Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2007 Sout?ž 2007 - druhé kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta http://soutez2007.crypto-world.info PV
30.09.2007 NSA - k neve?ejné historii systém? s ve?ejným klí?em http://cryptome.org JP
24.09.2007 Historie - první zašifrovaný americký podmo?ský kabel (1866) https://www.cia.gov JP
21.09.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.2 http://soutez2007.crypto-world.info PV
21.09.2007 Hashovací funkce MD5 - rozpracování výsledk? prof. Wangové http://eprint.iacr.org JP
20.09.2007 Útok na novou hashovací funkci FORK-256 (Meet-in-the-Middle Collision Attack) http://eprint.iacr.org JP
15.09.2007 Sout?ž 2007 - nápov?da ?.1 http://soutez2007.crypto-world.info PV
15.09.2007 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2007, za?ala sout?ž v lušt?ní... http://crypto-world.info PV
15.09.2007 E-zin Crypto-World 78/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.09.2007 Podpisová schémata - n?které situace mohou vést k úniku informací o podpisovém klí?i http://eprint.iacr.org JP
14.09.2007 Nalezeny nové lokální kolize pro hashovací funkce t?ídy SHA-2 http://eprint.iacr.org JP
12.09.2007 Kniha o kryptografii z roku 1624 v aukci http://www.schneier.com JP
10.09.2007 Akademická scéna a bezpe?nost IT jako v?da https://financialcryptography.com JP
05.09.2007 Analýza generátor? náhodných ?ísel (NIST) na bázi deterministických generátor? http://eprint.iacr.org JP
05.09.2007 Doporu?ení ke zm?nám podmínek v normách na parametry eliptických k?ivek http://eprint.iacr.org JP
04.09.2007 Bilineární grupy a kryptografie http://unenumerated.blogspot.com JP
01.09.2007 Zajímavá diskuse k dnešmu systému publikování odborných výsledk? v kryptografii (konference vs. odborná periodika) http://weblog.fortnow.com JP
Design: Webdesign