Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2009 USA majú nové pravidlá pre kontrolu notebookov, mobilov na hraniciach http://www.dsl.sk JP
31.08.2009 Kryptografické párování na hypereliptických k?ivkách http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
31.08.2009 FBI zkoumá notebooky zaslané americkým guvernér?m http://www.itworld.com JP
31.08.2009 S tím projektem na rozbití GSM to nebude tak hrozivé, ?íká GSM Alliance http://www.thetechherald.com JP
31.08.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 35/2009 http://www.root.cz JP
29.08.2009 RSA Monthly Online Fraud Reports - srpen 2009 http://www.rsa.com JP
29.08.2009 Flash cookies - forenzní analýza, úvod https://blogs.sans.org JP
28.08.2009 Šifrování dat mýt? zbavené (2) http://securityworld.cz JP
28.08.2009 Americký NIST vydal dva drafty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.08.2009 P?íru?ka (soubor ?lánk?) pom?že vybudovat strategii poskytující prevenci p?ed ztrátou dat http://www.csoonline.com JP
28.08.2009 Byl zve?ejn?n kód trojana, který umož?uje odposlech hovor? Skype http://www.h-online.com JP
28.08.2009 P?ehled (AVG a CMO Council): zranitelnost uživatel? sociálních sítí je nyní v?tší než kdy p?edtím http://www.net-security.org JP
28.08.2009 Obsahují notebooky zaslané americkým guvernér?m malware? http://www.computerworld.com JP
28.08.2009 Trojan odesílá zjišt?ná bankovní data pomocí IM http://www.theregister.co.uk JP
28.08.2009 T?i velké útoky typu SQL injection mají z?ejm? téhož p?vodce http://www.networkworld.com JP
28.08.2009 Britské banky kritizovány, nebojují dostate?n? proti internetovým podvod?m http://www.theregister.co.uk JP
28.08.2009 Phishing - k aktuální situaci http://www.theregister.co.uk JP
28.08.2009 Bruce Schneier : dnes se kradou soubory s milióny dat k platebním kartám, http://www.schneier.com JP
28.08.2009 Botnet ?ízený p?es Twitter - podrobnosti http://asert.arbornetworks.com JP
27.08.2009 Zam?stnanci oznámili bezpe?nostní problém a - dostali padáka http://www.wpbf.com JP
27.08.2009 A nejlepší voln? dostupný antivir je ... http://www.itworld.com JP
27.08.2009 Zpráva IBM konstatuje bezprecedentní situací s (ne)bezpe?ností web? http://www.net-security.org JP
27.08.2009 Nový útok rozbije šifrování bezdrátu (WPA) b?hem jedné minuty http://www.computerworld.com JP
27.08.2009 Schneier k okrádání menších firem online http://www.schneier.com JP
27.08.2009 Nebezpe?né zranitelnosti Google Chrome http://blogs.zdnet.com JP
27.08.2009 Nová hrozba dodavatel?m ropy - hacke?i http://www.foreignpolicy.com JP
27.08.2009 80 procent uživatel? brouzdá se zranitelnou verzí Flashe http://www.h-online.com JP
27.08.2009 Rozbor - jak ze sociálních sítí unikají osobní informace http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.08.2009 Stopujeme vlastní texty na cizí weby http://www.lupa.cz JP
26.08.2009 Hacke?i se chystají na zimu - bude f?ra práce http://www.darkreading.com JP
26.08.2009 Východoevropský gang krade milión? dolar? menším americkým firmám pomocí online podvod? http://voices.washingtonpost.com JP
26.08.2009 V?tšina pr?nik? dat má p?í?inu uvnit? organizace, zp?sobily je chyby pracovník? http://news.bbc.co.uk JP
26.08.2009 Šifrování v mobilech - chystaný open source projekt ho má cracknout http://news.cnet.com JP
26.08.2009 ScanSafe: jak je to s nejnov?jšími infekcemi web?? http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.08.2009 Cloud computing - pro? je tento p?ístup problematický http://www.csoonline.com JP
25.08.2009 Formování úsp?šné antimalwarové strategie http://blogs.csoonline.com JP
25.08.2009 Je vaše PC infikováno botnetem? http://www.computerworld.com JP
25.08.2009 Házení mincí není úpln? náhodné http://www.schneier.com JP
25.08.2009 55 000 web? hacknuto a rozdává koktejl z malware http://blogs.zdnet.com JP
25.08.2009 Ruští hacke?i poškodili servery obsluhující azerbájdžánský plynovod http://news.am JP
25.08.2009 Simtec Entropy key a generování náhodných ?ísel http://www.adafruit.com JP
25.08.2009 Google’s Safe Browsing - pomáhá proti malware, ale také napomáhá získat o vás informace http://ha.ckers.org JP
25.08.2009 Na infikovaných stránkách si lze vybrat - malware pro OS X ?i WIndows http://voices.washingtonpost.com JP
24.08.2009 Velká Británie - vláda nechá znovu otestovat p?ipravovanou ID kartu http://news.zdnet.co.uk JP
24.08.2009 Podrobnosti k CSRF chyb? Facebooku http://www.scmagazineus.com JP
24.08.2009 Vládce bot? : vše je nyní o infekcích a pak prodávání velkých balík? bot? http://darkreading.com JP
24.08.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 34/2009 http://www.root.cz JP
22.08.2009 Trojan, který krade hesla, napadl sv?t hrá?? Worldcraftu http://www.net-security.org JP
21.08.2009 10 doporu?ení - abyste se nestali p?íští ob?tí hackera (jako je ten z Miami) http://www.crn.com JP
21.08.2009 Varování uživatel?m, pozor na zlod?jské aplikace Facebooku http://news.zdnet.co.uk JP
21.08.2009 Data k platebním kartám jsou na ?erném trhu stále lacin?jší http://www.eweek.com JP
21.08.2009 Detektory lži a cesty jejich vývoje http://www.schneier.com JP
21.08.2009 Deset v?cí, které by malé podnikání m?lo znát o ochran? a zabezpe?ení svých dat http://media.techtarget.com JP
21.08.2009 Stahují se mraky nad zelení od EV SSL? http://www.technewsworld.com JP
21.08.2009 Kybernetické útoky a firmy, jsou hrozby reálné? http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.08.2009 Draft NIST Interagency Report 7609, Cryptographic Key Management Workshop Summary (June 8-9, 2009) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.08.2009 Zpráva: The web hacking incident database 2009 http://www.breach.com JP
20.08.2009 Deset doporu?ení, jak se vyhnout krádeži ID ve vysokoškolských prost?edích http://www.net-security.org JP
20.08.2009 Nabídka podílet se na útoku proti Obamov? stránce vás dovede - k malware http://www.theregister.co.uk JP
20.08.2009 Po?íta?oví ?ervi: p?ehled problematiky (také n?co o Confickeru) http://www.f-secure.com JP
20.08.2009 Symantec ozna?il „nejšpinav?jší“ stránky tohoto léta http://news.cnet.com JP
20.08.2009 N?které aplikace pro iPhone jsou spyware http://blogs.computerworld.com JP
20.08.2009 Hacking at Random - hackerský festival v Holandsku http://www.h-online.com JP
20.08.2009 Kevin Mitnick - oblíbený cíl hacker? http://www.theregister.co.uk JP
20.08.2009 I stránky chrán?né EV SSL certifikáty umož?ují phishingový útok http://www.technewsworld.com JP
20.08.2009 Útoky SQL injection d?lají firmám starosti http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.08.2009 MEMICS 2009 - CFP - abstract registration Sep 7th http://www.memics.cz JP
19.08.2009 Nebezpe?í ?íhá na webu http://hn.ihned.cz JP
19.08.2009 Nový vir úto?í na vývojové prost?edí Delphi http://www.h-online.com JP
19.08.2009 Portály pro vyhledávání zam?stnání jsou zlatým dolem pro hackery http://www.theinquirer.net JP
19.08.2009 K nedávnému testu IE 8.0 http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.08.2009 Fotografie historických šifrovacích za?ízení z Bletchley Park http://news.cnet.com JP
19.08.2009 Jak byly provád?ny velké krádeže ID http://www.darkreading.com JP
18.08.2009 Vyšel draft NIST Special Publication 800-38E, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The XTS-AES Mode for Confidentiality on Block-Oriented Storage Devices http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.08.2009 K bezpe?nosti RSA-1024 a EC-160 http://eprint.iacr.org JP
18.08.2009 Osm špinavých tajemství IT bezpe?nostního pr?myslu http://www.csoonline.com JP
18.08.2009 Najímání hacker? britskou vládou, druhá ?ást ?lánku http://www.networkworld.com JP
18.08.2009 V roce 2009 je 19 procent online útok? sm?rováno na sociální sít? http://www.net-security.org JP
18.08.2009 Jak byl v lo?ském roce organizován útok na gruzínské weby http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2009 Flash cookies diskutovány na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
18.08.2009 USA - padla obvin?ní v nejv?tších krádeži ID http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2009 Krádež hesel pro ftp http://www.prevx.com JP
17.08.2009 Ptejte se týmu Anti-Malware spole?nosti Google http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
17.08.2009 Recenze knihy Zranitelný kód - Nejvážn?jší chyby, kterých se m?žete ve svých webových aplikacích dopustit http://programujte.com JP
17.08.2009 Máme se bát Velkého bratra? http://www.lupa.cz JP
17.08.2009 Stalo se: Už i Telefonica p?istoupila k blokování http://www.lupa.cz JP
17.08.2009 Penetra?ní testy a fyzická bezpe?nost http://www.darkreading.com JP
17.08.2009 US Cyber Challenge - americká výzva orientovaná na vyškolení hacker? v boji proti kyberkriminalit? a špionáži http://www.voanews.com JP
17.08.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2009 http://www.root.cz JP
15.08.2009 Black Hat 2009 - prezentace a ?lánky k vystoupením jsou nyní online http://www.blackhat.com JP
15.08.2009 Co chcete v?d?t o kvantové kryptografii http://www.infosecwriters.com JP
15.08.2009 V?tšina internetových hrozeb „žije“ mén? než 24 hodin http://www.networkworld.com JP
15.08.2009 Je možnost hacknutí IP kamer reálným nebezpe?ím? http://www.securityinfowatch.com JP
14.08.2009 USA - ministerstvo národní bezpe?nosti plánuje p?ipravit wiki pro kybernetickou bezpe?nost http://fcw.com JP
14.08.2009 NIST vydal Draft Special Publication 800-73-3, Interfaces for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.08.2009 P?íru?ka NIST k bezpe?nostním kontrolám je nedostate?ná http://www.techweb.com JP
14.08.2009 Pro? se Twitter nedokáže bránit DDoS útok?m http://www.crn.com JP
14.08.2009 Ješt? k maskování hesel, JavaScript pom?že s kontrolou http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.08.2009 Top ten zemí, z nichž je rozesílán spam http://www.net-security.org JP
14.08.2009 Voln? dostupná p?íru?ka k bezpe?nosti P2P http://www.net-security.org JP
14.08.2009 ?ína odstoupila od svého plánu s Green Dam (filtrem pro pornografii) http://www.computerworld.com JP
14.08.2009 Zpráva pro britský parlament - Office of Surveillance Commissioners http://www.surveillancecommissioners.gov.uk JP
14.08.2009 Botnet, který používá Twitter jako povelové a ?ídícícentrum http://asert.arbornetworks.com JP
14.08.2009 Forenzní analýza USB za?ízení https://blogs.sans.org JP
14.08.2009 Palm je obvi?ován za špionáž uživatel? Palm Pre http://www.theregister.co.uk JP
13.08.2009 Co se o?ekává od budoucího „cara“ americké kybernetické bezpe?nosti http://www.govinfosecurity.com JP
13.08.2009 Krátké heslo ve Windows je k ni?emu. Prolomili jsme je za t?i sekundy http://technet.idnes.cz JP
13.08.2009 Najímání hacker? britskou vládou http://www.networkworld.com JP
13.08.2009 Pro? jsou sociální sít? jako Facebook p?edm?tem útok? hacker?? http://www.net-security.org JP
13.08.2009 Útoky na mobilní telefony se stávají realitou http://www.computerworld.com JP
13.08.2009 Twitter p?edm?tem dalšího útoku http://www.theregister.co.uk JP
13.08.2009 Lockpicking na internetu (esej Bruce Schneiera) http://www.schneier.com JP
13.08.2009 Odmítli dešifrovat svá data, hrozí jim až p?t let v?zení http://www.theregister.co.uk JP
13.08.2009 Mažete cookies? A co Flash cookies? http://www.scmagazineus.com JP
12.08.2009 Desa? najvä?ších hrozieb po?as letných prázdnin http://www.itnews.sk JP
12.08.2009 419 - nigerijské podvodné maily http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.08.2009 Recenze knihy The Myths of Security http://www.net-security.org JP
12.08.2009 Etika postup? výzv?dných složek http://www.schneier.com JP
12.08.2009 Jaké jsou výsledky analýz, kdo stál za korejským útokem? http://www.computerworld.com JP
12.08.2009 Forenzní analýza pam?ti - praktický p?íklad https://blogs.sans.org JP
12.08.2009 Jak hacknout Sony Reader http://www.reghardware.co.uk JP
11.08.2009 Sledují vás on-line. Osm hrozeb a jen jediná ú?inná obrana http://technet.idnes.cz JP
11.08.2009 Význam bezpe?nosti pro podnikání v p?ti bodech http://www.csoonline.com JP
11.08.2009 Bezpe?nostní politiky - pro? nemusí vždy fungovat? http://blogs.techrepublic.com.com JP
11.08.2009 Chra?te své ID - v školských prost?edích http://www.net-security.org JP
11.08.2009 USA - diskuze okolo používání cookies na vládních stránkách http://www.computerworld.com JP
11.08.2009 Obama p?išel o dalšího odborníka na bezpe?nost IT http://www.theregister.co.uk JP
11.08.2009 Xplico - forenzní nástroj pro sí? http://www.darknet.org.uk JP
11.08.2009 Schneier k jednomu doporu?ení pro práci s hesly http://www.schneier.com JP
11.08.2009 Interview - hackování iPhone prost?ednictvím SMS http://www.tomshardware.com JP
11.08.2009 Sophos aktualizoval sv?j voln? dostupný nástroj proti rootkit?m http://www.sophos.com JP
11.08.2009 Vydána knihovna jCryption 1.0 http://www.h-online.com JP
10.08.2009 Britská vláda tvrdí: naše ID karty nemohou být hacknuty http://www.computerweekly.com JP
10.08.2009 Jak technologie m?ní banky http://www.computerworld.com JP
10.08.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 32/2009 http://www.root.cz JP
08.08.2009 ESET: Škodlivý software: celosv?tov? vládne Conficker, v ?esku se nejvíc ší?í Bredolab http://digiweb.ihned.cz JP
08.08.2009 V pozadí útok? na Twitter a Facebook je rusko-gruzínský konflikt? http://voices.washingtonpost.com JP
08.08.2009 Cílený útok na gruzínského uživatele Twitteru http://news.zdnet.com JP
08.08.2009 UK - nová identifika?ní karta hacknuta b?hem 12 minut http://www.computerworlduk.com JP
07.08.2009 Nebezpe?í p?ílišného spoléhání se na dosažené shody http://www.csoonline.com JP
07.08.2009 Bezpe?nost webových aplikací - jak se mají firmy bránit proti hacker?m http://www.wwpi.com JP
07.08.2009 Pozice v bezpe?nosti IT, kterou nikdo nechce http://www.networkworld.com JP
07.08.2009 Top 10 z konferencí Black Hat a Defcon http://www.crn.com.au JP
07.08.2009 Twitter ?elil masivnímu útoku http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
06.08.2009 Implementace antiviru v podnikové síti - podrobn?jší pohled http://www.csoonline.com JP
06.08.2009 Jeden z ucelen?jších pohled? na pr?b?h konference Black Hat http://www.h-online.com JP
06.08.2009 Bezpe?nostní encyklopedie na internetu http://encyclopedia.thefreedictionary.com JP
06.08.2009 USA - pozice kybernetického superšéfa je stále neobsazena http://www.redorbit.com JP
06.08.2009 Amazon je kritzován kv?li bezpe?nosti ztracených hesel http://www.scmagazineuk.com JP
06.08.2009 Jak bezpe?né jsou sít? s optickými kabely? http://www.computing.co.uk JP
06.08.2009 Filtr malware na Twitteru je málo efektivní http://software.silicon.com JP
06.08.2009 S bankomaty v Las Vegas to nakonec bylo asi jinak http://www.lasvegassun.com JP
06.08.2009 Skeny RFID federálních pracovník? na DEFCONu http://www.wired.com JP
06.08.2009 Nalezeny byly nebezpe?ná chyby v XML http://www.theregister.co.uk JP
06.08.2009 Forenzní analýza : Defrag, identifikace situací, kdy je používán pro antiforenzní ú?ely https://blogs.sans.org JP
05.08.2009 Podle p?ehledu, který zpracovala ISACA, neumí 2/3 firem zm??it hodnotu svých IT investic http://www.net-security.org JP
05.08.2009 Hackerská komunita také stárne http://edition.cnn.com JP
05.08.2009 K nástroji sslsniff http://www.thoughtcrime.org JP
05.08.2009 Nejlepší (a nejhorší) hacky na konferenci DEFCON http://www.fastcompany.com JP
04.08.2009 Rezignace Melissy Hathaway zvyšuje tlak na Obamovu administrativu http://www.computerworld.com JP
04.08.2009 Neodpov?dnost na akcích Black Hat a Defcon http://www.itworld.com JP
04.08.2009 Americký NIST vydal dva dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
04.08.2009 Co byste m?li v?d?t o zp?sobu myšlení šéf? http://blogs.csoonline.com JP
04.08.2009 DEFCON - VoIP sniffer http://www.h-online.com JP
04.08.2009 Dvacet pohlednic z konference Black Hat http://www.crn.com JP
04.08.2009 Jsou automatické aktualizace dobrým nápadem? http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.08.2009 Velký ?ínský firewall - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
04.08.2009 Bankomaty v Las Vegas asi obsahují malware http://www.computerworld.com JP
03.08.2009 DEFCON - aktualizace Skype m?že p?inést do vašeho po?íta?e i malware http://news.cnet.com JP
03.08.2009 Falešný bankomat oklamal i hackery, ú?astníky konference DEFCON http://www.wired.com JP
03.08.2009 DEFCON - elektronické zámky lze cracknout http://www.wired.com JP
03.08.2009 Black Hat - rychlé generování MD5 kolizí pomocí grafických karet ATI http://www.blackhat.com JP
03.08.2009 DEFCON - kompromitace letového systému http://deals.venturebeat.com JP
03.08.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2009: konference Black Hat http://www.root.cz JP
01.08.2009 Hacker p?edkládá výsledky své práce http://sucuri.net JP
01.08.2009 Black Hat 2009 - p?ehled komentá?? http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.08.2009 Falešné podvodné antiviry http://voices.washingtonpost.com JP
01.08.2009 Black Hat - demo rootkit pro Mac OS X http://www.h-online.com JP
01.08.2009 Ú?astníci Black Hat a bezplatné parkování v San Franciscu http://www.pcworld.com JP
01.08.2009 Ke cracknutí Windows 7 - aktualizace http://arstechnica.com JP
Design: Webdesign