Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2005 Draft LTANS - Using SCVP to Convey Long-term Evidence Records http://www.ietf.org JP
30.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/8 http://soutez2005.crypto-world.info PV
30.09.2005 PC bez obsluhy se stávají p?edm?tem útok? http://www.securityfocus.com JP
30.09.2005 Spole?nost eIdentity získala jako t?etí akreditaci pro poskytování certifika?ních služeb http://www.zive.cz JP
30.09.2005 Firewally a bezpe?nost firemní IT http://business.newsfactor.com JP
30.09.2005 Rhybá?i a SSL certifikáty http://searchsecurity.techtarget.com JP
30.09.2005 RFC.4211 - pkix - Certificate Request Message Format (CRMF) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
30.09.2005 RFC.4210 - pkix - Certificate Management Protocol (CMP) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
29.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/10 http://soutez2005.crypto-world.info PV
29.09.2005 Smazání disku vaše data neochrání http://technet.idnes.cz JP
29.09.2005 Red Hat Enterprise Linux 5 - první bezpe?ný opera?ní systém? http://www.crn.com JP
29.09.2005 Viry pro mobily - jejich destruktivní potenciál poroste http://www.computerworld.com JP
29.09.2005 Playstation - crack http://www.theregister.co.uk JP
29.09.2005 Nový draft - Attribute Certificate Policies extension http://www.ietf.org JP
29.09.2005 Rootkits a jak s nimi bojovat http://www.viruslist.com JP
28.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/7 http://soutez2005.crypto-world.info PV
28.09.2005 UMAC - zabezpe?ovací kód zpráv http://www.ietf.org VK
28.09.2005 Fotbalové fanoušci - pozor na podvodné stránky http://www.scmagazine.com JP
28.09.2005 N?mecko testuje elektronickou zdravotnickou kartu http://www.computerworld.com JP
28.09.2005 Geotrust - technologie pro rozeznání podvodných (rhyba?ících) web? zklamala http://www.theregister.co.uk JP
28.09.2005 Windows rootkits - Greg Hoglund a Jamie Butler - interview http://www.securityfocus.com JP
28.09.2005 Snížení daní pro firmy, které využívají vhodné bezpe?nostní normy http://news.com.com JP
28.09.2005 Práce s hesly - praktické zkušenosti v p?ehledu firmy RSA http://www.securityfocus.com JP
27.09.2005 Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?. I/9 http://soutez2005.crypto-world.info PV
27.09.2005 Diana Kimptonová - D?sivá v?da - Mazané kódy http://www.kosmas.cz JP
27.09.2005 Vyšlo rfc.4158 - Internet X.509 Public Key Infrastructure:Certification Path Building ftp://ftp.rfc-editor.org JP
27.09.2005 Tony Bradley nabízí t?i bezplatné online kurzy k IT bezpe?nosti http://netsecurity.about.com JP
27.09.2005 Podle p?ehledu LloydsTSB více než polovina domácích uživatel? internetbankingu http://www.scmagazine.com JP
27.09.2005 Na obranu Firefoxu http://reviews.cnet.com JP
27.09.2005 Linux a kryptografie s ve?ejným klí?em, ?ást 3 http://www.linuxjournal.com JP
27.09.2005 Letos za p?l roku 1862 nových hrozeb na internetu, rozsáhlá studie od Symantecu, hodnocení, trendy http://enterprisesecurity.symantec.com VK
26.09.2005 Rhybá?i a falešné Yahoo! http://www.theregister.co.uk JP
26.09.2005 Novela zákona o DPH pln? potvrzuje možnost vést kompletní elektronické ú?etnictví http://www.profit.cz PV
26.09.2005 Bezpe?nost nade vše - František Fuka http://www.lupa.cz JP
26.09.2005 Slovník informa?ní bezpe?nosti (novinka) - RSASecurity http://www.rsasecurity.com JP
26.09.2005 Nová varianta rhyba?ení založená na self-signed certifikátech http://www.techweb.com JP
26.09.2005 Auditor - soubor bezpe?nostních nástroj? - recenze CD http://www.linux.com JP
26.09.2005 Pr?myslová špionáž - ?ást 1 - metody http://www.networkworld.com JP
26.09.2005 Šifrování HDD on-line, teorie http://eprint.iacr.org VK
26.09.2005 Draft IETF pkix - Subject Alternative Name for expression of service name http://www.ietf.org JP
25.09.2005 Omluva - Registrace do Sout?že 2005 byla od 14.30 do 19.00 pozastavena.... http://soutez2005.crypto-world.info PV
25.09.2005 Sout?ž v lušt?ní 2005 zahájena!!! http://crypto-world.info PV
25.09.2005 Využití kolizí MD5 pro distribuci libovolného škodlivého software http://www.codeproject.com VK
23.09.2005 Kryptografická ochrana p?ed spamem http://eprint.iacr.org JP
23.09.2005 ?lánek Bruce Schneiera - A Sci-Fi Future Awaits the Court http://www.wired.com JP
23.09.2005 Chra?te sv?j notebook! http://www.itsecurity.com JP
23.09.2005 Korea - dle nové legislativy budou banky zodpov?dné i za veškeré ztráty plynoucí z ?innosti hacker? http://english.donga.com JP
23.09.2005 Politika záplatování v šesti krocích http://www.computerworld.com JP
23.09.2005 Spory vrcholných orgán? EU ohledn? ukládání dat http://www.computerworld.com JP
23.09.2005 Skype - komentá? k bezpe?nosti http://www.securityfocus.com JP
22.09.2005 Viry pro Linux? Korejský mirror Mozilly infikován http://www.logios.cz JP
22.09.2005 Vir z mobilního telefonu m?že infikovat PC http://www.scmagazine.com JP
22.09.2005 Mozilla reaguje na zprávu Symantecu http://news.zdnet.co.uk JP
22.09.2005 Velká Británie - od ledna zahájí svou ?innost Institute for IT security http://www.vnunet.com JP
22.09.2005 Firefox a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
22.09.2005 Anonymita na internetu http://www.securityfocus.com JP
22.09.2005 NSA získala patent na metodu, která umož?uje zem?pisnou lokalizaci uživatele internetu http://news.com.com JP
21.09.2005 Linux a Firefox - zranitelnost http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2005 Hashovací funkce - p?ehled vybraných publikací http://paginas.terra.com.br JP
21.09.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
21.09.2005 Nár?st rhyba?ení a útok? DOS v roce 2005 http://www.securitynewswire.com JP
21.09.2005 ?erv Bagle op?t zasahuje http://www.securitynewswire.com JP
21.09.2005 Nový sv?t biometrie (pasy) http://www.computerworld.com JP
21.09.2005 Nový draft - Internet X.509 Public Key Infrastructure - Subject Identification Method (SIM) http://www.ietf.org JP
21.09.2005 NIST vydal draft Special Publication 800-21 Guideline for Implementing Cryptography in the Federal Government http://csrc.nist.gov VK
20.09.2005 NSA schválila sadu algoritm? pro ochranu utajovaných dat stupn? SECRET a TOP SECRET http://www.nsa.gov VK
20.09.2005 Polemika s Bruce Schneierem http://online.securityfocus.com JP
20.09.2005 Pot?eba šifrování dat roste http://www.computerworld.com JP
19.09.2005 Sout?ž v lušt?ní 2005 odložena p?ibližn? o týden !!! http://crypto-world.info PV
19.09.2005 Obecný vzorec pro podobu prvo?ísla http://www.securitydocs.com JP
19.09.2005 Jak jsem si po?ídil elektronický podpis ?eské pošty http://www.lupa.cz JP
19.09.2005 Elektronické pasy - pohled z dlouhodobé perspektivy (Burt Kaliski - RSA) http://www.rsasecurity.com JP
19.09.2005 Budoucnost IT bezpe?nosti ve firmách - outsourcing? http://www.itweek.co.uk JP
17.09.2005 Microsoft dává vale starým kryptoalgoritm?m, v?etn? SHA-1 http://www.eweek.com VK
17.09.2005 NIST zvyšuje délku klí?e u DSA a zahajuje nahrazování SHA-1 za SHA-256 http://www.crypto-world.info VK
17.09.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - termín podání p?ísp?vk? do 3.10! http://www.buslab.cz PV
16.09.2005 Microsoft - Xbox 360 - nep?jde hacknout:? http://www.it-observer.com JP
16.09.2005 VPN - využití IPSec a SSL http://www.it-observer.com JP
16.09.2005 Plány obnovy - bude zpracována norma pro tuto problematiku http://www.computerworld.com JP
15.09.2005 Hledá se Security Manager pro významnou finan?ní instituci http://www.talents.cz PV
15.09.2005 K bezpe?nostní chyb? služby Servis 24 ?eské spo?itelny http://pes.eunet.cz JP
15.09.2005 The 9th Workshop on Elliptic Curve Cryptography (ECC 2005) http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
15.09.2005 Bezpe?nost IT - etika neexistuje http://www.securityfocus.com JP
15.09.2005 Spyware - jedna jeho šestina se pokouší ukrást ID http://www.crn.com JP
15.09.2005 recenze knihy Forensic Discovery http://marc.theaimsgroup.com JP
15.09.2005 Mozilla/Firefox - autentiza?ní zranitelnost http://www.securityfocus.com JP
15.09.2005 Firmám - hesla nesta?í! http://news.zdnet.co.uk JP
15.09.2005 Faktorizace 1024 bitového RSA do roka ! http://theory.lcs.mit.edu VK
15.09.2005 Vyšel Crypto-World 9/2005 http://crypto-world.info PV
14.09.2005 Program konference NIST k hašovacím funkcím (31.10.-1.11.2005) stanoveen http://www.csrc.nist.gov VK
14.09.2005 Kvantová kryptografie - ?lánek v Scientific American http://www.sciam.com JP
14.09.2005 Bezpe?nost sítí http://www.commerce-database.com JP
14.09.2005 IT bezpe?nost - trh roste http://www.securitynewswire.com JP
14.09.2005 Sta?í poslouchat vaší klávesnici http://www.cs.berkeley.edu JP
14.09.2005 Bezpe?nost VoIP http://www.itmanagersjournal.com JP
13.09.2005 Plán obnovy - myslíte, že ho máte dostate?n? kvalitn? zpracován? http://www.infosecwriters.com JP
13.09.2005 Bezpe?nost webovských stránek - co to obnáší? http://www.it-observer.com JP
13.09.2005 US námo?nictvo - zákaz p?ístupu k soukromým e-mailovým schránkám http://www.fcw.com JP
13.09.2005 Korejský algoritmus blokové šifry SEED http://www.kisa.or.kr JP
13.09.2005 UK - biometrie v pasech - roadshow http://www.itsecurity.com JP
13.09.2005 Zam?stnanec hacknul po?íta? svého bývalého šéfa http://www.securitynewswire.com JP
12.09.2005 Zp?esn?ný odhad odolnosti AES proti diferenciální a lineární kryptoanalýze http://eprint.iacr.org VK
12.09.2005 Šest nejhloup?jších nápad? v po?íta?ové bezpe?nosti http://www.ranum.com JP
12.09.2005 O opat?ení proti rhyba?ení v IE 7 http://blogs.msdn.com JP
12.09.2005 Recenze knihy : Computer Privacy Annoyances http://www.net-security.org JP
12.09.2005 Jak hackovat sí?ovou tiskárnu http://www.irongeek.com JP
11.09.2005 E-zin Crypto-World 7-8/2005 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
09.09.2005 Velká Británie to s bezpe?ností IT myslí vážn? http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2005 Firefox - všechny verze - zranitelnost typu p?ete?ení bufferu http://news.zdnet.co.uk JP
09.09.2005 Recenze knihy Hacking Exposed: Computer Forensics http://netsecurity.about.com JP
09.09.2005 ?ty?i nejv?tší hrozby http://informationweek.com JP
08.09.2005 Informa?ní rfc.4154 - Voucher Trading System Application Programming Interface (VTS-API) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
08.09.2005 Jaký je dnešní hacker? http://www.scmagazine.com JP
08.09.2005 UK - e-banking - ?ada lidí se ho vzdává ze strachu z možných bezpe?nostních rizik http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2005 Nebezpe?ná zranitelnost v Cisco IOS http://news.com.com JP
08.09.2005 Roste pom?r incident? ve vztahu k po?tu publikovaných zranitelností http://www.securityfocus.com JP
08.09.2005 ICMP útoky proti TCP http://www.gont.com.ar JP
08.09.2005 AEC RoadShow 2005 za?íná (poslední možnost registrace, vstup zdarma)! http://roadshow.aec.cz PV
07.09.2005 Šest cest jak p?e?kat velké internetové útoky http://www.fcw.com JP
07.09.2005 Vývoj softwaru - otázky bezpe?nosti http://security.itworld.com JP
07.09.2005 Kdo stojí za posledními viry? http://reviews.cnet.com JP
07.09.2005 Hodnocení bezpe?nosti hrozeb - dev?t otázek na zodpov?zení http://www.computerworld.com JP
07.09.2005 Intel chce investovat skoro p?l miliardy do ?eského Grisoftu, blahop?ejeme ! http://www.infoworld.com VK
07.09.2005 Ilustrovaný úvod do IPSec http://www.unixwiz.net VK
06.09.2005 Jak nastavit bezpe?nost Internet Exploreru http://www.computeractive.co.uk JP
06.09.2005 Autor ?erva vyhrožuje smrtí http://www.canada.com JP
06.09.2005 RFID - americké p?ístavy a ochrana proti terorismu http://news.com.com JP
06.09.2005 IPSEC - ilustrovaný pr?vodce http://www.unixwiz.net JP
06.09.2005 V?dci varují - nové technologie povedou k ?ast?jším krádežím ID http://www.computerworld.com JP
05.09.2005 Islámský trojan jako ruši?ka na pornografických stránkch http://www.theregister.co.uk JP
05.09.2005 recenze knihy Ending Spam (Jonathan Zdziarski) http://netsecurity.about.com JP
05.09.2005 NIST - revize draftu FIPS 201 http://csrc.nist.gov JP
05.09.2005 Chyba ve Windows firewallu m?že otev?ít porty http://news.com.com JP
05.09.2005 Budou podle projednávaného trestního zákona penetra?ní testy trestnou ?inností ? http://crypto-world.info VK
05.09.2005 Eliptické k?ivky pro párovací aplikace - teorie http://eprint.iacr.org VK
05.09.2005 Password uložen jako XOR s konstantou... (FileZilla, open source klient FTP/SFTP) http://www.securityfocus.com VK
02.09.2005 Testovací verze nástroje MS proti rhyba?ení pouze v USA http://www.theregister.co.uk JP
02.09.2005 Desetiminutový pr?vodce bezpe?ností sítí http://www.securitypipeline.com JP
02.09.2005 Kdo odhalí bezpe?nostní díru, bude odm?n?n - v?zením! http://www.globetechnology.com JP
02.09.2005 Hurikán Katrina - zneužití e-mailovým útokem http://www.snpx.com JP
02.09.2005 Vir pro mobilní telefony se rozší?il v malé firm? ve Skandinávii http://www.computerworld.com JP
01.09.2005 Mikulášská kryptobesídka 2005 - podání p?ísp?vk? do 12.9! http://www.buslab.cz PV
01.09.2005 Bude podle navrhovaného §205 trestního zákona v?da (kryptoanalýza) trestná ? http://www.crypto-world.info VK
01.09.2005 Konec monopolu pro vydávání certifikát? - vzh?ru na poštu http://www.zive.cz JP
01.09.2005 Protokol pro vým?nu klí?? v bezdrátových sítích a mobilních za?ízeních http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
01.09.2005 Dlouhá jména v registrech - bezpe?nostní problém Windows http://www.securityfocus.com JP
01.09.2005 Na konferencích Defcon a Black Hat se hacker?m nepoda?ilo hacknout bezdrátovou sí? http://www.computerweekly.com JP
01.09.2005 Kalifornská státní univerzita - krádež osobních a finan?ních dat 154 student? http://www.siliconvalley.com JP
01.09.2005 Ješt? k afé?e Cisco versus Lynn http://www.computerworld.com JP
01.09.2005 Microsoft p?ipravuje nástroj proti rhyba?ení (Antiphishing tool) http://www.computerworld.com JP
Design: Webdesign