Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2010 Bezpe?nostní testování b?žných SW aplikací (vý?atek z knihy) http://www.csoonline.com JP
31.07.2010 Bezplatný online test SSL pro webové stránky http://www.net-security.org JP
31.07.2010 Schneier k hackování bankomat? http://www.schneier.com JP
31.07.2010 Dokonce i p?i SSL/TLS jsou prohlíže?e zranitelmé v??i útok?m http://www.scmagazineus.com JP
31.07.2010 Black Hat - den druhý http://it.toolbox.com JP
31.07.2010 Vyšel draft Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions (10 verze) http://www.ietf.org JP
30.07.2010 V Ma?arsku budou vyu?ovat hackerství http://www.novinky.cz JP
30.07.2010 NIST vydal draft: NIST Interagency Report (NISTIR) 7275 Revision 4, Specification for the Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) Version 1.2 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
30.07.2010 Black Hat : nedostate?ná bezpe?nost systém? SCADA je tikající bombou http://searchsecurity.techtarget.com JP
30.07.2010 Kopírky: jak velká jsou rizika? http://www.cfo.com JP
30.07.2010 Bývalý ?editel NSA : pot?ebujeme mít jasné chápání koncept? okolo kybernetické války http://www.eweek.com JP
30.07.2010 Z bankomatu se na konferenci sypaly peníze http://news.cnet.com JP
30.07.2010 Black Hat - den první http://it.toolbox.com JP
30.07.2010 Google a CIA investují do „budoucna“ monitoringu internetu http://www.wired.com JP
30.07.2010 Návrh Washingtonu umožní FBI lépe sledovat internetové aktivity http://www.washingtonpost.com JP
30.07.2010 Google má dvakrát více malware než Bing, Yahoo a Twitter dohromady http://www.net-security.org JP
29.07.2010 Maloobchod a bezpe?nost v é?e IT http://www.csoonline.com JP
29.07.2010 Tém?? 3/4 ú?t? Twitteru (ze 100 milión?) nejsou používány anebo odkazují na stránky s malware http://www.scmagazineuk.com JP
29.07.2010 Na torentu byly zve?ejn?no stránky sto milión? uživatel? Facebooku http://www.net-security.org JP
29.07.2010 Zástupce amerického ministerstva národní bezpe?nosti to na konferenci Black Hat nem?l lehké http://www.computerworld.com JP
29.07.2010 Black Hat - k odposlech?m mobil? http://www.theregister.co.uk JP
29.07.2010 K zranitelnostem bankomat? na konferenci Black Hat http://www.theregister.co.uk JP
29.07.2010 iPhone a iPad v podnik? - p?t bezpe?nostních pohled? http://www.computerworld.com JP
29.07.2010 Schneier?v blog ke ko?enovému klí?i pro DNSSec http://www.schneier.com JP
29.07.2010 Ukrajinský „král“ platebních karet vylákán do Turecka (a do v?zení) http://www.wired.com JP
29.07.2010 Hesla v praxi - rozdíl mezi teorií a implementacemi http://www.lightbluetouchpaper.org JP
29.07.2010 Podvodný antivir Masquerade se vám do po?íta?e chce dostat jako aktualizace Firefoxu/Flashe http://www.f-secure.com JP
29.07.2010 Dopaden autor botnetu Mariposa http://krebsonsecurity.com JP
28.07.2010 Zpráva spole?nosti Verizon o pr?nicích v roce 2009 http://www.verizonbusiness.com JP
28.07.2010 NIST : SP 800-85A-2 PIV Card Application and Middleware Interface Test Guidelines http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.07.2010 NIST vydal finální verzi SP 800-117, Guide to Adopting and Using the Security Content Automation Protocol (SCAP) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.07.2010 Black Hat - v budoucnu nebudou informace o kontroverzních vystoupeních zve?ej?ovány http://www.networkworld.com JP
28.07.2010 Co je k vid?ní na konferencích Black hat a Defcon? http://www.computerworld.com JP
28.07.2010 Podle spole?nosti Cisco hacke?i vyhrávají http://www.v3.co.uk JP
28.07.2010 Ruský hackerský gang se specializuje na pad?lané šeky http://blogs.ft.com JP
28.07.2010 Diskuze na Schneierov? blogu k útok?m na WPA http://www.schneier.com JP
28.07.2010 Chyby lidí jsou ?íslo jedna p?í?inou ztráty dat http://www.itjungle.com JP
28.07.2010 Crackování za?ízení s OS Android http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
28.07.2010 E-špionáž je mezi námi http://infoworld.com JP
28.07.2010 Chystaná demonstrace odposlechu GSM na Defconu http://www.tombom.co.uk JP
28.07.2010 K falešným antivir?m - jsou stále úsp?šné http://krebsonsecurity.com JP
28.07.2010 Dokud není záplata od Microsoftu pro aktuální zranitelnost Windows, jsou tu zatímní ?ešení http://www.h-online.com JP
28.07.2010 Soud ohledn? zombie cookies http://www.wired.com JP
28.07.2010 RFID „Spychips“ - další velký problém pro soukromí http://www.networkworld.com JP
28.07.2010 Jeden pr?nik = cena za útoky v miliónech dolar? ro?n? http://www.darkreading.com JP
27.07.2010 Soubor nástroj? pro sociální inženýrství bude prezentován v Las Vegas http://www.networkworld.com JP
27.07.2010 V?ci znalí lidé jsou ješt? stále nejlepším filtrem spamu http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.07.2010 Také Velká Británie hledá odborníky na kybernetickou bezpe?nost http://www.net-security.org JP
27.07.2010 IPSec - jeho vlastnosti z bezpe?nostního pohledu http://www.infosecwriters.com JP
27.07.2010 Test : Jak efektivní je Váš bezpe?nostní monitoring? http://www.theregister.co.uk JP
27.07.2010 Stránky konference Black Hat USA 2010 http://www.blackhat.com JP
27.07.2010 Stuxnet - podrobnosti k vlastnostem tohoto malware http://blog.mandiant.com JP
27.07.2010 Stránky konference Defcon http://www.defcon.org JP
27.07.2010 Každý desátý po?íta? je zranitelný v??i kybernetickém útoku http://www.telegraph.co.uk JP
27.07.2010 Technologie ?iní život špión? t?žším http://www.schneier.com JP
27.07.2010 Protesty spole?nosti Apple a hackování iPhone http://www.wired.com JP
26.07.2010 Konference Blach Hat v Las Vega za?íná tento týden http://www.networkworld.com JP
26.07.2010 Pro? dodavatelé šifrovacího SW mají budoucnost (z dnešního pohledu) http://quocirca.computing.co.uk JP
26.07.2010 Facebook - deset v?cí na n?m nejlepších a nejhorších http://www.computing.co.uk JP
26.07.2010 Washington Post publikoval dlouhou ?adu materiál? k americkým zpravodajským službám http://www.schneier.com JP
26.07.2010 Voln? dostupný soubor nástroj? pro phishing ur?ený mén? zkušeným internetovým podvodník?m http://www.theregister.co.uk JP
26.07.2010 Microsoft - podrobnosti k jeho politice pro rozkrývání zranitelností http://threatpost.com JP
26.07.2010 Nalezena zranitelnost ve WPA-2 (protokolu pro bezdrát) http://www.networkworld.com JP
26.07.2010 Hackery máme ?erné a bílé a kdo jsou tzv. šedí hacke?i? http://www.nytimes.com JP
26.07.2010 Primárním cílem ?ervu Stuxnet pro SCADA byl Irán http://www.computerworld.com JP
26.07.2010 Wikileaks zve?ejnila velké množství soubor? k válce v Afganistanu http://news.cnet.com JP
26.07.2010 Hacknuta velká databáze zákazník? novozélandské firmy Hell Pizza http://www.nzherald.co.nz JP
26.07.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 29/2010 http://www.root.cz JP
24.07.2010 P?íru?ka : Jak bojovat s webovými hrozbami http://go.techtarget.com JP
23.07.2010 E-Guide: Information Security Magazine Essential Guide to Data Protection http://go.techtarget.com JP
23.07.2010 Nejvíce zranitelnou platformou je Apple http://www.crn.com JP
23.07.2010 Top trendy spamu v roku 2010 (zatím) http://www.crn.com JP
23.07.2010 Chcete v?d?t, zda se vám n?kdo nenaboural do vašeho ú?tu na Facebooku? http://www.net-security.org JP
23.07.2010 Moderní sít? a m?nící se krajina bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
23.07.2010 Microsoft nebude platit za chyby http://www.computerworld.com JP
23.07.2010 Siemens d?lá další kroky k odstran?ní nebezpe?ného ?erva Sluxnet http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2010 Pokud kradete, dejte si pozor, aby kradené za?ízení nem?lo GPS http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2010 Sagan - systém pro monitoring v reálném ?ase (syslog) http://www.darknet.org.uk JP
23.07.2010 Bezpe?nost VoIP - p?íru?ka http://searchsecuritychannel.techtarget.com JP
22.07.2010 Adobe p?ipravuje novou technologii pro v?tší bezpe?nost svého Readeru http://www.scmagazineuk.com JP
22.07.2010 Open source technologie pro detekci pr?nik? http://www.computerworld.com JP
22.07.2010 Dell KACE Secure Browser - nová technologie použitá v prohlíže?i má lépe chránit uživatele http://www.net-security.org JP
22.07.2010 Google k odpov?dnému rozkrývání zranitelností http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
22.07.2010 GSM - Kraken, software pro crackování algoritmu A5/1 bude diskutován na konferenci Black Hat http://www.computerworld.com JP
22.07.2010 Celekm 38 zemí požaduje od spole?nosti Google vyjasn?ní okolností okolo sledování bezdrátu p?i mapování ulic http://www.theregister.co.uk JP
22.07.2010 GCHQ - kniha o historii britské tajné služby http://www.amazon.com JP
22.07.2010 EU - strategie boje proti terorizmu http://www3.interscience.wiley.com JP
22.07.2010 Bezpe?nostní chyby, které opravuje nová verze Firefoxu 3.6.7 http://www.zdnet.com JP
22.07.2010 Dell dodává motherboardy s malware http://www.zdnet.com JP
21.07.2010 Bezpe?nost p?ístup?, co je pro ní d?ležité? http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.07.2010 Problém USA - málo odborník? na po?íta?ovou bezpe?nost http://www.net-security.org JP
21.07.2010 Zranitelnost prohlíže??, která umož?uje zjiš?ovat data uživatel?, bude rozebírána na konferenci Black Hat http://www.theregister.co.uk JP
21.07.2010 Bankovní trojan používá sociální sí? jako ?ídící a kontrolní centrum http://www.zdnet.com JP
21.07.2010 CSI:Internet : Episode 3: PDF time bomb http://www.h-online.com JP
21.07.2010 TrueCrypt 7.0 s novými vlastnostmi http://lifehacker.com JP
21.07.2010 Spole?nost Apple zve?ejnila svoji politiku ohledn? sbíraných a uchovávaných dat http://www.itworld.com JP
20.07.2010 Ve vztahu k novému ?ervu Siemens doporu?uje, nem??te hesla http://www.networkworld.com JP
20.07.2010 Bezpe?ný cloud z pohledu selského rozumu (sedm doporu?ení) http://www.crn.com JP
20.07.2010 Profily a kategorie aktér? kybernetické kriminality http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.07.2010 Vydán byl Nmap 5.35DC1 http://www.net-security.org JP
20.07.2010 Deset krok? k bezpe?nému surfování internetem http://www.net-security.org JP
20.07.2010 Florida - krádeže dat platebních karet na benzinových pumpách http://www.net-security.org JP
20.07.2010 Zranitelnost router? bude diskutována na konferenci Black Hat http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2010 N?mecko - zjišt?n byl spyware kontrolující webové kamery http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2010 Stru?ná historie moderního šifrování http://www.technewsworld.com JP
20.07.2010 Program umož?ující obcházet CAPTCHA je porušením amerických zákon? http://www.schneier.com JP
19.07.2010 Desítka nejvíce nebezpe?ných web? http://www.crn.com JP
19.07.2010 Špatní hoši necht?jí, abyste znali tato tajemství ohledn? bezpe?nosti http://www.pcworld.com JP
19.07.2010 E-bankovnictví - podvodníci p?ekonávají existující prost?edky dvoufaktorové autentizace http://www.zdnet.co.uk JP
19.07.2010 Nový vir cílí na pr?myslovou špionáž http://www.computerworld.com JP
19.07.2010 Proklat? zranitelný Linux - DVL - nejvíce zranitelný opera?ní systém v?bec http://www.geek.com JP
19.07.2010 Mata Hari kybernetické bezpe?nosti http://www.washingtontimes.com JP
19.07.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 28/2010 http://www.root.cz JP
19.07.2010 Dohoda 15 stát? na spolupráci v boji proti kybernetickým hrozbám http://www.washingtonpost.com JP
19.07.2010 Forenzní analýza a iPhone http://www.usatoday.com JP
16.07.2010 Hacke?i naklonovali oficiální stránku francouzského ministerstva zahrani?í http://www.independent.co.uk JP
16.07.2010 Cloud computing : objasn?ní problematiky http://www.net-security.org JP
16.07.2010 Negativní zkušenosti d?tí na internetu http://www.net-security.org JP
16.07.2010 Stru?ná recenze knihy : Facebook: The Missing Manual, Second Edition http://www.net-security.org JP
16.07.2010 Vystoupení, které m?lo být v?nováno ?ínské Cyber Army, bylo staženo z programu konference Black Hat http://www.computerworld.com JP
16.07.2010 Kryptografický útok vede ke cracknutí hesel http://www.computerworld.com JP
16.07.2010 Co d?lat s hesly, pokud jste je již vytvo?il http://news.cnet.com JP
16.07.2010 Internetová hudba jako droga http://www.wired.com JP
16.07.2010 Náhodná ?ísla z kvantového šumu http://www.technologyreview.com JP
16.07.2010 Zam?stnanec Microsoftu pocházející z Ruska byl dvanáctým ?lenem špionské skupiny http://www.informationweek.com JP
16.07.2010 Pojišt?ní proti kybernetickým krádežím http://krebsonsecurity.com JP
15.07.2010 Karty, kterým sv??ujeme své peníze a osudy http://www.lupa.cz JP
15.07.2010 Rozhovor s Ivanem Risticem k jeho výzkumu implementací SSL http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.07.2010 4 d?vody, pro? výkonný management je nejsnadn?jším cílem sociálního inženýrství http://www.csoonline.com JP
15.07.2010 Trojan Zeus p?ichází s novým trikem http://www.networkworld.com JP
15.07.2010 Doba Darknetu a revoluce digitálního copyright http://jolt.richmond.edu JP
15.07.2010 20 cest k tomu, jak m?žete p?ijít o svou databázi http://www.net-security.org JP
15.07.2010 Pozor na Mozilla Sniffer (dopln?k Firefoxu) http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2010 T?i snadné kroky k dálkovému špehování iPhone http://www.enterprisenetworkingplanet.com JP
15.07.2010 Nástroj vyhodnotí jak dlouho potrvá cracknutí vašeho hesla http://www.h-online.com JP
15.07.2010 ?ínský filtr internetu Green Dam ?elí finan?ní krizi http://www.bbc.co.uk JP
15.07.2010 Nový typ malware ší?ící se USB disky využívá dosud nezjišt?nou chybu Windows http://krebsonsecurity.com JP
14.07.2010 Nalezen bizarní vyd?ra?ský trojan http://www.networkworld.com JP
14.07.2010 Aplikace pro chytré mobily - nemusí být tím, ?ím se tvá?í http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.07.2010 Po?íta?ová kriminalita získává vyšíí efektivitu provád?ním útok? ve více stadiích http://www.net-security.org JP
14.07.2010 Zeus ve verzi 3 se specializuje na banky v konkrétních zemích http://www.theregister.co.uk JP
14.07.2010 SpyEye - co umí toto malware? http://www.prevx.com JP
14.07.2010 Pe?ujte o své PC v omezeném ú?tu http://www.prevx.com JP
14.07.2010 E-shopy a online kriminalita - top 10 p?edm?t? kradených online http://www.superstoresearch.com JP
13.07.2010 Chystáte se vyhov?t n?kterým regula?ním ustanovením? http://www.csoonline.com JP
13.07.2010 Pozor na hackery VoIP a podvody prost?ednictvím VoIP http://www.bzyk.net JP
13.07.2010 Deset mýt? okolo bezpe?nosti webových aplikací http://www.crn.com JP
13.07.2010 První pololetí 2010, žeb?í?ek zranitelností vede Apple http://www.theregister.co.uk JP
13.07.2010 Al-Kajda online http://www.reuters.com JP
13.07.2010 Esej Bruce Schneiera : Internet Kill Switch http://www.schneier.com JP
13.07.2010 Co d?lat, když krádež vašeho ID nevznikla díky vaší chyb?? http://www.net-security.org JP
13.07.2010 Byl vydán Metasploit Framework ve verzi 3.4.1 http://www.net-security.org JP
13.07.2010 První zabudovaný Linux prochází certifikací na EAL 4+ http://www.net-security.org JP
13.07.2010 Pro? v?bec existuje ?erv Conficker? http://cryptome.org JP
13.07.2010 Redakce iDNES.cz našla ztracený mobil Martina Bursíka. Byl plný d?v?rných dat http://mobil.idnes.cz JP
12.07.2010 Co byste každý den m?li ud?lat pro svoji bezpe?nost (checklist) http://downloads.techrepublic.com.com JP
12.07.2010 Google a ?ína hledají cesty pro koexistenci http://www.computerworld.com JP
12.07.2010 Manning nahrával tajné informace Pentagonu na CD maskované ozna?ením jako hudební disk (Lady Gaga) http://www.nytimes.com JP
12.07.2010 Microsoft zp?ístupnil zdrojový kód Windows 7 ruské tajné služb? http://www.zdnet.co.uk JP
12.07.2010 Co o vás ví Microsoft? http://redmondmag.com JP
12.07.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 27/2010 http://www.root.cz JP
10.07.2010 Zpráva pro US kongres konstatuje, že za v?tšinou kybernetických útok? na USA je ?ínská armáda http://www.darkreading.com JP
10.07.2010 Fyzická bezpe?nost - zkontrolujme si, co nám chybí http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.07.2010 Black Hat 2010 - bude zde prezentováno p?es 30 nových zranitelností http://www.net-security.org JP
10.07.2010 Špatná nastavení SSL ohrožují e-komerci http://www.networkworld.com JP
10.07.2010 Hacke?í, kte?í kradou data platebních karet, milují hotely http://www.nytimes.com JP
09.07.2010 Robin Sage experiment - prov??oval sociální sít? http://www.networkworld.com JP
09.07.2010 Nový dokument spole?nosti RSA - k výsledk?m analýzy o p?ístupech k ochran? údaj? o platebních kartách. http://www.rsa.com JP
09.07.2010 Hacke?i se pokusili podvést amerického senátora http://www.theregister.co.uk JP
09.07.2010 Toronto 18 - muslimská teroristická skupina http://www3.thestar.com JP
09.07.2010 EU - zabezpe?ení kritických infrastruktur bude muset být v?nována v?tší pozornost http://www.net-security.org JP
09.07.2010 Malware v mobilech se Symbian Series 60 vytvá?í botnet http://www.theregister.co.uk JP
09.07.2010 BruCON, tato bezpe?nostní konference prob?hne v zá?í v Bruselu http://2010.brucon.org JP
09.07.2010 Jaká šifra je skryta v logu americké vojenské Cyber Command? http://www.wired.com JP
08.07.2010 NIST vydal draft SP 800-125, Guide to Security for Full Virtualization Technologies http://csrc.ncsl.nist.gov JP
08.07.2010 NSA spouští program Perfect Citizen, který je zam??en na ochranu specifických soukromých firem a vládních agentur http://www.foxnews.com JP
08.07.2010 Esej Bruce Schneiera: Jak je to tedy s tou kybernetickou válkou, jsou tyto hrozby p?ece?ovány? http://www.schneier.com JP
08.07.2010 Podvod ze strany tzv. „technické podpory“, který se neda?í zastavit http://www.pcpro.co.uk JP
08.07.2010 41 procent IT profesionál? p?ipouští, že vyhledávájí d?v?rné informace http://www.net-security.org JP
08.07.2010 Internímu zam?stnanci Facebooku se poda?ilo p?ekonat ochrany Facebooku (z domova) http://techcrunch.com JP
08.07.2010 Nové jádro Linuxu - opraveny jsou n?které bezpe?nostní zranitelnosti http://www.h-online.com JP
08.07.2010 Návnady (honeypots) pro detekci hacker? http://www.networkworld.com JP
08.07.2010 Prozrazena data 4 milión? uživatel? Pirate Bay http://krebsonsecurity.com JP
07.07.2010 Jak dokonale zabezpe?it bezdrátovou sí? WLAN - 3.díl http://pcworld.cz JP
07.07.2010 NIST vydal dokument: Forensics Web Services (FWS), Interagency Report (NISTIR) 7559 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.07.2010 Security Reductions of the Second Round SHA-3 Candidates http://eprint.iacr.org JP
07.07.2010 Úloha CISO amerického státu http://blogs.csoonline.com JP
07.07.2010 UK: t?etina zam?stnanc? používá soukromé za?ízení pro pracovní ú?ely http://www.scmagazineuk.com JP
07.07.2010 Ponemon Institute: rizika kybernetických hrozeb jsou siln? podce?ována http://www.net-security.org JP
07.07.2010 Interpol se obrátil na internet s žádostí o pomoc p?i pátrání po nejhledan?jších osobách (obvin?ných ?i podez?elých) http://www.computerworld.com JP
07.07.2010 Hoax : zpráva o Obamov? rezignaci obsahuje vir http://www.sophos.com JP
07.07.2010 Ad-Aware Free s novými vlastnostmi http://download.cnet.com JP
07.07.2010 Schneier?v blog : diskuze zprávy Národní akademie v?d ke kybernetickým prost?edk?m http://www.schneier.com JP
07.07.2010 Armádní analytik byl obvin?n za únik informací http://www.wired.com JP
07.07.2010 Lze d?v??ovat Googlu? http://www.networkworld.com JP
07.07.2010 Phishing : roste po?et záložkových útok? http://www.networkworld.com JP
06.07.2010 Skenování duhovky - slibná budoucnost biometrie? http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.07.2010 Podle Iránu zahájili proti n?mu USA kybernetickou válku http://www.presstv.ir JP
06.07.2010 Comodo vyžaduje po spole?nosti Qualys vysv?tlení ve vztahu k jejich studii k SSL certifikát?m http://audiovideoproducer.digitalmedianet.com JP
06.07.2010 Top 10 datových pr?nik? v roce 2010 (zatím) http://www.crn.com JP
06.07.2010 Malware a spam se nejsnáze ší?í spolu s informacemi o p?írodních katastrofách a globálním oteplování http://www.networkworld.com JP
06.07.2010 Záplata pro Adobe nefunguje, využitelnost zranitelnosti setrvává http://www.scmagazineuk.com JP
06.07.2010 Bezpe?nost ve?ejného bezdrátového p?ipojení - není to mýtus? http://www.pcworld.com JP
06.07.2010 Na sv?t? je nástroj TCPSniffer 0.2 http://www.net-security.org JP
06.07.2010 Cestujete na dovolenou s po?íta?em? P?e?t?te si n?kolik bezpe?nostních doporu?ení http://www.net-security.org JP
06.07.2010 XSSer - nástroj pro automatické penetra?ní testování XSS útok? http://www.net-security.org JP
06.07.2010 V?tšina kybernetických útok? je cílena na USA http://www.net-security.org JP
06.07.2010 UK: podvody ve ve?ejném sektoru rostou s redukcemi v rozpo?tech http://www.computing.co.uk JP
06.07.2010 Historie kryptografie - Chaocipher http://www.ciphermysteries.com JP
06.07.2010 Hackování bezdrátových za?ízení pro prezentace http://blog.teusink.net JP
06.07.2010 CSI : Internet http://www.h-online.com JP
05.07.2010 Hacknuté YouTube http://www.networkworld.com JP
05.07.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2010 http://www.root.cz JP
03.07.2010 Západní spole?nosti a velký ?ínský firewall http://www.washingtonpost.com JP
03.07.2010 Aj?ák p?iznal krádeže informací o 2000 bankovních zam?stnancích http://www.theregister.co.uk JP
03.07.2010 Srovnání symetrického i asymetrického šifrování http://www.associatedcontent.com JP
03.07.2010 Nový nástroj rozkrývá internetová hesla http://www.securityweek.com JP
03.07.2010 ?ada špi?kových aplikací nevyužívá bezpe?nostní prost?edky, které do Windows zabudoval Microsoft http://krebsonsecurity.com JP
03.07.2010 Turecko a blokování Google a YouTube http://news.bbc.co.uk JP
03.07.2010 Jak uzamknout Windows Vista a Windows 7 proti infikovaným USB za?ízením http://www.irongeek.com JP
02.07.2010 Datové schránky po roce http://www.lupa.cz JP
02.07.2010 Prevence internetové kriminality je i státní zájem http://www.lupa.cz JP
02.07.2010 Patnáctka phisherských útok? spojených s mistrovstvím sv?ta ve fotbale http://www.crn.com JP
02.07.2010 Nejlepší postupy pro ochranu p?ed ztrátou podnikových dat (doporu?ení spole?nosti RSA) http://www.networkworld.com JP
02.07.2010 Jaká je online kriminalita dneška ? http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2010 Regionální bankovní trojany lze obtížn? rozpoznat http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2010 50 lidí bylo uv?zn?no za používání spyware pro chytré mobily http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2010 Schneier k ruským agent?m : „Cryptography Failure Story“ http://www.schneier.com JP
02.07.2010 Geolokátory se stávají problémem ve vztahu k soukromí http://www.h-online.com JP
01.07.2010 Ponemon Institute: pokro?ilé hrozby jsou rostoucím nebezpe?ím pro IT bezpe?nost http://www.csoonline.com JP
01.07.2010 V?tší mobilita - v?tší rizika http://www.networkworld.com JP
01.07.2010 Po oznámené HCP zranitelnosti Windows se objevilo množství útok?, které ji využívají http://www.theregister.co.uk JP
01.07.2010 Aplikace pro Facebook nyní musí žádat uživatele o svolení pracovat s jeho daty http://www.theregister.co.uk JP
01.07.2010 Regulární domény hostují malware výrazn? ?ast?ji než domény s erotickým obsahem http://www.theregister.co.uk JP
01.07.2010 Esej Bruce Schneiera: Data at Rest vs. Data in Motion http://www.schneier.com JP
01.07.2010 Produkce vir? z Ruska už zase roste http://www.net-security.org JP
01.07.2010 Jak kryptografie usp?la http://www.schneier.com JP
01.07.2010 Jak být lepším špionem http://isc.sans.edu JP
Design: Webdesign