ísn?ná opat?ení v boji proti internetovým pirát?m http://www.networkworld.com JP
23.09.2010 Testování bezpe?nosti SW, zájem je veliký, bezpe?nost nízká http://www.net-security.org JP
23.09.2010 Trojan, který krade soukromé klí?e k digitálním certifikát?m http://www.net-security.org JP
23.09.2010 Cookie, kterého se nezbavíte http://www.net-security.org JP
23.09.2010 Botnetoví operáto?i p?emis?ují své servery z ?íny do Ruska http://www.computing.co.uk JP
23.09.2010 Google chystá útok na operátory web? zve?ej?ující reklamy na penisové pilulky http://www.theregister.co.uk JP
23.09.2010 Trojan se tvá?í jako klí?ová utilita k rozbití iPhone (jailbreak) http://www.theregister.co.uk JP
23.09.2010 Schneier k ?ervu Stuxnet http://www.schneier.com JP
23.09.2010 Internetové podvody a phishing : Pohled do vnit?ku tohoto „podnikání“ http://www.eweek.com JP
23.09.2010 Chaos Computer Club pokra?uje s kritikou n?meckých elektronických ID karet http://www.h-online.com JP
23.09.2010 Další rodina bot? pro DDoS útoky - Avzhan http://asert.arbornetworks.com JP
23.09.2010 Jak vylepšit podnikovou politiku pro bezpe?nost databází http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.09.2010 T?i cesty pro prevenci rizik spojených s využíváním USB za?ízení ve vašem podniku http://resources.idgenterprise.com JP
22.09.2010 Draft IETF : Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions http://www.ietf.org JP
22.09.2010 Vyd?ra?ský trojan se tvá?í jako instalátor známých aplikací http://www.net-security.org JP
22.09.2010 UK : p?edplacené karty pro spot?ebu el. energie v domácnostech p?edm?tem podvod? http://www.schneier.com JP
22.09.2010 Kolik stojí ukradená data k platebním kartám (nap?. Visa, MasterCard)? http://krebsonsecurity.com JP
22.09.2010 Šifrovací technologie Microsoftu nejsou p?íliš používány http://www.computerworld.com JP
22.09.2010 K ?ervu Stuxnet pro systémy SCADA - byl jeho cílem iránský reaktor Bushehr? http://www.theregister.co.uk JP
22.09.2010 Jak lacino implementovat dvoufaktorovou autentizaci http://isc.sans.edu JP
22.09.2010 Zlod?ji využívají ruši?ky uzamykacího signálu pro zámek auta a potom je vykrádají http://www.theregister.co.uk JP
22.09.2010 Dot?rní ?ervi na Twitteru http://krebsonsecurity.com JP
21.09.2010 P?ehled: rostou obavy z rizik, které pochází od zam?stnanc? brouzdajících v sociálních sítích http://www.csoonline.com JP
21.09.2010 Bezpe?nost systém? SCADA http://www.networkworld.com JP
21.09.2010 IETF schválilo formát pro podávání zpráv o e-kriminalt? http://www.computerworld.com JP
21.09.2010 Národy i spole?nosti musí být p?ipraveny na kybernetickou válku http://www.computerworld.com JP
21.09.2010 Útok na weby japonského ministerstva obrany a Národní policejní agenturu http://www.japantoday.com JP
21.09.2010 Jak hackovat v reálném ?ase IP hlasové a video p?enosy (IP voice and video) http://www.networkworld.com JP
21.09.2010 Zákon by m?l dát právo U.S. soud?m uzav?ít pirátské stránky kdekoliv ve sv?t? http://www.wired.com JP
21.09.2010 Po útoku na MPAA, následuje útok na RIAA (Recording Industry Association of America) http://torrentfreak.com JP
21.09.2010 Google p?ichází s novými cestami autentizace pro uživatele svých aplikací http://www.computerworld.com JP
21.09.2010 K atuálnímu problému ASP.NET aplikací http://threatpost.com JP
21.09.2010 Stránky pro d?ti a mládež - jejich intenzivní sledování prost?ednictvím cookies http://online.wsj.com JP
20.09.2010 Po?íta?ová kriminalita je nejv?tší sv?tovou kriminální hrozbou http://www.theage.com.au JP
20.09.2010 Soukromí umírá - z vystoupení Bruce Schneiera na konferenci v Londýn? http://www.scmagazineuk.com JP
20.09.2010 Google Online Security Blog: surfujte bezpe?n? http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
20.09.2010 Hacke?i úto?í na profil šéfa Interpolu na Facebooku http://www.computing.co.uk JP
20.09.2010 Odvetná akce pirát? http://pandalabs.pandasecurity.com JP
20.09.2010 Intel hrozí, že obviní každého, kdo zneužije crack HDCP klí?e http://www.wired.com JP
20.09.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2010 http://www.root.cz JP
19.09.2010 Hackerská konference v Budapešti http://news.yahoo.com JP
19.09.2010 Auto?i viru Here You Have mohou být ze Špan?lska http://www.net-security.org JP
19.09.2010 Facebook je top zdrojem infekcí malware http://www.net-security.org JP
18.09.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.2 http://crypto-world.info PV
18.09.2010 Základy správy zranitelností. Techniky penetra?ního testování http://www.csoonline.com JP
18.09.2010 M?l by Intel rozhodovat, jaký SW m?žeme na svých po?íta?ích spoušt?t? http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.09.2010 Spušt?na Diaspora - open source sociální sí? - zatím je vystavena kritice http://www.computerworld.com JP
18.09.2010 Muž dostal 6 let za praní pen?z kradených hackery a pad?lateli karet http://www.wired.com JP
18.09.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.1 http://crypto-world.info PV
17.09.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2010, za?íná podzimní sout?ž http://crypto-world.info PV
17.09.2010 Intel odpovídá : HDCP klí?, který unikl, je skute?ný http://www.h-online.com JP
17.09.2010 Nejv?tší bezpe?nostní hrozbou je nepochopení rizik http://www.networkworld.com JP
17.09.2010 Sedm d?vod? pro? sociální sít? p?ináší zlo http://www.networkworld.com JP
17.09.2010 K n?kterým (bezpe?nostním) vlastnostem IE 9 http://www.scmagazineuk.com JP
17.09.2010 Pane Zuckerberg, lidé soukromí cht?jí ! http://www.pcworld.com JP
17.09.2010 P?ehled : 2010 Top Cyber Security Risks Report http://dvlabs.tippingpoint.com JP
17.09.2010 Pevný disk Seagate se šifrováním získal americkou certifikaci http://www.net-security.org JP
17.09.2010 Je Stuxnet nejlepším malware všech dob? http://www.computerworld.com JP
17.09.2010 Polský hacker se dostal dovnit? stránek U.S. armádní logistiky http://www.techeye.net JP
17.09.2010 V rozvahách se objevují spole?né vále?né kybernetické hry NATO a Rusko http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2010 Populární jména uživatel? a populární hesla http://www.dragonresearchgroup.org JP
17.09.2010 Nalezena byla cache ukradených p?ihlašovacích údaj? k ftp http://www.scmagazineus.com JP
16.09.2010 Skóre ?eského vyd?ra?ského viru je 25 drahých SMS a trestní oznámení http://technet.idnes.cz JP
16.09.2010 Ned?v??ujte nikomu, pokud se to týká IT bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
16.09.2010 Desítka vážn? sm?šných hack? http://www.networkworld.com JP
16.09.2010 Útoky na rozvodné sít?, pokra?ování seriálu http://www.networkworld.com JP
16.09.2010 Byla ustavena sociální sí? pro bezpe?nostní profesionály http://www.scmagazineuk.com JP
16.09.2010 Jak t?žké je hacknout mobil? http://www.bbc.co.uk JP
16.09.2010 Nessus lze spustit na iPhone http://www.net-security.org JP
16.09.2010 Problém: pomalá certifikace NSA a rychlý vývoj technologií http://www.computerworld.com JP
16.09.2010 Odhalen další botnet, který používá Twitter jako ?ídící a povelové centrum http://www.theregister.co.uk JP
16.09.2010 Znovu nalezena vážná zranitelnost linuxového jádra http://www.theregister.co.uk JP
16.09.2010 Jak chránit své soukromí v digitální é?e http://www.networkworld.com JP
16.09.2010 Spole?nost Google vyhodila svého zam?stnance pro porušení ochrany soukromí http://news.cnet.com JP
15.09.2010 Nejvyšší protipirátská ochrana padla http://technet.idnes.cz JP
15.09.2010 Deset krok? k snadn?jší správ? p?ístup? http://www.networkworld.com JP
15.09.2010 Kolik nás stojí po?íta?ová kriminalita? http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.09.2010 Druhá strana (ta kriminální) a výsledky vyhledáva?e Google http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.09.2010 Ochrana nových objekt? v krajin? internetu http://www.net-security.org JP
15.09.2010 Siemens k ?ervu Stuxnet http://www.computerworld.com JP
15.09.2010 Lze zachránit soukromí? Odpov?? je - možná http://www.csoonline.com JP
15.09.2010 Hacknuté servery Pirate Bay http://www.theregister.co.uk JP
15.09.2010 Nalezená zranitelnost v implementaci kryptologie ohrožuje aplikace pro online bankovnictví http://www.theregister.co.uk JP
15.09.2010 Spole?nost Arcsight a CIA http://blogs.wsj.com JP
15.09.2010 Doporu?ení pro stávající a budoucí bezpe?nostní profesionály : u?te se ?ínsky! http://www.bankinfosecurity.com JP
15.09.2010 Co U.S. Cyber Command musí skute?n? ud?lat http://www.ndu.edu JP
15.09.2010 Ke skrývání bezdrátového SSID http://lifehacker.com JP
15.09.2010 sessionthief - nástroj pro klonování spojení http a krádež cookie http://www.darknet.org.uk JP
14.09.2010 ?eský virus „vyd?ra?“ nutí k posílání drahých SMS. Slibuje výhru http://technet.idnes.cz JP
14.09.2010 Útoky na rozvodné sít? http://www.networkworld.com JP
14.09.2010 Anonymní proxy - velký problém IT manažer? http://www.scmagazineuk.com JP
14.09.2010 Vývoj aplikací provád?ný s ohledem na bezpe?nost m?že vést k úsporám náklad? http://www.darkreading.com JP
14.09.2010 Náš web byl hacknut. Co te?? http://www.pcworld.com JP
14.09.2010 Problémy spolupráce fyzické a IT bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
14.09.2010 Varování p?ed komer?ním botnetem, který na objednávku spustí útok DDoS http://www.computerworld.com JP
14.09.2010 V?tšina malware (99 procent) je sm?rována na Windows http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2010 Japonský vyd?ra?ský trojan Kenzero http://www.telegraph.co.uk JP
14.09.2010 Joanna Rutkowska: Tencí klienti a bezpe?nost http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
14.09.2010 Domovní lupi?i používají sociální sít? k vyhledávání ob?tí http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2010 Nová bezpe?nostní díra ve Flash Playeru http://krebsonsecurity.com JP
13.09.2010 ?erv Here You Have má být prý nástrojem antiamerické propagandy http://www.computerworld.com JP
13.09.2010 VMWare jako forenzní nástroj https://blogs.sans.org JP
13.09.2010 Teprve nyní zjišt?no: databáze obsahující údaje k 250 000 ú?astník?m fotbalového MS v roce 2006 byla hacknuta http://www.darkreading.com JP
13.09.2010 USB token: pamatuje si hesla a šifruje. Útok zabere dv? a p?l minuty http://www.lupa.cz JP
13.09.2010 Stránky náborující soumary pro p?evod pen?z se stávají promyšlen?jšími http://krebsonsecurity.com JP
13.09.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2010 http://www.root.cz JP
11.09.2010 Hacke?i se sekli http://www.darkreading.com JP
11.09.2010 Wikleaks chystá zve?ejn?ní dalších dokument? http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2010 Tony Bradley k ?ervu Here You Have http://www.networkworld.com JP
11.09.2010 N?mecká Pirate Party publikovala (utajované) dokumenty o plánech EU k sledování ob?an? http://yro.slashdot.org JP
10.09.2010 Správa zranitelností: Základy http://www.csoonline.com JP
10.09.2010 Jak na Facebooku m?že být ukradena vaše identita http://www.net-security.org JP
10.09.2010 Platební karty zákazník? hotelového ?et?zce mohou být kompromitovány http://www.computerworld.com JP
10.09.2010 ?erv Here You Go se rychle ší?í internetem http://www.theregister.co.uk JP
10.09.2010 Pastor, který chce spálit korán, p?išel o sv?j web http://www.theregister.co.uk JP
10.09.2010 Own your Space - sada p?íru?ek, která má pomoci mladým uživatel?m http://www.microsoft.com JP
10.09.2010 Cesty k rozkrývání hesel http://www.irongeek.com JP
10.09.2010 Microsoft - dll zranitelnost, p?ehled postižených aplikací https://blogs.sans.org JP
10.09.2010 Za?ízení spole?nosti Apple, hacknut byl iOS 4.1 (tém?? okamžitš po jeho vydání) http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2010 E-zin Crypto-World 7-8/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
09.09.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
09.09.2010 Jak chránit svoji spole?nost p?i st?hování http://www.csoonline.com JP
09.09.2010 Jaké typy útok? jsou zamí?eny na rozvodné sít?? http://www.networkworld.com JP
09.09.2010 Phishe?i úto?í na Gmail http://www.net-security.org JP
09.09.2010 Firefox 3.6.9 má být bezpe?n?jší http://www.net-security.org JP
09.09.2010 Google a další : sb?r dat z bezdrátu pokra?uje http://www.computerworld.com JP
09.09.2010 Nový p?ehled Symantecu ?íká, po?íta?ová kriminalita se týká tém?? dvou t?etin uživatel? http://www.symantec.com JP
09.09.2010 Cenzura internetu v UAE http://www.pcpro.co.uk JP
09.09.2010 Tvrdý trest pro hackera http://www.computerworld.com JP
09.09.2010 Phisherské útoky na Facebooku a dalších sociálních sítích http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.09.2010 Brian Krebs k nov? zjišt?nému bezpe?nostnímu problému Adobe Reader a Acrobatu http://krebsonsecurity.com JP
09.09.2010 Vládní bezpe?nostní summit v USA - NSA na?rtává plány pro kybernetickou bezpe?nost http://www.informationweek.com JP
08.09.2010 P?ehled : hlavní IT priority organizací pro rok 2011 http://www.csoonline.com JP
08.09.2010 USA, hrani?ní kontroly a cestování s daty http://www.networkworld.com JP
08.09.2010 Správa rizik v podniku: šest jednoduchých krok? pro za?átek http://www.networkworld.com JP
08.09.2010 Právníci prohrávají kv?li potížím s vytvo?ením digitálních d?kaz? http://www.scmagazineuk.com JP
08.09.2010 Bezpe?nost versus popularita http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.09.2010 Ješt? k bezpe?nostnímu problému s HP Officejet All-in-One http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.09.2010 Recenze knihy: Hackers - 25th Anniversary Edition http://www.zdnet.co.uk JP
08.09.2010 Policejní razie Evropou, Pirate Bay neb?ží http://www.thinq.co.uk JP
08.09.2010 Sí?ová bezpe?nost : pro? tradi?ní firewaly nejsou úsp?šné http://cwflyris.computerworld.com JP
08.09.2010 T?ídílná série : Kryptografie pro zabudované systémy http://www.eetimes.com JP
07.09.2010 Spam, pošta nevyžádaná. Ale hlavn? nebezpe?ná http://www.lupa.cz JP
07.09.2010 Další podvod na Facebooku http://www.net-security.org JP
07.09.2010 Nové malware p?ichází s jakoby varováním od Microsoft Sesurity Essentials http://blogs.technet.com JP
07.09.2010 M?že m? m?j p?íbuzný ?i spolubydlící sledovat? http://www.networkworld.com JP
07.09.2010 Vydán je TrueCrypt ve verzi 7.0a http://www.net-security.org JP
07.09.2010 Microsoft k bezpe?nostním problém?m s nahráváním knihoven dll http://support.microsoft.com JP
07.09.2010 M?žete d?v??ovat tomu, kdo obnovuje vaše data? http://gcn.com JP
07.09.2010 Software dolující data ze sociálních sítí http://www.economist.com JP
07.09.2010 Flash Player jako špionský systém http://www.h-online.com JP
07.09.2010 Policejni disk s množstvím citlivých dat nalezen mimo policejní stanici (UK) http://www.theregister.co.uk JP
07.09.2010 Ješt? k hacknutí komer?ní kvantové kryptografie http://arstechnica.com JP
06.09.2010 Cisco 2Q10 Global Threat Report http://www.cisco.com JP
06.09.2010 Kybernetická válka m?že být horší než cunami http://www.zdnet.co.uk JP
06.09.2010 IT bezpe?nost a odpov?dnost (r?zných pozic) http://www.zdnet.com JP
06.09.2010 K hacku vojenské sít? USA z roku 2008 http://www.wired.com JP
06.09.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 35/2010 http://www.root.cz JP
04.09.2010 Spojené arabské emiráty a ochrana dat na internetu http://www.slate.com JP
04.09.2010 Stovky ob?tí hack? hlasových zpráv, které provád?li Murdochovi reporté?i (Velká Británie) http://www.wired.com JP
04.09.2010 N?které HP skenery umož?uji sledování http://www.scmagazineus.com JP
03.09.2010 10 nejhoších v?cí, se kterými se setká doma pracující http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.09.2010 Bezpe?nostní pr?švih pro Windows jak hrom, ?íkají hacke?i. Chybou související s DLL jsou postiženy stovky aplikací http://www.dsl.cz JP
03.09.2010 NIST vydal : NISTIR 7628, Guidelines for Smart Grid Cyber Security http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.09.2010 Jeden milión dolar? ukraden z americké univerzity pomocí bankovního malware http://www.scmagazineuk.com JP
03.09.2010 Hacknuty e-mailové servery ruské vlády http://www.mn.ru JP
03.09.2010 Web a malware - názory uživatel? podle p?ehledu, který zpracovaly SC Magazine a Symantec http://www.scmagazineuk.com JP
03.09.2010 Nagios ve verzi 3.2.2 (nástroj pro monitoring sít?) http://www.net-security.org JP
03.09.2010 Phishe?i úto?í na McDonalda http://www.net-security.org JP
03.09.2010 Nejvíce otravné webové aplikace http://www.networkworld.com JP
03.09.2010 Falešné antiviry používají vyd?ra?ské hrozby http://www.networkworld.com JP
03.09.2010 Výzva n?mecké pošty: najd?te chybu a m?žete získat až 6400 dolar? http://www.networkworld.com JP
03.09.2010 Platforma Google Code obsahovala program s malware http://threatpost.com JP
03.09.2010 ?ína zp?ís?uje svou politiku v??i uživatel?m mobilních telefon? http://www.itworld.com JP
02.09.2010 ?eká nás online bankovní revoluce? http://www.lupa.cz JP
02.09.2010 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za srpen 2010 http://www.hoax.cz JP
02.09.2010 IT bezpe?nost a systémy SCADA http://www.networkworld.com JP
02.09.2010 Šest užite?ných nástroj? pro bezdrát (Windows) http://www.pcworld.com JP
02.09.2010 Zá?í - m?síc okamžitého publikování exploit? k zranitelnostem nulového dne http://www.net-security.org JP
02.09.2010 Nejv?tší podvody na internetu (Top scams) http://www.net-security.org JP
02.09.2010 Vyšlo nové ?íslo (In)Secure Magazine (Issue 27 - September 2010) http://www.net-security.org JP
02.09.2010 Fiktivní osoba rozeslala v sociálních sítí žádost o p?átelství http://www.esecurityplanet.com JP
02.09.2010 Servery Wikileaks se st?hují do atomového krytu pod Stockholmem http://www.networkworld.com JP
02.09.2010 Ruský trojan viníkem krádeží z karet pro stravování v USA http://www.networkworld.com JP
01.09.2010 NIST vydal draft SP 800-135, Recommendation for Existing Application-Specific Key Derivation Functions http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.09.2010 Jak funguje šifrování pevných disk? http://computingondemand.com JP
01.09.2010 Další podrobnosti k rootkitu TDL3 http://www.eset.com JP
01.09.2010 Každý t?etí ?lov?k soudí, že webovské stránky jsou nebezpe?né http://www.net-security.org JP
01.09.2010 E-mail z?stává stále ?elným rizikem, které zp?sobuje ztrátu dat http://www.net-security.org JP
01.09.2010 Nové n?mecké ID karty hacknuty (?) http://www.zdnet.co.uk JP
01.09.2010 Moskevská policie vyšet?uje gang, který instaloval ransomware na tisících po?íta?? http://www.computerworld.com JP
01.09.2010 Špatn? nakonfigurované sít? jsou hlavním zdrojem pr?nik? http://www.net-security.org JP
01.09.2010 P?íští cíl hacker? : automobily? http://news.cnet.com JP
01.09.2010 K bezpe?ným technikám pro výmaz dat na pevných discích http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.09.2010 Systémy komer?ní kvantové kryptografie hacknuty prost?ednictvím laser? http://www.nature.com JP
01.09.2010 Iránská Cyber Army hacknula 1000 amerických, britských a francouzských vládních stránek http://english.farsnews.com JP
01.09.2010 P?t doporu?ení k tomu, jak se vypo?ádat s rootkity http://blogs.techrepublic.com.com JP
Design: Webdesign