Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2011 10 cest, kterými vás vláda sleduje http://www.securitynewsdaily.com JP
31.08.2011 DigiNotar: podvržených cerifikát? je více http://www.darkreading.com JP
31.08.2011 P?t v?cí, které by šéfové (CIO) m?li v?d?t o Anonymous http://www.networkworld.com JP
31.08.2011 Hacke?i tvrdí, že prorazili zabezpe?ení Xbox-360 http://www.h-online.com JP
31.08.2011 Studie Tenable Network Security: v?tšina bezpe?nostních profesionál? si myslí, že pr?niky se jich nedotknou http://www.net-security.org JP
31.08.2011 Diskuze na Schneierov? blogu k hacknutí RSA http://www.schneier.com JP
31.08.2011 Po m?sících ml?ení za?ala Wikileaks zve?ej?ovat další uniklá data z diplomatické pošty USA http://www.theregister.co.uk JP
31.08.2011 Pirate Bay p?ichází s konkurencí pro Rapidshare http://www.theregister.co.uk JP
31.08.2011 Zem?el Tony Sale, tv?rce repliky za?ízení Colossus http://www.theregister.co.uk JP
31.08.2011 P?íru?ka: Essential Guide to Data Protection http://docs.media.bitpipe.com JP
31.08.2011 Schémata používaná phishery - nová vlna http://ffiec.bankinfosecurity.com JP
31.08.2011 Uživatel?m Androidu: sedm tip? k obran? p?ed hackery http://www.networkworld.com JP
31.08.2011 Google ?íká, útok je sm?rován p?edevším na uživatele G-mailu v Íránu http://www.networkworld.com JP
31.08.2011 Lékarenské online gangy http://krebsonsecurity.com JP
30.08.2011 Hacker iPhone byl najmut spole?ností Apple http://www.stuff.co.nz JP
30.08.2011 Google zaplatí americké vlád? p?l miliardy dolar? za svá pochybení http://www.csoonline.com JP
30.08.2011 Jak se vyhnout podvod?m, které využívají desáté výro?í 11.9 http://www.securitynewsdaily.com JP
30.08.2011 Co je ?asto špatn? chápáno v souvislosti s p?enosem soubor? (ftp) http://www.networkworld.com JP
30.08.2011 P?ehled: co povolují administráto?i sítí svým uživatel?m http://www.networkworld.com JP
30.08.2011 Snort v nové verzi 2.9.1 http://www.h-online.com JP
30.08.2011 Google+, ?ím vlastn? bude? http://www.crikey.com.au JP
30.08.2011 Triky bezpe?nostních útok? v 2. ?tvrtletí 2011 - p?ehled http://www.crn.com JP
30.08.2011 Zpráva: SonicWall midyear threat report http://www.crn.com JP
30.08.2011 Vytvá?ení rovnováhy mezi pot?ebou zviditelnit se na internetu (reklama) a ochranou soukromí http://www.techrepublic.com JP
30.08.2011 WebSurgery v0.6 - nástroj pro bezpe?nostní testování webových aplikací http://www.net-security.org JP
30.08.2011 Facebook zaplatil za nalezené chyby 40 000 dolar? (za první t?i týdny této akce) http://www.theregister.co.uk JP
30.08.2011 Na internetu obíhá podvodný certifikát pro Google.com http://www.theregister.co.uk JP
30.08.2011 Po útoku hacker? (SQL injection) Nokia uzav?ela své fórum http://www.eweek.com JP
30.08.2011 Nový ?erv (Windows) využívá slabá hesla http://www.networkworld.com JP
30.08.2011 Pen?žní souma?i, bývají potrestáni? http://krebsonsecurity.com JP
29.08.2011 Návod, jak zrušit sv?j ú?et na Facebooku http://www.swmag.cz JP
29.08.2011 Státy s nízkou úrovní malware mají lepší poskytovatele internetového p?ipojení http://news.techworld.com JP
29.08.2011 Mobily jsou k phishingu náchyln?jší než je tomu u PC http://www.mydigitalfc.com JP
29.08.2011 Pro? je nebezpe?ná snaha Pakistánu zakázat používání online šifrování http://nakedsecurity.sophos.com JP
29.08.2011 Tipy pro p?ípravu na živelnou pohromu http://www.net-security.org JP
29.08.2011 Kryptografie v SW ?i HW, ?emu dát p?ednost? http://www.eetimes.com JP
29.08.2011 P?íru?ka: Expert Guide to web 2.0 Threats: How to Prevent an Attack http://docs.media.bitpipe.com JP
29.08.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 34/2011 http://www.root.cz JP
27.08.2011 Databáze, které lze prohledávat na internetu, ?elí rostoucím bezpe?nostním rizik?m http://www.darkreading.com JP
27.08.2011 Aktualizovány t?i voln? dostupné bezpe?nostní nástroje Microsoftu http://www.net-security.org JP
27.08.2011 Recenze knihy The Basics of Digital Forensics http://www.net-security.org JP
27.08.2011 Esej: používat termíny ze studené války ve vztahu k dnešním problém?m kybernetické bezpe?nosti je chybné a zavád?jící http://www.brookings.edu JP
27.08.2011 Pozor na podvody s Irenou http://www.computerworld.com JP
26.08.2011 Jak p?evést kontroly soukromí Facebooku, Twitteru do politik organizací pro sociální média http://www.securityweek.com JP
26.08.2011 Pirátská kopie antiviru TrustPort obsahuje malware (nebezpe?ného trojana) http://www.securitynewsdaily.com JP
26.08.2011 Ekonom: Miliarda na boj s hackery. ?eská vláda kone?n? p?ijala plán kybernetické bezpe?nosti. Ovšem až p?íliš pozd?. http://praguemonitor.com JP
26.08.2011 Skype (poslední verze) - XSS zranitelnost umož?uje útoky http://www.crn.com JP
26.08.2011 Útoky využívající zranitelnosti IPv6 http://www.pcworld.com JP
26.08.2011 Bezpe?nostní rizika spojená s tím, když nebudeme školit lidi ohledn? malware http://www.csl.sri.com JP
26.08.2011 Jak vypadal e-mail, který pomohl pr?niku do spole?nosti RSA? http://www.computerworld.com JP
26.08.2011 Kompromitované stránky Transocean (jedné z nejv?tších vrtných spole?ností) ší?ily malware http://community.websense.com JP
26.08.2011 Britská policie obvinila domn?léha hackera z Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
26.08.2011 Velká Británie: diskuze okolo omezení pro sociální sít? http://www.theregister.co.uk JP
26.08.2011 Odborníci z MIT p?ichází s protokolem, který by m?l chránit p?ed útoky na bezdrát typu man-in-the-middle http://www.infoworld.com JP
26.08.2011 Koorodinovaná sí? bankomatových podvodník? ukradla 13 milión? dolar? http://krebsonsecurity.com JP
26.08.2011 Malware Zeus a SpyEye - jaký je jejich sou?asný vývoj? http://www.networkworld.com JP
25.08.2011 Hacknutí inzulínové pumpy si všimnul i americký kongres http://www.informationweek.com JP
25.08.2011 Hacke?i umí použít reverzní inženýrství k záplatám Microsoftu a vytvá?et pak útoky DoS http://www.networkworld.com JP
25.08.2011 Recenze knihy: No More Secrets: Open Source Information and the Reshaping of U.S. Intelligence http://www.fas.org JP
25.08.2011 Letištní bezpe?nost, budou skenery mén? invazivní? http://www.pcworld.com JP
25.08.2011 Nebyli jste tento m?síc hacknuti? http://www.net-security.org JP
25.08.2011 Recenze knihy: The Basics of Hacking and Penetration Testing http://www.net-security.org JP
25.08.2011 P?t chyb, které firmy d?lají ve svých strategiích pro cloud http://www.net-security.org JP
25.08.2011 Zlod?je iPhone prozradila aplikace Photobucket http://www.computerworld.com JP
25.08.2011 Varování p?ed nástrojem Apache Killer http://www.computerworld.com JP
25.08.2011 Publikována osobní data 20 000 amerických vládních ú?edník?, voják? a a pracovník? armádních dodavatel? http://www.eweek.com JP
24.08.2011 Nástroje k hacknutí vašeho iza?ízení (idevice) http://www.techworld.com.au JP
24.08.2011 Symantec: August 2011 Symantec Intelligence Report http://www.symantec.com JP
24.08.2011 Hacke?i mají web, kde mohou prokazovat své schopnosti http://www.telegraph.co.uk JP
24.08.2011 Výsledky vyhledáva??: pozor na podvody spojené s nedávným zem?t?esením v Americe http://www.securitynewsdaily.com JP
24.08.2011 13 bezpe?nostních útok? na Android, kterých bychom si m?li všimat http://www.crn.com JP
24.08.2011 11 voln? dostupných program? bezpe?nostního typu a pro ochranu soukromí http://features.techworld.com JP
24.08.2011 Nebezpe?ná fúze trojana Zeus a ?erva Ramnit http://news.techworld.com JP
24.08.2011 Tisková zpráva k novému p?ehledu spole?nosti Trend Micro: Consumer online security survey http://trendmicro.mediaroom.com JP
24.08.2011 Recenze knihy: The Basics of Information Security http://www.net-security.org JP
24.08.2011 Bojíte se, že n?kde hackuje zdravotní p?ístroje na vašem t?le? http://www.technologyreview.com JP
24.08.2011 Ke zpráv? spole?nosti Ovum: Web Security report http://www.zdnet.com.au JP
24.08.2011 Yale University: data 43 000 lidí byla deset m?síc? voln? dostupná na internetu http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2011 Facebook vylepšuje nastavení týkající se soukromí http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2011 O vlastnostech trojana Banload a cestách, jak ho odstranit http://www.fasterpccleanclean.com JP
23.08.2011 ?ína a kybernetická špionáž http://www.huffingtonpost.com JP
23.08.2011 Hacknutí Epson Korea má dopad na 350 000 zákazník? http://nakedsecurity.sophos.com JP
23.08.2011 Secure Open Wireless Access (SOWA) - nová koncepce zabezpe?ení otev?ených bezdrátových sítí http://www.darkreading.com JP
23.08.2011 Backtrack 5.0 je aktualizován http://www.h-online.com JP
23.08.2011 Zpráva spole?nosti McAfee: Threats Report: Second Quarter 2011 http://www.mcafee.com JP
23.08.2011 USA: vládní organizace jsou skeptické k využití cloud? http://www.nytimes.com JP
23.08.2011 Správa záplat a její ?ty?i fáze http://www.techrepublic.com JP
23.08.2011 Pseudonymy, soukromí a odpov?dnosti an Google+ http://www.marrowbones.com JP
23.08.2011 Brouzdání a soukromí: jak se vyhnout nebezpe?ím internetu http://www.cio.com JP
23.08.2011 Uživatelé php jsou varováni p?ed chybou obsaženou v poslední aktualizaci http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2011 N?mecká oficiální místa kritizují Facebook http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2011 UK: detektiv vyšet?ující p?ípad hacknutých telefonát? byl zat?en http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2011 Brian Krebs k ruským král?m lékárenského spamu http://krebsonsecurity.com JP
23.08.2011 Bývalý zam?stnanec Wikileaks zni?il tisícovky uniklých dokument? http://www.eweek.com JP
23.08.2011 Americká zdravotní pojiš?ovna zašifrovává veškerá ukládaná data http://www.networkworld.com JP
23.08.2011 Na Ukrajin? byla zat?ena ?tve?ice pachatel? karetních podvod? http://www.networkworld.com JP
22.08.2011 Zranitelnost poplašných systém? pro zabezpe?ení automobl? http://www.smh.com.au JP
22.08.2011 McAfee odpovídá na Kasperského kritiku ohledn? Shady RAT http://www.cbronline.com JP
22.08.2011 Phishe?i na sociálních sítích a ší?ení škodlivého software http://seattletimes.nwsource.com JP
22.08.2011 Android a jeho systém povolení. Bude to Fungovat? http://www.techrepublic.com JP
22.08.2011 Bude Kevin Mitnick najat americkou vládou? http://securitywatch.eweek.com JP
22.08.2011 Google+ za?al vydávat odznaky, které certifikují identitu uživatel? http://www.computerworld.com JP
22.08.2011 Microsoft ze svých stránek odstranil sledovací „supercookies“ http://www.theregister.co.uk JP
22.08.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2011 http://www.root.cz JP
21.08.2011 ?ína a kybernetická špionáž http://asiasociety.org JP
21.08.2011 Japonsko chce hrát aktivní roli v boji proti kybernetickým útok?m http://www.asahi.com JP
21.08.2011 Prevence IT sabotáže ve vaší firm? - co je k tomu t?eba ud?lat http://www.networkworld.com JP
20.08.2011 GingerMaster - nové nebezpe?né malwar pro Android http://www.securitynewsdaily.com JP
20.08.2011 Facebook vydal svoji oficiální bezpe?nostní p?íru?ku (A Guide to Facebook Security) https://www.facebook.com JP
20.08.2011 Úto?níci p?išli na to, že je snadné oklamat pracovníka banky, aby prozradil heslo http://www.eweek.com JP
19.08.2011 ?ínský podíl na budování po?íta?ové laborato?e budí špionážní obavy http://www.washingtontimes.com JP
19.08.2011 P?tice nejvíce ignorovaných nejlepších bezpe?nostníchpostup? http://www.informationweek.com JP
19.08.2011 D?v?ra v online obchodníky klesá http://www.net-security.org JP
19.08.2011 Chybám spole?ností Citigroup, Epsilon a Sony, které vedly k pr?nik?m, šlo p?edejít http://go.protegrity.com JP
19.08.2011 Zpráva spole?nosti McAfee o Shady RAT je kritizována (Kaspersky) jako poplašná http://www.computerworld.com JP
19.08.2011 Konkuren?ní boj: firma oznámila, že ukradená databáze konkuren?ní firmy je na prodej http://www.theregister.co.uk JP
19.08.2011 Anonymous v rámci kampan? Anonymous pronikly do sít? armádního dodavatele Vanguard http://www.eweek.com JP
19.08.2011 Recenze knihy Coding for Penetration Testers: Building Better Tools http://www.net-security.org JP
19.08.2011 Lékárenské války, odchycená diskuze spammer? http://krebsonsecurity.com JP
18.08.2011 Blog spole?nosti HBGary k hrozbám typu APT http://www.hbgary.com JP
18.08.2011 Pomoc administrátor?m osCommerce http://www.h-online.com JP
18.08.2011 Hacke?i uložili na ú?et muže z Floridy skoro jednu milardu dolar? http://www.kiisfm.com JP
18.08.2011 Kriminální skupiny mají nový nástroj pro DDoS http://www.crn.com JP
18.08.2011 K srovnání bezpe?nosti Mac? a Windows http://www.pcworld.com JP
18.08.2011 Jak reagovat na malware. Šest krok? http://www.techrepublic.com JP
18.08.2011 Konference CRYPTO 2011 http://www.iacr.org JP
18.08.2011 Advanced Encryption Standard - byla nalezena první chyba http://www.net-security.org JP
18.08.2011 Recenze knihy: Human Compromise: The Art of Social Engineering http://www.net-security.org JP
18.08.2011 ?ty?i roky webového malware http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
18.08.2011 Nastala doba - spole?nosti musí pojímat bezpe?nost „defaultn?“ http://arstechnica.com JP
18.08.2011 Technická chyba australského bombového vyd?ra?e http://www.computerworld.com JP
18.08.2011 Termální kamery mohou být využívány p?i bankomatových podvodech (skimming) pro krádeže PIN? http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2011 Hacke?i zve?ejnili osobní data 102 policist? ze San Francisca (v rámci jejich kampan? ohledn? rychlodráhy) http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2011 Byla vyvinuta aplikace pro Android zaznamenávající vkládané znaky (jakýsi keylogger) http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2011 Nevhodné implementace SSL ponechávají weby otev?ené útok?m http://www.eweek.com JP
18.08.2011 Google s Motorolou pravd?podobn? nestvo?í bezpe?n?jší Android http://www.eweek.com JP
18.08.2011 Svoboda na internetu - problém západní demokracie http://online.wsj.com JP
17.08.2011 Úto?níci nyní disponují novými postupy pro automatizované vyhledávání zranitelností http://www.darkreading.com JP
17.08.2011 Dev?t (a p?l) známek toho, že váš program spravující zranitelnosti je neúsp?šný http://www.csoonline.com JP
17.08.2011 Podle studie spole?nosti Kaspersky je nejv?tším rizikem software spole?nosti Adobe http://www.h-online.com JP
17.08.2011 Hacktivismus a trojan spojený s hrou pro Android (Dog wars) http://www.crn.com JP
17.08.2011 Zapla?te si hackera pro v?tší bezpe?nost vašeho SW http://www.pcworld.com JP
17.08.2011 Hacke?i „zabili“ premiéra Quebecu http://www.israelnationalnews.com JP
17.08.2011 Recenze knihy: Digital Forensics for Legal Professionals http://www.net-security.org JP
17.08.2011 Mozilla vydala Firefox 6 http://www.computerworld.com JP
17.08.2011 Bývalý zam?stnanec (IT pracovník) zni?il v?tšinu IT infrastruktury farmaceutické firmy http://www.computerworld.com JP
17.08.2011 Trojan Badminer a virtuální m?na Bitcoins http://www.theregister.co.uk JP
17.08.2011 Mediggo - voln? dostupný nástroj pro detekci slabin kryptosystém? http://www.darknet.org.uk JP
17.08.2011 Nedávný proud spamu vede k tomu, že znovu byla dosažena úrove? té doby, kdy fungoval Rustock http://www.eweek.com JP
17.08.2011 Velká Británie ?íká: Google se pot?ebuje dále zlepšit v oblasti ochrany soukromí http://www.networkworld.com JP
17.08.2011 Vý?atek z nové knihy Kevina Mitnicka http://www.wired.com JP
16.08.2011 Pln? homomorfní šifrování nad celými ?ísly s krátkým klí?em http://eprint.iacr.org JP
16.08.2011 Zdrojový kód pro trojana SpyEye se objevil na internetu - nové exploity na obzoru http://www.darkreading.com JP
16.08.2011 Sedm chyb, které mohou vést k neodpovídajícím výsledk?m audit? http://www.darkreading.com JP
16.08.2011 Malý p?ehled bezplatných nástroj? známých spole?ností http://www.securitynewsdaily.com JP
16.08.2011 Facebook pomohl muži okrást sousedy o 35 000 liber http://www.securitynewsdaily.com JP
16.08.2011 Internet Explorer chrání nejlépe http://www.csoonline.com JP
16.08.2011 APCO Project 25 dvoucestný radio systém - studie k jeho bezpe?nostním vlastnostem http://www.usenix.org JP
16.08.2011 Podzemní dráha v San Franciscu - protest hacktivist? odnesli nevinní pasažé?i http://www.theregister.co.uk JP
16.08.2011 K technice nesmazatelných cookies http://www.theregister.co.uk JP
16.08.2011 Desítka hacker?, kte?í ot?ásli zemí http://www.eweek.com JP
16.08.2011 Zombíci - nejdražší jsou v USA a ve Velké Británii http://www.networkworld.com JP
16.08.2011 Dropbox pro Android - bezpe?nostní problém http://www.net-security.org JP
15.08.2011 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.nist.gov JP
15.08.2011 10 v?cí, kterými m?žete práv? te? vylepšit svou webovou stránku http://www.techrepublic.com JP
15.08.2011 Jak Anonymous mohou zaúto?it na Facebook - pokud to v?bec cht?jí ud?lat http://www.securitynewsportal.com JP
15.08.2011 Spiegel: Izrael a ?erv Stuxnet http://www.spiegel.de JP
15.08.2011 Mohou datové pr?niky zabíjet? http://www.darkreading.com JP
15.08.2011 K pr?niku do server? BlackBerry lze použít obrázky http://www.h-online.com JP
15.08.2011 FBI rozši?uje své pátrání ohledn? hack? mobil? (a odposlechu) ob?tí 9.zá?í Murdochovými News Corp http://www.belfasttelegraph.co.uk JP
15.08.2011 Milióny webových stránek jsou minovým polem hacker? http://www.enterprise-security-today.com JP
15.08.2011 Hacke?i - posun od drobného vandalismu ke krádežím velkého objemu dat http://www.eweek.com JP
15.08.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 32/2011 http://www.root.cz JP
13.08.2011 Recenze knihy Kevina Mitnicka: Ghost in the Wires. My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker http://www.nytimes.com JP
13.08.2011 Symantec zp?ístupnil bezplatný antivir pro Android http://www.securitynewsdaily.com JP
13.08.2011 Cain & Abel je ve verzi 4.9.42 http://www.net-security.org JP
13.08.2011 Britská vláda zvažuje blokování sociálních sítí b?hem nepokoj? http://www.computerworld.com JP
13.08.2011 Mozilla bude blokovat nežádoucí dopl?ky Firefoxu http://www.theregister.co.uk JP
13.08.2011 Google+ bude prosazovat politiku reálných jmen http://www.eweek.com JP
13.08.2011 Chcete n?koho dopadnout p?i ?inu? Postavte si kamerovou past http://howto.wired.com JP
13.08.2011 Anonymiza?ní sít? a jejich nebezpe?í http://www.irongeek.com JP
12.08.2011 Úto?níci v operaci Shady RAT využívali steganografii http://www.darkreading.com JP
12.08.2011 Bezpe?nos? na LAN pod lupou: DHCP spoofing http://www.secit.sk JP
12.08.2011 Summit SANS se bude konat v 21. a 22. 9. 2011 v Londýn? http://www.net-security.org JP
12.08.2011 Panika! Facebook Messenger je... jenom další díra do soukromí http://www.lupa.cz JP
12.08.2011 Shady RAT ukazuje na nedostate?ná zam??ení bezpe?nostních firem http://features.techworld.com JP
12.08.2011 Botnet Harnig se vrací, ale bez Rustocku http://threatpost.com JP
12.08.2011 Kriminalita na Facebooku se stává sofistikovan?jší http://www.securitynewsdaily.com JP
12.08.2011 Voln? dostupná služba obejde ochranné mechanizmy internetových kiosk? http://www.h-online.com JP
12.08.2011 Recenze knihy: Penetration Tester´s Open Source Toolkit http://www.net-security.org JP
12.08.2011 Napadená sí? univerzity ve Wisconsinu http://www.eweek.com JP
12.08.2011 Aplikace pro Android (test lásky) zdrojem malware http://www.theregister.co.uk JP
12.08.2011 Cílený phishing - obnovení útok? na Gmailové ú?ty amerických vládních ú?edník? http://www.theregister.co.uk JP
12.08.2011 Bude video CAPTCHA neprorazitelná? http://www.theregister.co.uk JP
11.08.2011 Desítka nejvíce strašidelných hack? z konferencí Black Hat a Defcon http://www.networkworld.com JP
11.08.2011 Úsp?šný CSO odpovídá na otázky http://www.csoonline.com JP
11.08.2011 Úsp?šný útok na Defconu proti 4G a CDMA http://www.extremetech.com JP
11.08.2011 D?tská hra?ka umí narušit drahou komunikaci FBI http://news.cnet.com JP
11.08.2011 Polovina organizací ztratila informace na USB discích http://www.net-security.org JP
11.08.2011 Jak fungovala bezdrátová sí? na konferenci Black Hat http://www.net-security.org JP
11.08.2011 Taxonomie opera?ních kyberbezpe?nostních rizik http://www.cert.org JP
11.08.2011 Boje o kontrolu nad infikovanými PC http://www.theregister.co.uk JP
11.08.2011 Malware použitý v útoku proti RSA (a dalším) - jeho p?vod vystopován do ?íny http://www.eweek.com JP
11.08.2011 ?ína byla v roce 2010 zasažena tém?? p?l miliónem trojan? http://www.eweek.com JP
10.08.2011 Mobilní aplikace nejsou zabezpe?eny proti krádežím ú?tu http://www.securitynewsdaily.com JP
10.08.2011 Anonymous zve?ej?ují ukradená data http://www.h-online.com JP
10.08.2011 Hacke?i zk?ížili me?e s Facebookem. Shodí ho 5.listopadu? http://uk.ibtimes.com JP
10.08.2011 Recenze knihy: Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners http://www.net-security.org JP
10.08.2011 Uživtelé mobilních telefon? si je nechrání http://www.scmagazineuk.com JP
10.08.2011 Recenze knihy: Thor´s Microsoft Security Bible http://www.net-security.org JP
10.08.2011 Slabiny SSL http://blog.ivanristic.com JP
10.08.2011 Ú?edníci FBI jako cíl spamu http://www.net-security.org JP
10.08.2011 Nepokoje v Londýn? - hacke?i cht?jí donutit spole?nost RIM (za?ízení Blackberry), aby nespolupracovala s policií http://www.zdnet.co.uk JP
10.08.2011 Defon: VoIP je vhodnou platformou pro kontrolu botnet? http://www.computerworld.com JP
10.08.2011 Hacke?i oznámili, že crackli e-mailové ú?ty (dva) norského masového vraha http://www.theregister.co.uk JP
10.08.2011 Oznámeno prolomení šifrování pro mobilní sít? GPRS http://www.theregister.co.uk JP
10.08.2011 Diskuze okolo bezpe?nosti systém? SCADA na konferenci Black Hat http://www.eweek.com JP
10.08.2011 Facebook testuje nový nástroj pro mobilní za?ízení http://www.eweek.com JP
10.08.2011 PROTECT-IP Act - osm technických cest, jak ho obejít http://www.zeropaid.com JP
10.08.2011 Defcon: zámek certifikovaný pro americké obranné kapacity lze odemknout kouskem drátu http://www.rawstory.com JP
09.08.2011 Další podrobnosti ohledn? operace Shady RAT http://www.securityweek.com JP
09.08.2011 Google data ze svých evropských úložiš? dává k dispozici americkým autoritám http://www.h-online.com JP
09.08.2011 Je p?ipravováno hodnocení bezpe?nosti poskytovaných cloudových služeb http://www.net-security.org JP
09.08.2011 P?ehlížená rizika internetu http://www.zdnet.co.uk JP
09.08.2011 Android: nalezená chyba vytvá?í hrozby prost?ednictvím vyskakujících okének http://www.zdnet.co.uk JP
09.08.2011 Black Hat: vydán nástroj, s jehož pomocí lze obejít SSL certifika?ních autority http://www.eweek.com JP
09.08.2011 Syrští hacke?i zaúto?ili na sociální sí? Anonymous http://www.computerworld.com JP
09.08.2011 K pr?b?hu koonference Defcon 19 http://www.techrepublic.com JP
09.08.2011 Hromadná kompromitace stránek WordPress vede k otráveným výsledk?m vyhledávání pro Google Image http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2011 Blackberry m?že být v Indii zakázáno http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2011 Desetiletá hackerka našla chyby v h?e pro mobily http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2011 Kvantová kryptografie - podrobný úvod do problematiky http://arxiv.org JP
09.08.2011 Zjišt?ní na Defconu, co nás nau?ili Anonymous? Bezpe?nost spole?ností pokulhává http://www.networkworld.com JP
09.08.2011 P?íru?ka: Web Threats, Security, and DDoS eGuide http://www.cio.com JP
08.08.2011 Defcon - komentá? k pr?b?hu http://www.huffingtonpost.com JP
08.08.2011 Black Hat a Defcon - fotografický pr?vodce http://venturebeat.com JP
08.08.2011 Lady Gaga je mrtvá, hlásí podvodné oznámení na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
08.08.2011 Vyvarujte se Mac? v podniku, ?íkají bezpe?nostní konzultanti http://www.theregister.co.uk JP
08.08.2011 AntiSec a ukradená policejní data http://www.networkworld.com JP
08.08.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2011 http://www.root.cz JP
06.08.2011 Citigroup op?t ob?tí úniku dat http://www.eweek.com JP
05.08.2011 Lidské t?lo je zranitelné v??i útok?m hacker? http://www.securitynewsdaily.com JP
05.08.2011 QuickTime ve verzi 7.7 odstranil bezpe?nostní díry http://www.h-online.com JP
05.08.2011 Las Vegas: rozdány „pwnie“ ceny http://www.scmagazineuk.com JP
05.08.2011 Voln? dostupný SW pom?že najít ukradený notebook http://www.pcworld.com JP
05.08.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti: stanovisko k hrozbám Anonymous http://info.publicintelligence.net JP
05.08.2011 Anonymous chystají novou „lepší“ variantu útok? DDoS http://www.theregister.co.uk JP
05.08.2011 Úto?níci se chystají na stránku s e-knihami o Harry Potterovi http://www.theregister.co.uk JP
05.08.2011 Muž obvin?n z hacknutí p?l miliónu ú?t? Facebooku http://www.theregister.co.uk JP
05.08.2011 Patnáct podivných a mysteriozních knih http://www.businesspundit.com JP
05.08.2011 Kampa? Shady Rat - každý m?že být cílem http://www.eweek.com JP
05.08.2011 Bývalý vysoký ?initel CIA vystoupil na konferenci Black Hat a varoval: velký kybernetický útok je nevyhnutelný http://www.eweek.com JP
05.08.2011 Black Hat - k prezentaci špionážního letadélka http://www.networkworld.com JP
05.08.2011 Dan Kaminsky na konferenci Black Hat - výzkum sí?ové bezpe?nosti http://searchsecurity.techtarget.com JP
05.08.2011 Poda?ilo se snížit množství problém? spojených s falešnými antiviry http://krebsonsecurity.com JP
04.08.2011 Black Hat: Jak je obtížné hacknout elektrárnu? Jen málo http://www.securitynewsdaily.com JP
04.08.2011 Microsoft nabízí ?tvrt miliónu dolar? za inovativní bezpe?nostní technologii http://www.networkworld.com JP
04.08.2011 Za pr?nikem do RSA (SecurID) je ?ína http://www.networkworld.com JP
04.08.2011 Zranitelnost prohlíže?e Androidu (vložení kódu JavaScipt) http://www.h-online.com JP
04.08.2011 Ponemon Institute: Second ´Annual Cost of Cyber Crime´ Study http://www.bitpipe.com JP
04.08.2011 Jeff Moss: ?e? k zahájení konference Black Hat http://www.crn.com JP
04.08.2011 Jak se ve firmách dodržují bezpe?nostní postupy (IT Security Best Practices)? http://www.venafi.com JP
04.08.2011 Black Hat: každý se m?že dostat k SW v ?ipových kartách http://www.theregister.co.uk JP
04.08.2011 Ochrana mobilních pracovník? - sedm tip? http://www.sophos.com JP
04.08.2011 Pentagon je kritizován za nekompetentnost v oblasti kybernetické bezpe?nosti http://www.itworld.com JP
04.08.2011 KISSmetrics - nebezpe?ná bezpe?nostní firma http://www.wired.com JP
03.08.2011 NSA hledá n?kolik skute?n? dobrých hacker? http://www.washingtonpost.com JP
03.08.2011 10 nejv?tších útok? v ?ervenci 2011 http://www.crn.com JP
03.08.2011 Co bude na konferenci Defcon 2011 http://www.techrepublic.com JP
03.08.2011 Zpráva spole?nosti RSA: When Advanced Persistent Threat Go Mainstream http://www.rsa.com JP
03.08.2011 Vydána byla zpráva APWG - Phishing Attack Trends Report - 2H 2010 http://www.antiphishing.org JP
03.08.2011 Schneier k vývoji technologií pro rozpoznávání obli?eje http://www.schneier.com JP
03.08.2011 Úto?níci z Velké Británie zve?ej?ují osobní data, kompromitovaná v útocích na noviny http://www.theregister.co.uk JP
03.08.2011 Falešné e-maily hlásí uživatel?m blokování jejich platební karty http://community.websense.com JP
03.08.2011 Uživatelé Androidu se nyní setkají s malware dvakrát ?ast?ji než tomu bylo p?ed šesti m?síci http://news.cnet.com JP
03.08.2011 Odborníci informují o nejv?tší sérii útok?, jaká kdy byla - zasaženy sít? 72 organizací v?etn? OSN http://www.reuters.com JP
03.08.2011 Služby zjiš?ující lokaci mobilu a bezpe?nostní rizika http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.08.2011 V?tšina „podnikání“ s falešnými antiviry zav?ela své obchody http://krebsonsecurity.com JP
03.08.2011 Zpráva: Cisco 2Q11 Global Threat Report http://www.cisco.com JP
02.08.2011 Jsou uživatelé Facebooku nebezpe?n?jší než úto?níci? http://www.lupa.cz JP
02.08.2011 NIST: Draft Special Publication 800-133, Recommendations for Cryptographic Key Generation http://csrc.nist.gov JP
02.08.2011 Jak odstranit ze svého po?íta?e hlášku „Your computer is infected with Spyware!“ http://www.fasterpccleanclean.com JP
02.08.2011 Bývalý ?editel CIA a NSA navrhuje najímat žoldn??e jako kyberwarfare http://www.itproportal.com JP
02.08.2011 Zpráva: The GFI® Software 2011 Parent-Teen Internet Safety Report http://www.gfi.com JP
02.08.2011 Nový trojan pro Android zaznamená telefonní hovory http://www.networkworld.com JP
02.08.2011 Black Hat: brzy bude možné p?i?adit obli?ej k ?íslu sociálního poijišt?ní ?i jiným obdobným dat?m http://www.networkworld.com JP
02.08.2011 Weby budou um?t obejít opat?ení proti cookies http://www.h-online.com JP
02.08.2011 Výzva Anonymous na You Tube: kyberneti?tí bojovníci, p?ipojte se! http://www.scmagazineuk.com JP
02.08.2011 Zpráva spole?nosti Sophos: Mid-Year 2011 Security Threat Report http://www.sophos.com JP
02.08.2011 Telex - nový nástroj v boji proti cenzu?e na internetu http://www.technologyreview.com JP
02.08.2011 Science Fiction jako prost?edek výuky informa?ní bezpe?nosti http://www.cs.washington.edu JP
02.08.2011 Co všechno hackli odborníci vystupující na konferenci Black Hat http://www.eweek.com JP
02.08.2011 Hacke?i zve?ejnili utajované informace týkající se tisíc? policist? http://www.theregister.co.uk JP
02.08.2011 K útoku na SW pro elektronický obchod - osCommerce http://www.theregister.co.uk JP
02.08.2011 Integrace Skype do Facebooku zvyšuje možná rizika (ukradení ú?tu) http://www.theregister.co.uk JP
02.08.2011 Podez?elý „Topiary“ obvin?n z útok? DDoS http://www.networkworld.com JP
02.08.2011 Evropská bezpe?nostní organizace vydala varování ohledn? HTML5 http://www.networkworld.com JP
02.08.2011 Facebook, Zuckerbergova sestra: anonymita online by m?la zmizet http://www.huffingtonpost.com JP
01.08.2011 M?že být homomorfní šifrování praktické? http://eprint.iacr.org JP
01.08.2011 Nejlepší ochranou proti malware je prevence http://www.esecurityplanet.com JP
01.08.2011 Názor: Zodiacova šifra cracknuta nebyla http://www.i-programmer.info JP
01.08.2011 Co letos chystá konference Black Hat? http://www.networkworld.com JP
01.08.2011 Microsoft zmapoval zem?pisné lokace milión? notebook?, mobil? a dalších bezdrátových za?ízení v celém sv?t? http://news.cnet.com JP
01.08.2011 Chcete si najmout botnet? Kupodivu to není zase tak obtížné http://krebsonsecurity.com JP
01.08.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 30/2011 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign