Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2004 NIST vydává první p?íru?ku (NIST SP 800-52) k použití TLS http://csrc.nist.gov VK
30.09.2004 Rhyba?ení stálo v USA už p?l miliardy dolar? http://www.theregister.co.uk VK
30.09.2004 První po?íta?ová sí?, chrán?ná kvantovými šifrátory http://www.lightreading.com VK
30.09.2004 Protokol 802.11i pomohl bezpe?nosti Wi-Fi sítí, ale není všelék, ?íkají jejich vývojá?i http://searchsecurity.techtarget.com VK
30.09.2004 Antivirovy mohou mít potíže s JPEGovým virem, ?íká šéf výzkumu F-Secure http://news.com.com VK
30.09.2004 Nové principy generování a zpracování náhodných dat http://eprint.iacr.org VK
29.09.2004 Šifra z doby d'Artagnana (2. díl) http://technet.idnes.cz PV
29.09.2004 OpenSSH slaví p?tileté výro?í http://www.theage.com.au VK
29.09.2004 R?st bezpe?nostních produkt? http://www.cw.cz JP
29.09.2004 Správa hesel na USB flash disku http://www.theregister.co.uk JP
29.09.2004 Jak se šéfové IT dívají na zavád?ní biometrie? http://www.theregister.co.uk JP
29.09.2004 Fakta o JPEG viru http://www.lurhq.com JP
29.09.2004 V pornografických obrázcích ?eká JPEGový virus ! http://www.snpx.com VK
29.09.2004 Lze zabránit prolomení všech moderních hašovacích funkcí ? (update stránky o haších) http://eprint.iacr.org VK
29.09.2004 Bezpe?ný e-mail bez spam? a vir? je o krok blíže http://www.theregister.co.uk VK
28.09.2004 Mezinárodní terorismus a hrozby Internetu http://www.securityfocus.com JP
28.09.2004 Jaderná bezpe?nost a po?íta?ové útoky - OSN poukazuje na existující rizika http://www.securityfocus.com JP
28.09.2004 Banka zp?sobila odhalení d?v?rných dat klient? http://www.theregister.co.uk VK
28.09.2004 Vzrušené diskuse okolo JPEG viru http://slashdot.org JP
28.09.2004 NIST - vydán nový draft - Special Publication 800-53, Recommended Security Controls for Federal Information Systems. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.09.2004 Bruce Schneier - DES - její význam pro sou?asnou kryptografii http://news.com.com JP
28.09.2004 Co ukázala studie globální bezpe?nosti 2004 od PriceWaterhouseCoopers http://www2.cio.com VK
28.09.2004 Už se objevil první JPEGový virus - návod na kontrolu PC ! http://www.easynews.com VK
28.09.2004 Dva útoky na protokol ustavení klí?e pomocí d?v?ryhodného serveru podle ISO 11770-2 http://eprint.iacr.org VK
28.09.2004 N?mci za 2. sv?tové války v?d?li jak vyzrát na Ameri?any používaný šifrátor M-209 http://www.heise.de VK
27.09.2004 Nový token bude identifikovat v?k a pohlaví dít?te http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2004 Biometrie - nové technologie http://www.technewsworld.com JP
27.09.2004 Šéfové v?dí o nebezpe?í, ale ponechávají riziko lidského faktoru dost vysoké http://news.com.com VK
27.09.2004 Elektronické hlasovací stroje pro prezidenstké volby v USA jsou nedokonalé - pr?vodce http://www.eff.org VK
26.09.2004 Google m?že vyhledat, co se tiskne na podnikové tiskárn?... http://news.zdnet.co.uk VK
26.09.2004 Abyste zvýšili bezpe?nost IE, musíte upgradovat na Windows XP :-( http://news.com.com VK
26.09.2004 Javovské aplikace mohou býtdekompilovány, ?íká se v nové knize http://catless.ncl.ac.uk VK
26.09.2004 Vymažte záke?ný soubor typu notepad.exe ! - objevena chyba ve Windows XP SP1/SP2 http://www.rootsecure.net VK
26.09.2004 Designing Network Security - recenze knihy - autor Merike Kaeo http://www.net-security.org JP
26.09.2004 USA - výzva k vytvo?ení jednotného p?ístupu k identifikaci zam?stnanc? a dodavatel? vládních orgán? http://www.nwfusion.com JP
26.09.2004 Microsoft testuje blokování pirátských verzí Windows http://www.techweb.com JP
24.09.2004 Vyhláška o elektronických podatelnách ?. 496/2004 Sb. http://www.sbirka.cz PV
24.09.2004 Na?ízení vlády ?.495/2004, kterým se provádí zákon ?. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu) http://www.sbirka.cz PV
24.09.2004 Certifikace kryptografických produkt? (USA) dle FIPS 140-2 - FAQ http://www.corsec.com JP
24.09.2004 Pro firemní bezpe?nost jsou ?ipové karty a bezpe?né ID tokeny lepší než biometrie http://www.computerweekly.com JP
24.09.2004 E-mailový šifrovací SW pro Lotus Notes a MS Outlook (má certifikát FIPS 140-2 ?) http://www.itsecurity.com VK
24.09.2004 Firewall a VPN od Symantecu mají díry, umož?ující útok DoS http://www.snpx.com VK
24.09.2004 Trocha teorie k útoku DOS (Denial of Service) http://www.linuxexposed.com JP
24.09.2004 ?ty?i nezbytnosti bezpe?nostních ?ešení http://www.fcw.com JP
24.09.2004 Ernst & Young\'s každoro?ní Global Information Security Survey http://www.ey.com JP
23.09.2004 F-Secure bude dodávat antiviry do Nokií, prvním prodávaným modelem bude v ?íjnu Nokia 6670 http://www.snpx.com VK
23.09.2004 Proti zlod?j?m: Nokia Remote Camera umí posílat MMS zvuky a klipy z bytu, firmy, auta nebo chaty http://www.snpx.com VK
23.09.2004 Programovatelný kryptografický modul schválen NSA pro Top Secret http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Analýza problému špatného kódování MIME (mohou využít i e-mailové viry) http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Varování - možná v nejbližších dnech p?ijdou nové viry ?i trojany obsažené ve formátu JPEG http://news.com.com JP
23.09.2004 Šifrátor století Enigmu možno koupit za pár tisíc - kouzelný web http://www.xat.nl VK
23.09.2004 Platby na Internetu v ?R http://digiweb.cz JP
23.09.2004 P?ehled problematiky bezpe?nosti bezdrátových LAN http://www.drizzle.com JP
23.09.2004 Boj se spyware http://aumha.org JP
23.09.2004 Phishing v ?echách - další p?íklad a jeho rozbor http://www.pooh.cz VK
23.09.2004 Pr?vodce penetra?ními testy http://www.penetration-testing.com JP
23.09.2004 Webový ?isti? od CyberGuardu kontroluje, zda JPEGy nejsou zavirované http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 V roce 2005 budeme ukládat fotky v digi?áku (a info do mobilu?) zašifrovan? http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Zá?iový buletin NTA Monitor odhaluje t?i nová bezpe?nostní rizika http://www.itsecurity.com VK
23.09.2004 Teoretický p?ísp?vek z oblasti steganografie http://eprint.iacr.org VK
23.09.2004 Uposlechli jste výzvy: Klikn?te na následující link (a nebudete již námi obt?žováni)? http://www.securityfocus.com JP
23.09.2004 Entrust a silná autentizace http://www.itsecurity.com JP
22.09.2004 Za kopírování karet v bankomatu šest let z denní VK
22.09.2004 Šifra z doby d'Artagnana http://technet.idnes.cz PV
22.09.2004 Aplikace eliptické kryptografie - druhá ?ást t?ídílné série Certicomu http://www.certicom.com JP
22.09.2004 Ješt? jednou k zranitelnosti formátu JPEG ve WIndows XP a Windows Server 2003 http://www.crn.com JP
22.09.2004 Sociální inženýrství internetových podvod? http://www.isoc.org VK
22.09.2004 Podniky nejsou p?ipraveny na vzr?stající útoky na internetu http://news.zdnet.co.uk VK
22.09.2004 Passwordy jsou málo - AOL zavádí autentiza?ní kalkulátor od RSA http://story.news.yahoo.com VK
22.09.2004 ?ízení letecké dopravy zmlklo na t?i hodiny protože zapom?li resetovat MS software http://software.silicon.com VK
21.09.2004 Microsoft dává zdrojový kód MS Office vládním organizacím http://www.snpx.com VK
21.09.2004 AEPOC: druhé evropské antipirátské sympozium http://www.parabola.cz JP
21.09.2004 Pro ?ipy RFID jsou p?ipravovány nové normy http://computerworld.com JP
21.09.2004 Analýza bezpe?nosti internetu - Symantec http://enterprisesecurity.symantec.com JP
20.09.2004 Jak se vyvarovat chyb p?i instalaci WLAN http://www.fcw.com VK
20.09.2004 Masivní nástup bot? http://www.snpx.com VK
20.09.2004 Rhyba?ení po e-mailu v našich krajích (aneb pokra?ování rhyba?ení na ú?et klient? Citibank) http://www.pooh.cz VK
20.09.2004 Nový trend - bezpe?nostní díry jsou snadn?ji využitelné a nár?st útok? na e-komerci http://www.scmagazine.com VK
20.09.2004 Vyšlo nové ?íslo IEEE Cipher http://www.ieee-security.org JP
20.09.2004 Pomáháte hledat mimozemské civilizace? http://isc.sans.org JP
20.09.2004 Po?et zombie PC ší?ících spam a viry rychle nar?stá http://news.bbc.co.uk JP
20.09.2004 Rhybá?i k?i?í - chytn?te rhybá?e (a p?itom nám dejte heslo), tentokrát nastraženo na Citibank (opraveny link) http://cryptography.hyperlink.cz VK
20.09.2004 Rhybá?i k?i?í - chytn?te rhybá?e (a p?itom nám dejte heslo), tentokrát nastraženo na Citibank http://cryptography.hyperlink.cz VK
20.09.2004 Srovnání 4 šifrovacích e-mailových program? pro podniky http://www.infoworld.com VK
20.09.2004 Hardwaroví ?isti?i internetu ? http://www.itsecurity.com VK
20.09.2004 Boti nám rostou - Telenor musel kv?li nim vypnout celou sí? http://news.netcraft.com VK
19.09.2004 Formát JPEG - obrázky mohou být nositelem malware http://www.snpx.com JP
19.09.2004 Ochrana pomocí hesla je nedostate?ná http://www.snpx.com JP
19.09.2004 Kvantová kryptografie rychlejší a s v?tším dosahem http://www.computerweekly.com JP
19.09.2004 Nalezena bezpe?nostní chyba v XP SP2 http://www.pcwelt.de JP
19.09.2004 Bezpe?nost e-mailu http://www.infoworld.com JP
19.09.2004 Seznam a Eset software vytvo?ily virový radar http://www.novinky.cz JP
19.09.2004 Osmnáctiletý tv?rce ?erva Sasser zam?stnán jako bezpe?nostní vývojá? http://www.snpx.com VK
19.09.2004 SSH a alternativy k n?mu http://ezine.daemonnews.org VK
19.09.2004 Je bezpe?nost Open Software mýtus ? - diskuse http://www.onlamp.com VK
17.09.2004 Bankovní karty v UK: Nedotažené zvýšení bezpe?nosti samo zdrojem rizika http://www.theregister.co.uk TR
17.09.2004 IBM za?ala dodávat PC s bezpe?nostními ?ipy, mající kryptografické funkce http://www.national.com VK
16.09.2004 Kdy odhalení pomáhá bezpe?nosti? http://papers.ssrn.com VK
16.09.2004 Dos a DDos útoky - obrana proti nim, studie sí?ového administrátora http://www.infosecwriters.com VK
16.09.2004 Návrh nového kryptografického protokolu pro dohodu na klí?i http://eprint.iacr.org JP
16.09.2004 P?íb?h jednoho hackera http://www.securityfocus.com JP
16.09.2004 Platby kartami na ?eském internetu: jaká je situace? http://www.zive.cz JP
16.09.2004 NIST p?ipravuje v rámci boje proti spamu \ http://csrc.ncsl.nist.gov JP
16.09.2004 Vládou placení hacke?i chrání Ameriku http://www.stuff.co.nz JP
16.09.2004 Objasn?ní k nep?esnostem v ?lánku v Crypto-worldu k prolomení hašovacích funkcí http://www.root.cz VK
16.09.2004 Certicom - zabezpe?ení mobilní architektury http://rcrnews.com JP
16.09.2004 Bankovnictví on-line v ?eské republice http://www.cw.cz JP
16.09.2004 Technet o sout?ži v lušt?ní na Crypto-Worldu http://technet.idnes.cz PV
16.09.2004 Nalezeno 10 kritických bezpe?nostních chyb v Mozille http://www.snpx.com VK
16.09.2004 Microsoft vydal patch na chybu, která p?i prohlížení obrázk? mohla spustit škodlivý kód http://www.securityfocus.com VK
15.09.2004 Mikulášská kryptobesídka 2004 (Call for Papers) http://www.tns.cz PV
15.09.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2004 (sout?ž v lušt?ní zahájena)! http://crypto-world.info PV
15.09.2004 Co d?lat, je-li napadena Vaše firemní sí?? http://www.infosecnews.com JP
15.09.2004 SHA-224 - vyšlo nové rfc.3874 ftp://ftp.rfc-editor.org JP
15.09.2004 Prý se rozmáhá kyber-vyd?ra?ství http://www.informationweek.com VK
15.09.2004 Hacke?i ve službách vlády USA http://www.reuters.com VK
15.09.2004 ?ína zdrojem spam?, protože je jimi zamo?ena - 9/10 PC infikováno http://www.sophos.com VK
14.09.2004 Plán Microsoftu na odstran?ní spamu pomocí Sender ID zamítnut http://news.bbc.co.uk JP
14.09.2004 Ochrana soubor? na disku http://www.marinij.com JP
14.09.2004 Novinky v Internet bankingu britské online banky ?.1 - Lloyds TSB http://www.itsecurity.com JP
14.09.2004 Je XP SP2 správný krok sm?rem k bezpe?nosti? http://www.securityfocus.com JP
14.09.2004 N?mecký ú?ad pro informa?ní bezpe?nost BSI ?íká: nepoužívejte IE, ale Mozillu nebo Operu http://www.theregister.co.uk VK
14.09.2004 Virus, který na vás mluví http://www.snpx.com VK
14.09.2004 Nový ?erv instaluje sniffer http://news.netcraft.com JP
14.09.2004 Neur?itost v kódování MIME m?že umožnit spušt?ní cizího kódu, DoS útok apod. http://www.uniras.gov.uk VK
14.09.2004 Identifikované zranitelnosti v MIME http://www.uniras.gov.uk JP
14.09.2004 ?lánek o XSS útocích a jak na n? http://www.securitypipeline.com VK
14.09.2004 D?sledky útoku na hashovací funkce - diskuse na webu http://developers.slashdot.org JP
13.09.2004 Nainstalujte si Linux na sv?j HP-Compaq iPAQ PDA http://www-106.ibm.com VK
13.09.2004 Recenze knihy Hacking For Dummies http://netsecurity.about.com JP
13.09.2004 NIST zahájil nový projekt - Personal Identity Verification (PIV) http://csrc.nist.gov JP
13.09.2004 Následky virové války stále p?etrvávají http://technet.idnes.cz JP
13.09.2004 Weplab - výukový nástroj k šifrování (WEP) v bezdrátových sítích (pro Linux) http://www.snpx.com VK
13.09.2004 NIST vydává pomocníka pro forenzní analýzu PDA http://csrc.nist.gov VK
12.09.2004 Vliv XP SP2 na vaši sí? http://searchsecurity.techtarget.com VK
12.09.2004 Zve?ejn?ny výsledky dosud nejrozsáhlejší studie k informa?ní bezpe?nosti http://www2.cio.com JP
12.09.2004 DDM Praha 9 - Prosek hledá vedoucího d?tského kroužku ELEKTRO. http://www.ddm.zde.cz PV
12.09.2004 Boti jsou záke?né viry-(ro)boti, nedávno vytvo?ili sí? 10 000 napadených po?íta?? http://www.actinet.cz VK
11.09.2004 Zašifrujte dokument tak, aby šel dešifrovat až v p?íštím roce! http://eprint.iacr.org JP
11.09.2004 Bezpe?nost po?íta?ových sítích - jak za?ít studovat tuto problematiku? http://isc.sans.org JP
11.09.2004 Nabídka k zam?stnání skryta v kódu viru http://www.cnn.com JP
10.09.2004 Analýza rizik spojených s ?inností certifika?ní autority http://www.gao.gov JP
10.09.2004 Dv? bezpe?nostní díry v Linuxu - prohlédn?te si obrázek, a p?es buffer oveflow je tam ... http://www.eweek.com VK
10.09.2004 Postranní kanály - nový typ útoku proti eliptickým kryptosystém?m http://eprint.iacr.org JP
10.09.2004 Vážná bezpe?nostní chyba v Linuxu http://www.eweek.com JP
10.09.2004 Computer Security for the Home and Small Office http://www.theage.com.au JP
10.09.2004 ?ty?i kroky k ochran? vnit?ní sít? http://www.computerworld.com JP
09.09.2004 Už je to dva roky, co se PGP Corp. trhlo od NA - a už je tu 30.000 podnikových zákazník? http://www.tmcnet.com VK
09.09.2004 Známý výrobce HW klí?? pro SW uvádí novou ?adu - HASP HL http://www.itsecurity.com VK
09.09.2004 ActivCard tvrdí, že její produkty ?eší problém phishingu http://www.itsecurity.com JP
09.09.2004 Plány firmy RSA ohledn? využití dvoufaktorové autentizace http://www.itsecurity.com JP
09.09.2004 N?mecký tv?rce po?íta?ového viru Sasser obvin?n http://www.securityfocus.com JP
09.09.2004 RedHat upgraduje bezpe?nost http://zdnet.com.com VK
09.09.2004 Zabezpe?ení webových služeb - základy a specifikace http://www.newsforge.com VK
08.09.2004 Riemannova hypotéza - podle Louise de Branges http://www.math.purdue.edu JP
08.09.2004 Kazaa - bezpe?nostní díra http://www.techworld.com JP
08.09.2004 Windows XP Service Pack 2 - jak je to tedy z bezpe?ností ? http://www.securityfocus.com JP
08.09.2004 Elektronický podpis a XML - ETSI organizuje testování produkt? s cílem dosažení jejich interoperability (již t?etí etapa). http://www.etsi.org JP
08.09.2004 Bezpe?nost je služba nikoliv produkt http://www.ddj.com JP
08.09.2004 Navzdory titulk?m Riemannova hypotéza neni?í ani kryptografii ani e-komerci http://www.guardian.co.uk VK
08.09.2004 Francouzský matematik Louis de Branges tvrdí, že má d?kaz Riemannovy hypotézy - jednoho z tzv. Millenium problém?. Za ?ešení kteréhokoliv z nich je vypsána odm?na milión dolar?. http://www.whatpc.co.uk JP
08.09.2004 P?edpov?? bezpe?nostních trend? v IT od Burton Group publikována 7.9. http://www.itsecurity.com VK
07.09.2004 N?meckému devatenáctiletému hackerovi se poda?ilo p?evzít kontrolu nad lokální doménou E-bay http://www.theinquirer.net JP
07.09.2004 Nová vlna podvodných mail? oznamuje výhru v loterii. Zapla?te jen da? a poplatek z p?evodu. http://www.sophos.com JP
07.09.2004 Crypto-World slaví p?t let od svého založení! http:// PV
07.09.2004 Studie: Firmy si stále pletou informa?ní bezpe?nost a bezpe?nost IT http://www.vnunet.com VK
06.09.2004 DOS zranitelnost diskových systém? StorageTek http://www.securitytracker.com JP
06.09.2004 Ochrana proti útok?m DOS a DDOS - nové produkty http://www.crn.com JP
06.09.2004 Chyba v PHP-Nuke - autentizace http://www.securitytracker.com JP
06.09.2004 Systém pro detekci pr?nik? - bezplatn? pro domácí uživatele https://www.prevx.com JP
06.09.2004 Dialery uživatele stále ohrožují http://www.cw.cz JP
06.09.2004 Dva klienti Postbanky v poslední chvíli zastavili phishingový p?evod 21 000 EUR http://news.zdnet.co.uk VK
06.09.2004 Jak Al-Kajdá používá techniku a internet http://www.pcworld.com VK
05.09.2004 Freewaren proti ?erv?m, Trojským koním, hackování a skrytému spyware http://www.itsecurity.com VK
04.09.2004 V?tšina firem v USA ignoruje riziko spyware http://www.vnunet.com JP
04.09.2004 První bezpe?nostní certifikáty pro Wi-Fi produkty http://www.computerweekly.com JP
04.09.2004 Majitelé po?íta?? ?asto neví, že neznalost hesla pro login nezabrání p?ístupu k dat?m na disku http://www.iht.com JP
03.09.2004 XML Web Services (XML webovské služby) - "security best practices". http://zdnet.com.com JP
03.09.2004 Nová generace IT hrozeb - malá p?enosná za?ízení. http://www.snpx.com JP
03.09.2004 Certifika?ní autority - zranitelnosti struktury http://www.acmqueue.org JP
03.09.2004 Staré po?íta?e a bezpe?nost dat http://news.bbc.co.uk JP
03.09.2004 WinZip varuje p?ed kritickou chybou - nainstalujte SR1 http://www.pcworld.com VK
03.09.2004 Na ministerstvu obrany a v Senátu USA hacke?i napadli stovky po?íta?? http://www.usatoday.com VK
02.09.2004 N?které webovské kamery p?edstavují bezpe?nostní riziko http://www.itsecurity.com JP
02.09.2004 Je šifrování odsouzeno k zániku? http://www.technologyreview.com JP
02.09.2004 Další zátah FBI - tentokrát za organizování útoku DDOS http://www.securityfocus.com JP
02.09.2004 Kolize hashovacích funkcí - FAQ http://www.cryptography.com JP
02.09.2004 Kerberos - Kritická chyba umož?uje ovládnout systém http://www.infoworld.com VK
02.09.2004 WinZip - p?ete?ení umož?uje spušt?ní libovolného kódu, hotfix http://www.securitytracker.com VK
02.09.2004 WiFi Protected Access 2 je nová technická specifikace Wi-Fi Alliance, založená na práv? schváleném standardu 802.11i http://www.gcn.com VK
02.09.2004 Studie: každý osmý ztratí PDA, bezstarostnost o data http://www.theregister.co.uk VK
02.09.2004 Ve velitelství raketové obrany USA dva infikované po?íta?e http://www.fcw.com VK
02.09.2004 Antivirový systém pro všechny mobily s OS Symbian, Windows PC a Palm OS http://www.fb-4.com VK
01.09.2004 Nákupy on-line: Neznalosti zákazník? napomáhají kriminalit? http://www.itsecurity.com JP
01.09.2004 Top Ten viry a hoaxy - srpen 2004 (Sophos) http://www.itsecurity.com JP
01.09.2004 Winsonar 2004: freeware proti malware http://www.zive.sk VK
01.09.2004 Nová varianta ?erva „Beagle.AI" umí vypnout firewall http://www.zive.cz JP
01.09.2004 Identifikace odesilatele nezamezí p?íjem spamu http://www.gcn.com JP
01.09.2004 Hlavní šéf bezpe?nosti Microsoftu - Stephen Toulouse - používá Firefox http://www.theinquirer.net JP
01.09.2004 Top 5: Spyware + Adware Detection + Removal Tools http://netsecurity.about.com JP
01.09.2004 Bezpe?nost a vzdálený p?ístup http://www.securitypipeline.com JP
01.09.2004 DES se brání demisi - 9.9. oficiáln? kon?í http://www.eweek.com VK
01.09.2004 Trojský k?? zam??ený speciáln? na banky http://www.techweb.com VK
Design: Webdesign