Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2006 Konference Usenix 2006 - online dostupné materiály http://www.usenix.org JP
30.09.2006 Nebezpe?í XSS - jak s ním bojovat http://www.computerworld.com JP
30.09.2006 NIST vydal ?ty?i nové publikace http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.09.2006 XSS - Cross Site Scripting http://www.infosecwriters.com JP
29.09.2006 Zombie po?íta?e v ohrožení: past na n? chystá Trend Micro http://www.computerworld.cz JP
29.09.2006 P?ehled - Information Security 2006 (International Network Services) http://www.ins.com JP
29.09.2006 Digital Forensic Research Workshop http://www.dfrws.org JP
29.09.2006 Metriky a práce bezpe?nostních profesionál? http://www.computerworld.com JP
29.09.2006 Hacke?i a zranitelnost sociálních komunikací (MySpace apod.) http://www.newsfactor.com JP
29.09.2006 Torpark - diskuse na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
29.09.2006 SWAAT- bezplatný nástroj pro statickou analýzu kódu (PHP, ASP a JSP) http://silverstr.ufies.org JP
29.09.2006 Krádeže ID - zkušenosti ob?tí http://blog.washingtonpost.com JP
29.09.2006 ATA over Ethernet (AoE) - n?které bezpe?nostní slabiny http://www.security-assessment.com JP
29.09.2006 Recenze knihy: How to Cheat at Managing Information Security http://books.slashdot.org JP
28.09.2006 Efektivní pseudonáhodný generátor http://eprint.iacr.org JP
28.09.2006 AJAX a ov??ování bezpe?nosti http://www.it-observer.com JP
28.09.2006 Útoky SQL Injection - základy http://www.infosecwriters.com JP
28.09.2006 Penetra?ní testy a Metasploit Framework http://security.linux.com JP
27.09.2006 Mod_evasive - jeho využití pro blokaci útok? HTTP DoS http://www.it-observer.com JP
27.09.2006 USB mobilní za?ízení - diskuse o hrozbách a odpov?dnostech http://www.computerworld.com JP
27.09.2006 NIST vydal drafty t?í publikací z ?ady SP 800 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
27.09.2006 NSA - bibliografie publikací http://www.thememoryhole.org JP
27.09.2006 Boj se spyware - a jak jste na tom vy? http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.09.2006 Pozor na webovské stránky s certifikáty TRUSTe http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2006 Dosažen nový rekord v kvantové kryptografii http://www.eetimes.com JP
27.09.2006 Brouzdání webem a unikátní otisky klikání uživatele http://knowledge.wharton.upenn.edu JP
26.09.2006 Nessus - jak docílit, aby skenoval pouze ur?ité porty http://blog.tenablesecurity.com JP
26.09.2006 Top 5 doporu?ení, jak nebýt hacknut online http://www.net-security.org JP
26.09.2006 Nové typy USB disk? jsou ješt? více nebezpe?né (malware) http://www.computerworld.com JP
26.09.2006 Biometrie - dynamika práce s klávesnicí http://www.infosecwriters.com JP
26.09.2006 Domácí uživatelé se stávají jedním z hlavních cíl? po?íta?ové kriminality http://news.bbc.co.uk JP
25.09.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 38. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
25.09.2006 Daniel Do?ekal - Deset krok?, které Google používá k ochran? soukromí uživatel? http://www.lupa.cz JP
25.09.2006 RFID pasy - diskuse k jejich bezpe?nosti (USA) http://www.networkworld.com JP
25.09.2006 Dynamické dešifrování v malware http://www.seguritos.org JP
25.09.2006 Bezplatný bezpe?nostní software - jeho omezení http://www.technewsworld.com JP
25.09.2006 Konfigurace Ubuntu pro autentizaci prost?ednictvím Active Directory http://developer.novell.com JP
25.09.2006 5 krok? pro bezpe?nost vašeho e-mailu http://www.itsecurity.com JP
25.09.2006 Bezpe?nostní guru Bruce Schneier - kým on vlastn? je? http://news.yahoo.com JP
23.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.5 (poslední exponát dovezen) http://soutez2006.crypto-world.info PV
23.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.4 (výstava chameleon?) http://crypto-world.info PV
22.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.3 http://crypto-world.info PV
22.09.2006 ?lánek o biometrických pasech pro SOS http://www.spotrebitele.info VK
22.09.2006 Biometrické pasy, materiály ze seminá?e Cestování a ochrana soukromí, http://www.iure.org VK
22.09.2006 Bezplatné bezpe?nostní utility, které skute?n? fungují http://www.infoworld.com JP
22.09.2006 MKB 2006 - termin pro navrhy prispevku 2. rijna http://mkb.buslab.org PV
22.09.2006 Kniha - Cracking DES k stáhnutí http://cryptome.org JP
22.09.2006 SnortSAM - open source ?ešení pro blokaci útok? na seznamy p?ístup? ve firewallu http://www.it-observer.com JP
22.09.2006 Joan Rutkowska a Blue Pill - je p?ipravována nová verze http://www.computerworld.com JP
22.09.2006 CMSS - nové podpisové schéma se zajímavými vlastnostmi http://eprint.iacr.org JP
22.09.2006 Bezpe?nost HMAC a NMAC - nové útoky http://eprint.iacr.org JP
22.09.2006 Optimistické p?edpov?di budoucnosti Certicomu http://www.cbc.ca JP
22.09.2006 Ochrany e-mailového serveru http://www.whitedust.net JP
21.09.2006 Penetra?ní testy - úvod do problematiky a užite?né odkazy http://security.linux.com JP
21.09.2006 Co byste m?li v?d?t o poslední chyb? v Internet Exploreru http://www.computerworld.com JP
21.09.2006 Torpark - modifikovaná verze Firefoxu umož?uje anonymní brouzdání http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2006 Rozhraní firewire ve Windows cracknuto http://www.smh.com.au JP
21.09.2006 Jdeme vst?íc stále v?tším hrozbám (Ponemon Institute) http://news.com.com JP
20.09.2006 V afé?e HP figurují keyloggery rozesílané noviná??m http://www.washingtonpost.com JP
20.09.2006 Jak zabezpe?it Windows XP Professional v P2P sítích http://www.microsoft.com JP
20.09.2006 Auditní prost?edí pro bezdrát http://www.securityfocus.com JP
20.09.2006 K ?ipovým kartám s displejem http://www.cr80news.com JP
20.09.2006 Phishing - detekce a prevence http://www.bitpipe.com JP
20.09.2006 Nový bankovní trojan zachycuje psaní PINu na grafické virtuální klávesnici na videoklip http://blog.hispasec.com VK
19.09.2006 Jak je to s bezpe?ností internetového bankovnictví? http://www.lupa.cz JP
19.09.2006 Google - p?t cest, kterými zat?ásl sv?tem bezpe?nosti http://www.csoonline.com.au JP
19.09.2006 Gartner: náklady na bezpe?nost klesají, pokud máte zpracovánu správnou politiku http://www.networkworld.com JP
19.09.2006 CryptoDox, The Online Encyclopedia on Cryptography and Information Security http://www.cryptodox.com JP
19.09.2006 Brouzdání po webovských stránkách je v?tším nebezpe?ím než infikované maily http://news.zdnet.co.uk JP
19.09.2006 P? t podstatných zpráv ve vztahu k vyhodnocování log? http://www.sans.org JP
19.09.2006 Americké hlasovací stroje se dají odemknout klí?kem od schránky http://www.freedom-to-tinker.com VK
18.09.2006 Slabiny v konstrukci variant nové hašovací funkce FORK-256 http://eprint.iacr.org VK
18.09.2006 Bezpe?n? do banky p?es internet http://www.finexpert.cz JP
18.09.2006 Seznam defaultních hesel pro n?která za?ízení (aktualizováno) http://www.phenoelit.de JP
18.09.2006 Správa záplat pro MS Windows http://www.it-observer.com JP
18.09.2006 Dvacet p?t nejhorších web? všech dob http://www.pcworld.com JP
18.09.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 37. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
18.09.2006 Vyšlo rfc.4641 - DNSSEC Operational Practices http://www.rfc-archive.org JP
18.09.2006 Ješt? k Bleichenbacherov? útoku na RSA podpisy (Open SSL a jinde) http://www.emergentchaos.com JP
18.09.2006 Analýza 20 000 hesel na MySPace http://cyber-knowledge.net JP
17.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.2 http://soutez2006.crypto-world.info PV
16.09.2006 Nebezpe?ná zadní vrátka v Adobe pdf http://www.eweek.com JP
16.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.1 http://soutez2006.crypto-world.info PV
16.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 za?ala http://soutez2006.crypto-world.info PV
16.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 za?ala ... http://soutez2006.crypto-world.info PV
15.09.2006 Vyšel Crypto-World 9/2006 http://crypto-world.info PV
15.09.2006 Vyšel Crypto-World 9/2006 http://crypto-world.info PV
15.09.2006 Ajax - prevence exploit? http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.09.2006 Ke klonování RFID http://www.rfidjournal.com JP
15.09.2006 Bruce Schneier - Co to znamená - být hackerem? http://www.schneier.com JP
15.09.2006 Jak postupují velké sv?tové firmy p?i rozkrývání zranitelností http://www.securityfocus.com JP
15.09.2006 NIST vydal Draft SP 800-76-1, Biometric Data Specification for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.09.2006 Sociální inženýrství je také um?ním http://www.bleepingcomputer.com JP
14.09.2006 Dvojklik skryje otvorené okná, odoženie zvedavcov http://pocitace.sme.sk JP
14.09.2006 Chcete být specialistou na forenzní analýzu? http://www.networkworld.com JP
14.09.2006 Linux Security Quick Reference Guide http://www.digilife.be JP
14.09.2006 Atomové hodiny m??í ?as ješt? p?esn?ji http://tf.nist.gov JP
14.09.2006 Debata Microsoft versus EU na téma bezpe?nost http://www.cio-today.com JP
14.09.2006 Hysteria.sk kon?í http://www.hysteria.sk JP
13.09.2006 Kryptografické systémy na bázi eliptických k?ivek a obrany proti útok?m z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
13.09.2006 Chra?te své soukromí p?i vyhledávání online - šest doporu?ení http://www.eff.org JP
13.09.2006 P?ehled spole?nosti RSA Security - používání hesel http://www.rsasecurity.com JP
13.09.2006 Ponemon Institute - v?tšina bezpe?nostních pr?nik? z?stává neoznámena http://www.computerworld.com JP
13.09.2006 Subliminální zprávy - objevují se nov? ve spamu http://news.zdnet.co.uk JP
13.09.2006 Stárnutí hesel v linuxových systémech http://articles.techrepublic.com.com JP
12.09.2006 kapitola z knihy Hacking for Dummies - Chapter 16, Web applications http://searchappsecurity.techtarget.com JP
12.09.2006 Obrany p?ed XML útoky http://searchappsecurity.techtarget.com JP
12.09.2006 NIST vydal Special Publication 800-96, PIV Card to Reader Interoperability Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
12.09.2006 10 bezpe?nostních problém? typických jen pro IT http://articles.techrepublic.com.com JP
12.09.2006 Bruce Schneier - ješt? k workshopu pro hashovací funkce http://www.schneier.com JP
12.09.2006 Zpráva Anti-Phishing Working Group (APWG) - rekordy v rhyba?ení http://www.antiphishing.org JP
12.09.2006 SSH a pokusy úto?ník? o login http://www.securityfocus.com JP
12.09.2006 Sv?t botnet? http://www.beyondsecurity.com JP
11.09.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 36. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
11.09.2006 Secure SIP chrání provoz VoIP http://www.computerworld.cz JP
11.09.2006 RFID v maloobchodní praxi http://www-128.ibm.com JP
11.09.2006 Komentá? ke konferenci Security Standards (Boston, zá?í 2006) http://www.networkworld.com JP
11.09.2006 Zabezpe?te sv?j notebook http://www.computerworld.com JP
11.09.2006 TrueCrypt a zálohování pro domácí uživatele (offsite) http://isc.sans.org JP
10.09.2006 E-zin Crypto-World 78/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
10.09.2006 Pravd?podobn? bylo objeveno 44. Mersennovo prvo?íslo! http://www.mersenne.org PV
09.09.2006 Sectoo Linux - první verze distribuce Linuxu zam??ené na sí?ovou bezpe?nost http://www.sectoo.org JP
09.09.2006 recenze knihy How Personal & Internet Security Works http://www.net-security.org JP
09.09.2006 K certifikaci RFID+ http://www.unixreview.com JP
08.09.2006 Microsoft .NET Framework 2.0 - šifrování, bezpe?nost (kapitola z knihy) http://ct.techrepublic.com.com JP
08.09.2006 Open source forenzní nástroj - The Sleuth Kit (verze z 1.9.2006) http://silverstr.ufies.org JP
08.09.2006 Instant USB Password Recovery Tool http://www.hak5.org JP
08.09.2006 K trojan?m, kte?í zneužívají EFS (Encrypting File System) ve Windows http://www.avertlabs.com JP
08.09.2006 Soukromí umírá http://www.cioinsight.com JP
08.09.2006 Šifrování na noteboocích - co zabezpe?í a co ne http://searchsecurity.techtarget.com JP
07.09.2006 Analýza velkých útok? DDoS, které vychází z r?zných zdroj? http://www.eecs.umich.edu JP
07.09.2006 Time-Release PK Encryption - soubor lze odšifrovat až po uplynutí ur?ité doby http://eprint.iacr.org JP
07.09.2006 Zabezpe?te svá data - n?kolik jednoduchých doporu?ení pro každého http://communitydispatch.com JP
07.09.2006 Banky a úkol - zajistit bezpe?nost online http://www.networkworld.com JP
07.09.2006 P?ístup na webovskou stránku - zabezpe?ení SSL certifikátem klienta http://blogs.ittoolbox.com JP
07.09.2006 Online bankovnictví a vzájemná autentizace http://www.infosecwriters.com JP
07.09.2006 Message Labs - Intelligence Report August 2006 http://www.messagelabs.com JP
07.09.2006 Turingova bomba - replika stroje, který rozbil Enigmu http://news.bbc.co.uk JP
07.09.2006 Windows je stále t?žší cracknout, zam??í se auto?i vir? na hardware? http://blogs.zdnet.com JP
07.09.2006 Poznámky k jedné panelové diskuse k tématu hašovacích funkcí na konferenci NIST http://www.proper.com VK
06.09.2006 Bleichenbacher s tužkou a papírem falšuje digitální podpisy RSA, OpenSSL náchylné http://www.openssl.org VK
06.09.2006 Bleichenbacher s tužkou a papírem falšuje digitální podpisy RSA, OpenSSL náchylné http://www.openssl.org VK
06.09.2006 Gromozon - tém?? nedetekovatelný rootkit infikoval ?tvrt miliónu po?íta?? http://www.scmagazine.com JP
06.09.2006 Nalezené zranitelnosti a procesy pro jejich zve?ejn?ní http://www.securityfocus.com JP
06.09.2006 Kvantová kryptografie v síti http://www.linuxworld.com.au JP
06.09.2006 Bezpe?nost webovských aplikací - chyby a práce s nimi http://www.it-observer.com JP
06.09.2006 IEEE P1363.3: Identity-Based Public Key Cryptography - nové p?ísp?vky http://grouper.ieee.org JP
05.09.2006 Jak hacknout notebook - krok za krokem http://www.computerweekly.com JP
05.09.2006 Pozor na po?íta?ovou techniku z druhé ruky http://www.timesonline.co.uk JP
05.09.2006 Google a údajné špehovanie cez mikrofón http://www.zive.sk JP
05.09.2006 Bezpe?nost MS Office - ?ást 2 http://www.securityfocus.com JP
05.09.2006 Hašovací funkce MDC-2 s blokovou šifrou v black-box modelu je odolná proti kolizi http://eprint.iacr.org VK
04.09.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 35. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
04.09.2006 Bezplatný firewall (Comodo) - verze 2.3.4.45 http://majorgeeks.com JP
04.09.2006 Kritika prohlíže?e Browzar - adware! http://news.bbc.co.uk JP
04.09.2006 P?íru?ka pro správu interních rizik http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.09.2006 Proti ?emu bojují antivirové programy? http://blog.washingtonpost.com JP
01.09.2006 Bezpe?nost webovských aplikací - p?ete?ení buffferu http://www.infosecwriters.com JP
01.09.2006 Jak zabezpe?it mobilní za?ízení vaší spole?nosti http://www.infosecwriters.com JP
01.09.2006 Vyšlo rfc.4630 - Update to DirectoryString Processing in the Internet X.509 Public Key InfrastructureCertificate and Certificate Revocation List (CRL) pROFILE http://www.rfc-editor.org JP
01.09.2006 4 nové drafty NIST - (bezpe?nost e-mailu, detekce a prevence pr?nik?, bezp.webovské služby, forenzní analyza mobil?) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.09.2006 NIST vydal - SP 800-86, Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.09.2006 (IN)SECURE Magazine - vyšlo nové ?íslo (8/2006) http://www.insecuremag.com JP
01.09.2006 Co mají spole?ného jazz s kryptografií a teorií ?ísel? http://www.wired.com JP
01.09.2006 Trusted computing - ochrana proti nejhorším útok?m? http://www.securityfocus.com JP
Design: Webdesign