Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.08.2008 Nebezpe?né webhostingy II http://www.lupa.cz JP
29.08.2008 Bank of New York p?išla o data 12,5 miliónu zákazník? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
29.08.2008 Internet Explorer 8 Beta a ochrana soukromí uživatele http://www.net-security.org JP
29.08.2008 Podrobnosti k útok?m na SSH klí?e a doporu?ení administrátor?m http://www.net-security.org JP
29.08.2008 Spole?nost Apple potvrdila nalezenou zranitelnost iPhone http://www.computerworld.com JP
29.08.2008 Zapomn?li jste své heslo pro p?ístup k webu? Pozor na rizika! http://redtape.msnbc.com JP
28.08.2008 Nová práce mladého slovenského kryptologa o optických postranních kanálech http://scitation.aip.org VK
28.08.2008 4.-5. prosince 2008 Mikulášská kryptobesídka mkb.buslab.org VK
28.08.2008 Vybrané kapitoly z ?ady knih zabývajících se bezpe?ností IT http://searchsecurity.techtarget.com JP
28.08.2008 IEEE P1363.1 p?ipravuje novou normu pro systémy s ve?ejným klí?em založené na obtížných problémech v celo?íselných m?ížích http://eprint.iacr.org JP
28.08.2008 Jak náborovat a udržet si nejlepší mladé bezpe?nostní pracovníky http://www.csoonline.com JP
28.08.2008 Hesla pro boot v noteboocích jsou zranitelná http://www.heise-online.co.uk JP
28.08.2008 Rozd?lení povinností a IT bezpe?nost http://www.computerworld.com.au JP
28.08.2008 K n?kterým sou?asným útok?m (nového charakteru) http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.08.2008 Podvržení digitálních obrázk? a dokument? - 2.?ást http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.08.2008 Bílý d?m - nová bezpe?nostní na?ízení pro IT federálních agentur http://voices.washingtonpost.com JP
28.08.2008 Objevena bezpe?nostní díra v iPhone http://news.cnet.com JP
27.08.2008 Odchycení BGP prezentované na Defconu - v?tší díra internetu než Kaminskym nalezená chyba v DNS? http://it.slashdot.org JP
27.08.2008 Zašifrujte kompletn? spojení se svou schránkou v G-mailu http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.08.2008 Esej Bruce Schneiera k problému karet pro bostonskou podzemku http://www.schneier.com JP
27.08.2008 Viry na ISS (International Space Station) http://www.theregister.co.uk JP
27.08.2008 Podrobnosti ke kompromitaci Red Hat server? (Fedora) http://news.zdnet.co.uk JP
27.08.2008 Rozhovor se Scottem Vanstone na téma eliptická kryptografie http://www.gcn.com JP
27.08.2008 Útok na linuxové systémy s kompromitovanými SSH klí?i http://blogs.zdnet.com JP
27.08.2008 FasTrak - elektronické mýtné na dálnicích v Kalifornii lze oklamat http://technologyreview.com JP
27.08.2008 UK - ministr varuje p?ed hrozbami hacker? ve vztahu k energetické síti http://www.theregister.co.uk JP
27.08.2008 Phishing a nové aktivity botnetu Asprox http://www.eweek.com JP
27.08.2008 Bezplatné rozší?ení Firefoxu vás ochrání proti ?ad? útok? http://www.ddj.com JP
27.08.2008 Nové projekty digitální špionáže na internetu http://www.washingtonpost.com JP
27.08.2008 Nový draft (IETF pkix) - Other Certificates Extension http://www.ietf.org JP
26.08.2008 Hacker a olympijský skandál se stá?ím ?ínských gymnastek http://www.securityfocus.com JP
26.08.2008 Po?et bezpe?nostních pr?nik? v roce 2008 již nyní p?ekonal celková ?ísla za rok 2007 http://www.net-security.org JP
26.08.2008 Best Western popírá rozsah krádeže dat svých klient? http://www.computerworld.com JP
26.08.2008 Podvržení digitálních obrázk? a dokument? - 1.?ást http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.08.2008 Bezplatný Comodo SecureEmail p?ichází http://www.darkreading.com JP
26.08.2008 Dv? nové verze draft? pracovní skupiny IETF S/MIME http://www.ietf.org JP
26.08.2008 Honeypot a ochrana vaší sít? http://www.eweek.com JP
25.08.2008 Nebezpe?né webhostingy http://www.lupa.cz JP
25.08.2008 Brazilec obvin?ný z provozování botnetu bude vydán do USA http://www.computerworld.com JP
25.08.2008 Best Western Hotel group - krádež 8 milión? osobních dat http://sundayherald.com JP
25.08.2008 Steganografie a špionáž http://spectrum.ieee.org JP
25.08.2008 Rozhovor s hackerem z MIT (bostonská podzemní dráha) http://www.popularmechanics.com JP
25.08.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 34/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
23.08.2008 Firefox 3.0 a jeho p?ísný p?ístup k SSL certifikát?m http://www.arnnet.com.au JP
22.08.2008 VoIP - jak se vypo?ádat se souvisejícími problémy http://go.techtarget.com JP
22.08.2008 Výsledky p?ehledu Symantecu z odpov?dí ú?astník? konference Black Hat https://forums.symantec.com JP
22.08.2008 Shrnutí výsledku p?ehledu UK National Gateway Security Survey 2008 http://www.net-security.org JP
22.08.2008 Jak hovo?it s bezpe?nostním expertem? http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.08.2008 Recenze knihy: Hacking Exposed Linux, Third Edition http://www.linuxsecurity.com JP
22.08.2008 SSL certifikáty podepsané samy sebou (self-signed) jsou mén? d?v?ryhodné, p?esto se s nimi setkáváme http://www.eweek.com JP
22.08.2008 CRYPTO 2008 - evropští kryptologové úto?í na hashovací funkce https://online.tu-graz.ac.at JP
22.08.2008 DNS útoky jsou skute?ností http://news.cnet.com JP
22.08.2008 Americká armáda a kybernetická válka http://www.gcn.com JP
22.08.2008 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala dva drafty http://www.ietf.org JP
22.08.2008 Jak zlod?ji dat hledají své ob?ti http://searchsecurity.techtarget.com JP
21.08.2008 Nový filtr v IE.8 má zabránit XSS útok?m proti web?m http://www.theregister.co.uk JP
21.08.2008 Scientific American: Co vše umí moderní kryptografie http://www.sciam.com JP
21.08.2008 Za?ala fungovat voln? dostupná encyklopedie sí?ové bezpe?nosti http://www.promisec.com JP
21.08.2008 UK - váš mobil vás sleduje http://www.lrb.co.uk JP
21.08.2008 Deset cest k zlepšení bezpe?nosti Windows Vista http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
21.08.2008 Jak jsem hackoval komer?ní WLAN na letišti http://debuggable.com JP
20.08.2008 Shrnutí výsledk? letošní konference Black Hat http://www.law.com JP
20.08.2008 Ješt? k útok?m na clipboard http://www.heise-online.co.uk JP
20.08.2008 USA se obávají kybernetického útoku http://us.cnn.com JP
20.08.2008 V ?íjnu vyjde nová verze normy PCI DSS, verze 1.2 http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.08.2008 Schneier komentuje vystoupení Adi Shamira na Crypto 2008 http://www.schneier.com JP
20.08.2008 SSL VPN zranitelnosti a cesty k obran? http://www.networkworld.com JP
20.08.2008 Ješt? k Defconu - zp?ístupn?n seznam zde vydaných nástroj? http://blogs.zdnet.com JP
20.08.2008 Rozhovor se šéfem kybernetické divize FBI http://voices.washingtonpost.com JP
20.08.2008 MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) - pozapomenutý bezpe?nostní nástroj MIcrosoftu http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.08.2008 NIST - SP 800-37 Rev. 1 - DRAFT Guide for Security Authorization of Federal Information Systems: A Security Lifecycle Approach http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.08.2008 Zoner AntiVirus for Linux ke stažení http://www.securityworld.cz JP
19.08.2008 Recenze AVG Anti-Virus Free Edition 8 http://www.pcauthority.com.au JP
19.08.2008 P?eklepy a nebezpe?í domén se zám?rn? podobným jménem http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.08.2008 USA - pozastavení ?innosti Air Force Cyber Command http://blog.wired.com JP
19.08.2008 UK - dopadena banda hackující platební terminály (chip and PIN ) http://www.zdnetasia.com JP
19.08.2008 V N?mecku kolují disky s údaji milion? lidí http://www.lidovky.cz JP
18.08.2008 Langrovi chyb?jí peníze na šifrovací za?ízení http://www.novinky.cz PV
18.08.2008 CRYPTO 2008 zahájeno http://www.iacr.org JP
18.08.2008 NIST - vydány p?íklady pro SP 800-53A - Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.08.2008 UK - vydán dokument Security assessment of the internet protocol http://www.cpni.gov.uk JP
18.08.2008 Online hrá?i - rizika krádeže vašich hesel se dále zv?tšují http://www.scmagazineuk.com JP
18.08.2008 Open ID - klady a zápory http://www.itsecurity.com JP
18.08.2008 Šifrová služba a správa spojení proti invazi vojsk v roce 1968 http://www.ct24.cz PV
18.08.2008 10 obvyklých bezpe?nostních chyb, které byste však nikdy nem?li ud?lat http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.08.2008 Záhadný útok na obsah vašeho clipboardu http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2008 GlobalSign byl nucen odvolat digitálmí certifikát zneužívaný k podpisu malware http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2008 Akademická scéna hájí pot?ebu otev?ené diskuze o zranitelnostech http://www.eff.org JP
18.08.2008 8 cest k tomu, jak rychle dostat sv?j web na ?ernou listinu http://www.computerworld.com JP
18.08.2008 Jak nerecenzovat bezpe?nostní software http://www.eweek.com JP
18.08.2008 Kardiostimulátory - podrobnosti ke cracku http://hackedgadgets.com JP
18.08.2008 Pln? cracknutý biometrický zámek http://www.hackaday.com JP
18.08.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 33/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
15.08.2008 Olympijský phishing http://www.crn.com JP
15.08.2008 Shadow botnet - zatýkání v Nizozemsku http://www.scmagazineuk.com JP
15.08.2008 Krádež cookie m?že znehodnotit šifrování spojení http://www.heise-online.co.uk JP
15.08.2008 Massachusetts - tvrdá diskuze okolo vystoupení student? na Defconu k bezpe?nosti dopravních karet http://news.cnet.com JP
14.08.2008 Americký NIST vydává dva nové dokumenty http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.08.2008 Jak to bylo s kybernetickým útokem proti Gruzii http://www.csoonline.com JP
14.08.2008 Pozor na falešné zpravodajství (CNN, MSNBC) http://www.computerworld.com JP
14.08.2008 Schneierova nová kniha http://www.schneier.com JP
14.08.2008 Open ID je rizikové díky chyb? v DNS http://news.zdnet.co.uk JP
14.08.2008 Recenze knihy: Introduction to Modern Cryptography http://mathdl.maa.org JP
14.08.2008 Ješt? k Defconu - hacknuté kardiostimulátory http://venturebeat.com JP
13.08.2008 Profese bezpe?nostního analytika je nebezpe?nou profesí http://www.gcn.com JP
13.08.2008 Interní krádeže dat http://www.csoonline.com JP
13.08.2008 Internetová kriminalita je málo trestána http://www.infomaticsonline.co.uk JP
13.08.2008 Další útok SQL injection, tentokrát na stránky s olympijským zpravodajstvím http://www.theregister.co.uk JP
13.08.2008 Internetové války http://news.cnet.com JP
12.08.2008 MQ-kryptosystémy - lepší než kryptosystémy založené na eliptických k?ivkách? http://eprint.iacr.org JP
12.08.2008 Šest typ? rootkit? a jak s nimi bojovat http://www.networkworld.com JP
12.08.2008 Kaminského prezentace na konferenci Black Hat (k DNS chyb?) http://www.doxpara.com JP
12.08.2008 Jsou biometrické bezpe?nostní prost?edky v?bec efektivní? http://www.itsecurity.com JP
12.08.2008 15 kousk? bezpe?nostního SW voln? k stažení http://www.computerworld.com JP
12.08.2008 Keyczar - open source kryptografie - autorem je Google Security Team http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
12.08.2008 Nová verze vyd?ra?ského Gpcode http://www.viruslist.com JP
12.08.2008 Americké federální instituce uzavírají své sít? http://www.infoworld.com JP
12.08.2008 Dancko Danchev ke kybernetickým útok?m na Gruzii http://blogs.zdnet.com JP
12.08.2008 Obejití ochran Windows Vista - studie http://taossa.com.nyud.net:8080 JP
12.08.2008 K nalezené zranitelnosti Windows Vista http://www.trustedreviews.com JP
11.08.2008 Trojani v hardware http://164.106.251.250 JP
11.08.2008 Je úto?eno na gruzínské weby http://voices.washingtonpost.com JP
11.08.2008 Informace z konference Defcon http://news.cnet.com JP
11.08.2008 Další komentá?e k pr?b?hu konference Black Hat http://blogs.zdnet.com JP
11.08.2008 Soudce zakázal vystoupení na Defconu k hacknutým dopravním kartám http://news.cnet.com JP
11.08.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 32/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
10.08.2008 Ješt? k útoku na karty Mifare http://blog.wired.com JP
10.08.2008 Ameri?ané varují návšt?vníky olympiády p?ed elektronickou špionáží http://www.vnunet.com JP
10.08.2008 Záplata pro zranitelnost DNS není dokonalá http://www.nytimes.com JP
10.08.2008 Konference Defcon zahájena http://news.cnet.com JP
10.08.2008 Ilustrovaný pr?vodce Kaminského DNS zranitelností http://www.unixwiz.net JP
09.08.2008 CNN spam - útoky pokra?ují http://www.computerworld.com JP
09.08.2008 Hacke?i na konferenci Black Hat se mohou opírat p?i svých vystoupeních o bezplatné konzultace s právníky http://www.networkworld.com JP
09.08.2008 Op?t jedna cesta k prolomení fyzických zámk? (Medeco) http://blog.wired.com JP
09.08.2008 IETF S/MIME - draft Identity-based Encryption Architecture and Supporting Data Structures http://www.ietf.org JP
08.08.2008 Bezpe?nost Windows Vista v ohrožení http://searchsecurity.techtarget.com JP
08.08.2008 Internet ohrozila nejv?tší bezpe?nostní hrozba desetiletí (k chyb? v DNS) http://www.lupa.cz JP
08.08.2008 Bezpe?nost IT - podce?ujeme ?i p?ece?ujeme ji ? http://www.networkworld.com JP
08.08.2008 Prezentace ke konferenci Defcon 16 http://164.106.251.250 JP
08.08.2008 Esej B.Schneiera k hacknutí karet Mifare http://www.schneier.com JP
08.08.2008 Ješt? k Coreflood botnetu http://www.computerworld.com JP
08.08.2008 Nová vlna SQL útok? na webové stránky http://www.theregister.co.uk JP
08.08.2008 Nový olympiský sport - hackování velkého ?ínského firewallu http://www.theregister.co.uk JP
08.08.2008 Krádeže karetních dat z obchodních ?et?zc? mohou být provedeny i v jiných zemích http://news.zdnet.co.uk JP
08.08.2008 Nezbytnost sdílení dat EU a USA (zpráva EU) http://news.zdnet.co.uk JP
08.08.2008 MadMAC - nástroj k podvržení adresy MAC http://www.irongeek.com JP
07.08.2008 Prezentace vystoupení na konferenci Black Hat 2008 jsou již dostupné http://164.106.251.250 JP
07.08.2008 Navšt?vujete n?jakou školu? Doporu?ení, jak chránit sv?j notebook. http://www.net-security.org JP
07.08.2008 Celebrity ve spamech - top ten http://www.computerworld.com JP
07.08.2008 Demonstrována možnost falzifikace e-pas? (Bin Ládin, Elvis Presley) http://www.theregister.co.uk JP
07.08.2008 11 obvin?ných v jedné z nejv?tších krádeží ID všech dob http://www.theregister.co.uk JP
07.08.2008 Ke Kaminského prezentaci na konferenci Black Hat http://www.theregister.co.uk JP
07.08.2008 Adobe varuje p?ed falešnými aktualizacemi Flash playeru http://www.heise-online.co.uk JP
07.08.2008 Konference Black Hat - den první http://it.toolbox.com JP
07.08.2008 K ochran? bankomat? http://blogs.23.nu JP
06.08.2008 Coreflood botnet - nebezpe?ný zlod?j bankovních dat http://www.nytimes.com JP
06.08.2008 10 cest, kterými zam?stnanec napom?že bezpe?nosti své organizace http://www.csoonline.com JP
06.08.2008 Po?íta?ová kriminalita a politika http://www.net-security.org JP
06.08.2008 Odkaz na stránkách CNN (CNN Top 10 e-mail links) posílá na stránky s malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.08.2008 Microsoft hledá cesty k lepší práci se zranitelnostmi http://www.theregister.co.uk JP
06.08.2008 Google Sites jsou zneužívány spammery http://news.zdnet.co.uk JP
06.08.2008 Šifrování Skype nemusí být tak bezpe?né http://www.computerworld.com JP
06.08.2008 DNS logy - jak zjistit útoky typu DNS poisoning http://isc.sans.org JP
05.08.2008 NIST: 2nd draft Special Publication 800-106, Randomized Hashing for Digital Signatures http://csrc.ncsl.nist.gov JP
05.08.2008 Nejlepší postupy pro boj se spamem http://www.csoonline.com JP
05.08.2008 Bezpe?nostní problém DNS - vydána nová záplata http://www.heise-online.co.uk JP
05.08.2008 P?t krok? pro ochranu mobilních za?ízení kdekoliv a kdykoliv http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.08.2008 Podvodný prodej lístk? na olympiádu je jen za?átkem http://www.computerworld.com JP
05.08.2008 Anonymous - další fáze boje proti scientolog?m http://www.theregister.co.uk JP
05.08.2008 Malware - jak je ve sv?t? rozší?en? http://blogs.zdnet.com JP
05.08.2008 Anonymizéry - hrozba webovým aplikacím http://www.stbernard.com JP
05.08.2008 Nová verze draftu Using the Boneh-Franklin and Boneh-Boyen Identity-based Encryption Algorithms with CMS http://www.ietf.org JP
04.08.2008 Nové útoky na protokoly pro ustavení klí?? z normy ISO/IEC 11770-2:1996 http://eprint.iacr.org JP
04.08.2008 Ke kryptoanalýze McEliece kryptosystému s ve?ejným klí?em http://eprint.iacr.org JP
04.08.2008 89 procent bezpe?nostních incident? v roce 2007 nebylo oznámeno http://www.net-security.org JP
04.08.2008 Nástroje k hackování Bluetooth http://www.security-hacks.com JP
04.08.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 31/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
04.08.2008 Co také lze uslyšet na konferenci Black Hat 2008 http://www.doxpara.com JP
04.08.2008 George Ledin u?í své studenty, jak psát viry http://www.newsweek.com JP
04.08.2008 Fyzické zámky - hledání jejich slabin se stává sportem http://www.zdnetasia.com JP
01.08.2008 Kritické momenty p?i využívání služeb VoIP http://www.networkworld.com JP
01.08.2008 Oznámený problém se šifrováním v Apple nebude na konferenci Black Hat nakonec diskutován http://blogs.zdnet.com JP
01.08.2008 Malware v 1.polovin? 2008 - E-Threats Landscape Report (BitDefender Lab) http://www.net-security.org JP
01.08.2008 Opat?ení a prost?edky fyzické bezpe?nosti (draft nové normy - The ASIS Commission on Standards and Guidelines) http://www.asisonline.org JP
01.08.2008 Kryptografie v dnešní praxi http://www.itsecurity.com JP
01.08.2008 Bezpe?nost prohlíže?? je daleko od ideálního stavu (Black Hat a demonstrace útoku pomocí fotografie) http://www.computerworld.com JP
01.08.2008 Na letišti byl uv?zn?n u?itel matematiky http://silverstr.ufies.org JP
01.08.2008 Chyba v DNS - apel na organizace: V?nujte tomu pot?ebnou pozornost! http://news.cnet.com JP
01.08.2008 Bezpe?nostní aktualizace AVG http://www.heise-online.co.uk JP
01.08.2008 Na konferenci Black Hat bude podána informace o nových hackovacích technikách http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.08.2008 Vyšlo letní dvoj?íslo e-zinu Crypto-World 78/2008 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign