Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2006 Seriál ?lánk? vám pom?že ?ešit problémy s bezdrátem http://searchnetworking.techtarget.com JP
31.08.2006 Zbavujete se starého mobilu? Pozor na informace v n?m obsažené! http://www.cnn.com JP
31.08.2006 Firewally - p?íru?ka (výb?r firewallu, implementace, provoz, audit - pro firmy) http://searchsecurity.bitpipe.com JP
31.08.2006 Jak zavést v organizaci politiku pro správu záplat http://articles.techrepublic.com.com JP
31.08.2006 NIST vydal Special Publication 800-88, Guidelines for Media Sanitization http://csrc.ncsl.nist.gov JP
31.08.2006 Security Engineering - zajímavá kniha - nyní voln? dostupná na internetu http://www.cl.cam.ac.uk JP
31.08.2006 P?ehled - Network Attacks: Analysis 1999 - 2006 (DOJ -USA) http://www.net-security.org JP
31.08.2006 Bezpe?í pro uložená data http://www.embedded.com JP
31.08.2006 Recenze knihy - Hacking the Cable Modem http://blog.wired.com JP
31.08.2006 Live View - zajímavý forenzní nástroj http://liveview.sourceforge.net JP
30.08.2006 Chra?te svá Windows http://www.it-observer.com JP
30.08.2006 Forenzní analýza - informa?ní zdroje internetu http://www.disclosedigital.com JP
30.08.2006 XML a bezpe?nost http://www.networkworld.com JP
30.08.2006 Web 2.0, exploity Java skript? a AJAX http://reviews.cnet.com JP
30.08.2006 P?ehled - Ponemon Institute http://www.portauthoritytech.com JP
29.08.2006 Vyšly bezpe?nostní st?ípky za 34.týden 2006 http://www.root.cz JP
29.08.2006 Recenze knihy Phishing Exposed http://netsecurity.about.com JP
29.08.2006 CISSP - materiály pro p?ípravu ke zkoušce http://victoria.tc.ca JP
29.08.2006 SNARE (System iNtrusion Analysis & Reporting Environment) for Linux - p?ehled http://www.intersectalliance.com JP
29.08.2006 Šest nejhorších chyb ve vztahu k bezpe?nosti a jak se jich vyvarovat http://www.networkworld.com JP
29.08.2006 Vybudování ochran firemní databáze http://www.computerworld.com JP
29.08.2006 Jak obnovit ztracené soubory po nep?edvídaném vymazání pevného disku http://servers.linux.com JP
29.08.2006 Burt Kaliski (RSA) - komentá? ke Crypto 2006 a k workshopu k hashovacím funkcím http://www.rsasecurity.com JP
29.08.2006 Jak zmírnit bezpe?nostní rizka SSH http://www.informit.com JP
29.08.2006 XSS zranitelnosti a pozm??ování viditelného obsahu webu http://taosecurity.blogspot.com JP
28.08.2006 WPA2 šifrování ve vaší bezdrátové síti http://www.computerworld.com JP
28.08.2006 Firewall ve Windows XP a bezpe?nost http://www.microsoft.com JP
28.08.2006 Vysava? vašeho USB disku http://www.schneier.com JP
28.08.2006 Stephen Colbert - tipy pro zvýšení bezpe?nosti vašeho PC http://www.comedycentral.com JP
28.08.2006 Šifrovací plug-in do Firefoxu http://www.freenigma.com JP
28.08.2006 SHA-1 na Crypto 2006 pod tlakem http://www.heise-security.co.uk JP
26.08.2006 Další p?ísp?vek ?eských kryptolog? http://www.icisc.org VK
25.08.2006 Další p?ísp?vek ?eských kryptolog? http://www.icisc.org VK
25.08.2006 Software Quality Assurance Management conference 2006 bude 6.-8.zá?í v Praze! http://www.sqam.org PV
25.08.2006 Domácí firewally a jejich slabiny http://www.mg.co.za JP
25.08.2006 Server Ubuntu Linux a bezpe?nost (n?kolik doporu?ení) http://www.computerworld.com JP
25.08.2006 P?t d?vod?, pro? pot?ebujete nový p?ístup k otázkám antivirové bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
25.08.2006 Skype není anonymní, ú?astníka lze vysledovat http://www.schneier.com JP
25.08.2006 Z reálného života - m?j boj se spyware http://www.computerworld.com JP
25.08.2006 Shareware: šifrovací program AEP http://www.gigamania.cz VK
25.08.2006 Draft - autentizované šifrování http://www.mindspring.com VK
24.08.2006 Bezplatný nástroj k detekci rootkit? a k jejich odstran?ní (Sophos) http://www.net-security.org JP
24.08.2006 Dvoufaktorová autentizace podle RSA Security (white paper) http://searchsecurity.bitpipe.com JP
24.08.2006 Program pracovní konference NIST k hašovacím funkcím http://www.csrc.nist.gov VK
24.08.2006 Recenze - Hacker in the Box (soubor nástroj?) http://www.crn.com JP
24.08.2006 SSH tunel - skoro každým firewallem http://polishlinux.com JP
23.08.2006 MD5 kolize - demo http://www.mathstat.dal.ca JP
23.08.2006 Anonymita a koncepty digitálního ID http://www.hyperorg.com JP
23.08.2006 Program Rump Session CRYPTO 2006 http://www.iacr.org VK
23.08.2006 Jak se vypo?ádat s rootkity http://www.networkworld.com JP
23.08.2006 Bezpe?nost php - n?kolik doporu?ení http://isc.sans.org JP
23.08.2006 K plán?m obnovy http://blogs.zdnet.com JP
22.08.2006 Registrace na BIST GigaCon 2006 zahájena (vstup zdarma)! http://www.bist.gigacon.org PV
22.08.2006 Bráníme se odposlechu: http://www.lupa.cz JP
22.08.2006 Nová vyhláška ?. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatel? certifika?ních služeb http://www.micr.cz JP
22.08.2006 Bezpe?nost MS Office - ?ást 1. http://www.securityfocus.com JP
22.08.2006 Autentizace a smíšené prost?edí Linux/Windows http://www.infosecwriters.com JP
22.08.2006 Byl hacknut web Kevina Mitnicka (!) http://news.com.com JP
22.08.2006 Bezplatný antivir od AOL - jak je to se smlouvou vztahující se k licenci? http://www.computerworld.com JP
21.08.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 33. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
21.08.2006 Ochrana informací a náhodnost http://eprint.iacr.org JP
21.08.2006 ElcomSoft - cracker hesel ve Wordu a PDF http://www.pdfzone.com JP
21.08.2006 10 nejv?tších bezpe?nostních pr?švih? http://www.wired.com JP
21.08.2006 Váš e-mail - p?t cest k ochran? p?ed zde ?íhajícími nebezpe?ími http://www.informationweek.com JP
21.08.2006 10 krok? k v?tší bezpe?nosti vaší instalace MySQL http://www.net-security.org JP
21.08.2006 Útok - Java Session-Id Generation http://www.cs.huji.ac.il JP
21.08.2006 Mocbot Trojan a boti http://www.eweek.com JP
18.08.2006 Kryptografické párování a autentizace vzdáleného uživatele http://eprint.iacr.org JP
18.08.2006 Základní problémy prokazatelné bezpe?nosti a kryptografie http://eprint.iacr.org JP
18.08.2006 Válka s klikacími podvody http://www.cio-today.com JP
18.08.2006 Jak bezpe?n? hledat ve vyhledáva?ích http://www.lupa.cz JP
18.08.2006 P?ímé bankovnictví v ?esku http://www.finexpert.cz JP
18.08.2006 Deset cest (bezplatných - free) jak udržet sv?j po?íta? v bezpe?í http://www.crn.com JP
18.08.2006 10 hv?zd v IT bezpe?nosti http://www.technewsworld.com JP
18.08.2006 Populární základy kryptografie http://www.securitydocs.com JP
17.08.2006 Recenze 5 firewall? pro vaše PC (desktop) http://www.crn.com JP
17.08.2006 Ponemon Institute - výsledky p?ehledu http://www.prnewswire.com JP
17.08.2006 I Bruce Schneier je p?edm?tem humoru http://geekz.co.uk JP
17.08.2006 P?ehled bezpe?nostních certifikací pracovník? (aktualizováno) http://dmiessler.com JP
16.08.2006 Kryptoanalýza proudové šifry Hermes8F (ECrypt Stream Cipher Project) http://eprint.iacr.org JP
16.08.2006 Tutoriál pro Hping2 Basics (The Ethical Hacker Network) http://www.ethicalhacker.net JP
16.08.2006 Co by m?l byznys chtít po ?ešení pro ochranu dat? http://www.net-security.org JP
16.08.2006 Swedish Pirate Party - spušt?n Darknet http://www2.piratpartiet.se JP
16.08.2006 Velká Británie - problém se zašifrovanými soubory na PC, která pat?í podez?elým z terorizmu http://news.zdnet.com JP
16.08.2006 Chra?te svou identitu! http://www.canada.com JP
16.08.2006 Bojíte se krádeže své identity? http://www.lupa.cz JP
16.08.2006 Tip - logbook jako nástroj správy za?ízení - co by to m?lo obsahovat? http://isc.sans.org JP
15.08.2006 IETF pkix - návrh nových paremetr? eliptických k?ivek - k diskusi http://www.ecc-brainpool.org JP
15.08.2006 10 v?cí, které byste m?li v?d?t o zálohování ve Windows XP http://articles.techrepublic.com.com JP
15.08.2006 Tony Bradley - zabezpe?te sv?j notebook p?i cestování letadlem http://netsecurity.about.com JP
15.08.2006 EU projekty bezpe?nosti IT http://news.taborcommunications.com JP
15.08.2006 K technologii Kernel Patch Protection (PatchGuard) http://blogs.msdn.com JP
15.08.2006 Nástroj (open source) pro bezpe?nostní analýzu kódu php http://developer.spikesource.com JP
15.08.2006 Vyšel Crypto-World 78/2006 http://crypto-world.info PV
14.08.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 32. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
14.08.2006 Barracuda proti obrázkovému spamu... http://www.gestocomm.cz PV
14.08.2006 Systémy s ve?ejným klí?em - jak šifrovat s jediným 160 bitovým umoc?ováním http://eprint.iacr.org JP
14.08.2006 Mobilní pracovníci a bezpe?nost dat http://www.networkworld.com JP
14.08.2006 OpenOffice a bezpe?nost http://www.networkworld.com JP
14.08.2006 P?t d?vod? pro? pot?ebujete systém pro detekci pr?nik? http://www.itsecurity.com JP
14.08.2006 Joanna Rutkowska + Blue Pill http://it.slashdot.org JP
12.08.2006 Vyšla nová verze normy X.509 (5 vydání - ITU-T X.509 / ISO/IEC 9594:2005 ) http://www.itu.int JP
12.08.2006 Vyšel ?eský p?eklad knihy Neal Stephenson : Kryptonomikon http://www.daemon.cz JP
12.08.2006 Vážné varování - aplikujte poslední záplaty Microsoftu http://www.securityfocus.com JP
12.08.2006 Co je t?eba k úsp?šnému XSS útoku? http://www.informit.com JP
11.08.2006 Informa?ní zdroje k problematice firewall? http://www.linuxsecurity.com JP
11.08.2006 Po?íta?ové sít? v nemocnicích - doporu?ené praxe bezpe?nostních postup? http://www.infosecwriters.com JP
11.08.2006 Boj s rhybá?i - Andy Cottrell doporu?uje TACS http://www.s-ox.com JP
11.08.2006 Objevují se technologie napomáhající zachránit kradené notebooky http://www.computerworld.com JP
11.08.2006 K novým bezpe?nostním pravidl?m na letištích http://www.schneier.com JP
10.08.2006 Multi-level Security + Red Hat Enterprise Linux http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
10.08.2006 Kryptografie - bezpe?nost hybridních schémat http://eprint.iacr.org JP
10.08.2006 rfc.4621 - Design of the IKEv2 Mobility and Multihoming (MOBIKE) Protocol http://www.rfc-archive.org JP
10.08.2006 E-Passport aliance popírá možnost kopírování elektronických pas? http://www.securityfocus.com JP
10.08.2006 DRM - Digital Right Management - jaká bude p?íští generace? http://www.freedom-to-tinker.com JP
10.08.2006 K bezpe?nosti linuxových webovských aplikací http://www.networkworld.com JP
10.08.2006 NAP - Network Access Protection (MS) - lze mu dostate?n? v??it? http://www.computerworld.com JP
09.08.2006 Open SSH - instalace a informa?ní zdroje http://www.linuxsecurity.com JP
09.08.2006 Prezentace Joanny Rutkowske - Subverting the Vista Kernel for Fun and Profit http://164.106.251.250 JP
09.08.2006 P?ehled ?lánk? ke konferencím Black Hat a Defcon http://news.com.com JP
09.08.2006 MD:Pro™ - Malware Distribution Project https://www.frame4.net JP
09.08.2006 Doporu?ení - prevence p?ed ztrátou dat http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2006 Jitter Bug - špion ve vaší klávesnici http://www.usenix.org JP
09.08.2006 Co pot?ebujete v?d?t o technologiích pro VPN http://www.computerworld.com JP
09.08.2006 Caleb Sima - Jsou vaše webovské aplikace zranitelné? http://searchappsecurity.bitpipe.com JP
08.08.2006 AOL nabízí nový bezplatný antivirový program (ve spolupráci s Kaspersky Lab) http://news.yahoo.com JP
08.08.2006 Defcon - jednotlivé prezentace http://164.106.251.250 JP
08.08.2006 Schneier - ješt? k bezpe?nosti sí?ových tiskáren http://www.schneier.com JP
08.08.2006 Logické koncepty v kryptografii http://eprint.iacr.org JP
08.08.2006 Analýza sofistikovaných útok? http://www.strozllc.com JP
08.08.2006 Útoky na hashovací funkce - prost?edky a metody http://www.infosecwriters.com JP
07.08.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 31. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
07.08.2006 Defcon - komentá?e http://blog.washingtonpost.com JP
07.08.2006 Defcon 2006 - p?ehled vystoupení http://www.defcon.org JP
07.08.2006 Šest krok? k zabezpe?ení citlivých dat v MySQL http://www.builderau.com.au JP
04.08.2006 Security Essentials - kapitola z knihy Microsoft Windows XP Inside Out Deluxe http://downloads.techrepublic.com.com JP
04.08.2006 Microsoft zve hackery k testování Windows Vista http://entmag.com JP
04.08.2006 Vše co pot?ebujete v?d?t o útoku SQL injection http://www.hiveminds.co.uk JP
04.08.2006 Nebezpe?í p?i ?tení blog? (Black Hat) http://www.computerworld.com JP
04.08.2006 Nové nástroje k testování bezpe?nosti VoIP http://news.com.com JP
04.08.2006 Prezentace jednotlivých vystoupení na konferenci Black Hat http://164.106.251.250 JP
03.08.2006 Letní ?íslo Crypto-Worldu (78/2006) vyjde 15.8 . http://crypto-world.info PV
03.08.2006 Hacke?i klonují nové elektronické pasy http://www.wired.com JP
03.08.2006 Na sv?t? je první ?eská PARANOIA http://www.telnet.cz JP
03.08.2006 Lidský faktor a správa IT bezpe?nosti http://www.it-observer.com JP
03.08.2006 Budoucnost podnikové bezpe?nosti http://www.cio-today.com JP
03.08.2006 Také offline po?íta?e mohou být hacknuty (Black Hat) http://www.usatoday.com JP
03.08.2006 E-Gold - další dvoufaktorová autentizace rozbita http://www.infomaticsonline.co.uk JP
03.08.2006 Black Hat - iniciativa FBI proti krádežím ID http://www.computerworld.com JP
03.08.2006 Black Hat: Net neutrality test http://www.computerworld.com JP
03.08.2006 K hackování RSS http://www.spidynamics.com JP
03.08.2006 Dev?t krok? k zastavení pr?myslové špionáže http://www.net-security.org JP
02.08.2006 Technologie dnešního malware http://www.it-observer.com JP
02.08.2006 Black Hat a Windows Vista http://news.zdnet.com JP
02.08.2006 Symantec - analýza bezpe?nostního modelu Windows Vista http://www.symantec.com JP
02.08.2006 NIST - draft Special Publication 800-69, Guidance for Securing Microsoft Windows XP Home Edition: A NIST Security Configuration Checklist http://csrc.nist.gov JP
01.08.2006 Sociální inženýrství - prost?edky obrany v malých firmách http://www.infosecwriters.com JP
01.08.2006 Bezpe?nost Bluetooth http://www.infosecwriters.com JP
01.08.2006 Nikon Coolpix P1 - nebezpe?í datových p?enos? http://www.informit.com JP
01.08.2006 Monitoring e-mailové pošty zam?stnanc? (USA) http://www.securityfocus.com JP
01.08.2006 Šest nejhloup?jších nápad? jak zabezpe?it bezdrátovou LAN http://blogs.zdnet.com JP
01.08.2006 Bezpe?ná komunikace s webovskou službou http://java.sys-con.com JP
Design: Webdesign