Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2007 Sout?ž 2007 - druhé kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta http://soutez2007.crypto-world.info PV
30.09.2007 NSA - k neve?ejné historii systém? s ve?ejným klí?em http://cryptome.org JP
30.09.2007 K pasivní analýze sít? http://www.securityfocus.com JP
29.09.2007 Zranitelnost Open SSL http://www.heise-security.co.uk JP
29.09.2007 Co chcete v?d?t o ?ervu Storm ? http://www.computerworld.com JP
29.09.2007 IETF S/MIME Using the Boneh-Franklin and Boneh-Boyen identity-based CMS http://www.ietf.org JP
29.09.2007 Americký NIST vydal p?t bezpe?nostních publikací http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.09.2007 P?esný ?as pro bezpe?nostní logy http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.09.2007 Blackberry obdrželo certifikaci dle CC http://www.heise-security.co.uk JP
28.09.2007 P?ehled nejnebezpe?n?jších exploit? nulového dne v posledním roce http://www.itsecurity.com JP
28.09.2007 Insecure Magazin - vyšlo ?.13 http://www.net-security.org JP
27.09.2007 Outllook - 10 doporu?ení pro bezpe?nost vašich dat http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.09.2007 Hacker ukradol 10 miliónov VoIP minút najmä cez štandardné heslá http://www.dsl.sk JP
27.09.2007 Ako bezpe?ne pracova? s elektronickým bankovníctvom http://pocitace.sme.sk JP
27.09.2007 Metasploit Wiki http://en.wikibooks.org JP
27.09.2007 Provádí dodavatel vašeho SW vše, co je nezbytné k zabezpe?ení jeho produkt?? http://www.infoworld.com JP
27.09.2007 Bezpe?nostní p?ehled - IBM http://www.iss.net JP
27.09.2007 Pokud vaším nejv?tším rizikem jsou uživatelé, jakými cestami je ?ídíte? http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2007 Ochrana proti podvodným e-mail?m stojí banky miliony http://itbiz.cz JP
26.09.2007 Zone Alarm Force Field - recenze http://netsecurity.about.com JP
26.09.2007 Recenze knihy : Security Metrics: Replacing Fear, Uncertainty, and Doubt http://www.net-security.org JP
26.09.2007 Trojané a boti - stru?ný p?ehled aktuáln? se vyskytujících hrozeb http://www.itsecurity.com JP
26.09.2007 Nalezena nová zranitelnost G-mailu http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2007 Trojice nových nástroj? pro testování bezpe?nosti webovských aplikací http://www.net-security.org JP
26.09.2007 Trojané zaúto?ily na vrcholové manažery http://www.news.com JP
26.09.2007 Computerworld : Jak chránit svoji bezdrátovou sí? http://www.computerworld.com JP
26.09.2007 Popup okénka a útoky hacker? http://www.infosecwriters.com JP
26.09.2007 Odposlech optického kabelu skute?ností, za mén? než 1000 $ http://blogs.techrepublic.com.com VK
25.09.2007 Ješt? k nov? objevené zranitelnosti pdf soubor? http://netsecurity.about.com JP
25.09.2007 Prezentace z konference Hack in the Box 2007 http://materials.hitbsecconf.org JP
25.09.2007 Threat Expert - zato?í s malware http://www.threatexpert.com JP
25.09.2007 Na trhu se stále objevují staré disky plné citlivých dat http://www.techworld.com JP
25.09.2007 Google - nástroje, o kterých byste m?li v?d?t http://www.informationweek.com JP
25.09.2007 Kryptografický produkt a špatný marketing http://www.schneier.com JP
24.09.2007 Stáhn?te si kapitolu knihy Security Power Tool http://www.net-security.org JP
24.09.2007 K n?kterým možným útok?m na za?ízení BlackBerry http://www.symantec.com JP
24.09.2007 IETF pkix - vyšla dv? rfc http://www.rfc-archive.org JP
24.09.2007 Historie - první zašifrovaný americký podmo?ský kabel (1866) https://www.cia.gov JP
24.09.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 38/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
22.09.2007 Tento USB disk se zni?í sám... http://www.gcn.com JP
22.09.2007 Analýza personálního firewallu ve Windows http://www.matousec.com JP
21.09.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.2 http://soutez2007.crypto-world.info PV
21.09.2007 Hashovací funkce MD5 - rozpracování výsledk? prof. Wangové http://eprint.iacr.org JP
21.09.2007 NSA - boj proti hacker?m http://www.baltimoresun.com JP
21.09.2007 Speciální pdf dokument, pokud ho otev?ete, umožní úto?níkovi kontrolovat váš po?íta? http://www.securityfocus.com JP
21.09.2007 Keyloggery - s jakými se m?žeme setkat a jaká jsou jejich nebezpe?í? http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.09.2007 Bruce Schneier k anonymit? a TORu http://www.schneier.com JP
21.09.2007 RFID - budeme strkat spodní prádlo do mikrovlnky? http://www.computerworld.com JP
21.09.2007 Jsou virtuální servery bezpe?né více anebo mén?? http://www.data-storage-today.com JP
21.09.2007 Hosting - ukradená hesla 6000 zákazník? (Layered Technologies Inc.) http://www.computerworld.com JP
21.09.2007 VoIP a IM - slabiny protokolu SIP (Sesssion Iniciation Protocol) http://mlabs.secniche.org JP
20.09.2007 Online bezpe?nostní nástroje http://www.emag.cz JP
20.09.2007 Apache - deset tip? pro jeho zabezpe?ení http://techrepublic.com.com JP
20.09.2007 Útok na novou hashovací funkci FORK-256 (Meet-in-the-Middle Collision Attack) http://eprint.iacr.org JP
20.09.2007 Šest uživatelských technologií, které ni?í tradi?ní IT http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.09.2007 Recenze knihy Certified Ethical Hacker Exam Prep http://www.net-security.org JP
20.09.2007 Widgety v centru zájmu úto?ník? http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.09.2007 Pracujte s koncovými uživateli, ne proti nim! http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.09.2007 AACS - o systému, který má chránit obsah disk? HD-DVD a Blue-Ray http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
19.09.2007 Vyšlo nové ?íslo Uninformed (Vol.9, zá?í 2007) http://www.uninformed.org JP
19.09.2007 Google Desktop jako zdroj digitálního dokazování http://www.utica.edu JP
19.09.2007 2007 Global Financial Services Security Survey - Deloitte Touche Tohmatsu http://www.deloitte.com JP
19.09.2007 Bezpe?nost aplikací je stále podce?ována http://www.ecommercetimes.com JP
19.09.2007 Pr?vodce - jak na OPenSSH/Keychain http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
19.09.2007 Online p?íru?ka k IT bezpe?nosti http://www.informit.com JP
19.09.2007 CastleCops - falešné dotace mají za cíl poškodit dobré jméno organizace http://blog.washingtonpost.com JP
19.09.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures http://www.ietf.org JP
18.09.2007 Google vyzývá k ochran? soukromí http://digiweb.ihned.cz JP
18.09.2007 Phishing - odborníci budou diskutovat o tom, zda uživatelé n?kdy zmoud?í http://www.networkworld.com JP
18.09.2007 Flayer - nástroj k testování bezpe?nosti vztahující se k tok?m dat http://www.usenix.org JP
18.09.2007 Rozhovor s Edward Gibson (Chief Security Advisor at Microsoft UK) http://www.net-security.org JP
18.09.2007 Bruce Schneier k nepovoleným (?i neoznámeným) aktualizacím Windows http://www.schneier.com JP
18.09.2007 E-maily by m?ly být šifrovány po celou svoji cestu http://www.theregister.co.uk JP
18.09.2007 Symantec vydal Internet Security Threat Report - za 1. pololetí 2007 http://www.symantec.com JP
18.09.2007 Jak najít aktivní phisherské stránky pomocí Google? http://www.f-secure.com JP
17.09.2007 Computer Crime and Security Survey for 2007 http://i.cmpnet.com JP
17.09.2007 Útok na procesory s více jádry http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2007 Registry Windows mohou obsahovat citlivá data http://www.microsoft-watch.com JP
17.09.2007 Útoky na bezdrátové kamery http://www.informit.com JP
17.09.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 37/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
15.09.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.1 http://soutez2007.crypto-world.info PV
15.09.2007 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2007, za?ala sout?ž v lušt?ní... http://crypto-world.info PV
15.09.2007 E-zin Crypto-World 78/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.09.2007 Pr?vodce zálohováním dat ve Windows Vista http://netsecurity.about.com JP
15.09.2007 Do svých bezpe?nostních plán? v?le?te také tiskárny http://www.cioupdate.com JP
15.09.2007 Hacknutá stránka republikán? (USA) ší?ila variantu ?erva Storm http://www.computerworld.com JP
15.09.2007 P?íští generace malware se m?že odvíjet od Windows Vista API pro gadgety http://www.portcullis-security.com JP
14.09.2007 Rfc. 5008 - soubor algoritm? Suite-B (NSA) v S/MIME http://www.rfc-archive.org JP
14.09.2007 Podpisová schémata - n?které situace mohou vést k úniku informací o podpisovém klí?i http://eprint.iacr.org JP
14.09.2007 Nalezeny nové lokální kolize pro hashovací funkce t?ídy SHA-2 http://eprint.iacr.org JP
14.09.2007 N?mecko - 10 lidí uv?zn?no - jsou obvin?ni z phishingu http://www.moscowtimes.ru JP
14.09.2007 Ztráty z finan?ních podvod? poprvé p?ekonávají škody zp?sobené po?íta?ovými viry http://www.scmagazine.com JP
14.09.2007 K hacknutí elektronických zámk? automobil? http://redtape.msnbc.com JP
14.09.2007 St. Petersburg - m?sto hacker?? http://weblog.infoworld.com JP
14.09.2007 Open Source SW pro odemknutí iPhone http://www.engadget.com JP
14.09.2007 Snaha zablokovat aktivity Storm Worm http://www.threatstop.com JP
14.09.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type http://www.ietf.org JP
13.09.2007 Nainstalujte si ve Windows XP analog UAC z Visty (pokud se vám tento zamlouvá) http://blogs.techrepublic.com.com JP
13.09.2007 Deset v?cí, které jste již m?li ud?lat pro zabezpe?ení svého notebooku http://downloads.techrepublic.com.com JP
13.09.2007 CA varuje p?ed novými hrozbami pro domácí uživatele internetu http://digiweb.ihned.cz JP
13.09.2007 Phishing podkopává d?v?ru v online obchodování http://www.esj.com JP
13.09.2007 Online hry a podvody http://www.net-security.org JP
13.09.2007 Keyloggery jako nástroj boje proti terorist?m? http://www.computerworld.com JP
13.09.2007 Microsoft m?ní soubory Windows na po?íta?ích uživatel? i bez jejich svolení http://www.computerworld.com JP
13.09.2007 P?ípad z reality - jak jsem pronikl do nemocni?ního po?íta?e http://www.computerworld.com JP
13.09.2007 Jak zacházíte s disky nevhodným k dalšímu používání? http://go.techtarget.com JP
12.09.2007 Bratislavská firma ob?tí útoku DDoS http://pocitace.sme.sk JP
12.09.2007 Rady odborník? - co d?lat a co naopak ned?lat v p?ípad? úniku dat http://www.infoworld.com JP
12.09.2007 Predikce internetových hrozeb pro nejbližší budoucnost http://www.net-security.org JP
12.09.2007 K jedné metod? testování bezpe?nosti VoIP (VoIP Hopping) http://www.securityfocus.com JP
12.09.2007 P?t zp?sob? jak otestovat firewally (a popis k tomu podp?rných nástroj?) http://www.itsecurity.com JP
12.09.2007 Kniha o kryptografii z roku 1624 v aukci http://www.schneier.com JP
12.09.2007 Hackerský soubor nástroj? IcePack - novinky v jeho aktuálním vydání http://www.computerworld.com JP
12.09.2007 Šel celý antivirový pr?mysl špatnou cestou již od svého po?átku? http://www.prevx.com JP
12.09.2007 N?mecko - nedostate?ná bezpe?nost systému elektronických poštovních známek http://www.heise-security.co.uk JP
12.09.2007 BIOS - seznam defaultních hesel n?kterých výrobc? http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
12.09.2007 Obrana proti ARP (address resolution protocol ) útok?m http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
12.09.2007 Analytici p?edpovídají r?st mobilních hrozeb http://searchsecurity.techtarget.com JP
11.09.2007 Návod radí, jak zablokovat p?ístup k online bankovnictví ?eské spo?itelny http://itbiz.cz JP
11.09.2007 Global State of Information Security - komentá? k vydanému p?ehledu http://www.cio.com JP
11.09.2007 Slabiny Toru umožnily nedávné kompromitace http://www.securityfocus.com JP
11.09.2007 Bezpe?nostní zm?ny, které p?ijdou s Vista SP1 http://entmag.com JP
11.09.2007 Centralizovaná autentizace s využitím takových protokol? jako jsou RADIUS a 802.1x http://www.infosecwriters.com JP
11.09.2007 Novinky v SSL a využití EV SSL certifikát? http://elibrary.line56.com JP
11.09.2007 Top ten - typ? kybernetických zlo?inc? http://www.itsecurity.com JP
11.09.2007 V prost?edí Skype krouží ?erv http://www.computerworld.com JP
11.09.2007 IT bezpe?nost - to nejlepší z open source http://www.infoworld.com JP
11.09.2007 Poskytovatelé internetových služeb jsou lhostejní k malware - dnes na miliónech po?íta?? http://www.theregister.co.uk JP
11.09.2007 Ophrack, duhové tabulky a crackování hashí http://www.codinghorror.com JP
11.09.2007 Cory Doctorow - známý autor se vyjad?uje k otázce digitálních práv http://www.guardian.co.uk JP
10.09.2007 Akademická scéna a bezpe?nost IT jako v?da https://financialcryptography.com JP
10.09.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 36/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
09.09.2007 Crimeware na postupu http://reviews.cnet.com JP
09.09.2007 Co jsou to HVM rootkity? http://www.crucialsecurity.com JP
07.09.2007 SNORT a bezpe?nost vaší sít? (kapitola knihy) http://www.syngress.com JP
07.09.2007 Obrana p?ed útoky typu SQL injection - 4 doporu?ení http://www.crn.com JP
07.09.2007 IPSEC - implementace pro Windows Server 2003 http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
07.09.2007 Jak zajistit, aby se uživatelé odhlásili po ukon?ení svých aktivit http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.09.2007 Phishing - nenalet?li jste? http://www.itsecurity.com JP
07.09.2007 Biologger - biometrický keylogger http://www.irmplc.com JP
07.09.2007 Kerberos a single-sign-on http://go.techtarget.com JP
07.09.2007 K bezpe?né správ? hesel (privilegované a služební ú?ty) http://go.techtarget.com JP
07.09.2007 Bojujte s viry s vaším USB flash diskem http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.09.2007 Vydána nová verze Spybot Search&Destroy 1.5 http://www.heise-security.co.uk JP
06.09.2007 Praktický 10minutový audit SW (na p?íkladu Oracle Database Server) http://www.net-security.org JP
06.09.2007 mtree - použití pro audit integrity systému soubor? http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.09.2007 Varování p?ed nigerijskými podvodnými maily je stále aktuální http://www.visaliatimesdelta.com JP
06.09.2007 Ostrá debata okolo plán? n?mecké vlády používat spyware pro vyšet?ování po?íta?ové kriminality http://www.computerworld.com JP
06.09.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.ietf.org JP
06.09.2007 N?které nov? zjišt?né zranitelnosti Firefoxu http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.09.2007 Rfc.5011 - Automated Updates of DNS Security (DNSSEC) Trust Anchors http://www.rfc-archive.org JP
05.09.2007 Analýza generátor? náhodných ?ísel (NIST) na bázi deterministických generátor? http://eprint.iacr.org JP
05.09.2007 Doporu?ení ke zm?nám podmínek v normách na parametry eliptických k?ivek http://eprint.iacr.org JP
05.09.2007 Comodo vydalo nový ko?enový certifikát pro spolupráci s Intelem http://www.webhosting.info JP
05.09.2007 O prodei toolkit? (souboru nástroj?) pro kybernetickou kriminalitu http://news.bbc.co.uk JP
05.09.2007 Kapitola knihy Securing VoIP Networks: Threats, Vulnerabilities, and Countermeasures http://www.net-security.org JP
05.09.2007 FBI - podniky pot?ebují mít vlastní kontrarozv?dku k obran? p?ed hackery a krádežemi ID http://www.infoworld.com JP
05.09.2007 Mobilní bezpe?nost - odpov?dnosti uživatele a IT http://searchmobilecomputing.techtarget.com JP
05.09.2007 Osm technologií, které jsou pro uživatele nejvíce nebezpe?né http://www.computerworld.com JP
05.09.2007 Spam - k letošnímu vývoji http://www.zone-h.org JP
05.09.2007 Ameri?ané p?ipoušt?jí - ?ínští hacke?i pronikli do Pentagonu http://www.ft.com JP
05.09.2007 Co o vás prozradí váš mobil i po jeho vypnutí http://groups.google.com JP
05.09.2007 Od rootkit? k bootkit?m http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.09.2007 Metodologie obrany proti útok?m malware http://go.techtarget.com JP
04.09.2007 Ješt? k rizik?m VoIP http://www.crn.com JP
04.09.2007 Spole?nost Sony potvrdila bezpe?nostní problém (MicroVault USB disky) http://news.bbc.co.uk JP
04.09.2007 Bilineární grupy a kryptografie http://unenumerated.blogspot.com JP
04.09.2007 Bezpe?nost webovských aplikací - kontroly b?hem vývojové ?ásti životního cyklu aplikace http://www.infosecwriters.com JP
04.09.2007 Reverzní inženýrství - výzva - kdo crackne ochrany SW (Global software) http://www.hackerchallenge.org JP
03.09.2007 25 let od prvního po?íta?ového viru http://www.smh.com.au JP
03.09.2007 OpenID - co byste m?li v?d?t o tomto projektu http://www.networkcomputing.com JP
03.09.2007 Riziková chování mobilních zam?stnanc? http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
03.09.2007 DATAKON 2007, pozvání k ú?asti http://www.datakon.cz JP
03.09.2007 NMap - technická p?íru?ka http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.09.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 35/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
01.09.2007 Sedm nejv?tších chyb bezstarostných zam?stnanc? http://www.forbes.com JP
01.09.2007 Phishing - jaký má dopad na online obchodování http://reviews.cnet.com JP
01.09.2007 NIST vydal dv? publikace - SP 800-28 a NIST IR 7435 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.09.2007 Nový trend fyzické bezpe?nosti? http://www.schneier.com JP
01.09.2007 Ambasády a lehkomyslnost http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2007 Zajímavá diskuse k dnešmu systému publikování odborných výsledk? v kryptografii (konference vs. odborná periodika) http://weblog.fortnow.com JP
01.09.2007 Storm Worm nyní vládne v?tší výpo?etní silou než mají nejv?tší superpo?íta?e http://blog.washingtonpost.com JP
01.09.2007 Kritika bezpe?nosti VoIP http://news.com.com JP
01.09.2007 Jak aktivovat pov?domí pracovník? ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti http://www.infosecwriters.com JP
Design: Webdesign