Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2012 ?te?ky otisk? prst? na noteboocích jsou zranitelné http://www.informationweek.com JP
31.08.2012 Pozor na e-maily jakoby od PayPal - ší?í malware http://blog.webroot.com JP
31.08.2012 USA - hacke?i zneužívají stávající platební infrastrukturu http://www.bankinfosecurity.com JP
31.08.2012 Informace o nigerejských zpravodajcích unikly a byly zve?ejn?ny online http://www.securitynewsdaily.com JP
31.08.2012 K útoku na univerzity - Cambridge, Oxford http://www.securitynewsdaily.com JP
31.08.2012 Budou kybernetické útoky definovat podobu budoucích válek? http://www.csoonline.com JP
31.08.2012 V ob?hu je varianta komer?ního špionážního SW FinSpy http://www.h-online.com JP
31.08.2012 Jak rozd?lit rizika p?i rozhodování o nasazení cloudových služeb http://www.darkreading.com JP
31.08.2012 ?erv likvidující antiviry se ší?í Facebookem (chat) http://www.net-security.org JP
31.08.2012 Britské datové pr?niky - jejich po?et za posledních p?t let vzrostl o 1 000 procent. http://www.net-security.org JP
31.08.2012 Oracle vydal pohotovostní záplatu pro exploity Javy http://www.computerworld.com JP
31.08.2012 K problém?m s exploity zranitelností Javy http://www.theregister.co.uk JP
31.08.2012 Katarský ropný gigant RasGas napaden tajemným malwarem http://www.theregister.co.uk JP
30.08.2012 Spyware FinFisher umí kontrolovat iPhone, BlackBerry http://www.washingtonpost.com JP
30.08.2012 Android malware láká ženy na setkání s bohatým mužem http://www.infosecurity-magazine.com JP
30.08.2012 Byl vydán p?ehled: FireEye Advanced Threat Report – 1H 2012 http://www.fireeye.com JP
30.08.2012 Malware Mahdí našlo 150 nových cíl? - v?etn? USA a N?mecka http://www.securityweek.com JP
30.08.2012 Vylepšený trojan Shylock cílí na uživatele bank http://searchfinancialsecurity.techtarget.com JP
30.08.2012 Jak kybernetická kriminalita a a hacktivisté používají útoky DDoS http://www.networkworld.com JP
30.08.2012 Anonymous: vyhlášení k operaci #OpNYT http://pastebin.com JP
30.08.2012 Hacktivisté pokra?ují ve využívání SQL injection http://www.darkreading.com JP
30.08.2012 Americké letectvo zbrojí ve vztahu ke kybernetickému prostoru http://www.theinquirer.net JP
30.08.2012 Po?íta?ová kriminalita se tvá?í jako populární dodavatel bezpe?nostních technologií http://www.zdnet.com JP
30.08.2012 Autentiza?ní otázky nejsou již bezpe?ným prost?edkem http://www.zdnet.com JP
30.08.2012 Výzkumníci hackli mozkové vlny, dokáží získat PINy a další osobní data http://www.wired.com JP
30.08.2012 Studie: The Buried Truth: State of Security Information and Event Management Processes (spole?nost Sensage) http://go.sensage.com JP
30.08.2012 P?echod na využívání cloudu vede k bezpe?nostním problém?m http://www.net-security.org JP
30.08.2012 Wiper - jaké existují informace k tomuto záhadnému malwaru? http://www.eweek.com JP
30.08.2012 Exploit Javy je již zna?n? rozší?en, ší?í ho více než 100 web? http://www.computerworld.com JP
30.08.2012 Jak fungují duhové tabulky (rainbow tables)? http://blogs.msdn.com JP
30.08.2012 Ješt? k hacknutí spole?nosti Saudi Aramco http://www.theregister.co.uk JP
30.08.2012 Spole?nost Oracle v?d?lo o zranitelnostech Javy nejmén? 4 m?síce p?ed tím, než exploit za?al být využíván http://arstechnica.com JP
29.08.2012 Nový trik kybernetických podvodník?, zneužívají finan?ní poradce http://www.cio-today.com JP
29.08.2012 Nová varianta keyloggeru je používána v cílených útocích http://www.securityweek.com JP
29.08.2012 Kybernetická bezpe?nost v kampusech http://www.darkreading.com JP
29.08.2012 Esej Bruce Schneiera k významu sociálního inženýrství http://www.schneier.com JP
29.08.2012 BYOD není pro každou spole?nost, pro každého zam?stnance http://www.net-security.org JP
29.08.2012 Hacke?i prý znovu zaúto?ili na Saudi Aramco, nový pr?nik http://www.net-security.org JP
29.08.2012 K aktuální zranitelnosti Javy http://www.computerworld.com JP
29.08.2012 Nezáplatovaná zranitelnost Javy se stala sou?ástí útok? prost?ednictvím kitu Blackhole http://www.computerworld.com JP
29.08.2012 Hacke?i vylepšili trik k otevírání karetních hotelových zámk? http://www.forbes.com JP
29.08.2012 Únik obrovského množství dat, k hacku, který provedla skupina GhostShell http://news.cnet.com JP
28.08.2012 Trojští kon? ve vašem mobilu: jaké hrozby jsou práv? v kurzu? http://www.lupa.cz JP
28.08.2012 Meziplatformový trojan krade hesla pro Linux a Mac OS X http://thehackernews.com JP
28.08.2012 Anonymous zaúto?ili na výrobce elektroniky AVX http://www.securityweek.com JP
28.08.2012 Ruská tajná služba investuje do zesílení své p?ítomnosti na sociálních sítích http://www.gulli.com JP
28.08.2012 Implementace BYOD - t?i p?ípadové studie http://www.bankinfosecurity.com JP
28.08.2012 Firewall software - jak vybrat ten nejlepší? http://www.securitynewsdaily.com JP
28.08.2012 Co by si studenti m?li nakoupit (ve vztahu k bezpe?nosti) p?ed nástupem na koleje http://www.securitynewsdaily.com JP
28.08.2012 Díky po?íta?ovému pohodlí (pro uživatele) budou auta p?íštím cílem hacker? http://www.csoonline.com JP
28.08.2012 Desítka tip? pro mobilní uživatele http://www.darkreading.com JP
28.08.2012 Jaká si m?žete vzít ponau?ení z cesty prince Harryho do Las Vegas http://www.forbes.com JP
28.08.2012 Britští obchodníci p?ichází díky kybernetické kriminalit? o stovky milión? http://www.theinquirer.net JP
28.08.2012 Trojan Hikit cílí na armádní dodavatele USA http://www.scmagazine.com JP
28.08.2012 Kaspersky - nový produkt se zabývá i bezpe?ností online plateb http://www.finextra.com JP
28.08.2012 Android malware (Loozfon) cílí na japonské ženy http://www.zdnet.com JP
28.08.2012 Hacke?i myšlenek (Mind hackers) mohou ukrást tajemství uložená ve vašem mozku http://www.zdnet.com JP
28.08.2012 Tradi?ní antiviry, jejich problematická budoucnost http://www.techrepublic.com JP
28.08.2012 P?ehled vlastností firewall? p?íští generace http://www.techrepublic.com JP
28.08.2012 ENISA vydala zprávu: Cyber Incident Reporting in the EU https://www.enisa.europa.eu JP
28.08.2012 Hacke?i zve?ejnili informace ukradené z více než jedné stovky web? http://www.net-security.org JP
28.08.2012 Dev?t nejv?tších bezpe?nostních hrozeb pro IT http://www.computerworld.com JP
28.08.2012 Úto?níci se vrhli na exploit nulového dne pro Javu http://krebsonsecurity.com JP
27.08.2012 Windows 8 z hlediska bezpe?nosti: Zásadní zm?ny jsou schované pod pokli?kou http://tech.ihned.cz JP
27.08.2012 Dropbox p?echází na dvoufaktorovou autentizaci https://krebsonsecurity.com JP
27.08.2012 Hacking - to je pr?mysl, ve kterém jsou biliony http://businesstech.co.za JP
27.08.2012 Jak zachránit mokrý mobil a ?eho se vyvarovat http://reviews.cnet.co.uk JP
27.08.2012 Spole?nost Saudi Aramco obnovila provoz své sít? po útoku malwaru http://www.computerworld.com JP
27.08.2012 NetWeird - multiplatformový malware s charakterem jako má Crisis http://www.theregister.co.uk JP
27.08.2012 Podvodníci umí zkopírovat kartu klidn? i na pobo?ce banky http://www.novinky.cz JP
27.08.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 34/2012 http://www.root.cz JP
25.08.2012 P?íru?ka: Configure Outbound Firewall Rules for Data Protection http://searchfinancialsecurity.bitpipe.com JP
25.08.2012 Jak se chovat v incidentech s podvodnými digitalními certifikáty http://www.networkworld.com JP
25.08.2012 Chra?te své online ú?ty http://www.pcworld.com JP
25.08.2012 Windows 8 a sledování chování uživatele prost?ednictvím SmartScreen http://www.theregister.co.uk JP
25.08.2012 Spoele?nost Onity vydá opravu pro hotelové zámkové karty http://www.theregister.co.uk JP
25.08.2012 Spole?nost FireEye stáhla své tvrzení o propojení Gausse a Flame http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2012 Americký NIST vydal dokument The Role of the National Institute of Standards and Technology in Mobile Security http://csrc.nist.gov JP
24.08.2012 Komentá? k vybraným kryptografickým knihovnám http://resources.infosecinstitute.com JP
24.08.2012 Na uživatele BlackBerry cílí nový malware http://threatpost.com JP
24.08.2012 Pozor na falešné aplikace pro Adobe Flash (Android) http://blog.webroot.com JP
24.08.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti vydalo varování, elektrárny jsou zranitelné v??i útoku hacker? díky nalezené chyb? v SW Siemensu http://thehackernews.com JP
24.08.2012 T?i linie kybernetické obrany http://www.bankinfosecurity.com JP
24.08.2012 Co by m?li znát studenti na kolejích - osm opat?ení v rámci opatrnosti http://www.securitynewsdaily.com JP
24.08.2012 BYOD - Co se m?žeme nau?it od ?íny http://www.networkworld.com JP
24.08.2012 Windows 8 Express Settings - jak si s t?mito nastaveními m?žete ublížit http://blogs.csoonline.com JP
24.08.2012 Kdo je za útokem na saudskou ropnou spole?nost, vláda ?i hacktivisté? http://www.crn.com JP
24.08.2012 Bezpe?nost iPhone nelze rozbít? Bezpe?nostní guru nesouhlasí http://www.informationweek.com JP
24.08.2012 Chcete soukromí a bezpe?í? Vypn?te na svém mobilu GPS http://www.pcworld.com JP
24.08.2012 ?ína chce také bojovat proti kybernetické kriminalit? http://www.zdnet.com JP
24.08.2012 Brouzdání pornem v práci vede k pr?nik?m do spole?nosti http://www.techrepublic.com JP
24.08.2012 Google nabírá specialisty na bezpe?nost a ochranu soukromí http://www.eweek.com JP
24.08.2012 Pentagon a Plan X pro boje online http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2012 Pom?cky pro heslo z Windows PC lze snadno vykrást http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2012 Studie: pokud váš antivir nezachytí nový malware do 6 dní, nezachytí ho nikdy http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2012 Hacke?i z Anonymous hrozí útokem na weby Skylinku a CS Linku. Kv?li poplatku http://www.digizone.cz JP
23.08.2012 FBI varuje p?ed novým vyd?ra?ským virem na internetu http://kokomoperspective.com JP
23.08.2012 N?kte?í ?íkají - dnešní kybernetická válka, to je studená válka http://www.securityweek.com JP
23.08.2012 Bývalá šéfka MI-5 - depeše, které zve?ejnily WikiLeaks, neobsahují p?íliš citlivé informace http://www.gulli.com JP
23.08.2012 Phishing a weby s certifikáty SSL http://news.netcraft.com JP
23.08.2012 Nové bezpe?nostní normy pro BIOS mají za cíl bojovat proti rootkit?m http://www.networkworld.com JP
23.08.2012 Nejvíce nebezpe?né mobilní hrozby roku 2012 (top 5) http://www.darkreading.com JP
23.08.2012 Jak ochránit váš komer?ní webový server http://www.darkreading.com JP
23.08.2012 Technologie, které vám mohou ublížit http://www.zdnet.com JP
23.08.2012 Na co se ?asto zapomíná p?i analýze rizik http://www.sra.org JP
23.08.2012 Sabu (LulzSec) dostal šestim?sí?ní odklad http://www.zdnet.com JP
23.08.2012 Recenze knihy The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications http://www.net-security.org JP
23.08.2012 Podle odborník? byl Shamoon cílen na saudskoarabskou ropnou spole?nost http://www.eweek.com JP
23.08.2012 Siemens pracuje na odstran?ní kritické chyby kontrolních systém? http://www.computerworld.com JP
23.08.2012 FBI zastavilo fungování t?í web?, které prodávaly podvodné aplikace pro Android http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2012 Curiosity - program pro ovládání vozítka obsahuje 2 000 chyb http://www.theregister.co.uk JP
22.08.2012 Americký NIST vydal draft Special Publication 800-56A, Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography. http://csrc.nist.gov JP
22.08.2012 Infikované flash disky jsou za 32 procenty útok? http://www.news24.com JP
22.08.2012 Nové malware používané pro cílené útoky http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.08.2012 P?t systém?, na které je zapomínáno p?i záplatování http://www.darkreading.com JP
22.08.2012 Anonymous se p?ihlásili k ?ad? útok? na britské a ruské weby http://www.scmagazine.com JP
22.08.2012 Letošní phishing: pohled na online podvody roku 2012 http://blogs.rsa.com JP
22.08.2012 Diskuze na Schneierov? blogu k dešifrování Gausse http://www.schneier.com JP
22.08.2012 Je bezpe?nost iPhone skute?n? tak dobrá? http://www.technologyreview.com JP
22.08.2012 Znovu p?ichází záplaty pro Flash Player http://www.zdnet.com JP
22.08.2012 Na izraelské firmy úto?í kyberneti?tí vyd?ra?i http://www.net-security.org JP
22.08.2012 U 65 procent organizací dochází k exponování informací identifikovatelných v??i konkrétním odsobám http://www.net-security.org JP
22.08.2012 Microsoft vydal varování ohledn? možných hack? VPN (útoky man-in-the-middle) http://www.computerworld.com JP
22.08.2012 Malware Crisis infikuje VMware virtuální stroje http://www.computerworld.com JP
22.08.2012 McAfee vytvo?ilo tým pracovník? pro vybudování systém? ochran automobil? budoucích generací http://www.theregister.co.uk JP
22.08.2012 UK: Tesco je vyšet?ováno kv?li bezpe?nostním nedostatk?m http://www.theregister.co.uk JP
22.08.2012 Plány nejd?ležit?jších francouzských vládních budov na ukradeném USB flash disku http://www.theregister.co.uk JP
21.08.2012 Hacke?i se snaží vylákat peníze z klient? ?eské spo?itelny http://www.novinky.cz JP
21.08.2012 Zmocníte-li se e-mailu, zmocníte se osoby http://threatpost.com JP
21.08.2012 Pro? hesla nikdy nebyla slabší a cracke?i nikdy nebyli siln?jší http://arstechnica.com JP
21.08.2012 Z volebních aplikací Obamy a Romneyho unikají osobní data http://news.techworld.com JP
21.08.2012 K útoku hacker? na Philips http://www.securitynewsdaily.com JP
21.08.2012 Anonymous úto?ili na web ugandského ministerského p?edsedy http://www.securitynewsdaily.com JP
21.08.2012 Jak zabezpe?it notebook vašeho dít?te na studentské koleji http://www.securitynewsdaily.com JP
21.08.2012 Práce s hesly - pro vývojá?e http://www.informationweek.com JP
21.08.2012 Ješt? k podvodným SMS pro iPhone http://www.scmagazine.com JP
21.08.2012 Pasivní senzor vidí skrze zdi http://m.phys.org JP
21.08.2012 Assange a Ecuador http://www.zdnet.com JP
21.08.2012 iFrames a cesty k ší?ení malware http://www.techrepublic.com JP
21.08.2012 K voln? dostupnému nástroji od Microsoftu - Microsoft Attack Surface Analyzer http://www.techrepublic.com JP
21.08.2012 92 procent ?elných (top 100) mobilních aplikací je hacknuto http://www.net-security.org JP
21.08.2012 Anonymous shodili vládní stránky UK (protest proti zacházení s Juliem Assange) http://www.theregister.co.uk JP
21.08.2012 Android trojan SMSZombie http://www.theregister.co.uk JP
21.08.2012 Open source není bezpe?ný, ?íká sitcom (Disney) http://www.theregister.co.uk JP
20.08.2012 Uvnit? botnetu Grum https://krebsonsecurity.com JP
20.08.2012 Hacknut oficiální blog spole?nosti AMD http://thehackernews.com JP
20.08.2012 BYOD a BYON (Bring-Your-Own-Network) http://www.darkreading.com JP
20.08.2012 ?ínská podzemní online ekonomika http://www.theregister.co.uk JP
20.08.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2012 http://www.root.cz JP
18.08.2012 Chcete za?ít s bezpe?nostními metrikami? http://threatpost.com JP
18.08.2012 Chyba v systému iPhone umož?uje zasílání podvodných SMS http://thehackernews.com JP
18.08.2012 Aktualizace Microsoftu - minimální délka klí?e RSA u dig. certifikátu je nyní 1024 bit? http://www.securityweek.com JP
18.08.2012 Podvodný ”antihackerský“ nástroj úto?í na sysrské aktivisty http://www.h-online.com JP
18.08.2012 Top desítka spole?ností, které poskytují ochrany proti útok?m DDoS http://www.net-security.org JP
18.08.2012 AntiWikiLeaks skupina zaúto?ila na stránky Russia Today http://www.theregister.co.uk JP
17.08.2012 Jak rozpoznat falešný antivir http://blog.fortinet.com JP
17.08.2012 Vyšel: BOTNET - The Hacker News Magazine August 2012 Edition http://magazine.thehackernews.com JP
17.08.2012 NSS Labs testovala antiviry, jen ?ty?i (z t?inácti) usp?ly http://www.nsslabs.com JP
17.08.2012 Ožil spamovací botnet Festi http://news.techworld.com JP
17.08.2012 Kaspersky Lab, zpráva: IT Threat Evolution: Q2 2012 http://www.securelist.com JP
17.08.2012 Východoevropští hacke?i ukradli data k p?l miliónu platebních karet z Austrálie a podvody tak p?išli k 25 milión?m dolar? http://www.smh.com.au JP
17.08.2012 K ochran? medicínských za?ízení p?ed útoky http://www.securityweek.com JP
17.08.2012 Budou mít velké firmy povinnost zabudovat zadní vrátka do svého softwaru? http://www.securitynewsdaily.com JP
17.08.2012 Ješt? k malware Shamoon http://www.networkworld.com JP
17.08.2012 Je dnešní hackerská scéna jen o pen?zích? http://mashable.com JP
17.08.2012 Trojan MyAgent cílí na technologicky orientovaný pr?mysl http://www.crn.com JP
17.08.2012 Jak dosáhnout toho, aby správa rizik byla efektivní http://www.darkreading.com JP
17.08.2012 UK: Výcvikový tábor pro trénink armády kybernetických bojovník? http://www.theinquirer.net JP
17.08.2012 V pond?lí 19.8. zahajuje konference CRYPTO 2012 http://www.iacr.org JP
17.08.2012 Google nabízí dva milióny dolar? za rozbití Chrome http://www.zdnet.com JP
17.08.2012 Saudský naftový gigant zablokoval svou sí? po tajemném útoku malware http://www.theregister.co.uk JP
17.08.2012 Velké množství identických DNS server? je nebezpe?ím pro internet http://www.theregister.co.uk JP
16.08.2012 Deset tip? k tomu, abych udržel sv?j mobil s Androidem v bezpe?í http://www.securitynewsdaily.com JP
16.08.2012 Odvolají Britové diplomatický status ecuadorského vyslanectví v Londýn?? http://www.zdnet.com JP
16.08.2012 Na syrské disidenty úto?í malware http://www.zdnet.com JP
16.08.2012 Interní bezpe?nostní audity hrají kritickou roli ve vztahu k odvrácení datových pr?nik? http://www.eweek.com JP
16.08.2012 Gartner ?íká, cloud computing, to je nejvíce nadhodnocený (overhyped) termín http://www.computerworld.com.au JP
16.08.2012 Je iCloud bezpe?nostním rizikem? http://www.computerworld.com JP
16.08.2012 Certification Authority Browser (CA/B) Forum - chcete se o n?m n?co dozv?d?t? http://www.networkworld.com JP
16.08.2012 Studie: Visual Data Security http://www.visualdatasecurity.eu JP
16.08.2012 Virtuální banka Bitcoinica p?jde k soudu http://www.theregister.co.uk JP
16.08.2012 Jak chránit data ve vztahu k lidskému elementu http://www.cio.com JP
16.08.2012 Blogovací platforma Reuteru znova hacknuta http://thenextweb.com JP
16.08.2012 Pharming v Jižní Koreji http://koreajoongangdaily.joinsmsn.com JP
16.08.2012 Podvodníci vyzískali miliardy z ”divokého západu“ ?ínské e-komerce http://www.theregister.co.uk JP
16.08.2012 Jak neutralizovat n?které populární nástroje pro DDoS útoky http://arstechnica.com JP
15.08.2012 Top 5 mobilních bezpe?nostních hrozeb http://www.voip-news.com JP
15.08.2012 Bezpe?nostní politiky pro mobilní za?ízení by m?ly být zkoumány a revidovány ?asto http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.08.2012 Nová spole?nost - SecurityStarfish - chce být centrem pro informace o kybernetických útocích http://www.networkworld.com JP
15.08.2012 Jak bojovat s útoky sociálního inženýrství http://www.crn.com JP
15.08.2012 Co ud?lala Windows 8 pro zlepšení bezpe?nosti http://www.techrepublic.com JP
15.08.2012 Kdo používá komer?ní kyberšpionážní nástroj FinFisher? http://www.net-security.org JP
15.08.2012 Organizacím chybí protokoly pro ochranu dat v cloudu http://www.net-security.org JP
15.08.2012 Trojan Citadel cílí na VPN na velkém mezinárodním letišti http://www.eweek.com JP
15.08.2012 Rozhovory USA - ?ína adresují kybernetické zbran?, nikoliv kybernetickou špionáž http://www.eweek.com JP
15.08.2012 Stránky médií se p?ipravují na útoky hacktivist? (v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v USA) http://www.computerworld.com JP
15.08.2012 WikiLeaks je op?t online http://www.theregister.co.uk JP
15.08.2012 Dokážete rozbít šifrování v Gaussovi? http://www.theregister.co.uk JP
14.08.2012 Znalostní hacking: Jak jsem se prolomil do svého Gmailu http://www.zive.cz JP
14.08.2012 Chcete se stát etickým hackerem? http://www.btsecurethinking.com JP
14.08.2012 Rizika, jejichž zdrojem je ztracené ?i ukradené mobilní za?ízení http://www.infosecisland.com JP
14.08.2012 Nový p?ísp?vek k analýze Flame http://threatpost.com JP
14.08.2012 Vydán byl BackTrack 5 R3 http://www.backtrack-linux.org JP
14.08.2012 Anonymous 2 nebudou http://www.infosecurity-magazine.com JP
14.08.2012 Jak se pou?it z cíleného útoku http://www.securityweek.com JP
14.08.2012 Pot?ebuje skute?n? vaše dít? mobil již na základní škole? http://www.securitynewsdaily.com JP
14.08.2012 Šedá ekonomika uvnit? sociálních médií http://www.securitynewsdaily.com JP
14.08.2012 Bezpe?nostní hrátky se m?ní - jestliže si ”zlé“ hochy berou pod svá k?ídla vlády http://www.networkworld.com JP
14.08.2012 Šest významných film?, kde se objevuje problematika sociálního inženýrství http://www.csoonline.com JP
14.08.2012 Slideshow: momenty z Black Hat, které je vhodné si zapamatovat http://www.darkreading.com JP
14.08.2012 NIST: jak se p?ipravit a reagovat na pr?nik do certifika?ní autority http://www.darkreading.com JP
14.08.2012 K systému TrapWire http://io9.com JP
14.08.2012 Hrozby sociálního inženýrství se nevyhýbají nikomu http://www.zdnet.com JP
14.08.2012 P?ehled ?íká: lidi zajímá jejich soukromí http://www.techrepublic.com JP
14.08.2012 Podvržené varování ”MS Cyber-Crime Department“ vede k phishingu http://www.net-security.org JP
14.08.2012 Oracle záplatuje bezpe?nostní díry oznámené na konferenci Black hat http://www.eweek.com JP
14.08.2012 Trojan Gauss vede ke vzniku mnoha teorií, ale k žádným odpov?dím http://www.eweek.com JP
14.08.2012 Švýca?i vyvinuli algoritmus, který umožní lokalizovat spammery a zdroje vir? ?i malware http://www.computerworld.com JP
14.08.2012 Devítka populárních bezpe?nostních praktik, které však nefungují http://www.computerworld.com JP
14.08.2012 AntiLeaks nadále blokují WikiLeaks http://www.theregister.co.uk JP
14.08.2012 P?íru?ka: The State of Print Security 2012 http://www.bankinfosecurity.com JP
14.08.2012 Nejlepší postupy pro ochranu dat na notebooku http://isitinformation.com JP
14.08.2012 Reveton malware gang http://krebsonsecurity.com JP
13.08.2012 Anonymous zaúto?ili na australské zpravodajce http://www.securityweek.com JP
13.08.2012 Více než polovina zam?stnanc? chybuje p?i ochran? svých dat http://www.net-security.org JP
13.08.2012 Malware Gauss lze identifikovat skrz font Palida Narrow http://www.eweek.com JP
13.08.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 32/2012 http://www.root.cz JP
11.08.2012 Osm základních bezpe?nostních fakt?, ty, o kterých bezpe?nostní odborník soudí, že byste je m?li znát http://www.securitynewsdaily.com JP
11.08.2012 Reveton, vyd?ra?ský malware, se odvolává na FBI http://www.scmagazine.com JP
11.08.2012 Organizace by si m?ly dát pozor na data z vyhledáva?? http://www.zdnet.com JP
11.08.2012 Simulace: co sestane , když malware jako Stuxnet, Flame ?i Gauss napadne Ameriku? http://www.zdnet.com JP
11.08.2012 Byly zve?ejn?ny voln? dostupné nástroje, které detekují malware Gauss http://www.computerworld.com JP
10.08.2012 Jak rodi?e mohou chránit mobily svých d?tí http://www.securitynewsdaily.com JP
10.08.2012 Obama zvažuje vydání provád?cí vyhlášky ke kybernetické bezpe?nosti http://www.csoonline.com JP
10.08.2012 BotoPedia, registr internetových botnet? http://www.darkreading.com JP
10.08.2012 Podvržený signál GPS a jeho odhalení http://m.phys.org JP
10.08.2012 K olympijskému malware http://www.zdnet.com JP
10.08.2012 P?t cest k tomu, abyste se chránili ve víceplatformovém sv?t? http://www.techrepublic.com JP
10.08.2012 Recenze druhého vydání knihy CISSP Study Guide http://www.net-security.org JP
10.08.2012 10 krok? k tomu, abyste se ujistili, že uživatelé mají p?ístup jen k t?m dat?m, která pot?ebují http://www.net-security.org JP
10.08.2012 Zpráva: State of the Internet. Q1 2012 Report (Akamai Technologies) http://www.akamai.com JP
10.08.2012 Blizzard Entertainment - hacknuta byla jeho interní sí? http://www.computerworld.com JP
09.08.2012 Kaspersky Lab odhalila malware Gauss – sledoval internetové bankovnictví na Blízkém východ? http://www.securelist.com JP
09.08.2012 P?ehled zam??ený na bezpe?nostní sektor (SecurityPark.net) http://www.securitypark.co.uk JP
09.08.2012 Bezpe?nostní profesionálové myln? soudí, že jsou chrán?ni proti hrozbám APT http://threatpost.com JP
09.08.2012 Interview s hackerem, který vyd?lává 10 000 dolar? týdn? http://dendory.net JP
09.08.2012 WikiLeaks je posledních p?t dní objektem útoku DDoS http://www.zdnet.com JP
09.08.2012 Spyware FinFisher má kontrolní a ?ídící centrum (c&c server) také v ?eské republice http://news.techworld.com JP
09.08.2012 50 procent organizací používá cloud pro citlivá data http://news.techworld.com JP
09.08.2012 Americký NIST vydal dokument Special Publication (SP) 800-61 Revision 2, Computer Security Incident Handling Guide (finální verze) http://www.nist.gov JP
09.08.2012 Širokému okruhu uživatel?: jak se vyhnout po?íta?ovým vir?m http://www.securitynewsdaily.com JP
09.08.2012 Jižní Korea je sv?tovým šampionem v infekcích po?íta?? http://www.securitynewsdaily.com JP
09.08.2012 Black Hat, BSidesLV, Defcon post-mortem http://www.csoonline.com JP
09.08.2012 Nová verze Burp Proxy dokáže cracknout SSL na mobilech s Androidem http://www.h-online.com JP
09.08.2012 Hacknutí Reuteru ukazuje existující kybernetický boj o informace http://www.darkreading.com JP
09.08.2012 Útoky SQL injection mohou fungovat i p?i zabezpe?ené databázi http://www.darkreading.com JP
09.08.2012 Hlavní t?i kategorie rizik vyplývajících ze zranitelností HTML5 http://www.darkreading.com JP
09.08.2012 Anonymous úto?í na ukrajinskou vládu http://www.zdnet.com JP
09.08.2012 Za poslední t?i m?síce vzniklo více než 6 milión? nových vzork? malware http://www.net-security.org JP
09.08.2012 Co pohání globální kybernetickou kriminalitu? http://www.net-security.org JP
09.08.2012 Za?ízení BYOD dobývají pracovišt?, hlavní starostí je bezpe?nost http://www.net-security.org JP
09.08.2012 Malware Shylock vkládá podvržená telefonní ?ísla na stránky online bankovnictví http://www.computerworld.com JP
09.08.2012 NFC norma a bezpe?nost bezkontaktních plateb http://www.ibtimes.com JP
09.08.2012 DDoS útoky na KrebsOnSecurity http://krebsonsecurity.com JP
08.08.2012 Faktorizace ?ísla v délce 1061 bit? s pomocí ”Special Number Field Sieve“ http://eprint.iacr.org JP
08.08.2012 Malware Zeus cílí na Blackberry http://threatpost.com JP
08.08.2012 Jak se mohou studenti na kolejích bránit krádežím ID http://www.securitynewsdaily.com JP
08.08.2012 Spole?nost Google byla nucena do?asn? deaktivovat ochranu proti kopírování v aplikacích pro Android http://www.h-online.com JP
08.08.2012 ?ínská firma Huawei spolupracuje s britským GCHQ - aby rozptýlila obavy ze špionáže http://www.economist.com JP
08.08.2012 11 bezpe?nostních pohled?, které bylo možné vid?t jen na Black Hat http://www.informationweek.com JP
08.08.2012 Teorie pro kvantovou kryptografii má prokázaný bezpe?nostní defekt http://www.net-security.org JP
08.08.2012 Dokument Ponemon Institute (a spole?nosti Thales): Encryption in Cloud. Who is responsible for data protection in the cloud? http://www.thales-esecurity.com JP
08.08.2012 USA: Poté, co neprošel zákon o kybernetické bezpe?nosti, zvažuje Obama další možnosti http://www.eweek.com JP
08.08.2012 Ransomware cílí na Evropu http://www.eweek.com JP
08.08.2012 Apple hacknutí jeho iCloudu bud obavy ohledn? bezpe?nosti cloud? http://www.eweek.com JP
08.08.2012 USA - za poslední t?i roky byla exponována data 21 milión? pacient? http://www.computerworld.com JP
08.08.2012 Americká infrastruktura je zranitelná v??i kybernetickým útok?m http://www.networkworld.com JP
08.08.2012 Zpráva spole?nosti Imperva: Imperva´s Web Application Attack Report. Edition #3 - July 2012 http://www.imperva.com JP
08.08.2012 Microsoft dá uživatel?m Windows možnost zvolit, zda cht?jí ”Do Not Track“ http://www.computerworld.com JP
08.08.2012 Politika, která pomohla Anonymous hacknout AAPT http://www.theregister.co.uk JP
08.08.2012 Jak se dostat do bezpe?nosti, pokra?ování seriálu Briana Krebse http://krebsonsecurity.com JP
07.08.2012 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
07.08.2012 Hlavní investice bank v boji proti podvod?m http://www.bankinfosecurity.com JP
07.08.2012 DDoS útoky se stávají v?tšími a horšími http://www.crn.com JP
07.08.2012 Crackovací služby pomáhají chránit firmy http://www.darkreading.com JP
07.08.2012 Škodící aktivity roku 2012 http://www.scmagazine.com JP
07.08.2012 Always on SSL - nová norma pro zabezpe?ení web? https://forms.verisign.com JP
07.08.2012 Nahradí biometrie dnešní hesla? http://www.techrepublic.com JP
07.08.2012 Tradi?ní antiviry jsou zcela neužite?né ve vztahu k vojenskému malware http://www.techrepublic.com JP
07.08.2012 Blog agentury Reuter byl hacknut http://www.net-security.org JP
07.08.2012 Podzemní ekonomika sociálních sítí http://www.net-security.org JP
07.08.2012 USA: škodlivé e-maily p?íchází jakoby od firem spravujících mzdové agendy http://www.computerworld.com JP
07.08.2012 Hadopi, francouzské centrum pro boj s kyberkriminalitou, selhává http://www.theregister.co.uk JP
07.08.2012 Spamovací botnet Xarvester http://krebsonsecurity.com JP
06.08.2012 Írán chystá odchod ministr? a vládních agentur z internetu http://www.telegraph.co.uk JP
06.08.2012 Další zlod?jská antispyware aplikace - Windows Ultimate Safeguard http://www.spywareremove.com JP
06.08.2012 Anonymous plánují další akce proti evropskému INDECT http://www.gulli.com JP
06.08.2012 K oznámenému hacku MS-CHAPv2 na Defconu http://www.networkworld.com JP
06.08.2012 Uv?zn?ni byli zam?stnanci ?ínského webového giganta Baidu http://www.theregister.co.uk JP
06.08.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2012 http://www.root.cz JP
04.08.2012 Organizace špatn? chrání své d?v?rné dokumenty http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.08.2012 Jak rodi?e a školy mohou omezit kybernetickou šikanu http://www.securitynewsdaily.com JP
04.08.2012 Snadno dostupné nástroje, botnety vedou k r?stu množství útok? DDoS http://www.scmagazine.com JP
04.08.2012 80 procent olympijských web? je podvodných http://www.zdnet.com JP
04.08.2012 Nový projekt monitoruje ceny ukradených dat k platebním kartám http://www.computerworld.com JP
04.08.2012 Anonymous a fanoušci Harryho Pottera http://www.theregister.co.uk JP
03.08.2012 ESET: k analýze malware Flame (Flamer) http://blog.eset.com JP
03.08.2012 UK: ransomware se tvá?í jako, že pochází od Police Central e-Crime Unit (PCeU) http://news.techworld.com JP
03.08.2012 Bezpe?nost není jen o obran?. 2. ?ást http://www.securityweek.com JP
03.08.2012 Hrozby APT, jejich rozsah je v?tší než se myslí http://www.darkreading.com JP
03.08.2012 Stojí po?íta?ová kriminalita skute?n? jeden bilión dolar?? http://www.wired.com JP
03.08.2012 SSL Strip - nový typ útoku Man-in-the-Middle http://online.itwhitepapers.com JP
03.08.2012 Hacke?i napojení na ?ínskou armádu - aktivity v??i EU i USA http://www.bloomberg.com JP
03.08.2012 Americké za?ízení pro nukleární bomby - po bezpe?nostním pr?niku byla uzav?eno http://www.reuters.com JP
03.08.2012 Kybernetické útoky na malé podnikání jsou stále ?ast?jším jevem https://krebsonsecurity.com JP
03.08.2012 Co nejvíce vystrašilo z prezentací p?edvedených na konferenci Black Hat? http://www.techrepublic.com JP
03.08.2012 Microsoft zve?ejnil nástroj Attack Surface Analyzer 1.0 http://www.net-security.org JP
03.08.2012 Podvodné telefonáty tvá?ící se jako technická podpora od Microsoftu https://krebsonsecurity.com JP
03.08.2012 Pentagon bojuje s využíváním služebních po?íta?? pro prohlížení pornostránek http://www.theregister.co.uk JP
03.08.2012 Kyberkriminalita nyní nabízí : DDoS útok proti telekomunika?ní služb? http://www.theregister.co.uk JP
02.08.2012 Nové efektivní útoky na kryptografický hardware http://eprint.iacr.org JP
02.08.2012 Banky a útoky High Roller http://www.bankinfosecurity.com JP
02.08.2012 Hacke?i se stále ?ast?ji orientují na meziplatformové zranitelnosti http://www.csoonline.com JP
02.08.2012 Hacke?i úto?í na evropské politiky http://www.h-online.com JP
02.08.2012 Ve sv?t? IP útok? http://www.techrepublic.com JP
02.08.2012 Roste množství útok? DDoS na telekomunika?ní služby http://www.net-security.org JP
02.08.2012 Interní hrozby v bankovním sektoru http://www.net-security.org JP
02.08.2012 Kompletní kniha online: The Shortcut Guide to Protecting Against Web Application Threats using SSL http://nexus.realtimepublishers.com JP
02.08.2012 Za?áte?ník?v pr?vodce SSl certifikáty http://online.itwhitepapers.com JP
02.08.2012 Hacke?i napadli z Drábkova ministerstva náš server, tvrdí odborá?i http://www.novinky.cz JP
02.08.2012 Vyšel e-zin Crypto-World 7-8/2012 http://crypto-world.info PV
02.08.2012 E-zin Crypto-World 5-6/2012 uvoln?n k volnému http://crypto-world.info PV
01.08.2012 Mýty okolo pojmu etický hacker http://www.forbes.com JP
01.08.2012 Hacke?i nev??í vyjád?ení šéfa NSA, ve kterém pop?el sledování Ameri?an? http://www.securitynewsdaily.com JP
01.08.2012 Sí?ová bezpe?nost, její dnešní stav (rekapitulace bezpe?nostní konference Black Hat) http://www.networkworld.com JP
01.08.2012 První reálné oklamání skeneru pro biometrii duhovky http://www.wired.com JP
01.08.2012 P?edm?tem jakých hackerských útok? je olympiáda? http://www.net-security.org JP
01.08.2012 SANS oznámila ?e?níky na akci European Digital Forensics and Incident Response Summit (DFIR) v Praze http://www.net-security.org JP
01.08.2012 Revidovaný zákon ke kybernetické bezpe?nosti (Cybersecurity Act of 2012) jde do amerického senátu http://www.eweek.com JP
01.08.2012 Další poznatky k vývoji mobilního malware (zpráva ?ínské IT bezpe?nostní firmy NetQin) http://www.computerworld.com JP
01.08.2012 Black Hat: sledovat mobily s Androidem je snadné http://www.theregister.co.uk JP
01.08.2012 Anonymous vyhlásili válku poté, co francouzská firma si p?ivlastnila jejich logo http://www.theregister.co.uk JP
01.08.2012 Defcon: Moxie Marlinspike demonstroval, jak cracknout protokol MS-CHAPv2 http://www.theregister.co.uk JP
01.08.2012 K hacknutí Dropboxu https://krebsonsecurity.com JP
Design: Webdesign