Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.07.2004 RF-ID and Smart-Labes: Myth, Technology and Attacks (Lukas Grunwald) http://www.blackhat.com PV
31.07.2004 Novela zákona ?. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu http://www.micr.cz PV
31.07.2004 Ministerstvo informatiky p?ipravilo Pravidla pro tvorbu p?ístupného webu (Best practice) http://www.micr.cz PV
31.07.2004 Integrita dat - nedostate?n? sledovaný bezpe?nostní faktor http://www.ebcvg.com JP
31.07.2004 Osmá IFIP TC-6 TC-11 konference o bezpe?nosti komunikací a multimedií http://sec.isi.salford.ac.uk JP
31.07.2004 Šifrový algoritmus DES již nevyhovuje http://www.infoworld.com JP
31.07.2004 T?inácté USENIX Security Symposium http://www.usenix.org JP
31.07.2004 Software pro správu rizik a OASIS http://www.itsecurity.com JP
30.07.2004 Rhyba?ení - praktické p?íklady úsp?šných rhybá?ských mail?, rady a doporu?ení http://www.theregister.co.uk VK
30.07.2004 Doporu?ení profesionál?m k zabezpe?ení Windows XP http://csrc.nist.gov VK
30.07.2004 Bezpe?nostní specialista Microsoftu: nepoužívejte žádné passwordy ve Windows http://silverstr.ufies.org VK
30.07.2004 Checkpoint VPN produkty - kritická chyba, umož?ující ovládnout napadený server http://www.eweek.com VK
30.07.2004 O bezpe?nosti PHP http://www.shiflett.org VK
30.07.2004 Kapesní po?íta?e budou muset být ?asem vybaveny antiviry, firewally a vším, co nyn?jší PC http://www.snpx.com VK
29.07.2004 Kvantová kryptografie a praxe http://www.business2.com JP
29.07.2004 Za 70% virových infekcí v 1.pololetí 2004 m?že jeden ?lov?k http://www.snpx.com JP
29.07.2004 Vyšla dv? nová rfc k S/MIME pro X.400 ftp://ftp.rfc-editor.org JP
29.07.2004 Ruští hacke?i jsou mimo?ádn? vzd?laní a stávají se stále v?tší hrozbou http://www.reuters.com VK
28.07.2004 P2P sít? a vojenská tajemství http://news.com.com JP
28.07.2004 Jak chráníte svá cenná data? http://www.computerworld.com JP
28.07.2004 EU chce za 100 M Euro vybudovat bezpe?nou sí? pro spojení národních vlád a Evropské Komise http://www.snpx.com VK
28.07.2004 Praktické zkušenosti ze šifrování podnikových databází http://www.net-security.org VK
28.07.2004 Pár trik? nad zlato: jak z manažer? vyrazit peníze na bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com VK
28.07.2004 Pod ochranou SSL: to, co vidíte, nemusí být to, co o?ekáváte http://secunia.com VK
27.07.2004 Bezdrátové sít? a penetra?ní testy 3 http://www.securityfocus.com JP
27.07.2004 Verisign Internet Security Intelligence Briefing http://www.verisign.com JP
27.07.2004 Nový rychle se ší?ící e-mailový ?erv MyDoom.O http://www.itsecurity.com JP
27.07.2004 Bezpe?nost elektronických voleb bude nám?tem 12. hackerské konference Defcon http://www.snpx.com VK
26.07.2004 Nejv?tší letošní hrozby podle spole?nosti McAfee http://www.nwfusion.com JP
26.07.2004 NIST navrhuje zrušení normy DES -Data Encryption Standard http://a257.g.akamaitech.net JP
26.07.2004 Podniková bezpe?nost bude náplní Computer and Internet Crime (CIC) http://www.itsecurity.com VK
26.07.2004 Obrázek slibuje sebevraždu Usámy bin Ládina, ale obsahuje Trójského kon? http://www.snpx.com VK
25.07.2004 Cipher IEEE - vyšlo nové ?íslo http://www.ieee-security.org JP
25.07.2004 Asymetrická kryptografie - úvod do kryptografie na bázi eliptických k?ivek http://www.deviceforge.com JP
23.07.2004 P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 3. díl - Za?ízení http://technet.idnes.cz PV
23.07.2004 Kernel Linuxu má n?kolik docela vážných chyb - doporu?uje se bezprost?ední upgrade http://searchsecurity.techtarget.com VK
23.07.2004 Rhybá?ské podvody se ší?í na webu http://www.crn.com JP
23.07.2004 Nejv?tší bezpe?nostní slabina? - To jste Vy sám! http://zdnet.com.com JP
23.07.2004 Bezpe?nostní problémy v Los Alamos pokra?ují http://www.computerworld.com JP
23.07.2004 Prominentní databázová spole?nost byla op?t hacknuta http://www.siliconvalley.com JP
22.07.2004 Kryptologické osobní stránky - Vlastimil Klíma a Tomáš Rosa http://www.crypto-world.info VK
22.07.2004 Odborník kritizuje p?ístup politik? k elektronickým volbám (e-voting) http://www.computerworld.com JP
22.07.2004 Signatures + Secure Identity http://eprint.iacr.org JP
22.07.2004 Packet Crafting for Firewall & IDS Audits 2.?ást http://www.securityfocus.com JP
22.07.2004 Nové rfc.3852 - Cryptographic Message Syntax (CMS) ftp://ftp.rfc-editor.org JP
22.07.2004 P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 2. díl - Rozlušt?ní textu http://technet.idnes.cz PV
21.07.2004 P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 1. díl - Nález uschované pásky http://technet.idnes.cz PV
21.07.2004 Bezpe?nost bezdrátových sítí - úvod do problematiky http://netsecurity.about.com JP
21.07.2004 Firewall - stru?ný úvodní ?lánek do problematiky http://netsecurity.about.com JP
21.07.2004 O ochran? klávesnic na bankomatech a platebních terminálech http://www.securityfocus.com VK
21.07.2004 Technologie E-voting zatím zamítnuta (Ohio) http://www.computerworld.com JP
21.07.2004 Rhyba?ení p?ímo prost?ednictvím bankovních server? (i pod ochranou SSL) http://www.theregister.co.uk VK
21.07.2004 Debata o kryptografii a bezpe?nosti Open Source http://www.osopinion.com JP
21.07.2004 Simple Certificate Validation Protocol (SCVP) - draft.15 http://www.ietf.org JP
21.07.2004 Nové rfc.3851 - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.1 Message Specification http://www.ietf.org JP
21.07.2004 Nové rfc.3850 - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 3.1 Certificate Handling http://www.ietf.org JP
20.07.2004 Máte co skrývat ? - Anonymita na webu http://www.lupa.cz JP
20.07.2004 Vyšlo nové ?íslo (ISC)2 Newsletter - Summer 2004 https://www.isc2.org JP
20.07.2004 Nové ?íslo Code and Cipher (vydává Certicom) http://www.certicom.com JP
20.07.2004 LDAP schéma pro atributové certifikáty - draft http://www.ietf.org JP
20.07.2004 Draft skupiny S/MIME - Examples of S/MIME Messages http://www.ietf.org JP
20.07.2004 Hodnocení biometrických systém? na bázi otisk? prst? od NIST aneb biometrika ješt? není perfektní http://www.fcw.com VK
19.07.2004 Navštivte Expert Answer Center! http://expertanswercenter.techtarget.com PV
19.07.2004 Tim Berners-Lee Knighted by Queen Elizabeth http://www.technewsworld.com PV
19.07.2004 Autorem prvního viru pro Windows CE je ?ech http://www.zive.cz VK
19.07.2004 Rychlý a bezpe?ný protokol pro mobilní komunikace http://eprint.iacr.org VK
19.07.2004 D?kaz existence viru pro chytré mobily a handheldy s OS Windows CE http://news.com.com VK
18.07.2004 Chyba v ukládání certifikát? prohlíže?e Mozilla/Firefox http://www.zive.cz PV
18.07.2004 Bezpe?nostní díra v PHP http://www.internetnews.com JP
18.07.2004 Rozhovor s tv?rcem PGP http://www.internetnews.com JP
16.07.2004 Bush je odhodlán zato?it s rhyba?ením http://www.theregister.co.uk TR
16.07.2004 Zkušenost s m??ením p?ínosu bezpe?nostních opat?ení http://www.computerworld.com VK
16.07.2004 Opomíjená bezpe?nost vym?nitelných pam??ových médií se m?že stát problémem pro podniky, ?íká pr?zkum http://www.itsecurity.com VK
16.07.2004 P?ehledová studie: Network security: Managing the risk and opportunity http://www.business.att.com JP
16.07.2004 Vyšlo nové ?íslo Schneierova Crypto-Gramu http://www.schneier.com JP
16.07.2004 Cahllenge PKI project - vydána open source 'Challenge PKI Test Suite 2.0' http://www.jnsa.org JP
15.07.2004 Jsou bezpe?n?jší Windows ?i Linux? http://www.snpx.com JP
15.07.2004 Kryptografická knihovna s certifikací podle FIPS 140-2 http:// VK
14.07.2004 Pozvánka na zá?ijovou AEC ROADSHOW 2004 http:// PV
14.07.2004 Tajemství Voynichova rukopisu http://www.sciam.com JP
14.07.2004 Nau?ím posílat spamy na mobily ... (?eká nás tahle hr?za ?) http://www.theregister.co.uk VK
14.07.2004 Bezpe?nostní záplaty Microsoftu - ?ervenec 2004 http://www.zive.cz JP
14.07.2004 GCHQ aneb jak (ne)verbovat budoucí kryptology http://www.telegraph.co.uk JP
14.07.2004 E-volby ve Venezuele, USA a otázky jejich bezpe?nosti http://www.cnn.com VK
14.07.2004 Barlev Plc v ?eské republice http://www.itsecurity.com JP
13.07.2004 Knihu Elektronický podpis autor? Bosáková,Vondruška,Ku?erová,Peca je možné si stáhnout zdarma v pdf formátu z našeho webu Crypto-World. http://crypto-world.info PV
12.07.2004 Webové služby a digitální podpis - OASIS zve?ejnil drafty p?ipravovaných specifikací http://www.oasis-open.org JP
12.07.2004 Návrh opat?ení proti spoofingu http://eprint.iacr.org VK
11.07.2004 Informace pro návšt?vníky a ?tená?e Crypto-Worldu http://crypto-world.info PV
09.07.2004 Browser Opera - ani on není bez poskvrny http://secunia.com JP
09.07.2004 Nová publikace NIST - DRAFT Special Publication 800-65 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
09.07.2004 Mobilní telefon Nokia 3650 m?že být textovou zprávou vy?azen z provozu http://www.snpx.com JP
09.07.2004 Nmap - utilita open source pro bezpe?nostní audit sít? http://www.snpx.com JP
09.07.2004 Také browser Mozilla obsahuje bezpe?nostní díru http://www.snpx.com JP
09.07.2004 Šifrování pro vym?nitelná média od Pointsecu http://www.itsecurity.com VK
08.07.2004 Využití vnit?ních kolizí AES k útoku postranním kanálem http://www.aes4.org TR
08.07.2004 AES s obranou proti postranním kanál?m http://eprint.iacr.org VK
08.07.2004 Soud: E-volby budou doprovázeny papírovým záznamem z d?vodu bezpe?nosti http://www.itsecurity.com VK
07.07.2004 Pro matematiky - prokazatelná bezpe?nost v dnešní kryptografii http://eprint.iacr.org JP
07.07.2004 NIST testuje biometrická za?ízení opírající se o snímání otisk? prst? http://fpvte.nist.gov JP
07.07.2004 Nepoužívejte 8znaková hesla s malými písmeny a ?íslicemi ve spojení s MD5 http://passcracking.com VK
07.07.2004 Hacke?i zkouší techniky sociálního inženýrství na ministerstvo obrany http://www.canada.com VK
07.07.2004 Šifrování m?že pomoci vyhov?t právním požadavk?m na bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com VK
07.07.2004 Doporu?ení k bezpe?nosti systém? e-voleb http://www.fcw.com VK
07.07.2004 Co je zašifrované, nemusí být bezpe?né II http://www.securityfocus.com VK
07.07.2004 Máme p?l roku až rok na obranu proti vir?m v mobilech http://www.vnunet.com VK
06.07.2004 GOOGLE hacknut! http://www.pooh.cz PV
05.07.2004 Další (v po?adí již t?etí!) novela zákona o elektronickém podpisu http://www.lupa.cz JP
05.07.2004 NIST - vydána revize Special Publication 800-27 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
05.07.2004 NIST - vydána Special Publication k elektronické autentizaci http://csrc.ncsl.nist.gov JP
05.07.2004 KOnference Usenix v Bostonu - lépe v?tší diverzifikace opera?ních systém? http://www.computerworld.com JP
05.07.2004 Obchod trpí nejvíce v situacích, kdy v d?sledku útok? jsou po?íta?e z provozu vy?azeny až na n?kolik hodin http://www.informationweek.com JP
05.07.2004 HP varuje p?ed Netscape browserem na HP-UX http://www.snpx.com JP
05.07.2004 Bezdrátové sít? a bezpe?nost http://www.informationweek.com JP
05.07.2004 Internet Explorer nebo alternativní browsery http://www.crn.com JP
04.07.2004 Download.Ject a zm?na konfigurace doporu?ená Microsoftem http://www.itsecurity.com JP
02.07.2004 Networks Associates m?ní sv?j název na McAfee, Inc. http://www.itsecurity.com JP
02.07.2004 Top ten - viry a hoaxy http://www.itsecurity.com JP
02.07.2004 Pracovní skupiny P1363 - kryptografie s ve?ejným klí?em http://grouper.ieee.org JP
01.07.2004 Je p?ipravován nový zákon o informa?ní spole?nosti http://www.novinky.cz JP
01.07.2004 Je vaše internetové bankovnictví v ohrožení? http://www.zive.cz JP
01.07.2004 Nová hrozba pro bankovní data http://www.snpx.com JP
01.07.2004 Packet Crafting for Firewall & IDS Audits http://www.securityfocus.com JP
01.07.2004 All Party Internet Group release report on Computer Misuse Act http://www.itsecurity.com JP
01.07.2004 Seven habits of highly secure companies http://www.itbusiness.ca JP
01.07.2004 Another big Apache hole found http://www.computerworld.com JP
01.07.2004 Vyšlo nové rfc.3820: PKIX - Proxy Certificate Profile ftp://ftp.rfc-editor.org JP
Design: Webdesign