Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.08.2007 Postranní kanály - k zranitelnostem n?kterých implementací RSA (speciáln? OpenSSL) http://eprint.iacr.org JP
25.08.2007 Kryptologové rozbili systém zabezpe?ující zámky aut http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2007 RFID - analýza spot?eby proudu vzdálenou cestou http://eprint.iacr.org JP
23.08.2007 Konference Crypto 2007 - rump session http://rump2007.cr.yp.to JP
18.08.2007 Úvod do problematiky párování v kryptografii http://www.math.uwaterloo.ca JP
17.08.2007 Bezpe?nost magnetických karet http://www.soom.cz JP
17.08.2007 AES a útoky z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
11.08.2007 Byl spušt?n distribuovaný projekt na rozbití hashovací funkce SHA-1 http://blog.wired.com JP
09.08.2007 Nelehké vztahy mezi matematikou a kryptografii http://www.ams.org JP
08.08.2007 Eliptické k?ivky, NSA a budoucnost kryptografie s ve?ejným klí?em http://www.gcn.com JP
03.08.2007 NIST - Special Publication 800-78-1, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.08.2007 Lineární registr s nelineárním výstupem - rekonstrukce nastavení http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
Design: Webdesign