Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2009 Bootkit obejde šifrování pevného disku http://www.h-online.com JP
31.07.2009 Black Hat 2009: Americká vláda chce zásadní zm?ny v zabezpe?ení web? http://www.crn.com JP
31.07.2009 Zpráva PandaLabs: The Business of Rogueware http://www.pandasecurity.com JP
31.07.2009 OpenDNSSEC - sou?asné plány http://www.net-security.org JP
31.07.2009 MI5 - jejich web byl hacknut http://news.zdnet.co.uk JP
31.07.2009 Black Hat 2009 -n?která shrnutí http://www.eweek.com JP
31.07.2009 Cloud computing - jeho rizika http://www.nytimes.com JP
31.07.2009 Jak se zmocnit každého iPhone ve sv?t? http://www.forbes.com JP
31.07.2009 Oznámen byl nový útok na AES http://www.schneier.com JP
31.07.2009 UK - již je známo, jaká bude definitivní podoba britské ID karty http://news.bbc.co.uk JP
30.07.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 7-8/2009 http://crypto-world.info PV
30.07.2009 Poradíme vám, jak se na internetu schovat a zamést stopy http://technet.idnes.cz JP
30.07.2009 Úrove? spamu v sou?asnosti - rekord všech dob http://www.networkworld.com JP
30.07.2009 Windows 7 Ultimate cracknuty http://www.pcworld.com JP
30.07.2009 Objeven nový botnet - s charakterem profesionálního zlod?je http://www.computerworld.com JP
30.07.2009 Black Hat - útoky na SSL http://www.theregister.co.uk JP
30.07.2009 Black Hat - oznámena informace o kompromitacích server? a web? význa?ných bezpe?nostních odborník? http://www.theregister.co.uk JP
30.07.2009 Exploit pro BIND 9 v ob?hu na internetu http://www.theregister.co.uk JP
30.07.2009 K vystoupením na konferencích Black Hat a Defcon http://news.cnet.com JP
29.07.2009 Black Hat - útok na iPhone prost?ednictvím SMS http://www.computerworld.com JP
29.07.2009 Útoky SQL injection stále frekventovan?jší http://www.scmagazineuk.com JP
28.07.2009 ?ty?i znaky,- podle kterých m?žeme rozpoznat lhá?e http://www.csoonline.com JP
28.07.2009 Black Hat - co nám tato konference nabídne v letošním roce? http://www.networkworld.com JP
28.07.2009 Nástroje pro prevenci úniku dat (data loss prevency - DLP) http://www.networkworld.com JP
28.07.2009 NISt vydal: Special Publication 500-279: Static Analysis Tool Exposition (SATE) 2008 http://samate.nist.gov JP
28.07.2009 Pro? Adobe a Microsoft ?ekají s opravami na poslední chvíli? http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.07.2009 Špi?kové techniky hacker? a pirát? http://www.net-security.org JP
28.07.2009 Schneier s humorem: bu?te chrán?ni p?i pobytu online http://www.schneier.com JP
28.07.2009 Vyd?ra?ský trojan s pornografickým obsahem http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2009 Ve st?edu na konferenci Black Hat: jak kompletn? obejít ochrany Windows http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2009 Efektivnost varování SSL certifikát? uživatel?m web? je mizivá http://209.85.229.132 JP
28.07.2009 USA - kybernetická bezpe?nost, hledají se talenty http://news.cnet.com JP
28.07.2009 Menší rozpo?ty svazují ruce bezpe?nostních profesionál? http://www.net-security.org JP
28.07.2009 Šifrování 2. díl: jak používat TrueCrypt http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
27.07.2009 Desítka zálohovacích utilit pro Linux http://downloads.techrepublic.com.com JP
27.07.2009 Kryptografie opírající se o využití místa (Position Based Cryptography) http://eprint.iacr.org JP
27.07.2009 Desitka špionážních ud?látek http://www.networkworld.com JP
27.07.2009 Darknet opírající se o využití prohlíže?? http://news.cnet.com JP
27.07.2009 Ukradeno bylo pravd?podobn? více než p?l miliónu dat k platebním kartám http://www.networkworld.com JP
27.07.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 30/2009 http://www.root.cz JP
25.07.2009 Hacker ?íká, šifrování v iPhone je jen placebo http://www.h-online.com JP
25.07.2009 Botnety a jejich ekonomika http://www.viruslist.com JP
25.07.2009 Na konferenci Black hat p?íští týden bude ?e? také o nástrojích k pr?niku do databází Oracle http://news.zdnet.co.uk JP
25.07.2009 Jak chránit SSH p?ed útoky hrubou silou http://www.h-online.com JP
24.07.2009 Do druhéhokola sout?že SHA-3 postoupilo 14 kandidát?, mezi nimi i náš BMW http://csrc.nist.gov VK
24.07.2009 Pozor p?i otevírání PDF a flashových videí. Mohou obsahovat vir http://technet.idnes.cz JP
24.07.2009 Vydána nová verze RainbowCrack 1.4 http://www.net-security.org JP
24.07.2009 Na konferenci Black Hat bude prezentován nástroj Meterpreter http://www.networkworld.com JP
24.07.2009 Anonymita na internetu ?iní nalezení p?vodc? kybernetických útok? obtížným http://www.nytimes.com JP
24.07.2009 Ješt? k útoku na Twitter http://www.techcrunch.com JP
24.07.2009 UK - databáze umož?uje nahlédnout, zda také vaše data byla ukradena http://voices.washingtonpost.com JP
23.07.2009 Jak vybudovat vlastní forenzní laborato? (a s malými náklady) http://www.csoonline.com JP
23.07.2009 Desítka nejvíce škodících botnet? (v USA) http://www.networkworld.com JP
23.07.2009 Uživatelé Twitteru jsou stále ?ast?ji p?edm?tem útok? http://www.pcworld.com JP
23.07.2009 Sophos: Security threat report: July 2009 update http://www.sophos.com JP
23.07.2009 ISACA - její šéf chce zm?ny v informa?ní bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
23.07.2009 Google Chrome - pro v?tší bezpe?nost http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
23.07.2009 Nový útok se opírá o exploit pro pln? záplatovaný Adobe Flash http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2009 Nedostatek talent? pro vládní IT bezpe?nost (USA) http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2009 Prevence únik? dat http://www.networkworld.com JP
23.07.2009 Deset podob po?ítavého malware http://downloads.techrepublic.com.com JP
22.07.2009 Identity 4 milión? Brit? jsou k prodeji na internetu http://technology.timesonline.co.uk JP
22.07.2009 Dáváte po?íta? do opravy? Bu?te velice opatrní! http://www.pcpro.co.uk JP
22.07.2009 Kybernetická válka a kompetence http://blogs.csoonline.com JP
22.07.2009 Doporu?ení k obran? p?ed útoky typu SQL injection http://www.net-security.org JP
22.07.2009 Vydána nové verze sí?ového analyzéru Wireshark 1.2.1 http://www.net-security.org JP
22.07.2009 Microsoft vydal Threat Analysis and Modeling 3.0 beta http://www.net-security.org JP
22.07.2009 Zranitelnost open source firmware pro routery umož?uje úto?níkovi získat plnou kontrolu http://www.theregister.co.uk JP
22.07.2009 Ješt? k novému exploitu nalezené zranitelnosti jádra Linuxu http://news.zdnet.co.uk JP
22.07.2009 Nová technologie zajistí, že se digitální data po ur?ité dob? sama zni?í http://www.nytimes.com JP
22.07.2009 Online bankovnictví - rostoucí hrozby http://voices.washingtonpost.com JP
21.07.2009 Jak postupoval hacker Twitteru? http://www.pcworld.com JP
21.07.2009 Emulátor elektronického pasu (ePassport ) http://freeworld.thc.org JP
21.07.2009 N?které d?ležité pravdy o penetra?ním testování http://blogs.zdnet.com JP
20.07.2009 HW posouzení n?kterých kandidát? na SHA-3 http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
20.07.2009 P?ete?ení bufferu ve Firefoxu 3.5.1 http://www.h-online.com JP
20.07.2009 Symbian p?ipustil, že podepsal trojana http://news.zdnet.co.uk JP
20.07.2009 FBI instalovala (dálkov?) spyware k vystopování bombové hrozby http://www.politechbot.com JP
20.07.2009 K nástroji MIAT pro forenzní analýzu mobilních za?ízení https://blogs.sans.org JP
20.07.2009 Postavte si bezdrátový keylogger http://hackaday.com JP
20.07.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 29/2009 http://www.root.cz JP
18.07.2009 Nová zranitelnost jádra Linuxu http://www.theregister.co.uk JP
18.07.2009 Rádoby pirát satelitní TV uv?zn?n poté, co nabízel 250 000 dolar? za cracknutí p?ístupové karty http://www.wired.com JP
18.07.2009 Rozsáhlé interview s Joannou Rutkowskou http://www.tomshardware.com JP
18.07.2009 Ndiff - využití skeneru Nmap http://www.irongeek.com JP
17.07.2009 Podvody v elektronickém obchodu - nejnov?jší kriminální schémata http://www.csoonline.com JP
17.07.2009 Nebezpe?í webových kamer, tiskáren a jiných za?ízení s webovým rozhraním http://www.theregister.co.uk JP
17.07.2009 Na sv?t? je nová verze Nmap s ozna?ením 5.0 http://isc.sans.org JP
17.07.2009 Telefonní trojan má potenciál vytvo?it botnet mobil? http://news.zdnet.com JP
17.07.2009 Infekce z nakaženého PC se m?že ší?it také na webové stránky http://voices.washingtonpost.com JP
17.07.2009 Deset v?cí k ochran? svých dat, které jsou nezbytné pro malé podnikání http://media.techtarget.com JP
17.07.2009 Studie (Verisign): Best Practices That Improve Web Application Security http://www.csoonline.com JP
17.07.2009 K hacknutí Twitteru http://www.techcrunch.com JP
16.07.2009 Ochrana soukromí (nejen) v systémech s RFID ?ipy http://www.lupa.cz JP
16.07.2009 Bezpe?nostní maxima - netradi?ní, ale zajímavé pohledy http://www.ne.anl.gov JP
16.07.2009 85 procent amerických organizací postihl v posledních 12 m?sících bezpe?nostní pr?nik http://www.net-security.org JP
16.07.2009 Bezpe?nost notebook? p?i cestování p?es hranice http://www.schneier.com JP
16.07.2009 Také bezpe?nostní profesionálové jsou postižení recesí http://www.computing.co.uk JP
16.07.2009 Podle p?ehledu šéfové (CEO) podce?ují bezpe?nostní rizika http://www.computerworld.com JP
16.07.2009 Úniky dat prost?ednictvím elektrické sít? http://www.schneier.com JP
16.07.2009 P?ehled: Pro? lidé odpovídají na spam? http://news.cnet.com JP
16.07.2009 Šifry a jejich luštitelé (?lánek v p?íloze CAFÉ, PRÁVO, 16.7.2009) http://crypto-world.info PV
15.07.2009 E-zin Crypto-World 6/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.07.2009 P?íru?ka. s SSL k bezpe?n?jšímu podnikání http://nexus.realtimepublishers.com JP
15.07.2009 Eset: aktuální bezpe?nostní hrozby (?erven) http://channelworld.cz JP
15.07.2009 Kybernetická válka je reálnou hrozbou http://www.lupa.cz JP
15.07.2009 ?ermák: Deset v?cí, které byste na Facebooku nem?li d?lat http://technet.idnes.cz JP
15.07.2009 Americký NIST vydal: DRAFT Recommendations for Integrating Information Security into the Capital Planning and Investment Control Process (CPIC) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.07.2009 Bude Google používat video CAPTCHA? http://news.zdnet.co.uk JP
15.07.2009 Po?íta?ová kriminalita se organizuje jako výnosné podnikání http://news.bbc.co.uk JP
15.07.2009 Korejský útok - úto?níci sbírali také data z infikovaných po?íta?? http://uk.news.yahoo.com JP
15.07.2009 iPhone jako sledovací za?ízení http://ephermata.livejournal.com JP
15.07.2009 Skrytí soubor? v pdf dokumentech http://blog.didierstevens.com JP
14.07.2009 P?t cest, kterými zam?stnanci prozrazují citlivá data http://www.csoonline.com JP
14.07.2009 Spam - jeho sou?asný objem, složení a zdroje http://www.marshal8e6.com JP
14.07.2009 Dohady pokra?ují: DDoS útok asi nepocházel ze Severní Koreje http://blogs.usatoday.com JP
14.07.2009 Firefox 3.5 obsahuje vážnou DNS zranitelnost http://edge.i-hacked.com JP
13.07.2009 V ?esku se objevil nový zlo?in. Na internetu se krade vaše já http://domaci.ihned.cz JP
13.07.2009 Nový rekord p?i ?ešení eliptického diskrétního logaritmu http://lacal.epfl.ch JP
13.07.2009 Na které v?ci je t?eba si dát pozor p?i vkládání p?ísp?vk? do sociálních sítí http://downloads.techrepublic.com.com JP
13.07.2009 Online krádež miliard http://news.bbc.co.uk JP
13.07.2009 Jak krást data prost?ednictvím elektrického vedení a laciných laser? http://www.networkworld.com JP
13.07.2009 Názor Bruce Schneiera: tzv. kybernetický útok byl nafouknut http://minnesota.publicradio.org JP
13.07.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 28/2009 http://www.root.cz JP
12.07.2009 Ví toho Google o vás p?íliš mnoho? http://www.pcworld.com JP
12.07.2009 Nezálohovaná data HSM (soukromý klí? ko?enové CA) = vážný problém http://www.h-online.com JP
11.07.2009 Korejský útok vyús?uje v ni?ení infikovaných po?íta?? (vymazání dat) http://www.networkworld.com JP
11.07.2009 NSA buduje velké datové centrum v stát? Utah http://www.schneier.com JP
11.07.2009 Schneier zpochyb?uje vyhlášení Google (jeho OS Chrome bude bez vir?) http://www.schneier.com JP
11.07.2009 Praktická p?íru?ka pro efektivní správu záplat http://whitepapers.theregister.co.uk JP
11.07.2009 K nalezené bezpe?nostní chyb? bankomat? http://www.technologyreview.com JP
09.07.2009 Centrální registr exekucí napadl hacker http://www.novinky.cz JP
09.07.2009 P?íru?ka, která napom?že orientovat se v boji proti hacker?m, hoax?m a jiným internetovým horor?m http://www.network-box.co.uk JP
09.07.2009 Podrobnosti k útok?m na weby USA a Jižní koreje http://www.eweek.com JP
09.07.2009 Bruce Schneier k objevu homomorfního šifrování (Gentry, IBM) http://www.schneier.com JP
09.07.2009 Nové výsledky k bezpe?nosti OS Symbian http://www.h-online.com JP
09.07.2009 Snahy zabránit dalšímu ší?ení ?erva Conficker http://www.h-online.com JP
09.07.2009 NIST: The Transitioning of Cryptographic Algorithms and Key Sizes http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.07.2009 Lepší bezpe?nost bez utrácení velkých sum pen?zí http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
09.07.2009 Deset nejv?tších rizik bezpe?nosti v pojetí Microsoftu http://www.globalknowledge.com JP
09.07.2009 VPN - klady a zápory http://www.itsecurity.com JP
09.07.2009 Dv? t?etiny britských organizací ?elily problému s pr?nikem do svých dat http://www.computing.co.uk JP
09.07.2009 Nový opera?ní systém Google budí obavy ve vztahu k soukromí uživatel? http://www.computerworld.com JP
09.07.2009 Útok na weby USA a Jižní Koreje, nejsou žádné známky toho, že je za tím Severní Korea http://www.computerworld.com JP
09.07.2009 Kryptografie v zabudovaných systémech http://www.embedded.com JP
09.07.2009 Kon-Boot na USB flash disku - obejde hesla Windows a Linuxu http://www.irongeek.com JP
09.07.2009 FPGA a kryptografie http://electronicdesign.com JP
08.07.2009 Zem?, kde je nejv?tší po?íta?ová kriminalita http://images.businessweek.com JP
08.07.2009 Doporu?ení NSA pro šifrování soubor? s programem WInzip http://www.nsa.gov JP
08.07.2009 QTRU - nový kryptografický systém s ve?ejným klí?em rezistantní proti starým útok?m http://eprint.iacr.org JP
08.07.2009 Rozlišení pojm? riziko, hrozba a zranitelnost http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.07.2009 Online útok na vládní stránky Spojených Stát? http://www.computerworld.com JP
08.07.2009 Schneier uznává, že v otázce maskování vkládaného hesla mohl chybovat http://www.theregister.co.uk JP
08.07.2009 Rekordní útoky phisher? v ?ervnu 2099 http://news.zdnet.co.uk JP
08.07.2009 Identifikace p?ichozích hrozeb formování adekvátních odpov?dí http://www.csoonline.com JP
08.07.2009 Jak eliminovat rostoucí hrozby botnet? http://www.eweek.com JP
08.07.2009 K možnému DNS hacku nejv?tšího irského poskytovatele internetového p?ipojení http://news.softpedia.com JP
08.07.2009 Recenze knihy: Beautiful Security: Leading Security Experts Explain How They Think http://books.slashdot.org JP
08.07.2009 Bankovní podvodníci s trikem, ke kterému jim sta?í telefon http://voices.washingtonpost.com JP
07.07.2009 Slovensko: Hackerom za útok núkali dohodu http://pocitace.sme.sk JP
07.07.2009 Cesty k identifikaci anonymních zdroj? na internetu http://www.csoonline.com JP
07.07.2009 Jak se bránit podvod?m http://www.csoonline.com JP
07.07.2009 K bezpe?nosti mobil? s opera?ním systémem Symbian http://www.h-online.com JP
07.07.2009 DNSSec versus DNSCurve - co je bezpe?n?jší? http://cr.yp.to JP
07.07.2009 Budoucí šéf MI6 a výchova uživatel? sociálních sítí http://www.scmagazineuk.com JP
07.07.2009 Jsou ve vaší organizaci správn? chápána interní rizika? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.07.2009 Nový útok na uživatele Internet Exploreru http://www.computerworld.com JP
07.07.2009 Bezpe?nost e-mailu Google (Postini) http://news.cnet.com JP
07.07.2009 Podle studie lze také ?ísla sociálního pojišt?ní používaná v USA hacknout http://www.npr.org JP
06.07.2009 Ukrajinští hacke?i ukradli šerifovi z amerického zapadákova 415 000 dolar? http://www.crunchgear.com JP
06.07.2009 10 nejhloup?jších chyb, které d?ljí správci sít? http://www.networkworld.com JP
06.07.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 27/2009 http://www.root.cz JP
04.07.2009 Dv? praktické p?íru?ky (plánování obnovy a bezpe?nost e-mail? a web?) http://www.theregister.co.uk JP
04.07.2009 Middler - nástroj demonstrující útoky typu muže uprost?ed http://www.darknet.org.uk JP
03.07.2009 Historie kryptologie - vy?ešena šifra stará 200 let http://online.wsj.com JP
03.07.2009 Bezpe?nostní profesionálové a informace na internetu http://www.csoonline.com JP
03.07.2009 Šifrování na internetu http://www.ddj.com JP
03.07.2009 Top ten ?ervnových hrozeb http://www.net-security.org JP
03.07.2009 Vyhledáva?, který chrání vaše soukromí http://www.net-security.org JP
03.07.2009 ENISA - ?tvrtletní zpráva je k dispozici pro stažení http://www.net-security.org JP
03.07.2009 Nový útok na AES http://www.schneier.com JP
03.07.2009 Klávesnice dve?ních zámk? a únik informací o p?íslušném kódu http://www.schneier.com JP
03.07.2009 12 nejfrekventovan?jších útok? na webové aplikace http://viewer.bitpipe.com JP
03.07.2009 Jaká jsou vlastn? sou?asná kybernetická nebezpe?í? http://bostonreview.net JP
03.07.2009 Jak craknout WEP heslo pro bezdrátovou sí? http://lifehacker.com JP
02.07.2009 Mafie vyd?lává na pirátském software http://pcworld.cz JP
02.07.2009 Nový pohled na Fermatovu metodu faktorizace http://eprint.iacr.org JP
02.07.2009 Nukleární rizika a kybernetická bezpe?nost http://www.csoonline.com JP
02.07.2009 Sedm smrtelných h?ích? bezpe?nosti sociálních sítí http://www.csoonline.com JP
02.07.2009 MD6 staženo ze sout?že o novou hashovací funkci http://www.schneier.com JP
02.07.2009 Botnety formují cesty pro spam http://news.cnet.com JP
02.07.2009 Jak bezpe?né jsou vaše aplikace? http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2009 Nová verze paketového snifferu Wireshark 1.2.0 je na sv?t? http://hackaday.com JP
02.07.2009 FF Searcher - nový typ klikovacích pdovod? http://voices.washingtonpost.com JP
02.07.2009 ?erv Conficker a problémy autobusové dopravy v Manchesteru http://www.manchestereveningnews.co.uk JP
02.07.2009 ?ína a cenzura internetu - lidem se to nelíbí http://news.bbc.co.uk JP
02.07.2009 Dodavatel bankomat? si prosadil stáhnutí vystoupení na konferenci Black Hat (k zranitelnostem bankomat?) http://www.wired.com JP
Design: Webdesign