Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.09.2006 Efektivní pseudonáhodný generátor http://eprint.iacr.org JP
27.09.2006 NSA - bibliografie publikací http://www.thememoryhole.org JP
23.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.5 (poslední exponát dovezen) http://soutez2006.crypto-world.info PV
23.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.4 (výstava chameleon?) http://crypto-world.info PV
22.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.3 http://crypto-world.info PV
22.09.2006 MKB 2006 - termin pro navrhy prispevku 2. rijna http://mkb.buslab.org PV
22.09.2006 Kniha - Cracking DES k stáhnutí http://cryptome.org JP
22.09.2006 CMSS - nové podpisové schéma se zajímavými vlastnostmi http://eprint.iacr.org JP
22.09.2006 Bezpe?nost HMAC a NMAC - nové útoky http://eprint.iacr.org JP
19.09.2006 CryptoDox, The Online Encyclopedia on Cryptography and Information Security http://www.cryptodox.com JP
18.09.2006 Slabiny v konstrukci variant nové hašovací funkce FORK-256 http://eprint.iacr.org VK
18.09.2006 Ješt? k Bleichenbacherov? útoku na RSA podpisy (Open SSL a jinde) http://www.emergentchaos.com JP
17.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.2 http://soutez2006.crypto-world.info PV
16.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.1 http://soutez2006.crypto-world.info PV
16.09.2006 Sout?ž v lušt?ní 2006 za?ala ... http://soutez2006.crypto-world.info PV
15.09.2006 Vyšel Crypto-World 9/2006 http://crypto-world.info PV
13.09.2006 Kryptografické systémy na bázi eliptických k?ivek a obrany proti útok?m z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
12.09.2006 Bruce Schneier - ješt? k workshopu pro hashovací funkce http://www.schneier.com JP
10.09.2006 E-zin Crypto-World 78/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
07.09.2006 Time-Release PK Encryption - soubor lze odšifrovat až po uplynutí ur?ité doby http://eprint.iacr.org JP
07.09.2006 Turingova bomba - replika stroje, který rozbil Enigmu http://news.bbc.co.uk JP
07.09.2006 Poznámky k jedné panelové diskuse k tématu hašovacích funkcí na konferenci NIST http://www.proper.com VK
06.09.2006 Bleichenbacher s tužkou a papírem falšuje digitální podpisy RSA, OpenSSL náchylné http://www.openssl.org VK
06.09.2006 Kvantová kryptografie v síti http://www.linuxworld.com.au JP
06.09.2006 IEEE P1363.3: Identity-Based Public Key Cryptography - nové p?ísp?vky http://grouper.ieee.org JP
05.09.2006 Hašovací funkce MDC-2 s blokovou šifrou v black-box modelu je odolná proti kolizi http://eprint.iacr.org VK
01.09.2006 Co mají spole?ného jazz s kryptografií a teorií ?ísel? http://www.wired.com JP
Design: Webdesign