Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2008 ePassport emulator - nástroj, který umož?uje zkopírovat elektronický pas http://freeworld.thc.org JP
30.09.2008 P?t chyb, které by bezpe?nostní specialisté ud?lali znovu http://www.csoonline.com JP
30.09.2008 Služba varuje uživatele, pokud jsou jeho citlivá data prodávána na internetu http://www.heise-online.co.uk JP
30.09.2008 Bruce Schneier - Crypto-gram (zá?í 2008) http://www.schneier.com JP
30.09.2008 Recenze knihy Googling Security http://www.net-security.org JP
30.09.2008 Studie k zranitelnostem typu CSFR (Cross-site request forgery ) http://www.freedom-to-tinker.com JP
30.09.2008 Clickjacking - máme se ho obávat? http://www.computerworld.com JP
30.09.2008 ?ím jsou mobily chyt?ejší, tím více nar?stají bezpe?nostní rizika http://www.computerworld.com JP
30.09.2008 K nástroji DNSScan http://www.darknet.org.uk JP
29.09.2008 Finjan - zpráva Malicious Page of the Month September 2008 http://amail.centrum.cz JP
29.09.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 39/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
29.09.2008 DARPA - velké matematické výzvy https://www.fbo.gov JP
29.09.2008 Deset znak? toho, že vaše sí? je kompromitována (a nevíte o tom) http://isc.sans.org JP
29.09.2008 Deset nejzáhadn?jších po?íta?ových zlo?in? http://www.pcmag.com JP
29.09.2008 Biometrie a ameri?tí vojáci v Iráku http://www.networkworld.com JP
29.09.2008 Hackovací antiforenzní nástroje http://www.darkreading.com JP
27.09.2008 Jaký dopad má sou?asná finan?ní krize na bezpe?nostní sektor? http://www.csoonline.com JP
27.09.2008 Recenze knihy - Information Security Law: The Emerging Standard for Corporate Compliance http://www.net-security.org JP
27.09.2008 Bezpe?nostní maxima - poutavá prezentace http://www.cl.cam.ac.uk JP
27.09.2008 Chra?te citlivé informace, pokud je zasíláte prost?ednictvím internetu http://www.itsecurity.com JP
27.09.2008 Nový trojan Limbo krade osobní data klient? na stránkách bank http://www.computerworld.com JP
27.09.2008 Díra v programu spole?nosti Adobe umož?uje bezplatn? stahovat filmy http://www.reuters.com JP
27.09.2008 Britové prozradí své heslo za dárkový šek v cen? 5 liber http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2008 Ilustrace k podvod?m s GPS http://www.news.cornell.edu JP
26.09.2008 Odhalte sami viry, které antivirové programy p?ehlídly http://www.dsl.cz JP
26.09.2008 Ackermam - 10 principiálních bod? ochrany p?ed terorizmem v podnikání http://www.csoonline.com JP
26.09.2008 Neosploit - tento hackerský nástroj je znovu na scén? http://www.computerworld.com JP
26.09.2008 Clickjacking - pozor na tuto novou hrozbu http://blogs.zdnet.com JP
25.09.2008 ?R - Bezpe?nost WiFi sítí stále (mírn?) pokulhává za evropským pr?m?rem http://www.lupa.cz JP
25.09.2008 NIST vydal : Special Publication 800-73-2, Interfaces for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.09.2008 Odborník hodnotí trendy informa?ní bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
25.09.2008 Address Resolution Protocol a bezpe?nostní problémy s ním související http://www.infosecwriters.com JP
25.09.2008 Vyšlo nové ?íslo (In) Secure Magazine (No.18 - September 2008) http://www.net-security.org JP
25.09.2008 Uživatelé ?asto ani neví, jaký bezpe?nostní SW (antivir, firewall,..) b?ží na jejich po?íta?i http://www.net-security.org JP
25.09.2008 Diskuse k bezpe?nosti e-mailových schránek na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
25.09.2008 Samostatné antivirové aplikace uživatele neochrání http://news.zdnet.co.uk JP
25.09.2008 Zakažte pop-up okénka http://news.bbc.co.uk JP
25.09.2008 Deset v?cí, které byste m?li v?d?t o rootkitech http://downloads.techrepublic.com.com JP
24.09.2008 RFID - návrh bezpe?ného protokolu http://eprint.iacr.org JP
24.09.2008 Jak rychle rozpoznat spam http://www.itsecurity.com JP
24.09.2008 Anatomie jednoho malware (XP Antivirus 2008) http://www.theregister.co.uk JP
24.09.2008 Kradená data putují skryt? mezi EU a USA http://news.zdnet.co.uk JP
24.09.2008 Hacker vás m?že pozorovat prost?ednictvím vaší webové kamery http://www.techradar.com JP
23.09.2008 Helix - forenzní nástroj (Ubuntu Linux) - vydána nová verze 2.0 http://www.e-fense.com JP
23.09.2008 85 procent malware je nyní distribuováno prost?ednictvím webu http://www.net-security.org JP
23.09.2008 Jak spravovat sociální sít?? http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.09.2008 Velké procento útok? má sv?j p?vod v USA http://www.theregister.co.uk JP
23.09.2008 Cory Doctorow: Little Brother - kniha o soukromí voln? k stáhnutí http://www.espen.com JP
23.09.2008 DNSSec pro americké vládní stránky http://www.networkworld.com JP
23.09.2008 Pro využití moderních exploit? je stále t?eba znát assembler (ASM) http://www.darknet.org.uk JP
23.09.2008 Mark Russinovich o budoucnosti bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
23.09.2008 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala t?i drafty http://www.ietf.org JP
23.09.2008 Draft IETF pkix - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
23.09.2008 Bletchley Park - sou?ást historie kryptografie - p?ed zav?ením? http://security.blogs.techtarget.com JP
22.09.2008 NIST vydal: Draft Special Publication 800-70 Revision 1, National Checklist Program for IT Products--Guidelines for Checklist Users and Developers http://csrc.ncsl.nist.gov JP
22.09.2008 Bezpe?nost v ?íslech http://www.crn.com JP
22.09.2008 P?t trend?, které vynucují nezbytnost v?novat se více mobilní bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
22.09.2008 Nová kniha: iPhone Forensics http://www.net-security.org JP
22.09.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 38/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
21.09.2008 Spole?nost Comodo p?išla s bezplatným vy?išt?ním registr? http://www.comodo.com JP
21.09.2008 Obdoba útoku na ú?et Palinové m?že být provedena na ú?ty Yahoo, Hotmail a Gmail http://www.computerworld.com JP
21.09.2008 Odhalený hacker ú?tu Palinové http://www.theage.com.au JP
19.09.2008 Ochranné programy proti keylogger?m selhávají http://www.lupa.cz JP
19.09.2008 EU a ochrana komunikací mezi národními policejními databázemi http://www.networkworld.com JP
19.09.2008 Malware ší?ený spamem nabízí hru pro iPhone http://www.eweek.com JP
19.09.2008 P?ístup k e-mailovému ú?tu Sarah Palinové byl získán pomocí sociálního inženýrství http://news.cnet.com JP
19.09.2008 Vztah bezpe?nostních analytik? a dodavatel? SW http://news.zdnet.co.uk JP
19.09.2008 Zabezpe?te sv?j bezdrát - podrobné informace http://arstechnica.com JP
19.09.2008 Hacke?i se brání proti odhalení - randomizace http://www.scmagazineus.com JP
18.09.2008 Zranitelnost americké kyberbezpe?nosti je konstatována v zpráv? GAO (Government Accountability Office) http://www.enterprise-security-today.com JP
18.09.2008 Nový americký zákon má omezit doby pro analýzu notebook? p?i p?echodu hranic USA http://www.securityfocus.com JP
18.09.2008 John Edwards - p?íru?ka k bezpe?nosti e-mailu http://www.itsecurity.com JP
18.09.2008 Podrobnosti k nalezeným nejv?tším prvo?ísl?m http://www.mersenne.org JP
18.09.2008 Hacke?i hackli e-mail kandidátky na viceprezidenta USA - Sarah Palinové http://www.theregister.co.uk JP
18.09.2008 NSA a sledování provozu mobilních telefon? http://www.schneier.com JP
18.09.2008 Podvody s GPS http://philosecurity.org JP
18.09.2008 Zranitelnost Border Gateway Protocol - novinky http://www.secureworks.com JP
17.09.2008 N?mecká policie je bezradná v??i šifrování v Skype http://www.smh.com.au JP
17.09.2008 Jednoduchá analýza rizik stanoví bezpe?nostní priority http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.09.2008 Banka varuje p?ed VoIP phishingem http://www.net-security.org JP
17.09.2008 Brad Pitt - nejvíce nebezpe?né jméno na internetu http://www.infomaticsonline.co.uk JP
17.09.2008 Falešné antiviry se množí http://www.infomaticsonline.co.uk JP
17.09.2008 Microsoft chystá iniciativy - jak psát bezpe?ný software http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2008 Diskuse na Schneierov? blogu k nálezu USB disku s utajovanými daty britského ministerstva obrany http://www.schneier.com JP
17.09.2008 Odposlech dat na lince - technické provedení http://hackaday.com JP
16.09.2008 P?ehled historie eliptické kryptografie http://eprint.iacr.org JP
16.09.2008 USA - dokument, který unikl z ministerstva národní bezpe?nosti, varuje p?ed hrozbami p?i cestování s daty http://news.zdnet.co.uk JP
16.09.2008 Bezpe?nostní rizika spojená s užíváním technologií Webu 2.0 http://www.infosecwriters.com JP
16.09.2008 Nová utilita má být dostate?nou obranou proti keylogger?m http://www.networkworld.com JP
16.09.2008 Business Week má hacknuté své stránky http://news.cnet.com JP
16.09.2008 Bruce Schneier ke své nové knize (Schneier on Security) http://www.schneier.com JP
16.09.2008 Jsou poskytovatelé internetu v?tší hrozbou soukromí online než Google? http://www.computerworld.com JP
15.09.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2008 http://crypto-world.info PV
15.09.2008 Nová rekordní prvo?ísla http://www.spiegel.de JP
15.09.2008 YFakeCreator - nástroj k ší?ení malware používá podvržené stránky YouTube http://www.theregister.co.uk JP
15.09.2008 Shamir?v ?lánek o nových p?ístupech ke kryptoanalýze je online http://eprint.iacr.org JP
15.09.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 37/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
14.09.2008 Arabské emiráty - jsou vykrádány ú?ty zákazník? tam?jších bank http://business.timesonline.co.uk JP
14.09.2008 iPhone, vás sleduje, fotí vše co d?láte http://blog.wired.com JP
13.09.2008 E-zin Crypto-World 78/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.09.2008 P?iškrcení ?eského Velkého bratra http://www.lupa.cz JP
12.09.2008 Nmap - nová verze 4,75 http://www.heise-online.co.uk JP
12.09.2008 91 procent organizací vidí kyberkriminalitu jako hlavní riziko pro svou organizaci http://www.net-security.org JP
12.09.2008 Mobilní sociální sít? nastupují http://www.computerworld.com JP
12.09.2008 Spam oznamuje nový ?ernobyl v blízkosti Londýna http://www.theregister.co.uk JP
12.09.2008 USB flash disk certifikovaný dle FIPS 140-2 (level 2) a bezpe?nostní chyba http://www.heise-online.co.uk JP
11.09.2008 Napište si vlastní keylogger http://www.zive.cz JP
11.09.2008 NIST: SP 800-116, 2nd Draft, A Recommendation for the Use of PIV Credentials in Physical Access Control Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.09.2008 Nová utajená vojenská technologie http://www.schneier.com JP
11.09.2008 Také Microsoft zajímá, kde brouzdají uživatelé IE8 http://www.computerworld.com JP
11.09.2008 Nová verze draftu Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
11.09.2008 Stíhaný administrátor sít? San Francisca a tajemné za?ízení http://www.infoworld.com JP
11.09.2008 Recenze knihy: Hacking Exposed Linux (t?etí vydání) http://www.linuxsecurity.com JP
10.09.2008 reDuh - nástroj umož?ující vložení TCP protokolu do dotaz? HTTP http://www.darknet.org.uk JP
10.09.2008 Webové útoky - pro? je musíme brát vážn? http://www.networkworld.com JP
10.09.2008 Center for Internet Security (CIS) formuje skupinu, která má definovat bezpe?nostní metriky http://www.securityfocus.com JP
10.09.2008 Žeb?í?ek - Top 10 sí?ových bezpe?nostních hrozeb ve vztahu k podnikání http://www.net-security.org JP
10.09.2008 Podvržená zpráva o sexuální turistice Obamy http://www.theregister.co.uk JP
10.09.2008 NSA - kryptografie anonymních elektronických plateb http://jya.com JP
10.09.2008 Pozor na WinSpywareProtect http://www.networkworld.com JP
10.09.2008 Dev?t nejznám?jších hacker?, kte?í se ocitli za m?ížemi http://www.pcmag.com JP
10.09.2008 Cookies a jejich nebezpe?í http://xs-sniper.com JP
10.09.2008 Elektronické volby - hodnocení systém? používaných v USA http://www.cs.ucsb.edu JP
09.09.2008 Americké výzv?dné služby mají svou vlastní sociální sí? http://www.heise-online.co.uk JP
09.09.2008 Pozor na falešné antiviry http://mybroadband.co.za JP
09.09.2008 Pentagon diskutuje o dalším vývoji ofenzivních kapacit v kyberprostoru http://www.latimes.com JP
09.09.2008 Systémy SCADA zranitelné novým exploitem http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2008 Deset let Schneierova Crypto-Gramu http://www.telecomasia.net JP
09.09.2008 V posledních osmi letech bylo kompromitováno více než p?l miliardy osobních údaj? http://www.computerworld.com JP
09.09.2008 Po?ty url, které ší?í crimeware, rostou http://www.net-security.org JP
09.09.2008 První RFID ?ip, který nelze naklonovat http://www.net-security.org JP
09.09.2008 K bezpe?nostním záplatám prohlíže?e Google Chrome http://news.cnet.com JP
08.09.2008 Cory Doctorow chce své manželství posv?tit kryptografickým prstenem http://www.boingboing.net JP
08.09.2008 Hrozby související s využíváním mobilních za?ízení http://www.itsecurity.com JP
08.09.2008 Nový biometrický postup má být bezpe?ný proti zkopírování http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2008 IBM a PGP pomáhají zachránit Bletchley Park http://news.zdnet.co.uk JP
08.09.2008 Co vše se stalo - reálné p?íb?hy z praxe http://it.toolbox.com JP
08.09.2008 Nový zdroj informací - CERT Virtual Training Environment (VTE) https://www.vte.cert.org JP
08.09.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 36/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
07.09.2008 Bezpe?nostní zranitelnosti Google Chrome se za?ínají hromadit http://blogs.zdnet.com JP
05.09.2008 Politiky pro ochranu soukromí a jejich problémy http://www.networkworld.com JP
05.09.2008 Bezpe?nostní školení - jak je provád?t, aby byla pro poslucha?e atraktivní? http://www.csoonline.com JP
05.09.2008 Prohlíže? Chrome kritizován kv?li bezpe?nostním chybám http://www.scmagazineuk.com JP
05.09.2008 Srde?ní rytmus jako šifrovací klí? http://www.heise-online.co.uk JP
05.09.2008 Rootkit pro Linux dostupný jako open source http://www.theregister.co.uk JP
05.09.2008 XTest - nástroj k otestování infrastruktury VoIP http://www.darknet.org.uk JP
05.09.2008 Nedostatky protokol?, které mají chránit proti krádežím http://www.lightbluetouchpaper.org JP
04.09.2008 Nejhorší chyby bezpe?nostních profesionál? http://www.csoonline.com JP
04.09.2008 GlobalSign zavádí nové SSL certifikáty všestranného použití http://www.hostreview.com JP
04.09.2008 Byla vytvo?ena aliance pro bezpe?né RFID http://www.net-security.org JP
04.09.2008 Provádíte IT bezpe?nostní šet?ení ? A víte jak na to? http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.09.2008 Zašifrované deníky v d?jinách http://www.schneier.com JP
04.09.2008 Chrome - v beta verzi nalezena stará zranitelnost (z prohlíže?e Safari) http://www.theregister.co.uk JP
04.09.2008 Zabezpe?te sv?j iPhone http://howto.wired.com JP
03.09.2008 Malware v srpnu 2008 (Kaspersky Lab) http://www.viruslist.com JP
03.09.2008 Vytvo?te si sv?j vlastní soubor bezpe?nostních program? pro váš PC (zdarma) http://netsecurity.about.com JP
03.09.2008 Scientific American - speciální ?íslo v?nované budoucnosti soukromí http://www.sciam.com JP
03.09.2008 Exploze nových zombií po?íta?? http://www.theregister.co.uk JP
03.09.2008 Diffie-Hellman?v protokol populárn? http://www.mattryall.net JP
03.09.2008 Láska ke ko?kám usv?d?ila hackera http://blog.wired.com JP
03.09.2008 Chrome (prohlíže? spole?nosti Google) a bezpe?nost http://www.scmagazineus.com JP
02.09.2008 Nebezpe?né webhostingy III http://www.lupa.cz JP
02.09.2008 P?t cest k tomu, jak lépe ?ídit vaše systémové administrátory http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.09.2008 Pot?ebujete VPN? Neváhejte a využijte OpenVPN http://www.theregister.co.uk JP
02.09.2008 USB flash disk, který ukradne veškerá data z vašeho mobilu http://news.cnet.com JP
02.09.2008 Také klient elitní banky m?že p?ijít o peníze ze svého ú?tu http://www.nytimes.com JP
01.09.2008 Podrobný rozbor jednoho „zajímavého“ typu malware http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2008 Border Gateway Protocol (BGP) - útoky a obrana http://www.informit.com JP
01.09.2008 Klonované americké bankomatové karty a britské samoobsluhy http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2008 Mohou zam?stnanci bank znát hesla k ú?t?m zákazník?? http://www.schneier.com JP
01.09.2008 Phishing - statistiky ukazují stále v?tší po?ty ob?tí http://www.sfgate.com JP
01.09.2008 Internetový obchod m?že p?i nákupu nakazit váš po?íta? virem http://technet.idnes.cz JP
01.09.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 35/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
01.09.2008 VLC video player - nalezeny kritické zranitelnosti http://www.heise-online.co.uk JP
Design: Webdesign