Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.07.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 78/2011 http://crypto-world.info PV
30.07.2011 E-zin Crypto-World 6/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
30.07.2011 Elektronické systémy zámk? ve v?zeních jsou zranitelné v??i hack?m http://www.wired.com JP
30.07.2011 Nedávná aktualizace Skype umož?uje krádež ú?tu http://www.h-online.com JP
30.07.2011 Take Facebook nabízí peníze za nalezené chyby http://www.computerworld.com JP
30.07.2011 Anonymous oznámili pr?nik do sít? Mantech (dodavatele FBI) http://www.eweek.com JP
30.07.2011 10 cest, kterými nad?láte problémy svému systémovému administrátoru http://www.eweek.com JP
29.07.2011 Desítka nej?ast?jších bezpe?nostních chyb http://www.businesscomputingworld.co.uk JP
29.07.2011 Aktualizovatelný firmware se m?že stát novým cílem hacker? http://www.zdnet.com JP
29.07.2011 Hacker poslal jednotku rychlého nasazení (SWAT) na nevinnou rodinu http://www.thestar.com JP
29.07.2011 V?tšina organizací nedodržuje nejlepší bezpe?nostní postupy (p?ehled spole?nosti Venafi) http://www.venafi.com JP
29.07.2011 Letadélko, které umí krást hesla bezdrátu a odchytávat SMS http://www.securitynewsdaily.com JP
29.07.2011 2011 European Digital Forensics and Incident Response Summit http://www.net-security.org JP
29.07.2011 eCrime Trends Report: Second Quarter 2011 (p?ehled spole?nosti IID) http://www.internetidentity.com JP
29.07.2011 Dvoufaktorová autentizace ú?t? Google je nyní dostupná v 150 zemích sv?ta http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
29.07.2011 Po?íta?e s Windows XP jsou ?ast?ji infikovány rootkity http://www.computerworld.com JP
29.07.2011 Britská policie to popletla, zat?ený není skute?ný Topiary? http://www.theregister.co.uk JP
29.07.2011 Uv?zn?ní hacker? z Anonymous, LulzSec nevy?eší existující bezpe?nostní problémy http://www.eweek.com JP
29.07.2011 Jsou provád?ny útoky na stránky elektronických obchod?, které jsou založeny na open source http://www.networkworld.com JP
28.07.2011 Americký NIST vydal Special Publication (SP) 800-67 Revision 1, Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher http://csrc.nist.gov JP
28.07.2011 Jak FBI hledá podez?elé Anonymous http://www.wired.com JP
28.07.2011 USA: po?íta?ová kriminalita je velkou národní hrozbou http://threatpost.com JP
28.07.2011 K zranitelnosti ICQ, která m?že vést ke krádeži ú?tu http://www.h-online.com JP
28.07.2011 ?ínští hacke?i zaúto?ily na jihokorejské weby, dopad útoku se týká až 35 milión? uživatel? http://www.baltimoresun.com JP
28.07.2011 Desítka bezpe?nostních hrozeb, které p?išly a zase odešly http://www.crn.com JP
28.07.2011 Bývalý CEO spole?nosti HBGary stáhnul své vystoupení, které m?l mít na konferenci Defcon http://www.scmagazineus.com JP
28.07.2011 Rozbor jednoho útoku aktivist? Antisec http://www.techrepublic.com JP
28.07.2011 Pr?nik SecurID stál spole?nost RSA celkem 66 milión? dolar? http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2011 Šifrování prost?ednictvím Xilinx Virtex FPGA a úsp?šný útok z postranního kanálu http://eprint.iacr.org JP
28.07.2011 Vylepšení vlastností ?te?ek otisk? prst? http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2011 Hlavním nástrojem hackingu se stává probírání adresá?? (directory traversal) http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2011 Kryptografie a odposlechy http://www.schneier.com JP
28.07.2011 Scotland Yard oznámil zat?ení jednoho z ?elných p?edstavitel? LulzSec - Topiary http://www.eweek.com JP
28.07.2011 Microsoft otvírá v Mnichov? výzkumnou laborato? pro ochranu p?ed malware http://www.eweek.com JP
28.07.2011 Útoky na mobily budou rozebírány na konferenci Black Hat http://www.networkworld.com JP
28.07.2011 Falešné antiviry, co jsou za?? (studie spole?nosti Sophos) http://www.sophos.com JP
28.07.2011 N?mecká spolková kriminální policie varuje p?ed novým typem bankovního malware http://krebsonsecurity.com JP
27.07.2011 Vydána nová verze virového skenera ClamAV - 0.97.2 http://www.h-online.com JP
27.07.2011 Nominace na bezpe?nostního Oskara 2011 oznámeny http://www.h-online.com JP
27.07.2011 Bulharští hacke?i jsou ?íslem 1 v bankomatových podvodech http://www.novinite.com JP
27.07.2011 K nedávným útok?m na kyberbezpe?nostní centra v Itálii a N?mecku http://www.scmagazineuk.com JP
27.07.2011 Po?íta?ová kriminalita a m?nící se zákony v USA http://www.techrepublic.com JP
27.07.2011 Zam?stnavatelé p?ipouští potenciální zneužití privátních dat http://www.net-security.org JP
27.07.2011 Schneier p?ipomíná problém duplikování fyzických klí?? z jejich fotografií http://www.schneier.com JP
27.07.2011 Velká Británie - policie zakládá regionální hackovací útvary http://www.zdnet.co.uk JP
27.07.2011 Sony a pojiš?ovny, p?ípad povede k novým koncepcím pro pojišt?ní http://www.computerworld.com JP
27.07.2011 Nebezpe?í FireWire port? u Mac? - krádež p?ihlašovacích dat http://www.theregister.co.uk JP
27.07.2011 Klony Stuxnetu mohou ohrozit kritické systémy USA (a jiných zemí) http://www.theregister.co.uk JP
27.07.2011 Nová podoba bankovního trojana SpyEye je nebezpe?n?jší http://www.networkworld.com JP
27.07.2011 Jak bezpe?nostní odborník p?išel na bateriový „hack“ http://www.wired.com JP
27.07.2011 Jaké je propojení mezi falešnými antiviry a internetovými lékarnami? http://krebsonsecurity.com JP
26.07.2011 Seriál: The Cybercrime Economy http://money.cnn.com JP
26.07.2011 Zeus a nebezpe?í jeho variant pro uživatele mobilních telefon? http://www.todayonline.com JP
26.07.2011 Jak nebezpe?né je brouzdání na internetu? http://www.cio.com JP
26.07.2011 Sociální inženýrství - t?i techniky vztahující se k mobilnímu malware http://www.csoonline.com JP
26.07.2011 Elektronika a zbran? vytvá?ející elektromagnetický impuls http://dickdestiny.com JP
26.07.2011 Stuxnet - p?ehled odkaz? http://threatpost.com JP
26.07.2011 Scroogle - p?i práci s Google pom?že ochran? soukromí http://www.techrepublic.com JP
26.07.2011 K útoku na baterie notebook? spole?nosti Apple - takto lze instalovat i malware http://www.techrepublic.com JP
26.07.2011 P?ehled spole?nosti Aleksa: spole?nosti podhodnocují náklady datových pr?nik? http://www.net-security.org JP
26.07.2011 Zpráva spole?nosti Imperva: Web Application Attack Report http://www.imperva.com JP
26.07.2011 Jaké byly hlavní bezpe?nostní hrozby prvního p?lroku 2011? http://www.eweek.com JP
26.07.2011 Hacknutí alarmu automobilu bude demonstrováno na konferenci Black Hat http://www.darkreading.com JP
26.07.2011 Amatér oznámil, že rozbil šifru Zodiaca (nechvaln? proslulého sériového vraha) http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2011 Hysterie okolo kybernetické války pomáhá konzultant?m, škodí však USA http://www.bloomberg.com JP
26.07.2011 Hacke?i zve?ejnili dokumenty italské jednotky pro po?íta?ovou kriminalitu http://www.telegraph.co.uk JP
26.07.2011 Historie kryptografie: nerozluštitelná šifra (jednorázové heslo) byla používána již v roce 1882 telegrafními operátory http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2011 P?t nejv?tších bezpe?nostních chyb http://www.networkworld.com JP
26.07.2011 Globální analýza 10 milión? webových útok? http://www.net-security.org JP
25.07.2011 Uživatelé Google+ a bezpe?nostní hrozby http://www.business-standard.com JP
25.07.2011 Zam?ené fotky z Xchatu jsou ve?ejn? p?ístupné http://www.soom.cz PV
25.07.2011 Jak úto?níci používají vyhledáva?e a jak tomu ?elit http://www.securityweek.com JP
25.07.2011 Facebook - podvod s videem o smrti Amy Winehouse http://nakedsecurity.sophos.com JP
25.07.2011 USA - p?ipravovány jsou nové útoky proti armádním dodavatel?m http://www.darkreading.com JP
25.07.2011 Politika reálných jmen v Google+, objevují se problémy? http://www.pcworld.com JP
25.07.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 29/2011 http://www.root.cz JP
24.07.2011 Hackování hlasových zpráv zneužívalo více britských novin http://www.whitsundaytimes.com.au JP
23.07.2011 Bomby v Oslo - podvodníci na Facebooku okažit? reagují http://nakedsecurity.sophos.com JP
23.07.2011 „Šokující“ video - odkaz na Facebooku - skon?í to tím, že hacker získá vládu nad vaším po?íta?em http://www.securitynewsdaily.com JP
23.07.2011 MacBook - jeho baterie lze hacknout http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2011 Samotní Anonymous byli hacknuti - mladými Turky http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2011 Na londýnském letišti Heaththrow budou instalovány skenery obli?ejové biometrie http://www.networkworld.com JP
22.07.2011 Írán stále bojuje s dopady Stuxnetu https://www.infosecisland.com JP
22.07.2011 Zapome?te na phishing - máme tu whaling (velryba?ení) ! http://www.securitynewsdaily.com JP
22.07.2011 K útok?m na n?mecké bezpe?nostní autority http://www.csoonline.com JP
22.07.2011 Recenze p?íru?ky Official (ISC)2 Guide to the CSSLP http://www.net-security.org JP
22.07.2011 Zpráva: Security Labs Report, January – June 2011 Recap (M86 Security) http://www.m86security.com JP
22.07.2011 Diskuze na Schneierov? blogu - máme nyní co do ?in?ní s epidemií hacker?? http://www.schneier.com JP
22.07.2011 V?decké ?lánky p?edm?tem nelegálního zve?ejn?ní http://www.theregister.co.uk JP
22.07.2011 Pojiš?ovatel Sony ?íká, že neodpovídá za náklady spojené s datovým pr?nikem http://www.theregister.co.uk JP
22.07.2011 V?tšina bezpe?nostních profesionál? vypíná bezpe?nostní funkce - kv?li zvýšení rychlosti sít? http://www.darkreading.com JP
22.07.2011 Hacke?i se za?ínají orientovat na malé firmy http://online.wsj.com JP
22.07.2011 Anonymous hackli servery NATO http://www.informationweek.com JP
21.07.2011 K nedávným zat?ením, byl mezi nimi i lídr LulzSec? http://www.securitynewsdaily.com JP
21.07.2011 Dev?t zp?sob?, jak zabezpe?it váš iPad http://www.securitynewsdaily.com JP
21.07.2011 P?t spole?ností , které bojují s po?íta?ovou kriminalitou vycházejíc z dat na internetu http://gigaom.com JP
21.07.2011 Dlouhá sada doporu?ení pro obranu p?ed pr?niky http://www.net-security.org JP
21.07.2011 Výbor americké sn?movny reprezentant? odklepl zákon, který mj. ukládá povinnost oznamovat datové pr?niky http://www.computerworld.com JP
21.07.2011 Jak bojovat s útoky DDoS, deset pou?ných fakt? http://www.eweek.com JP
21.07.2011 Hacknuté stránky Talibanu, také jejich mobily http://www.networkworld.com JP
21.07.2011 Na konferenci Black Hat 2011 bude demonstrován útok na Android http://searchsecurity.techtarget.com JP
21.07.2011 Jste na Facebooku? Hrozí vám krádež identity http://www.novinky.cz JP
20.07.2011 P?ípad šmírujícího MacBooku - co v Televizních novinách nebylo http://www.lupa.cz JP
20.07.2011 Wireshark v nové verzi http://www.h-online.com JP
20.07.2011 ?ervencové ?íslo indického e-zinu ClubHack Mag http://chmag.in JP
20.07.2011 Známý a respektovaný online aktivista uv?zn?n - obvin?ní z hackingu http://www.securitynewsdaily.com JP
20.07.2011 Malware pro Android - jaké jsou zde trendy? http://www.net-security.org JP
20.07.2011 LulzSec vyhlašují, že zve?ejní Murdoch?v velký e-mailový archiv http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2011 Jak LulzSec hackli noviny the Sun http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2011 V p?ípad? Anonymous probíhá zatýkání http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2011 EU na?izuje ?lenským zemím implementovat zákon o cookies, jinak ... http://www.networkworld.com JP
20.07.2011 Google rozesílá varování - váš po?íta? je infikován http://krebsonsecurity.com JP
19.07.2011 FBI provádí domovní prohlídky u podez?elých Anonymous http://www.foxnews.com JP
19.07.2011 Inovace Facebooku ve spárech podvodník? http://www.lupa.cz JP
19.07.2011 Jak mohli hacke?i ukrást 24 000 soubor? Pentagonu? http://gizmodo.com JP
19.07.2011 Amerika ?elí vln? ?ínské špionáže https://www.infosecisland.com JP
19.07.2011 N?mecko - hackerská skupina No Name Crew vyhrožuje zve?ejn?ním dalších dat http://www.h-online.com JP
19.07.2011 VLC Player v nové verzi 1.1.11 http://www.h-online.com JP
19.07.2011 ?erstv? nový iOS Apple je zranitelný k hack?m typu jailbreak http://www.crn.com JP
19.07.2011 Internet Explorer vyhrál v testech ohledn? blokování malware http://www.pcworld.com JP
19.07.2011 Android a iOS - porovnání bezpe?nostních vlastností http://www.techrepublic.com JP
19.07.2011 K chystané legislativ? EU o oznamování datových pr?nik? http://www.net-security.org JP
19.07.2011 Ross Anderson rozebírá technické a politické podrobnosti britského skandálu (hacknuté telefony) http://www.lightbluetouchpaper.org JP
19.07.2011 Botnet s TDL-4 je prakticky nezni?itelný http://www.computerworld.com JP
19.07.2011 Hacknuté stránky Murdochových novin oznámily jeho smrt http://www.theregister.co.uk JP
19.07.2011 Noviny ze Sydney hackli bezdrátovou sí? (studie - nikolv skandál) http://www.theregister.co.uk JP
19.07.2011 Android a bezpe?nost - doporu?ení k ochran? p?ed malware http://www.eweek.com JP
19.07.2011 10 tvrdých pravd, kterých si musí být v?dom každý IT pracovník http://www.networkworld.com JP
19.07.2011 Nejv?tší bezpe?nostní hrozba? Jsou jí hloupí lidé http://www.networkworld.com JP
19.07.2011 Deset v?cí, které jsou postrádány u Google+ http://www.techrepublic.com JP
19.07.2011 Toshiba p?ipustila své hacknutí http://www.net-security.org JP
19.07.2011 Microsoft nabízí ?tvrt miliónu dolar? za informace k botnetu http://www.net-security.org JP
18.07.2011 Lady Gaga - hacknuty její stránky http://hken.ibtimes.com JP
18.07.2011 Google+, jaké cíle si postavila spole?nost Google v tomto projektu? http://www.foxnews.com JP
18.07.2011 Klí?ové momenty v skandálu s hackováním telefonát? http://www.middletownjournal.com JP
18.07.2011 Anonplus - sociální sí? Anonymous? http://www.theregister.co.uk JP
18.07.2011 Brian Krebs k problém?m s hlasovými maily (voicemail) http://krebsonsecurity.com JP
18.07.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 28/2011 http://www.root.cz JP
16.07.2011 Kv?li po?íta?ovému pr?niku musí Ameri?ané p?epracovat návrh tajné zbran? http://www.theregister.co.uk JP
16.07.2011 Kouká, kdo on...je nad jeho po?íta?em aneb zlod?ji online! http://www.ahaonline.cz JP
15.07.2011 Draft NIST Interagency Report (IR) 7802, Trust Model for Security Automation Data (TMSAD) Version 1.0 http://csrc.nist.gov JP
15.07.2011 Jak své zákazníky informovat o datovém pr?niku https://www.infosecisland.com JP
15.07.2011 Pentagon informoval o masivním útoku na svého dodavatele. Útok prob?hl letos na ja?e http://www.securitynewsdaily.com JP
15.07.2011 ?ínská cesta hackingu http://www.fastcompany.com JP
15.07.2011 V?tšina uživatel? používá nechrán?né verze Adobe Reader http://www.csoonline.com JP
15.07.2011 Na sv?t? je nová verze PUTTY http://www.h-online.com JP
15.07.2011 Skype, nalezená zranitelnost umožnuje krádež ú?tu a v n?kterých p?ípadech i ovládnutí systému uživatele http://www.h-online.com JP
15.07.2011 Nový dokument amerického ministerstva obrany - DOD Strategy for Operating in Cyberspace http://www.defense.gov JP
15.07.2011 Bezpe?nostní šéf PayPal: ukon?ete kampa? AntiSec a zve?ejn?te identity zú?astn?ných hacker? http://www.scmagazineuk.com JP
15.07.2011 Dokument Microsoftu: Mitigating Software Vulnerabilities http://www.microsoft.com JP
15.07.2011 V ?em a kdy organizace chybují p?i práci se šifrovacími klí?i a digitálními certifikáty http://www.net-security.org JP
15.07.2011 Black Hat - hacknutí Google Chrome prost?ednictvím rozší?ení ScratchPad http://www.eweek.com JP
15.07.2011 Mozilla vyvíjí novou cestu pro identifikaci na internetu http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2011 Tajné služby p?ichází o talenty, ti odchází do velkých firem jako Google ?i Microsoft http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2011 Sega - m?síc po hacku z?stává Sega fórum stále uzav?eno http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2011 Spoejné státy vítají pokrok dosažený ve spolupráci s Ruskem ohledn? problém? s kybernetickou bezpe?ností http://www.networkworld.com JP
15.07.2011 EU zvažuje p?ísn?jší pravidla pro oznamování pr?nik? http://www.networkworld.com JP
15.07.2011 Zpráva z ruské TV: drogový gang unesl po?ítavého experta a nutil ho hackovat banky http://motherboard.tv JP
14.07.2011 Vodafone hacknut - publikováno bylo heslo k jeho rootu http://thcorg.blogspot.com JP
14.07.2011 NIST vydal - draft Interagency Report (IR) 7802, Trust Model for Security Automation Data (TMSAD) Version 1.0. http://csrc.nist.gov JP
14.07.2011 Deset nejvíce nebezpe?ných lidí na internetu http://www.betanews.com JP
14.07.2011 Americké hostingy jsou zamo?ené s malware, botnety http://threatpost.com JP
14.07.2011 Harry Potter a ?erstvé podvody na internetu s ním související http://www.securitynewsdaily.com JP
14.07.2011 CIA John - muž, který „ulovil“ bin Ládina, byl identifikován http://www.observer.com JP
14.07.2011 LulzStorm, nová skupina hacktivist? - kdo jsou? http://www.scmagazineuk.com JP
14.07.2011 Bezpe?nos chytrých mobil? a skandál okoltelefonních hack? http://www.techrepublic.com JP
14.07.2011 Analýza aplikací pro Android - z hlediska zranitelností a bezpe?nostních defekt? http://www.net-security.org JP
14.07.2011 Zajímavé interview Eugena Kasperského http://www.spiegel.de JP
14.07.2011 Google+, mocní chrání své soukromí http://www.theregister.co.uk JP
14.07.2011 Rodi?e jsou na Facebooku ?asto jen kv?li svým d?tem http://www.theregister.co.uk JP
14.07.2011 Anonymous zaúto?ili na kontroverzního zem?d?lského giganta Monsanto http://www.theregister.co.uk JP
14.07.2011 Kybernetická válka a kybernetický izolacionismus http://www.networkworld.com JP
14.07.2011 Americké ministerstvo sprvedlnosti: donutíme Vás dešifrovat váš notebook http://news.cnet.com JP
13.07.2011 Americký NIST vydal nové publikace http://csrc.nist.gov JP
13.07.2011 Dalším cílem hacktivist? má být celá zpravodajská komunita? http://blogs.csoonline.com JP
13.07.2011 Android Market - další infikované aplikace http://www.h-online.com JP
13.07.2011 Koukání p?es rameno (s cílem získat heslo) lze pro tablety automatizovat http://www.h-online.com JP
13.07.2011 Dovezená elektronika prodávaná v Spojených Státech obsahuje malware, spyware a bezpe?nost kompromitující sou?ásti http://www.fastcompany.com JP
13.07.2011 Dohoda o spolupráci USA a Ruska v kybernetické bezpe?nosti http://www.informationweek.com JP
13.07.2011 ID podvody na d?tech http://www.net-security.org JP
13.07.2011 Za minulý rok zapomn?li cestující na amerických letištích 11 000 mobilních za?ízení http://www.net-security.org JP
13.07.2011 Role azerbájdžanské banky p?i krytí obchod? s falešnými antiviry a lékárenským spamem http://krebsonsecurity.com JP
13.07.2011 První skener malware pro iPhone a iPad http://www.networkworld.com JP
13.07.2011 Jsou iPady nebezpe?né pro sít? organizací? http://searchsecurity.techtarget.com JP
13.07.2011 Studie kalifornských univerzit ukazuje, jak te?ou zisky ze spamu http://cseweb.ucsd.edu JP
13.07.2011 Objevila se verze trojana Zeus ur?ena pro Android (Google) http://krebsonsecurity.com JP
12.07.2011 Pohled na nejv?tší sít?-dodavatele malware http://www.securityweek.com JP
12.07.2011 Eugen Kaspersky komentuje vytvo?ení nové instituce - ICSPA http://eugene.kaspersky.com JP
12.07.2011 Sociální sít? by se m?li více zabývat problémem kybernetické šikany http://www.telegraph.co.uk JP
12.07.2011 Deset nejv?tších pr?nik? roku 2011 (zatím ...) http://www.crn.com JP
12.07.2011 T?etina pr?nik? se týká soukromého souktoru, podnikání se p?esto vyhýbá audit?m http://www.scmagazineuk.com JP
12.07.2011 K technikám AET (Advanced Evasion Techniques), jakou cestou útoku zasahují perimetr http://www.techrepublic.com JP
12.07.2011 Spojené státy uvažují o novém bezpe?ném internetu http://www.net-security.org JP
12.07.2011 Historie Stuxnetu - podrobnosti http://m.wired.com JP
12.07.2011 Anonymous hackli spole?nost Booz Allen (dodavatel americké armády) http://www.computerworld.com JP
12.07.2011 Yahoo! ?te vaše e-maily http://www.theregister.co.uk JP
12.07.2011 Chyba v Google+ vedla k rozesílání spamu uživatel?m http://www.networkworld.com JP
12.07.2011 Budoucnost identifikace - pomocí zjiš?ování dynamiky stisk? kláves http://www.net-security.org JP
11.07.2011 AntiSec zaúto?il na IRC Federal (tato firma spolupracuje s FBI) http://threatpost.com JP
11.07.2011 Jak americká Secret Service bojuje s po?íta?ovými kriminálníky http://www.msnbc.msn.com JP
11.07.2011 Kybernetická válka - t?ídilný seriál k této problematice http://www.securitynewsdaily.com JP
11.07.2011 Ahoj hlupáci! Víte pro? internetový hacking je vaší chybou? http://www.securitynewsdaily.com JP
11.07.2011 Facebook Video Chat a podvody http://www.pcworld.com JP
11.07.2011 Program konference B-Sides Las Vegas (3. a 4. srpen 2011) http://www.securitybsides.com JP
11.07.2011 Recenze knihy: Metasploit: The Penetration Tester\'s Guide http://www.net-security.org JP
11.07.2011 Virtuální m?ny: nahradí Camp BX d?ív?jší Bitcoin? http://www.theregister.co.uk JP
11.07.2011 Na internetu jsou pdf, která využívají zranitelnosti nulového dne pro iPhone a iPad http://www.networkworld.com JP
11.07.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 27/2011 http://www.root.cz JP
09.07.2011 P?es datovou schránku bude možné spravovat i bankovní ú?ty http://www.novinky.cz JP
09.07.2011 Dnešní podvody na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
09.07.2011 Ve sv?t? je dnes asi 6 000 hackerských skupin (a 50 000 t?chto „aktér?“) http://www.networkworld.com JP
09.07.2011 Maklé?ská firma Morgan Stanley ztratila CD s informacemi k 34 000 investor?m http://www.eweek.com JP
09.07.2011 Anonymous plánují vytvo?ení politické strany http://www.computerworld.com JP
09.07.2011 F-Secure hledá beta testery pro sv?j nový SW - Internet Security 2012 http://www.f-secure.com JP
09.07.2011 Kevin Mitnick ukazuje, jak je jednoduché hacknout telefon http://news.cnet.com JP
09.07.2011 Kompromitovány servery n?mecké spolkové policie http://www.h-online.com JP
08.07.2011 ?eský rozhlas: povídání o hackerech http://www.rozhlas.cz JP
08.07.2011 Paul Tero: My Favorite Programming Mistakes http://coding.smashingmagazine.com JP
08.07.2011 P?t krok?, které mohou pomoci odstrašit hackery http://www.darkreading.com JP
08.07.2011 Whitelisting jako bezpe?nostní nástroj http://www.csoonline.com JP
08.07.2011 Facebook a forenzní analýza https://sites.google.com JP
08.07.2011 Pro? prolomení (jailbreak) iPhone je dobré pro bezpe?nost http://www.zdnet.co.uk JP
08.07.2011 P?tice nejv?tších obav IT profesionál? http://www.computerworld.com JP
08.07.2011 Anonymous: kdo vlastn? jsou? http://www.theregister.co.uk JP
08.07.2011 Prevence ztráty dat (DLP) - jak se s tímto problémem vypo?ádat v organizacích? http://www.eweek.com JP
07.07.2011 Pastebin a ukradená data http://blog.zeltser.com JP
07.07.2011 NATO a hacktivismus (zpráva - Lord Jopling - UK) http://www.nato-pa.int JP
07.07.2011 K dizpozici je nová verze Nmap - 5.59 BETA1 http://www.liquidmatrix.org JP
07.07.2011 P?ípad Citigroup ukazuje na vážnost interních nebezpe?í http://www.bankinfosecurity.com JP
07.07.2011 Bývalý ministr a další z ma?arského NBÚ obvin?ni z útoku proti vládním IT systém?m http://www.politics.hu JP
07.07.2011 Microsoft ?íká, že dnešní bezpe?n?jší SW vede hackery k útok?m cíleným na uživatele (phishing, sociální inženýrství) http://www.computing.co.uk JP
07.07.2011 Bylo uplynulé ?tvrtletí z hlediska bezpe?nosti nejhorším v historii v?bec? http://blogs.csoonline.com JP
07.07.2011 I po uzav?ení botnetu Rustock existuje stále množství infikovaných po?íta?? http://www.h-online.com JP
07.07.2011 Bývalý pacient žaluje onkologické centrum kv?li nedostate?né ochran? zdravotních dat http://www.scmagazineuk.com JP
07.07.2011 Testy amerického ministerstva národní bezpe?nosti ukazují slabiny lidského ?initele http://www.computerworld.com JP
07.07.2011 K skandálu s nelegálními odposlechy ve Velké Británii http://www.theregister.co.uk JP
07.07.2011 Hacke?i tvrdí, že se jim poda?ilo kompromitovat server pat?ící NATO http://www.networkworld.com JP
06.07.2011 V?tšina ?len? LulzSec je ve vazb? ?i na út?ku http://savage-guilford.patch.com JP
06.07.2011 Itaští v?dcové Anonymous zat?eni http://www.techeye.net JP
06.07.2011 International Cyber Security Protection Alliance (ICSPA) - nová aktivita v boji proti po?íta?ové kriminalit? https://www.icspa.org JP
06.07.2011 Cesta spole?nosti Google k sociální síti Google+ http://www.pcworld.com JP
06.07.2011 Program Trusted Integrated Chips (TIC) https://www.fbo.gov JP
06.07.2011 V populárním balíku pro ftp (vsftpd) nalezena zadní vrátka http://www.theregister.co.uk JP
06.07.2011 Hacke?i si vybrali nový cíl - jiné hackery http://www.nytimes.com JP
06.07.2011 Které banky umož?ují podvody s falešnými antiviry? http://krebsonsecurity.com JP
05.07.2011 Microsoft vydal Security Essentials 2.1 http://www.h-online.com JP
05.07.2011 Jak jsou zabezpe?ená data vašeho iPhone? http://www.h-online.com JP
05.07.2011 T?i bezpe?nostní doporu?ení pro iPhone a iPad http://www.h-online.com JP
05.07.2011 Rozhovor se Sabu, hackerem z LulzSec http://www.sbs.com.au JP
05.07.2011 Jak se chránit p?ed hacktivisty? http://www.techrepublic.com JP
05.07.2011 WikiLeaks žaluje Visa Europe, MasterCard Europe a další platební služby http://www.computerworld.com JP
05.07.2011 Operace AntiSec budí posm?ch, ?ím více „zájemc?“ se zapojuje, tím více jsou jejich „úsp?chy“ k smíchu http://www.theregister.co.uk JP
05.07.2011 Obava - nové top domény mohou být zneužity po?íta?ovou kriminalitou http://www.theregister.co.uk JP
05.07.2011 Mrtvý satelit oživen - hacknutím! http://www.theregister.co.uk JP
05.07.2011 Hacknutý ú?et na Twitteru pat?ící Fox News oznámil smrt prezidenta Obamy http://www.theregister.co.uk JP
04.07.2011 Datové schránky: p?ihlašování už i s jednorázovými hesly http://www.lupa.cz JP
04.07.2011 Spole?nost Apple hacknuta. Je za tím AntiSec? http://vr-zone.com JP
04.07.2011 Po?íta?ová forenzní analýza - pro zájemce být v ní odborníkem http://www.techrepublic.com JP
04.07.2011 Pozor na spam, který slibuje informace o Google+ http://www.computerworld.com JP
04.07.2011 Data v cloudech EU najsou chrán?na proti opat?ením vyplývajícím z ameckých zákon? (Patriot Act) http://www.zdnet.com JP
04.07.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2011 http://www.root.cz JP
02.07.2011 10 nejv?tších kybernetických útok? v ?ervnu 2011 http://www.crn.com JP
02.07.2011 Cílený phishing je efektivn?jší než hromadný spam http://www.eweek.com JP
02.07.2011 MCAfee: Deset krok? k ochran? vašch citlivých dat http://resources.idgenterprise.com JP
02.07.2011 Brian Krebs komentuje sou?asnou situaci se spamem http://krebsonsecurity.com JP
01.07.2011 Jakou moc má schopný hacker? http://www.managingpowermag.com JP
01.07.2011 Phishe?i používají Google Docs ke kradení ID uživatel? http://www.betanews.com JP
01.07.2011 Osm cest k ochran? svého e-mailového ú?tu http://www.securitynewsdaily.com JP
01.07.2011 N?mecko se bojí po?íta?ové kriminality http://workstations.digitalmedianet.com JP
01.07.2011 Zpráva spole?nosti Cisco - cílených útok? je nyní t?ikrát více než p?ed rokem http://www.crn.com JP
01.07.2011 K botnetu Butterfly http://www.scmagazineuk.com JP
01.07.2011 Ftp = nezabezpe?ené spojení, nepoužívat ho http://www.scmagazineuk.com JP
01.07.2011 Malware - v ?ele sv?tového žeb?í?ku je Rusko http://www.net-security.org JP
01.07.2011 Recenze knihy Network Warrior (druhé vydání) http://www.net-security.org JP
01.07.2011 Microsoft up?es?uje svá doporu?ení ohledn? rootkitu Popureb http://www.computerworld.com JP
01.07.2011 Historie zmatk?, jejichž p?vodcem byl LulzSec http://www.eweek.com JP
01.07.2011 Jak je to vlastn? s t?mi hrozbami, které vyplývají ze zjišt?ných zranitelností http://www.networkworld.com JP
Design: Webdesign