Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2005 Vyšel Crypto-World 78/2005 http://crypto-world.info PV
30.07.2005 E-zin Crypto-World 6/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
29.07.2005 Program konference Black Hat http://www.blackhat.com JP
29.07.2005 Hacking jako organizovaný zlo?in http://www.securitynewswire.com JP
29.07.2005 P?enosná za?ízení a bezpe?nostní rizika http://www.washingtonpost.com JP
29.07.2005 Konference Black Hat - problémy router? firmy Cisco http://blogs.washingtonpost.com JP
28.07.2005 Spyware - ve?ejný nep?ítel ?íslo jedna http://www.scmagazine.com JP
28.07.2005 Delay Tolerant Network - jak na bezpe?nost http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
28.07.2005 NIST vydala SP 800-79 Guidelines for the Certification and Accreditation of PIV Card Issuing Organizations http://csrc.ncsl.nist.gov JP
28.07.2005 Patrioti?tí hacke?i by m?li pomáhat boji proti terorismu http://www.thesun.co.uk JP
28.07.2005 P?ehled - jak se antivirová ?ešení dokáží vypo?ádat s viry bezprost?edn? po jejich prvním rozší?ení http://www.commtouch.com JP
28.07.2005 Biometrie v britských pasech http://www.theregister.co.uk JP
28.07.2005 Velká Británie - policie bojuje za v?tší moc na internetu http://news.zdnet.co.uk JP
27.07.2005 Hacke?i a antivirová ?ešení http://www.crn.com JP
27.07.2005 Bezpe?nostní inspekce zdrojového kódu http://www.softwaremag.com JP
27.07.2005 Phil Zimmermann (PGP) chystá nový projekt http://www.wired.com JP
27.07.2005 Recenze knihy : Google Hacking for Penetration Testers http://books.slashdot.org JP
27.07.2005 Vzniká trh s bezpe?nostními zranitelnostmi? http://news.com.com JP
26.07.2005 Nejznám?jší ruský spammer utlu?en k smrti http://other.nnm.ru JP
26.07.2005 Archivace dat na 100 let a déle - ale jak? http://www.computerworld.com JP
26.07.2005 Oracle - šifrování není dostate?n? bezpe?né http://www.computerworld.com JP
26.07.2005 Našli jste bezpe?nostní chybu? - TippingPoint vám zaplatí. http://news.zdnet.com JP
26.07.2005 Zapomn?l jste heslo na webovskou stránku, nebo ho nemáte v?bec - nevadí! http://www.linuxexposed.com JP
26.07.2005 Vyšlo rfc.4134 - Examples of S/MIME Messages ftp://ftp.rfc-editor.org JP
25.07.2005 Proxy servery a bezpe?nost http://www.linuxexposed.com JP
25.07.2005 Zajímavá nová služba - nastavení domácí sít? http://www.itsecurity.com JP
25.07.2005 Banky jsou varovány - mobilní aplikace p?edstavují riziko http://www.theregister.co.uk JP
25.07.2005 Drivery pro USB za?ízení - další potenciální hrozba bezpe?nosti Windows http://www.eweek.com JP
25.07.2005 Zem?el Charles Chibitty - poslední CODE TALKER z kmene Koman?? ... http://news.yahoo.com PV
23.07.2005 Britská policie požaduje p?ístup k šifrovacím klí??m http://www.guardian.co.uk JP
23.07.2005 Gartner - P?t nejvíce p?ece?ovaných bezpe?nostních hrozeb http://www.zdnetindia.com JP
22.07.2005 Conforming CRL validation for relying parties http://www.ietf.org JP
22.07.2005 P?íprava na CISSP - top 10 tip? http://netsecurity.about.com JP
22.07.2005 Identifikace uživatel? P2P http://www.securityfocus.com JP
21.07.2005 Hacker Mitnick a sociální inženýrství http://www.computerworld.com.au JP
21.07.2005 Diffie-Hellman?v protokol a rychlé generátory http://eprint.iacr.org JP
21.07.2005 Kaspersky chce koupit Spamtest Project http://www.computerworld.com JP
21.07.2005 Dan Kaminsky - interview - Microsoft a bezpe?nost http://www.securityfocus.com JP
21.07.2005 XML šifrování a Java http://www.devx.com JP
21.07.2005 IETF PKIX - Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
21.07.2005 Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
21.07.2005 LTANS (dlouhodobá archivace dat) - nové drafty http://ltans.edelweb.fr JP
21.07.2005 Slabiny RC4 odtajn?ny: IBM v?d?la intern? o slabinách RC4 už v roce 1998 http://eprint.iacr.org VK
20.07.2005 Nový trend: pište si passwordy na papírky a ty chra?te t?eba v pen?žence http://www.techweb.com VK
20.07.2005 IT bezpe?nostní profesionálové a etika http://www.windowsecurity.com JP
20.07.2005 Studie - uživatelé internetu neví o možných nebezpe?ích http://www.computerworld.com JP
20.07.2005 Schneier doporu?uje - jak pracovat s hesly http://www.theregister.co.uk JP
20.07.2005 Web Symantecu pod palbou útoku DOS http://software.silicon.com JP
19.07.2005 IEEE Cipher - nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
19.07.2005 Vyšel každoro?ní p?ehled Computer Security Institute (CSI) a FBI. http://www.gocsi.com JP
19.07.2005 Dvoufaktorová autentizace http://www.scmagazine.com JP
18.07.2005 ENIGMA - papírová pln? funk?ní verze historického šifrovacího za?ízení http://mckoss.com JP
18.07.2005 Deloitte - Global Security Survey 2005 http://www.deloitte.com JP
18.07.2005 NIST - Draft Special Publication 800-53A: Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.07.2005 NIST - Draft Special Publication 800-56, Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.07.2005 Microsoft analyzuje potenciální vážnou bezpe?nostní chybu v XP SP2 http://www.eweek.com JP
17.07.2005 Vyšlo RFC 4111 (Security Framework for Provider-ProvisionedVirtual Private Networks (PPVPNs)) ftp://ftp.rfc-editor.org PV
15.07.2005 RSS ?te?ky a viry http://www.theregister.co.uk JP
15.07.2005 P?ipravuje se norma (OASIS) pro bezpe?nostní specifikace webovských služeb http://www.computerworld.com JP
14.07.2005 Bude spole?ná EU norma pro biometrické ID karty? http://www.theregister.co.uk JP
14.07.2005 ETSI - Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates http://portal.etsi.org JP
14.07.2005 NIST - zve?ejn?n draft FIPS 200 - Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.07.2005 Kerberos - nalezeny dv? vážné bezpe?nostní chyby http://news.zdnet.co.uk JP
14.07.2005 Hacker a mimozemš?ané podruhé - interview http://insight.zdnet.co.uk JP
14.07.2005 Nep?ítel státu? Hezké odposlouchávací vozidlo aj. zajímavosti na webu cryptome http://cryptome.org VK
13.07.2005 nCircle - studie - Trends in Vulnerability and Risk Management http://www.ncircle.com JP
13.07.2005 Definice spyware - draft http://www.antispywarecoalition.org JP
13.07.2005 ?ervencové kritické záplaty Microsoftu http://www.zive.cz JP
13.07.2005 McAfee - Virtual Criminology Report http://www.networkassociates.com JP
13.07.2005 Diffie-Hellman?v protokol: p?ehled sou?asného stavu a návrh nových variant, diserta?ní práce http://eprint.iacr.org VK
13.07.2005 Nová kniha - 19 smrtících h?ích? softwarové bezpe?nosti http://www.amazon.com JP
12.07.2005 Norma PCI (Payment Card Industry Data Security Standard) http://usa.visa.com JP
12.07.2005 Lámání hesel v praxi (1.) http://www.lupa.cz JP
12.07.2005 Záškodník uvnit? sít? http://www.mitre.org JP
12.07.2005 Internetové bankovnictví a bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
12.07.2005 Strategie pro zabezpe?ení firemní sít? http://www.computerworld.com JP
12.07.2005 Hacker a mimozemš?ané http://software.silicon.com JP
12.07.2005 Linux firewall a IPTables http://www.tipmonkies.com JP
12.07.2005 Informace v digitální podob? a vlastnická práva http://www.securityfocus.com JP
11.07.2005 N?které notebooky s OEM XP mají skrytý administrátorský ú?et s prázdným passwordem http://www.securiteam.com VK
11.07.2005 Top 10 - hrozby v první dekád? ?ervence (viry, trojané, ?ervy) - dle McAfee http://vil.mcafeesecurity.com JP
11.07.2005 Pasy s otisky prst? a digitální podobiznou budou v ?R do roku 2008 http://technet.idnes.cz JP
11.07.2005 Teroristé v Londýn? a viry http://www.theinquirer.net JP
10.07.2005 Kone?né po?adí sout?že GATEKEEPER TEST - první Slovensko, druhá ?eská republika ! http://www.microsoft.com PV
09.07.2005 Záznamy telefonních hovor? na prodej http://www.washingtonpost.com VK
08.07.2005 ?ísla z krádeže dat 40 milion? kreditních karet se prodávají http://www.crime-research.org VK
08.07.2005 32bitová verze RC4 rychle rozbita http://eprint.iacr.org VK
08.07.2005 Vyšlo rfc.3130 - MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP (AS2) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
08.07.2005 F-Secure opublikovala materiál - Data Security Summary - January to June 2005 http://www.f-secure.com JP
08.07.2005 N?mecko a biometrie http://www.itsecurity.com JP
08.07.2005 Noví trojané detekováni http://news.zdnet.co.uk JP
08.07.2005 Víte, co jsou to XSS útoky? http://www.infosecwriters.com JP
08.07.2005 K bezpe?nosti prohlíže?? http://news.com.com JP
08.07.2005 Historie ?erva Beagle http://downloads.securityfocus.com JP
07.07.2005 Nový detek?ní systém http://news.com.com JP
07.07.2005 Microsoft opravil nebezpe?nou chybu v Internet Exploreru http://www.zive.cz JP
07.07.2005 Tvorba hašovacích funkcí pomocí blokové šifry má teoretická úskalí http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 O nemožnosti realizovat ideální bezpe?nost http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 Výzkum diferenciálních statistik blokových šifer s alternujícími klí?i http://eprint.iacr.org VK
07.07.2005 Stránka Microsoftu (UK) hacknuta http://www.theregister.co.uk JP
07.07.2005 Šifrovací produkt - co od n?ho o?ekávat? http://www.computerworld.com JP
07.07.2005 NAT (Network Address Translation) a bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
05.07.2005 Bezpe?nost - k samotným základ?m http://netsecurity.about.com JP
05.07.2005 Hacke?i rozbili dvoufaktorovou autentizaci http://www.infomaticsonline.co.uk JP
05.07.2005 Bezpe?nost - všelék neexistuje http://www.silicon.com JP
04.07.2005 Hacking a bezpe?nost Vaší sít? - kapitola z knihy http://www.informit.com JP
04.07.2005 E-maillové schránky a kryptografie s ve?ejným klí?em http://software.newsforge.com JP
03.07.2005 Text zašifrovaný Enigmou - ?ešení ... http://crypto-world.info PV
02.07.2005 Praktické zkušenosti s passwordovými politikami a doporu?ení http://www.securitydocs.com VK
02.07.2005 Nový digitální ?asopis INSECURE zdarma http://www.insecuremag.com VK
01.07.2005 Vážná chyba IE. Microsoft varuje: nastavte si internetovou bezpe?nostní ochranu na High. http://www.microsoft.com VK
01.07.2005 Bezpe?nostní norma pro práci s kreditními kartami (PCI) vstupuje v platnost http://www.computerworld.com JP
01.07.2005 Faktorizace - zajímavé nové myšlenky http://eprint.iacr.org JP
01.07.2005 Krádeže notebook? http://www.zone-h.org JP
01.07.2005 Šifrování - v mnohých firmách chyb?jící bezpe?nostní nástroj http://www.net-security.org JP
01.07.2005 Zkušenosti s politikami pro práci s hesly (passwords) http://www.securitydocs.com JP
01.07.2005 TEMPEST - historie, vznik http://cryptome.org JP
01.07.2005 Vyšlo nové ?íslo ?tvrtletníku Code and Cipher http://www.certicom.com JP
Design: Webdesign