Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2008 E-zin Crypto-World 6/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
31.07.2008 Hacker poskytol úžerníkom 9 miliónov záznamov http://www.itnews.sk JP
31.07.2008 Webové prohlíže?e se stávají nástrojem hacker? http://www.heise-online.co.uk JP
31.07.2008 Kdy bezpe?í je dostate?ným bezpe?ím? http://www.networkworld.com JP
31.07.2008 Samotná konstrukce programu, nikoliv jeho záplatování, je klí?em k bezpe?nému SW http://www.securitypronews.com JP
31.07.2008 Autor realizace DNS útoku se stal ob?tí vlastního výtvoru http://www.networkworld.com JP
30.07.2008 V politikách musí být uvedena odpov?dnost vlastníka informace http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.07.2008 Hacke?i za?ali s DNS útoky http://www.computerworld.com JP
30.07.2008 FBI varuje p?ed novým útokem ?erva Storm http://www.computerworld.com JP
30.07.2008 Websense: 60 ze 100 nejpopulárn?jších web? obsahovalo po n?jakou dobu v uplynulých 6 m?sících malware http://www.websense.com JP
30.07.2008 PaySec po t?ech m?sících: je už bezpe?n?jší? http://www.lupa.cz JP
30.07.2008 RFC 5217 Memorandum for Multi-Domain Public Key Infrastructure Interoperability http://www.rfc-archive.org JP
30.07.2008 Americký NIST vydal FIPS 198--1 The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
30.07.2008 Ze zprávy X-Force 2008 Midyear Trend Statistics (IBM) http://www.net-security.org JP
30.07.2008 Záplata DNS zp?sobuje problémy http://www.computerworld.com JP
30.07.2008 Kde jsou místa reálných hrozeb pro firemní bezpe?nost? http://resources.zdnet.co.uk JP
30.07.2008 Velká Británie - ukradeno 3000 prázdných biometrických pas? http://www.theregister.co.uk JP
30.07.2008 ISR-evilgrade v1.0.0 - pokud váš SW provádí aktualizace nestandartní cestou, pak pozor na tento nástroj! http://blog.metasploit.com JP
30.07.2008 Nezbytnost správy zranitelností http://whitepapers.theregister.co.uk JP
29.07.2008 Air Force Cyber Command - jaké jsou úkoly této nové organizace? http://www.dissidentvoice.org JP
29.07.2008 PenTest LiveCD Vám pom?že získat zkušenosti pro provád?ní penetra?ních test? http://de-ice.net JP
29.07.2008 Jaké jsou základní charakteristiky vícefaktorové autentizace ve vztahu k podnikání http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.07.2008 Voln? dostupný SW a odpov?dnosti za SW http://www.schneier.com JP
29.07.2008 Recenze knihy: Number Story: From Counting to Cryptography http://mathdl.maa.org JP
29.07.2008 Nezabezpe?ené DNS servery otevírají cesty k útok?m http://www.securityfocus.com JP
29.07.2008 G-mail byl dopln?n dv?mi bezpe?nostními vlastnostmi http://blog.washingtonpost.com JP
28.07.2008 P?ísp?vek ke kryptoanalýze RSA http://eprint.iacr.org JP
28.07.2008 Nástroj, který pom?že odhalit umíst?ní zlod?je bezdrátového p?ipojení http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.07.2008 Objevily se první útoky na DNS http://www.infomaticsonline.co.uk JP
28.07.2008 Krize ohledn? zranitelností DNS znovu p?ivádí na scénu využívání DNSSec http://www.eweek.com JP
28.07.2008 Systémoví administráto?i s p?íliš velkými právy jsou všeobecným problémem http://www.networkworld.com JP
28.07.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 30/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.07.2008 Voln? dostupné nástroje k blokaci spamu http://netsecurity.about.com JP
26.07.2008 K nástroji tcpdump (analýza provozu) http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.07.2008 Spambot Rustock - sou?asná kampa? http://www.net-security.org JP
26.07.2008 Videokamery skryté v knize http://news.cnet.com JP
26.07.2008 Americký NIST vydal 3 dokumenty v sérii Special Publications http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.07.2008 Spekulace o zadních vrátkách v Skype http://www.heise-online.co.uk JP
25.07.2008 Sophos k 1.pololetí 2008 - Sophos Security Threat Report http://sophos.com JP
25.07.2008 Co rad?ji - chránit data v notebooku nebo samotný notebook? http://www.schneier.com JP
25.07.2008 Byla zve?ejn?na i druhá ?ást exploitu chyby v DNS http://blogs.zdnet.com JP
25.07.2008 V?tšina bankovních stránek je zranitelná http://www.informationweek.com JP
25.07.2008 Jste zranitelní v??i DNS chyb? (DNS cache poisoning) na vašem domácím po?íta?i? http://news.cnet.com JP
24.07.2008 Solaris - další certifikace (EAL 4+) dle dokumentu Common Criteria http://www.heise-online.co.uk JP
24.07.2008 Bruce Schneier k odpov?dnostem dodavatel? za bezpe?nost jejich produkt? http://www.guardian.co.uk JP
24.07.2008 Infikované weby pat?í také vládním organizacím http://www.theregister.co.uk JP
24.07.2008 USB disk (16 GB Stealth MXP drive) certifikován - FIPS 140-2 Level 2. http://www.tgdaily.com JP
24.07.2008 Výrobce cracknutého RFID ?ipu apeluje na uživatele - nezbytná je rychlá reakce! http://www.computerworld.com JP
24.07.2008 BSA - studie k stavu pirátství ve sv?t? http://global.bsa.org JP
24.07.2008 Služba Google Blogger je nositelem 2% sv?tového malware http://www.pcpro.co.uk JP
24.07.2008 Malware a MAC (Apple) - stále ?ast?jší situace http://technology.timesonline.co.uk JP
24.07.2008 Rozhovor s Danem Kaminskym http://blog.wired.com JP
23.07.2008 Sebeobrana uživatele IT - 10 doporu?ení http://i.i.com.com JP
23.07.2008 BitLocker: Chcete mít chrán?ny servery i stanice? http://www.zive.cz JP
23.07.2008 Joe má tajemství v hodnot? miliard dolar?. Jak je ochrání? http://www.csoonline.com JP
23.07.2008 McAfee - zpráva o nebezpe?ích pro malé a st?ední podnikání http://ca.news.finance.yahoo.com JP
23.07.2008 K architektu?e Flask (NSA) - použita nap?. pro SELinux http://www.gcn.com JP
23.07.2008 Pwnie Awards (obdoba Oskar? pro IT Security) - jsou známy nominace http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2008 Formule 1 (havárie Fernanda Alonso) a bankovní trojan http://www.theregister.co.uk JP
23.07.2008 Konference Last Hope - p?ehled vystoupení http://www.thelasthope.org JP
23.07.2008 Diskuse o Kaminského DNS chyb? pokra?ují http://news.cnet.com JP
22.07.2008 M?že n?kdy pomoci skrývání použité kryptografie (security through obscurity)? http://www.computerworld.com.au JP
22.07.2008 Informace o jedné z nejv?tších chyb (DNS) unikly na internet http://www.computerworld.com JP
22.07.2008 Materiály k útoku studený boot http://citp.princeton.edu JP
22.07.2008 Útok DDoS na stránky gruzínského prezidenta http://www.theregister.co.uk JP
22.07.2008 Sociální inženýrství - Kevin Mitnick na konferenci Last Hope http://news.cnet.com JP
22.07.2008 Americký NIST vydal SP 800-55, Revision 1, Performance Measurement Guide for Information Security. http://csrc.nist.gov JP
22.07.2008 Hypotézy odborník? mohou prozradit supertajnou chybu DNS http://www.theregister.co.uk JP
21.07.2008 ?ím a proti ?emu se brání ?eská spo?itelna? http://www.lupa.cz JP
21.07.2008 Jak to je ve skute?nosti s problémem m?stské sít? San Francisca http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.07.2008 Data v kalendá?i Google chra?te a zašifrujte pomocí rozší?ení Firefoxu http://www.ibm.com JP
21.07.2008 Také Ukrajina je objektem útok? ruských hacker? http://www.crime-research.org JP
21.07.2008 Útok typu studený boot - na konferenci Last Hope zve?ejn?ny nástroje pro jeho provedení http://www.hackaday.com JP
21.07.2008 Nebezpe?í související s používáním IPv6 vás mohou ohrožovat již nyní http://blog.wired.com JP
21.07.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 29/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
19.07.2008 Bezdrát 802.11n - nové typy rizik http://www.networkworld.com JP
19.07.2008 Metodologie domácí bezpe?nosti - netradi?ní avšak užite?ná p?íru?ka http://www.isecom.org JP
19.07.2008 Podle rozhodnutí soudu je možné zve?ejnit crack RFID ( Oyster travel smartcard) http://news.zdnet.co.uk JP
19.07.2008 Další podrobnosti k p?ípadu administrátora m?stské sít? San Francisca http://www.infoworld.com JP
19.07.2008 FBI instalovala (dálkov?) spyware k vysledování p?vodce hrozeb bombou http://www.politechbot.com JP
19.07.2008 Zodiac - protokol k monitorování DNS a nástroj pro podvržení DNS http://www.darknet.org.uk JP
19.07.2008 Nový draft IETF pkix : PKI Resource Query Protocol (PRQP) http://www.ietf.org JP
18.07.2008 Schneier aj.: K bezpe?nosti TrueCrypt 5.1 http://www.schneier.com JP
18.07.2008 P?iru?ka amerického ministerstva obrany o certifikacích pracovník? http://www.dtic.mil JP
18.07.2008 Pozor na spam s Angelinou Jolie http://www.scmagazineuk.com JP
18.07.2008 Recenze knihy: Security Power Tools http://www.net-security.org JP
18.07.2008 P?t kvalitních knih se vztahem k IT bezpe?nosti, které byste si m?li p?e?íst http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.07.2008 Základní p?íru?ka k bezpe?nosti bezdrátu http://www.itsecurity.com JP
18.07.2008 ?ada známých web? se stala ob?tí útoku, není ten váš mezi nimi? http://www.computerworld.com JP
18.07.2008 Britské ministerstvo obrany informuje o ztracených USB s utajovanými daty http://news.zdnet.co.uk JP
18.07.2008 Kris Kaspersky nemá nic spole?ného s KasperskyLab http://www.viruslist.com JP
18.07.2008 Obama chce posílit americké možnosti ve vedení kybernetické války http://blog.wired.com JP
18.07.2008 Co d?lat, když se setkáme s vyd?ra?ským ransomware? http://searchsecurity.techtarget.com JP
17.07.2008 Blok Google : Používáte nejnov?jší prohlíže?? http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
17.07.2008 K výsledk?m p?ehledu CA 2008 Security and Privacy Survey http://www.ca.com JP
17.07.2008 Dan Kaminsky a problém s chybou v systému DNS http://resources.zdnet.co.uk JP
17.07.2008 Z ?áste?n? zašifrovaných disk? mohou unikat data http://www.computerworld.com JP
17.07.2008 Coreflood Gang úto?í na online bankovnictví http://www.usatoday.com JP
17.07.2008 Jak se bránit proti interním hrozbám http://isc.sans.org JP
17.07.2008 Malá bezpe?nost USB flash disku s PINem http://www.heise-online.co.uk JP
17.07.2008 CAPTCHA pat?í dnes už jen do smetí http://www.computerworld.com.au JP
16.07.2008 P?ehled problematiky SSL a EV SSL digitálních certifikát? http://media.techtarget.com JP
16.07.2008 51 v?cí, které na map? Google neuvidíte http://www.itsecurity.com JP
16.07.2008 Schneierova esej na téma útoky muž uprost?ed (Man-in-the-Middle) http://www.schneier.com JP
16.07.2008 Jak zjistíte jméno uschované za e-mailovou adresou (gmail) http://blogs.securiteam.com JP
16.07.2008 Bude demonstrován útok na ?ip Intelu http://www.infoworld.com JP
16.07.2008 Webroot - zpráva o bezpe?nosti internetu (bezpe?nost podnikového e-mailu) https://www.accelacomm.com JP
15.07.2008 Hacke?i používají nové triky http://www.systemonline.cz JP
15.07.2008 Útoky na protokoly RFID http://eprint.iacr.org JP
15.07.2008 VirtualBox - voln? dostupný bezpe?nostní nástroj spole?nosti Sun http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.07.2008 10 technologií, které rádi využívají kyberneti?tí zlo?inci http://resources.zdnet.co.uk JP
15.07.2008 iPhone 3G je prý hacknut (jeho opera?ní systém - iPhone 2.0) http://news.zdnet.co.uk JP
15.07.2008 ?ínští hacke?i nejsou ?ízení ?ínskou vládou http://www.schneier.com JP
15.07.2008 Nová bezplatná služba, která vysleduje postrádaný notebook http://www.pcworld.com JP
15.07.2008 Koordinovaný útok na servery s otev?enými SSH porty http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2008 Nová verze draftu Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
14.07.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 28/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
14.07.2008 IT bezpe?nost - 20 užite?ných webových stránek http://www.networkworld.com JP
14.07.2008 Rozší?ení Firefoxu TrackMeNot vás ochrání p?ed kontrolami vyhledáva?? http://mrl.nyu.edu JP
14.07.2008 Chad Perrin: d?vody, pro? se zabývám bezpe?ností http://blogs.techrepublic.com.com JP
14.07.2008 Zprávy k využití keyloggeru v p?ípadu, který se týkal ší?ení extáze, jsou dostupné na internetu http://www.politechbot.com JP
12.07.2008 Thales koupilo spole?nost nCipher za 100 milión? dolar? http://www.networkworld.com JP
12.07.2008 Americký prezident Bush podepsal zákon, který umož?uje prohloubit odposlechy http://www.securityfocus.com JP
12.07.2008 USA - federálové používají keyloggery, aby p?ekonali PGP, Hushmail http://news.cnet.com JP
12.07.2008 Pirate Bay chce zašifrovat celý internet http://newteevee.com JP
12.07.2008 ?lánek k praktickému útoku na Mifare se objevil na internetu! http://cryptome.org JP
11.07.2008 Seriál komentá?? ke zpráv? Verizon data breach report http://www.verizonbusiness.com JP
11.07.2008 Nové cesty po?íta?ové kriminality http://www.scmagazineuk.com JP
11.07.2008 Soubor ?lánk? na webu Insomnia http://www.insomniasec.com JP
11.07.2008 Jak blokovat NDR (non-delivery report) spam http://www.infosecwriters.com JP
11.07.2008 Pracovní skupina IETF pkix: New ASN.1 Modules for PKIX http://www.ietf.org JP
11.07.2008 Nová verze draftu: New ASN.1 Modules for CMS and S/MIME http://www.ietf.org JP
11.07.2008 Java - aktualizace eliminuje ?adu bezpe?nostních d?r http://www.heise-online.co.uk JP
10.07.2008 ?erv (Storm Worm) oznamuje, že za?ala t?etí sv?tová válka http://www.securecomputing.net.au JP
10.07.2008 K zranitelnostem implementací DNS http://www.kb.cert.org JP
10.07.2008 P?t snadných cest, kterými kompromitujete svoji bezpe?nost http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.07.2008 Další podrobnosti k ransomware Gpcode. Pozor na neznámé wordovské dokumenty! http://www.nist.org JP
10.07.2008 G-mail - k bezpe?n?jšímu používání http://gmailblog.blogspot.com JP
10.07.2008 Používání hesel v praxi, jaká je situace? http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.07.2008 Americký NIST vydal 3 dokumenty (Special Publications) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.07.2008 TrueCrypt je ve verzi 6.0 http://ostatic.com JP
09.07.2008 Špatn? napsaný SW - nebezpe?í dneška http://www.securityfocus.com JP
09.07.2008 Recenze knihy Network Warrior http://www.net-security.org JP
09.07.2008 USA + UK: každý t?etí spot?ebitel kopíruje DVD http://www.infomaticsonline.co.uk JP
09.07.2008 Symantec varuje p?ed novým typem útoku prost?ednictvím MS Wordu http://www.computerworld.com JP
09.07.2008 Kryptoanalýza ?ipu Mifare Classic RFID http://www.cs.virginia.edu JP
09.07.2008 UK - zpráva o bezpe?nosti internetu http://www.publications.parliament.uk JP
08.07.2008 K ?ervencové zpráv? Symantecu o stavu spamu http://www.net-security.org JP
08.07.2008 Brýle proti slunci skryjí vaši tvá? p?ed kamerou http://www.schneier.com JP
08.07.2008 GPS to na vás práskne http://www.smh.com.au JP
08.07.2008 Americký NIST vydal dva dokumenty (Special Publication) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.07.2008 Výzva - milión dolar? za rozbití šifrovacího systému http://www.ciol.com JP
07.07.2008 Steganografie a VoIP http://www.scmagazineuk.com JP
07.07.2008 DATAKON 2008, pozvání k ú?asti http://www.datakon.cz JP
07.07.2008 VoIP - s jakými typy podvod? a kriminality se zde m?žete potkat http://www.networkworld.com JP
07.07.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 27/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
05.07.2008 Zajiš?ování elektronických d?kaz? - nejlepší postupy http://www.secretservice.gov JP
05.07.2008 Ochrana proti SSL certifikát?m, které nejsou bezpe?né http://www.heise-online.co.uk JP
04.07.2008 Zmírn?te hrozby netradi?ním za?ízením ve vaší síti http://searchsecurity.techtarget.com JP
04.07.2008 Edwardovy k?ivky a efektivní výpo?ty pro párování http://eprint.iacr.org JP
04.07.2008 Deset doporu?ení k zabezpe?ení linuxových desktop? http://resources.zdnet.co.uk JP
04.07.2008 Vzdáme boj s malware? http://blogs.csoonline.com JP
04.07.2008 Recenze knihy Google Apps Hacks http://www.net-security.org JP
04.07.2008 Ješt? k nástroji ratproxy spole?nosti Google http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.07.2008 Vybrané hlouposti ve jménu boje proti terorizmu http://www.schneier.com JP
03.07.2008 Bezpe?nost webových aplikací dnes - neblázníme všichni? http://www.csoonline.com JP
03.07.2008 Nová verze AVG Anti-Virus Free 8.0.135 http://www.computeractive.co.uk JP
03.07.2008 Hacke?i crackli bankomaty Citibank (USA) - ukradeny nejmén? dva milióny dolar? http://business.timesonline.co.uk JP
03.07.2008 Americká armáda najímá internetové špióny http://www.scmagazineuk.com JP
03.07.2008 VMware VI3 certifikováno (Common Criteria EAL4+) http://blogs.vmware.com JP
03.07.2008 Obchodování na ?erném trhu s dírami v SW zam?stnavatele http://www.fastcompany.com JP
03.07.2008 10 IT zdravotních rizik a jak se jim vyhnout http://i.i.com.com JP
03.07.2008 Záplatujte webové prohlíže?e http://www.securityfocus.com JP
03.07.2008 Microsoft oznamuje bezpe?nostní zm?ny v IE 8 http://www.computerworld.com JP
03.07.2008 K problému s AVG LinkScanner http://www.theregister.co.uk JP
02.07.2008 Policie má nové experty na potírání internetové kriminality http://www.novinky.cz JP
02.07.2008 Jako byste byli nazí. Technika vidí úpln? všude http://technet.idnes.cz JP
02.07.2008 Nessus - použití NASL k hledání zranitelností aplikace http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.07.2008 Pracovní skupina IETF S/MIME vydala dva drafty http://www.ietf.org JP
02.07.2008 Data ob?an? EU budou k dispozici pro FBI http://www.scmagazineuk.com JP
02.07.2008 Voln? dostupná e-kniha: Security Manager\'s Guide to Video Surveillance http://ipvideomarket.info JP
02.07.2008 Bezplatný soubor nástroj? pro po?íta?ovou forenzní analýzu http://www.net-security.org JP
02.07.2008 Google p?icház s open source nástrojem ratproxy pro hodnocení bezpe?nosti webových aplikací http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
02.07.2008 Aktuální malware je zam??eno na více cíl? http://news.zdnet.co.uk JP
02.07.2008 Studie: 45 procent uživatel? brouzdá s neaktualizovaným prohlíže?em http://www.techzoom.net JP
02.07.2008 Barclays Bank svým zákazník?m dala zdarma bezpe?nostní software http://www.silicon.com JP
02.07.2008 Interference mobil? s po?íta?em - ov??ení v realit? http://dvlabs.tippingpoint.com JP
02.07.2008 ?ím se zabývají ?ervené týmy NSA? http://www.popularmechanics.com JP
02.07.2008 Sociální inženýrství - snadná cesta pro krádeže ID, dat ve firmách i bankách http://www.darkreading.com JP
01.07.2008 Chyba v Open SSL stále ješt? straší http://www.heise-online.co.uk JP
01.07.2008 Litva cílem útok? ruských hacker? http://www.theinquirer.net JP
01.07.2008 Doporu?ení pro ochranu p?ed podvody http://www.net-security.org JP
01.07.2008 CIA triáda http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.07.2008 B. Schneier a R. Anderson na prvním mezinárodním workshopu Security and Human Behavior http://www.schneier.com JP
01.07.2008 Trend Micro: Antivirový pr?mysl 20 let lže http://resources.zdnet.co.uk JP
01.07.2008 P?ehled: více než 10 000 notebook? je každý týden ztraceno na letištích http://www.computerworld.com JP
01.07.2008 Kaspersky: nový nástroj pro ob?ti ransomware GPcode http://www.heise-online.co.uk JP
01.07.2008 NIST vydal 3 dokumenty v sérii Special Publications http://csrc.ncsl.nist.gov JP
01.07.2008 Vyšel draft IETF - S/MIME Version 3.2 Certificate Handling http://www.ietf.org JP
Design: Webdesign