Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2012 NIST vydal draft Special Publicaiton 800-147B, BIOS Protection Guidelines for Servers http://csrc.nist.gov JP
31.07.2012 Ruští spamme?i vydali nástroj pro ší?ení spamu Skypem http://blog.webroot.com JP
31.07.2012 ENISA: jak dál s evropským IT bezpe?nostním pr?myslem? http://eur-lex.europa.eu JP
31.07.2012 ENISA k problému s používáním bezpe?ných hesel http://www.enisa.europa.eu JP
31.07.2012 Souhrnná bezpe?nost​ní zpráva spole?nosti Trend Micro za 2. ctvrtleti 2012 http://www.trendmicro.com JP
31.07.2012 Demonstrace zranitelností platebních terminál? http://www.wired.com JP
31.07.2012 Defcon: jak proniknout p?es šifrování spole?nosti Google pro Android http://www.securityweek.com JP
31.07.2012 Black Hat 2012: Special Conference Coverage http://searchsecurity.techtarget.com JP
31.07.2012 3D tiskárny pomáhají vytvo?it fungující zbran? http://www.securitynewsdaily.com JP
31.07.2012 Bezpe?nost databází - p?íru?ka pro CISO http://www.csoonline.com JP
31.07.2012 Black Hat: demonstrován byl EFI rootkit pro Macy http://www.h-online.com JP
31.07.2012 Kyberšpionáž se týká také uživatel? Androidu http://www.darkreading.com JP
31.07.2012 Defcon 2012 - pohled zevnit? http://www.zdnet.com JP
31.07.2012 BT vycouvává z tvrzení, že tém?? každé Android za?ízení obsahuje malware http://www.zdnet.com JP
31.07.2012 K ”nigerijským“ podvod?m, které z Nigérie nepochází http://www.techrepublic.com JP
31.07.2012 Black Hat WLAN - detekováno bylo 1 500 bezpe?nostních incident? http://www.net-security.org JP
31.07.2012 Portunes - freeware aplikace umož?ujíc bezpe?né ukládání pro iOS a Android http://www.net-security.org JP
31.07.2012 Recenze knihy: The Computer Incident Response Planning Handbook http://www.net-security.org JP
31.07.2012 Prost?edí pro BYOD - skryté náklady sít? a jak se s nimi vypo?ádat http://www.eweek.com JP
31.07.2012 Setrvalé routerové botnety jsou na obzoru http://www.computerworld.com JP
31.07.2012 Routery Huawei - na Defconu byly zve?ejn?ny jejich kritické zranitelnosti http://www.computerworld.com JP
31.07.2012 Škola?ka rozluštila zašifrované kázání z roku 1759 http://www.berkshireeagle.com JP
31.07.2012 Sophos p?ichází s bezplatným antivirem pro Android http://www.theregister.co.uk JP
31.07.2012 Skype vyvrací spekulace o tom, že umož?uje odposlechy http://www.theregister.co.uk JP
31.07.2012 E-mailové útoky malware - ?ervenec 2012 http://krebsonsecurity.com JP
30.07.2012 Špionážní malware - pohled odborníka http://krebsonsecurity.com JP
30.07.2012 Defcon: vystoupení k slabinám systém? SCADA (pro jaderné elektrárny) bylo zrušeno http://www.darkreading.com JP
30.07.2012 Defcon: malware infikující BIOS (proof-of-concept) http://www.computerworld.com JP
30.07.2012 Podvodníci klamou fanoušky olympiády - lákají je na weby, kde má být živé streamované video http://www.computerworld.com JP
30.07.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 30/2012 http://www.root.cz JP
30.07.2012 Datové pr?niky v Jižní Koreji http://www.theregister.co.uk JP
29.07.2012 Bruce Schneier ke své knize Liars and Outliers http://privacy-pc.com JP
28.07.2012 Defcon: vystoupení generála Keitah Alexandera http://www.securitynewsdaily.com JP
28.07.2012 AC/DC v iránských jaderných za?ízeních a První sv?tová internetová válka http://www.networkworld.com JP
28.07.2012 Nejv?tší datové pr?niky roku 2012 (zatím) http://www.crn.com JP
28.07.2012 Black Hat: Chcete provést odvetu hacker?m? Nejprve se pora?te s právníkem! http://www.informationweek.com JP
28.07.2012 Black Hat: existuje možnost hromadné infekce router? http://www.informationweek.com JP
28.07.2012 Ú?innost antivir?: 80 procent po?íta??, které byly infikovány Carberpem, m?lo nainstalováno antivir http://www.zdnet.com JP
28.07.2012 Tém?? každé Android za?ízení je infikováno malwarem http://www.zdnet.com JP
28.07.2012 Black Hat: databáze Oracle, exploit umož?uje úto?níkovi vystupovat jako admnistrátor http://www.computerworld.com JP
28.07.2012 Black Hat: Chip and Pin za?ízení v obchodech lze oklamat http://www.theregister.co.uk JP
27.07.2012 The Madi Campaign - Part II http://www.securelist.com JP
27.07.2012 Útoky hacktivist? nar?stají, stávají se politickými http://www.cio-today.com JP
27.07.2012 Bruce Schneier na konferenci Black Hat http://www.infosecurity-magazine.com JP
27.07.2012 Black Hat: v kybernetické bezpe?nosti pracuje málo chytrých lidí http://www.infosecurity-magazine.com JP
27.07.2012 P?ehled zpracovaný z odpov?dí ú?astník? Black Hat. Jedna t?etina z nich se podílela na odvetném hackingu http://www.securityweek.com JP
27.07.2012 P?t tip? k zkvalitn?ní detekce pr?nik? http://www.bankinfosecurity.com JP
27.07.2012 Black Hat: špatná bezpe?nost mobilních aplikací vede k únik?m podnikových dat http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.07.2012 Pinterest, t?etí nejvíce navšt?vovaná sociální sí? internetu je p?edm?tem útok? kyberkriminality http://www.csoonline.com JP
27.07.2012 Black Hat: nové technologie pro letecký provoz nejsou dostate?n? bezpe?né http://www.crn.com JP
27.07.2012 Black Hat: Pwnie Awards 2012 http://www.h-online.com JP
27.07.2012 Aktualizace Mahdí je antiamerická http://www.informationweek.com JP
27.07.2012 Black Hat: jak zjednodušit detekci SQL injection http://www.darkreading.com JP
27.07.2012 Black Hat: k malware, které využívá exploity Javy http://www.scmagazine.com JP
27.07.2012 Black Hat: zranitelnost biometrických skener? duhovky http://www.scmagazine.com JP
27.07.2012 Black Hat: demonstrace zranitelností platebních terminál? http://www.computerworld.com JP
27.07.2012 Black Hat : demonstrován útok na chytré mobily využitím vlastnosti NFC (Near Field Communication) http://www.computerworld.com JP
27.07.2012 Black Hat: vystoupení Apple v?nováno jejich bezpe?nostním architekturám http://www.computerworld.com JP
27.07.2012 Spisovatel SF Neal Stephenson na konferenci Black Hat http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2012 Americký NIST vydal dva drafty http://csrc.nist.gov JP
26.07.2012 Kampa? spyware Mahdí pokra?uje v nové a vylepšené podob? http://threatpost.com JP
26.07.2012 P?inese http 2.0 nové problémy (k protokolu SPDY)? http://www.securityweek.com JP
26.07.2012 Nová cesta útoku na mobily s Androidem http://www.cnbc.com JP
26.07.2012 Nový nástroj dává 150 cest k tomu, jak obejít firewally webových aplikací http://www.computerworld.com JP
26.07.2012 Jak hacke?i využívají sou?asné trendy proti Vám http://www.securitynewsdaily.com JP
26.07.2012 Tatu Ylonen (otec SSH) - situace v bezpe?nosti se stává horší http://www.networkworld.com JP
26.07.2012 Black Hat: roste po?et hack?, které mají globální charakter http://blogs.csoonline.com JP
26.07.2012 Význa?ný nár?st útok? SQL injection http://www.h-online.com JP
26.07.2012 Wireshark je v nových verzích http://www.h-online.com JP
26.07.2012 Black Hat: 6 cest k tomu, jak zlepšit podnikovou bezpe?nost http://www.informationweek.com JP
26.07.2012 Nebezpe?í mobilního malware http://blogs.rsa.com JP
26.07.2012 Schneier ke klí??m z 3D tiskárny http://www.schneier.com JP
26.07.2012 Kaspersky popírá vazby na Kreml, p?irovnává sebe k Indiana Jonesovi http://www.wired.com JP
26.07.2012 Finan?ní botnet Gameover infikoval tém?? 700 000 po?íta?? http://www.eweek.com JP
26.07.2012 Microsoft informuje o Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) 3.5 http://www.computerworld.com JP
26.07.2012 Zranitelnosti Javy jsou úto?níky využívány stále ?ast?ji http://www.computerworld.com JP
26.07.2012 Falešné certifikáty vyd?laly ?ínskému kybergangu 30 milión? liber http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2012 Black Hat: Dan Kaminsky s nástrojem proti cenzu?e http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2012 Black Hat: panel na téma, jak bude vypadat p?í?tích 15 let v IT bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2012 Black Hat: zahrani?ní zpravodajské služby jsou nejv?tší hrozbou, varuje bývalý pracovník FBI http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2012 Malware pro Mac (Crisis a Morcut) http://nakedsecurity.sophos.com JP
26.07.2012 Indie - král spamu http://www.theregister.co.uk JP
25.07.2012 Vyšel e-zin: Cipher, Electronic Issue (EI) 109, July 2012 http://www.ieee-security.org JP
25.07.2012 Jak zákaznické karty pomáhají zlod?j?m identit http://www.securitynewsdaily.com JP
25.07.2012 Internetový ”ko?i?í “ signál je na sv?t? http://www.securitynewsdaily.com JP
25.07.2012 Vyvíjí Severní Korea zbra? využívající elektromagnetický puls (EMP)? http://www.securitynewsdaily.com JP
25.07.2012 Varování p?ed virem na Facebooku, podvod se odvolává na d?tskou charitu http://www.zdnet.com JP
25.07.2012 Abonymous se chystají zve?ejnit 40 GB dat ukradených australskému poskytovateli internetového p?ipojení http://www.theregister.co.uk JP
25.07.2012 Ú?ast na akci Black Hat není bez rizika http://www.theregister.co.uk JP
24.07.2012 Firma, kv?li které kolabuje registr vozidel, má chránit obranu p?ed kybernetickými útoky http://zpravy.ihned.cz JP
24.07.2012 Black Hat: hacker poukáže na potenciální bezpe?nostní chybu ve 4 miliónech hotelových karetních zámcích http://www.forbes.com JP
24.07.2012 Hesla - úto?níci a uživatelé http://securityblog.verizonbusiness.com JP
24.07.2012 Botnet Grum malinko ožil, nyní je znovu mrtvý http://threatpost.com JP
24.07.2012 Siemens opravil chyby ve svém SW, ty, které zneužil Stuxnet http://arstechnica.com JP
24.07.2012 Z herního webu Gamigo ukradeno 8 milión? hesel http://thehackernews.com JP
24.07.2012 Více než stovka infikovaných PC byla objevena na japonském ministerstvu financí http://www.infosecurity-magazine.com JP
24.07.2012 Na 28. ?ervence jsou plánovány protestní demonstrace Anonymous http://www.gulli.com JP
24.07.2012 Požadované špi?kové kvality u IT bezpe?nostních profesionál? http://www.bankinfosecurity.com JP
24.07.2012 Black Hat: STIX - nový systém pro sdílení informací o kybernetických hrozbách http://searchsecurity.techtarget.com JP
24.07.2012 Vyt?žování sociálních sítí pomáhá p?i vyšet?ování kriminality http://www.securitynewsdaily.com JP
24.07.2012 Ochrana kritických informací: pom?že tzv. whitelisting http://www.networkworld.com JP
24.07.2012 ”Bezpe?nostní Oskary“ - nominace http://www.h-online.com JP
24.07.2012 Black Hat: manipulace s Linuxovými stroji, na kterých b?ží Open SSL a autentizace RSA, vede k prozrazení RSA soukromého klí?e http://www.darkreading.com JP
24.07.2012 Hacker údajn? cracknul slevové kódy Tesca http://www.zdnet.com JP
24.07.2012 ?éf NSA vystoupí na Defconu http://www.examiner.com JP
24.07.2012 Ruská kybernetická špi?ka Evžen Kaspersky a mezinárodní špionáž http://www.wired.com JP
24.07.2012 Konference Black Hat zahájena http://www.eweek.com JP
24.07.2012 Bankomatoví podvodníci v Evrop? http://krebsonsecurity.com JP
24.07.2012 ?tvrtina uživatel? nechápe užite?nost aktualizace softwaru http://www.computerworld.com JP
24.07.2012 Íránská armáda chystá jednotku kybernetické bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
24.07.2012 Australané dostávají SMS s výhr?žkou smrti http://www.theregister.co.uk JP
24.07.2012 Anonymous úto?í na australské weby http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2012 Budoucnost sociálního inženýrství http://privacy-pc.com JP
23.07.2012 Stránky akce BSides Las Vegas http://bsideslv.com JP
23.07.2012 The Hackers Conference - Indie, Dillí 29. ?ervence 2012 http://www.thehackersconference.com JP
23.07.2012 Skrytý online obchod se zbran?mi, který prodá komukoliv cokoliv http://gizmodo.com JP
23.07.2012 Jsme uprost?ed roku 2012 - jaké je sou?asné malware? http://www.zdnet.com JP
23.07.2012 Rus obvin?n za spušt?ní útoku DoS proti Amazon.com http://www.eweek.com JP
23.07.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 29/2012 http://www.root.cz JP
21.07.2012 Tv?rci malware Mahdi d?lají ostudu ostatním tv?rc?m malware http://blogs.cio.com JP
21.07.2012 Nejlepší bezpe?nostní postupy - dá se tento pojem v?bec definovat? http://www.securityweek.com JP
21.07.2012 NSA má složku na každého ob?ana USA http://www.gulli.com JP
21.07.2012 Útoky DDoS , co jsou za? a jak se jim bránit http://www.securitynewsdaily.com JP
21.07.2012 Obama v otev?eném dopise senátu: berte kybernetické hrozby vážn?! http://www.whitehouse.gov JP
21.07.2012 Phishing Activity Trends Report 1st Quarter 2012 http://apwg.org JP
21.07.2012 Technologie ASLR - co je jejím obsahem? http://www.theregister.co.uk JP
21.07.2012 Reakce Íránu na obvin?ní, že Mahdí pochází z jejich zem? http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2012 10 historií mladi?kých hacker? http://www.huffingtonpost.com JP
20.07.2012 Bezpe?nost není jen o obran? http://www.securityweek.com JP
20.07.2012 Zpráva za 2 ?tvrtletí 2012 ?íká, že infikováno s malware bylo 14 procent domácích sítí http://www.securityweek.com JP
20.07.2012 USA: bezpe?nost medicínských za?ízení není dob?e ošet?ena http://www.networkworld.com JP
20.07.2012 Útok trojana na zákazníky Maplesoft http://www.h-online.com JP
20.07.2012 BSides, Black Hat - bude zve?ejn?n open source hackovací nástroj pro testování bezpe?nosti chytrých m??i?? http://www.darkreading.com JP
20.07.2012 Malware Mahdi (Madi) - je to pokro?ilá setrvávající hrozba (APT) anebo jen hrozba? http://www.darkreading.com JP
20.07.2012 Australská rozv?dka lamentuje nad digitálními stopami http://www.zdnet.com JP
20.07.2012 Proofpoint: cílený phishing sm?ruje na každou druhou organizaci http://www.net-security.org JP
20.07.2012 Kompromitované e-mailové ú?ty (ú?ty sociálních sítí) na prodej http://blog.webroot.com JP
20.07.2012 Obnova po pohrom? - ?ty?i technické trendy http://www.computerworld.com JP
20.07.2012 ?ína zve?ejnila sv?j plán informa?ní bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
19.07.2012 Taktiky používané v boji proti botnet?m http://threatpost.com JP
19.07.2012 Vystoupení na konference Black Hat, desítka t?ch, kterých byste si m?li všimnout http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.07.2012 Systém pro šifrování hlasu pro Android - RedPhone - je nyní open source http://www.h-online.com JP
19.07.2012 Botnet Grum zastaven kompletn? http://www.zdnet.com JP
19.07.2012 Krádeže online identit vzrostly o 200 procent oproti roku 2010 http://www.zdnet.com JP
19.07.2012 Zpráva spole?nosti McAfee: Smarter Protection for the Smart Grid http://www.mcafee.com JP
19.07.2012 K aktuální problematice ochrany hesel http://www.eweek.com JP
19.07.2012 Zpráva spole?nosti Prolexic: Quarterly Global DDoS Attack Report http://www.prolexic.com JP
19.07.2012 Hacker oznámil pr?nik k 50 000 ú?t?m spole?nosti, která provádí nábor IT pracovník? pro Wall Street http://www.computerworld.com JP
19.07.2012 Iniciativa Internet Defense League http://www.theregister.co.uk JP
18.07.2012 Konference DEFCON se koná ve dnech 26. až 29. ?ervence 2012 https://www.defcon.org JP
18.07.2012 Plastické klí?e z 3D tiskárny nahradí i originály speciálních bezpe?nostních klí?? http://www.gulli.com JP
18.07.2012 B-Sides - bude prezentován první open source rámec pro hackování chytrých m??i?? http://www.reuters.com JP
18.07.2012 Automatizované útoky High Roller - jak chránit ú?ty? http://www.bankinfosecurity.com JP
18.07.2012 Jak chránit svoji identitu, když opouštíme své bydlišt? http://www.securitynewsdaily.com JP
18.07.2012 ?ervenec 2012 a hacknutá hesla - p?ehled formou slideshow http://www.crn.com JP
18.07.2012 RSA Conference Europe 2012 (9. až 11. ?íjen - Londýn) http://www.rsaconference.com JP
18.07.2012 Dokument: Android Security Overview http://source.android.com JP
18.07.2012 HTML5 WebSockets - cesty k jejich zneužití http://www.darkreading.com JP
18.07.2012 Web application firewalls -pokro?ilí úto?níci se jim mohou smát http://www.darkreading.com JP
18.07.2012 Vydán nový Firefox 14, defaultn? šifruje výsledky vyhledávání Google http://www.theinquirer.net JP
18.07.2012 Exploze malware pro Android v ?ervnu 2012 http://www.zdnet.com JP
18.07.2012 AVG Security Toolbar - kritika http://www.zdnet.com JP
18.07.2012 K voln? dostupnému nástroji spole?nosti Microsoft EMET — Enhanced Mitigation Experience Toolkit http://www.techrepublic.com JP
18.07.2012 V?tšina spole?ností blokuje služby cloudu http://www.net-security.org JP
18.07.2012 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti vydalo varování ve vztahu k SW Niagara AX Framework http://www.computerworld.com JP
18.07.2012 Botnet Grum žije i po uzav?ení nizozemských server? (C&C) http://www.computerworld.com JP
18.07.2012 BYOD - nejlepší postupy ?íkají: chra?te data, ne za?ízení http://www.computerworld.com JP
18.07.2012 Tajvan - po?íta?ové vále?né hry (cvi?ení) http://www.theregister.co.uk JP
18.07.2012 Anonymous a OpSaveTheArctic http://www.theregister.co.uk JP
18.07.2012 Spam cílený na Dropbox http://krebsonsecurity.com JP
18.07.2012 Nov? objeveno další špionážní malware - Mahdi http://www.theregister.co.uk JP
17.07.2012 Bruce Schneier: Nové hrozby infrastruktu?e internetu http://privacy-pc.com JP
17.07.2012 Americká legislativa: pro? kybernetická bezpe?nost je p?iliš tvrdým o?íškem? http://www.nationaljournal.com JP
17.07.2012 Dejte sem židli pro bezpe?nostního ?editele http://www.securityweek.com JP
17.07.2012 Jak se poprat s bankovními trojany http://www.securitynewsdaily.com JP
17.07.2012 Soom.cz: Jak se d?lá rajský protlak (o neoprávn?ném p?ístupu k zam?eným fotoalb?m na serveru Rajce.net) http://www.soom.cz JP
17.07.2012 Po provedených akcích FBI lze o?ekávát, že internetové podzemí se bude snažit ješt? lépe skrývat http://www.csoonline.com JP
17.07.2012 Bezpe?nostní chyba prohlíže?e v ?te?ce Amazonu Kindle Touch http://www.h-online.com JP
17.07.2012 Jak vybírat službu pro zmírn?ní DDoS http://www.darkreading.com JP
17.07.2012 ?ty?i d?vody, pro? IT bezpe?nost pot?ebuje správu rizik http://www.darkreading.com JP
17.07.2012 Spam, o kterém se soudilo, že je výsledkem ?innosti Android botnetu, byl rozesílán díky zranitelnosti e-mailového klienta Yahoo Android http://www.scmagazine.com JP
17.07.2012 Každá pátá p?ihlašovací data k Microsoft Account jsou v rukou hacker? http://www.zdnet.com JP
17.07.2012 Blackhole exploit kit aktualizován http://www.eweek.com JP
16.07.2012 V Turecku se hacke?i dostali k osobním dat?m policejních informátor? http://www.cyberwarnews.info JP
16.07.2012 50 procent t?ch, co m?ní zam?stnání, ukradne d?v?rná data spole?nosti http://www.infosecurity-magazine.com JP
16.07.2012 ASUS eStore - hacknuta jeho databáze hesel http://news.softpedia.com JP
16.07.2012 Sta?í jen vaše stránka s odkazy, aby vás p?ivedla na deset let do v?zení http://www.networkworld.com JP
16.07.2012 Platební karty v N?mecku - na platebních terminálech je možné ukrást PIN http://www.h-online.com JP
16.07.2012 Aktualizace antiviru od Symantecu zp?sobí modrou obrazovku Windows XP http://www.theinquirer.net JP
16.07.2012 Doporu?ení ENISA k ochran? inteligentních rozvodných sítí http://www.enisa.europa.eu JP
16.07.2012 Recenze knihy: Hacking Exposed 7: Network Security Secrets and Solutions (sedmé vydání) http://www.net-security.org JP
16.07.2012 Situace okolo ochrany dat ve vztahu k mobilním za?ízením v p?ehledu spole?nosti McAfee http://www.net-security.org JP
16.07.2012 KeePass Password Safe vydán ve verzi 2.19 http://www.net-security.org JP
16.07.2012 K prost?edk?m kontroly pen?žních mezk? (mules) http://krebsonsecurity.com JP
16.07.2012 Anonymous spustili stránku charakteru WikiLeaks http://www.wired.com JP
16.07.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 28/2012 http://www.root.cz JP
14.07.2012 Bývalý analytik Pentagonu ?íká, že ?ína má zadní vrátka k v?tšin? sv?tových komunikací http://threatpost.com JP
14.07.2012 Facebook monitoruje chaty uživatel? a možná podez?ení z kriminální ?innosti hlásí policii http://mashable.com JP
14.07.2012 Hacknutí naftových gigant? http://www.cyberwarnews.info JP
14.07.2012 Yahoo - další dopady pr?niku http://www.cio-today.com JP
14.07.2012 Kybernetické vyd?ra?ství - vysoké zisky, nízká rizika http://www.securityweek.com JP
14.07.2012 Nejhorší bezpe?nostní zmatky roku 2012 (za první pololetí) http://www.networkworld.com JP
14.07.2012 Konference Black Hat si vyslechne kritiku IDS (intrusiom detection systems) http://www.darkreading.com JP
14.07.2012 Útoky SQL injection, co jsou za? a jak se jim bránit http://www.zdnet.com JP
14.07.2012 Ruský hacker tvrdí, že prolomil systém pro nákup aplikací pro iOS (Apple) http://www.theregister.co.uk JP
13.07.2012 Zpráva: June 2012 Symantec Intelligence Report http://www.symantec.com JP
13.07.2012 Hacknuta byla i NVIDIA - unikla p?ihlašovací data, e-maily http://niebezpiecznik.pl JP
13.07.2012 P?t nejvíce žádaných bezpe?nostních dovedností http://www.bankinfosecurity.com JP
13.07.2012 K trend?m v sou?asné kyberkriminalit? http://www.darkreading.com JP
13.07.2012 Black Hat - co se chystá zajímavého? http://www.scmagazine.com JP
13.07.2012 Deset základních krok? k zabezpe?ení svého PC a online ú?t? http://www.zdnet.com JP
13.07.2012 Android Forums hacknuto, ukardeno bylo více než 1 milión p?ihlašovacích dat http://www.zdnet.com JP
13.07.2012 Spam, phishing - k sou?asným trend?m http://www.net-security.org JP
13.07.2012 Datové pr?niky, kybernetické útoky jsou sou?asným a nebezpe?ným rizikem pro podnikání http://www.eweek.com JP
13.07.2012 Yahoo! - hacke?i se dostali k 453 000 hesl?m uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
12.07.2012 Americký NIST vydal ?adu dokument? http://csrc.nist.gov JP
12.07.2012 Windows neumožní využívání klí?? kratších než 1024 bit? (algoritmus RSA) http://www.networkworld.com JP
12.07.2012 Windows Gadgets - Microsoft je doporu?uje zakázat http://www.h-online.com JP
12.07.2012 Sdílné fotografie na sociálních médiích mohou skrývat v nich obsažené citlivé dokumenty http://www.darkreading.com JP
12.07.2012 Deset voln? dostupných nástroj? pro zabezpe?ení databází http://www.darkreading.com JP
12.07.2012 Online banking s pomocí Live CD http://krebsonsecurity.com JP
12.07.2012 Agrippa Code. Prov??te své kryptoanalytické schopnosti http://www.schneier.com JP
12.07.2012 Facebook. Instagram: kdokoliv si Vás m?že p?idat jako p?ítele http://www.zdnet.com JP
12.07.2012 Pot?ebujete vnadidlo (honeypot)? http://www.net-security.org JP
12.07.2012 Recenze knihy: Reverse Deception: Organized Cyber Threat Counter-Exploitation http://www.net-security.org JP
12.07.2012 Pracovník Symantecu nalezl na Google Play sofistikované malware http://www.computerworld.com JP
12.07.2012 K spyware v klí?enkách na parkovišti nizozemské chemi?ky http://www.theregister.co.uk JP
12.07.2012 Nový bezplatný nástroj pro kontrolu zabezpe?en​í PC http://www.kaspersky.com JP
11.07.2012 Microsoft zneplatnil 28 svých vlastních certifikát? http://threatpost.com JP
11.07.2012 Anonymous a OpGermanRights http://www.gulli.com JP
11.07.2012 Calculator of Cryptographic Hash 1.5.3.399 http://www.softpedia.com JP
11.07.2012 Útoky DDoS - vývoj této problematiky http://www.bbc.co.uk JP
11.07.2012 Analýza jednoho velmi sociálního malware http://www.cert.pl JP
11.07.2012 13 doporu?ení pro boj s mobilními hrozbami http://www2.idexpertscorp.com JP
11.07.2012 Symantec: jaká je situace ve vztahu k sou?asným hrozbám http://www.net-security.org JP
11.07.2012 N?kolik tip? pro bezpe?né brouzdání http://www.net-security.org JP
11.07.2012 Obama podepsal vyhlášku, která umož?uje v noutových situacích kontrolu internetu http://news.cnet.com JP
11.07.2012 Nové Android malware lépe cílí na bankovní transakce http://www.eweek.com JP
11.07.2012 Ruská Wikipedia a další stránky protestují proti chystanému ”cenzorskému“ zákonu http://www.computerworld.com JP
11.07.2012 Nový útok (Java) instaluje zadní vrátka na po?íta?ích s Windows, Linuxem a Mac OS http://www.computerworld.com JP
11.07.2012 Parallels’ Plesk Panel - na prodej je exploit, který získá hlavní heslo (master password) http://krebsonsecurity.com JP
11.07.2012 Vývojá? trojana DarkComet ho umrtvil - poté co zjistil, že je používán proti syrským aktivist?m http://www.theregister.co.uk JP
11.07.2012 Syrské e-maily pro WikiLeaks pochází od Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
10.07.2012 Americký NIST vydal nové dokumenty http://csrc.nist.gov JP
10.07.2012 Windows Profound Security - pozor na tuto falešnou antispyware aplikaci http://www.spywareremove.com JP
10.07.2012 Holandsko: USB klí?enky pohozené na parkovišti chemické továrny obsahují špionážní SW http://www.elsevier.nl JP
10.07.2012 USA, šéf Cyber Command: ud?lejte n?co s kybernetickými zákony, d?íve než se stane n?co zlého http://www.nationaljournal.com JP
10.07.2012 Evropská komise chce vlastní bezpe?nostní normy pro cloud http://www.gulli.com JP
10.07.2012 Jak digitáln? zmizet http://www.securitynewsdaily.com JP
10.07.2012 DNSChanger, dopad akce proti n?mu - zasažen systém metra v New Yorku http://www.securitynewsdaily.com JP
10.07.2012 Nový perimetr, jak se na n?j dívají v organizacích? http://www.csoonline.com JP
10.07.2012 ENISA doporu?uje: p?edpokládejme, že všechna PC jsou infikována http://www.h-online.com JP
10.07.2012 Open source knihovny a bezpe?nostní chyby v jejich komponentách http://www.darkreading.com JP
10.07.2012 Chytré televize jsou otev?eny hrozbám z internetu http://www.zdnet.com JP
10.07.2012 Šifrování hlasu a e-mail? na iPhone http://www.zdnet.com JP
10.07.2012 Bezklí?ové BMW - hacke?i ho umí ukrást za t?i minuty http://www.zdnet.com JP
10.07.2012 P.R. akce Anonymous v Japonsku - úklid smetí z ulic http://www.zdnet.com JP
10.07.2012 Anonymous mají nový cíl: pedofily http://www.zdnet.com JP
10.07.2012 Politiky ochrany soukromí na webech, sledujete je? http://www.techrepublic.com JP
10.07.2012 Co umí ELM (Enterprise Log Management)? http://www.net-security.org JP
10.07.2012 UK: falešná anitpirátská varování požadují peníze http://www.net-security.org JP
10.07.2012 Open source IDS Suricata je verzi 1.3 http://www.net-security.org JP
10.07.2012 Existence botnetu pro Android zpochyb?ována http://www.eweek.com JP
10.07.2012 Deset bláznivých IT bezpe?nostních trik?, které však fungují http://www.computerworld.com JP
10.07.2012 PHP Secure Communications Library http://freecode.com JP
10.07.2012 USA - roste množství požadavk? vládních orgán? na vyhledání informací k využívání mobilních telefon? zákazník? http://www.theregister.co.uk JP
10.07.2012 Jak se pustit do bezpe?nosti - pokra?ování seriálu Briana Krebse https://krebsonsecurity.com JP
10.07.2012 DNSChanger - poskytovatelé internetového p?ipojení pomohli uživatel?m http://www.theregister.co.uk JP
09.07.2012 Používání USB klí?enek (USB disk?) je velkou bezpe?nostní slabinou http://luciusonsecurity.blogspot.cz JP
09.07.2012 Ohledn? syrských soubor? pomohli WikiLeaks Anonymous, hacktivisté http://www.zdnet.com JP
09.07.2012 MMarketPay.A Trojan - varování p?ed tímto trojanem pro Android http://www.theregister.co.uk JP
09.07.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 27/2012 http://www.root.cz JP
07.07.2012 Šest nových cest, kterými hacke?i používají malware http://www.cbc.ca JP
07.07.2012 10 cest, kterými jsou spole?nosti hackováni http://www.cnbc.com JP
07.07.2012 Holandský poskytovatel internetu zjistil, že 120 000 ú?t? ADSL používá defaultní hesla http://www.h-online.com JP
07.07.2012 Hackování iOS bude p?edm?tem zájmu na konferenci Black Hat http://www.darkreading.com JP
07.07.2012 Korupce, porno a spam jsou cestami k tomu stát se bohatým ve sv?t? aplikací http://www.wired.com JP
07.07.2012 Technologické firmy to nemají jednoduché, když cht?jí spolupracovat s represivními režimy http://www.eweek.com JP
07.07.2012 Roste pot?eba bezpe?nostních profesionál? IT http://www.computerworld.com JP
07.07.2012 Jak se pustit do bezpe?nosti - zkušenosti Terry Zinka http://blogs.msdn.com JP
07.07.2012 Spolupráce ministerstva obrany a BT k ochran? britských kybernetických hranic http://www.theregister.co.uk JP
06.07.2012 Faktorizace RSA-704 bit s pomocí CADO-NFS http://eprint.iacr.org JP
06.07.2012 Kaspersky Lab objevily novou vlnu útok? na ujggurské aktivisty (prost?ednictvím zadních vrátek v Mac OS). http://www.infosecurity-magazine.com JP
06.07.2012 Phishing je stále nejspolehliv?jším mechanizmem pro kybernetické podvody http://www.scmagazine.com JP
06.07.2012 Zdánliv? bezvýznamná SQL injekce vede k nebezpe?ím pro routery http://www.darkreading.com JP
06.07.2012 P?t d?vod?, pro? si ob?ti DNSChanger zaslouží p?ijít o internet http://www.zdnet.com JP
06.07.2012 Jak nastartovat svoji kariéru jako bezpe?nostní profesionál http://www.techrepublic.com JP
06.07.2012 Zlod?jská aplikace kradoucí kontakty a rozesílající spam byla nalezena jak na Google Play, tak i na Apple´App Store http://www.net-security.org JP
06.07.2012 Recenze knihy: Understanding IPv6, 3rd Edition http://www.net-security.org JP
06.07.2012 Na WikiLeaks bude postupn? zve?ej?ováno množství e-mail?, které mají vztah k syrské vlád? http://www.computerworld.com JP
06.07.2012 Zeus - p?tidílný seriál v?novaný tomuto bankovnímu trojanu http://www.theregister.co.uk JP
06.07.2012 Google popírá zprávu Microsoftu o spamujícím Android botnetu http://www.theregister.co.uk JP
06.07.2012 Studie: The Double Edged Sword of Mobile Banking http://www.bankinfosecurity.com JP
05.07.2012 Jak poznat uznávaný elektronický podpis? http://computerworld.cz JP
05.07.2012 USA jako cíl kybernetických útok? http://threatpost.com JP
05.07.2012 Android botnet vám chce prodat Viagru http://nakedsecurity.sophos.com JP
05.07.2012 Symantec: n?která ?ídící a kontrolní centra Flame vydaly p?íkaz k jeho sevevražd? http://www.symantec.com JP
05.07.2012 Olympiádu ohrožují kybernetické hrozby http://news.techworld.com JP
05.07.2012 Softwareová autentizace je o 95 procent levn?jší než hardwareová http://www.infosecurity-magazine.com JP
05.07.2012 M?že útok typu Flame ohrozit vaši spole?nost? http://www.securityweek.com JP
05.07.2012 ”Printer-Bomb“malware se ší?í prost?ednictvím kompromitovaných oubor? .htaccess http://www.securityweek.com JP
05.07.2012 Ransomware hrozí obvin?ním uživatele a oznámením policii http://www.h-online.com JP
05.07.2012 John the Ripper - nová verze umí cracknout soubory office http://www.h-online.com JP
05.07.2012 Jak velkým problémem jsou interní hrozby? http://www.scmagazine.com JP
05.07.2012 Anonymous zve?ejnili seznam t?ch, co hlasovali v EU parlamentu pro ACTA a hrozí pomstou http://www.zdnet.com JP
05.07.2012 Generace Y (younger) - nechrán?ná generace http://www.zdnet.com JP
05.07.2012 Trend Micro: malware pro Android roste pandemickou rychlostí http://www.trendmicro.co.uk JP
05.07.2012 Bezpe?nostní tipy - k tomu, abyste z?stali toto léto v bezpe?í http://www.net-security.org JP
05.07.2012 Google p?ichází s návrhy k EU (antitrustová regulace) http://www.eweek.com JP
05.07.2012 Vývojá?i malware Citadel omezují jeho dostupnost http://www.eweek.com JP
05.07.2012 Malware Sykipot úto?í na letecký pr?mysl http://www.computerworld.com JP
05.07.2012 Evropský parlament zamítl ACTA velkou p?evahou hlas? http://www.computerworld.com JP
05.07.2012 Auta budou po havárii automaticky volat o pomoc, ?íká EU http://www.computerworld.com JP
05.07.2012 Americký armádní dodavatel porušil embargo http://www.theregister.co.uk JP
05.07.2012 Mexi?tí Anonymous ?íkají, že pronikli do úst?edí hlasovacího systému a zjistili, že volby jsou zfalšované http://www.theregister.co.uk JP
05.07.2012 Falšování GPS - v?tšina chytrých mobil? má již zabudovanou obranu proti takovýmto podvod?m http://www.theregister.co.uk JP
04.07.2012 Analýza botu Zemra http://resources.infosecinstitute.com JP
04.07.2012 Jak provád?t prevenci p?ed útoky DoS http://www.esecurityplanet.com JP
04.07.2012 VMware chystá certifikaci pro cloud http://blogs.vmware.com JP
04.07.2012 8 000 mobilních za?ízení bylo zanecháno na amerických letištích http://www.net-security.org JP
04.07.2012 Jak si Anonymous vybírají cíle, spouští útoky a shodí mocné organizace http://www.wired.com JP
04.07.2012 Android´s Bouncer lze obejít http://www.techrepublic.com JP
04.07.2012 ?erv W32.Printlove - další malware úto?ící na tiskárny http://www.computerworld.com JP
04.07.2012 Twitter zve?ejnil, jaké požadavky má vláda USA na data z jeho sít? http://www.theregister.co.uk JP
04.07.2012 ?len týmu TeaMp0isoN ?elí v?zení http://www.theregister.co.uk JP
04.07.2012 ?ínská firma obvin?na Anonymous z podvržeých statistik o svém provozu http://www.theregister.co.uk JP
03.07.2012 Úniky týkající se národní bezpe?nosti jsou pravd?podobn? nejhorší v celé historii USA http://www.nationaljournal.com JP
03.07.2012 Zpráva: Hacktivism. Cyberspace has become the new medium for political voices (Francois Paget, McAfee) http://www.mcafee.com JP
03.07.2012 Infekce botnety v podnicích http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.07.2012 Zmírn?ní útoku DDoS je klí?ovou komponentou sí?ové bezpe?nosti http://searchsecurity.techtarget.com JP
03.07.2012 T?ináctka tip? k tomu, jak uchovat svá za?ízení v bezpe?í na cestách http://www.securitynewsdaily.com JP
03.07.2012 Android 4.0 - bezpe?nostní chyba umož?uje existenci nového malware http://www.networkworld.com JP
03.07.2012 OpenSSL 1.0 má nyní certifkát FIPS http://www.h-online.com JP
03.07.2012 Trh s bezpe?nostním za?ízeními roste http://www.idc.com JP
03.07.2012 Asiaté jsou více závislí na BYOD http://www.zdnet.com JP
03.07.2012 Zpráva: Network Barometer Report 2012 (Dimension Data) http://www.dimensiondata.com JP
03.07.2012 Recenze knihy: Mastering Windows Network Forensics and Investigation http://www.net-security.org JP
03.07.2012 RIPS, voln? dostupný bezpe?nostní skener pro PHP http://www.net-security.org JP
03.07.2012 Soubor nástroj? pro útoky na weby (Blackhole) obsahuje exploit pro Microsoftem nezáplatovanou zranitelnost XML http://www.computerworld.com JP
03.07.2012 Bezpe?nost web? - co je reálné a co není http://www.computerworld.com JP
03.07.2012 Phisher usv?d?en za roli v masivním schématu http://www.bankinfosecurity.com JP
03.07.2012 Spam, pad?lané léky a poštovní zásilky http://krebsonsecurity.com JP
03.07.2012 Microsoft pojmenoval ty, co stojí za botnetem Zeus a vyzval FBI k akcím http://www.theregister.co.uk JP
03.07.2012 Tresty hackerovi za krádež nahých fotek celebrit http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2012 Souboj s nacistickou Enigmou nastartoval éru po?íta?? http://vtm.zive.cz JP
02.07.2012 Databáze s daty student? - sen zlod?j? ID http://www.securityweek.com JP
02.07.2012 ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall v10.2.064.0 http://www.downloadcrew.com JP
02.07.2012 Stuxnet - po?íta?ový ?erv, který otev?el novou éru warfare http://www.cbsnews.com JP
02.07.2012 ?ínští hacke?i se dostali do po?íta?? indického námo?nictva http://www.deccanherald.com JP
02.07.2012 Zatýkání FBI neomezí karetní podvody http://www.bankinfosecurity.com JP
02.07.2012 Kvantové výpo?ty, americké iniciativy http://www.defenseindustrydaily.com JP
02.07.2012 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2012 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign