Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2011 25 procent uživatel? Facebooku má p?ítele, který p?íležitostn? ší?í malware http://www.pcadvisor.co.uk JP
30.06.2011 Hacke?i zve?ejnili další soubory dat arizonské policie http://bits.blogs.nytimes.com JP
30.06.2011 Gmail - nové bezpe?nostní vlastnosti mají napomoci obran? proti phishingu http://threatpost.com JP
30.06.2011 Studie Symantecu: A Window Into Mobile Device Security http://www.symantec.com JP
30.06.2011 Záplaty 37 nejvíce rozší?ených program? pokryjí 80 procent zranitelností http://www.csoonline.com JP
30.06.2011 Neznámí hacke?i zaúto?ili na komunikaci Al-Kaidy http://www.ibtimes.com JP
30.06.2011 FBI rozbíhá zásah proti LulzSec http://www.computerworld.com JP
30.06.2011 Anonymous úto?í na Orlando (sídlí zde Disney World) http://www.theregister.co.uk JP
30.06.2011 Rootkit TDL-4 infikoval 4,5 miliónu po?íta?? v prvních t?ech m?sících 2011 http://www.theregister.co.uk JP
30.06.2011 Common Weakness Scoring System - umožnuje lépe hodnotit chybovost SW http://www.eweek.com JP
29.06.2011 Americký NIST vydal další verzi draftu Special Publication 800-63 Revision 1 E-Authentication Guidelines http://csrc.nist.gov JP
29.06.2011 Anonymous úto?í na vládní data v Zimbabwe http://www.securitynewsdaily.com JP
29.06.2011 Zpráva Symantecu: Reports June 2011 State of Spam and Phishing http://www.symantec.com JP
29.06.2011 11 mýt? po?íta?ové bezpe?nosti, kterým chybn? v??í uživatelé po?íta?? http://www.eweek.com JP
29.06.2011 Hacke?i ukradli informace týkající se vojenského perzonálu http://www.computerworld.com JP
29.06.2011 DoS útok na web MasterCard http://www.theregister.co.uk JP
29.06.2011 Únik kompletní indické databáze (300 000 uživatel?) na internet http://risky.biz JP
29.06.2011 Jak probíhá boj s botnetem Rustock http://www.businessweek.com JP
29.06.2011 e-kniha: Advanced Malware Exposed http://resources.idgenterprise.com JP
29.06.2011 Bankám: vydán dopln?k k p?íru?ce Authentication in an Internet Banking Environment z roku 2005 http://www.fdic.gov JP
29.06.2011 Dev?t zásadních požadavk? vztahujících se k bezpe?nosti Web 2,0 http://resources.idgenterprise.com JP
29.06.2011 Google a sledování uživatel? bezdrátu http://www.dailymail.co.uk JP
29.06.2011 Microsoft si nechal patentovat špionážní SW http://blog.alexanderhiggins.com JP
29.06.2011 iSpy - Detektor pohybu a zvuku z vaší webkamery http://www.stahuj.centrum.cz JP
28.06.2011 Austrálie: devastující útok hacker? na novou hostingovou firmu http://www.theaustralian.com.au JP
28.06.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti zve?ejnilo nový program, který se týká bezpe?nosti softwaru http://www.scmagazineus.com JP
28.06.2011 ?eské antiviry usp?ly v nezávislém testu, nejlepší byl TrustPort od Cleverlance http://tech.ihned.cz JP
28.06.2011 Jiný pohled na bezpe?nostní definice v kryptologii http://eprint.iacr.org JP
28.06.2011 Efektivní pln? homomorfní šifrování http://eprint.iacr.org JP
28.06.2011 Jak se bránit p?ed interními hrozbami? http://blog.iso27001standard.com JP
28.06.2011 SANS Top 25 nejvíce nebezpe?ných chyb SW http://cwe.mitre.org JP
28.06.2011 Nový americký zákon k ochran? osobních data a oznamování datových pr?nik? - draft k diskuzi http://bono.house.gov JP
28.06.2011 Pracuje hacker George Holz nyní pro Facebook? http://www.portfolio.com JP
28.06.2011 Desítka doporu?ovaných rozší?ení pro Firefox http://www.pcworld.com JP
28.06.2011 Malvertizing - reklamy, které koušou http://www.techrepublic.com JP
28.06.2011 Zákazníci žalují Sony - nedostate?n? chrání svá data http://www.computerworld.com JP
28.06.2011 Pokud budete infikováni novým rootkitem, musíte p?einstalovat Windows, ?íká Microsoft http://www.computerworld.com JP
28.06.2011 Modifikovaná myš jako nástroj penetra?ních test? http://www.theregister.co.uk JP
28.06.2011 Desítka nejhorších problém? cloud? a jak se z nich pou?it http://www.networkworld.com JP
28.06.2011 Anonymous - nové aktivity http://www.networkworld.com JP
28.06.2011 K programu konference DEFCON (za?átek srpna 2011), prob?hne nap?. i školení d?tí - v hackingu http://www.google.com JP
28.06.2011 Mýty o internetu, kterou vedou k rizik?m http://www.net-security.org JP
28.06.2011 Banky mají klí? k tomu, aby bylo možné zlikvidovat zlod?jské online lékárny http://krebsonsecurity.com JP
27.06.2011 Na Facebooku se ší?í podvodná informace o videu se sebevraždou http://www.securitynewsdaily.com JP
27.06.2011 European IT Security Study (Fortinet) http://www.realwire.com JP
27.06.2011 ?ína otvírá ?et?zec škol špionáže http://www.telegraph.co.uk JP
27.06.2011 Recenze Comodo Internet Security Pro 2011 http://www.chip.cz JP
27.06.2011 Bezpe?nostní obavy vrhají stíny na budoucnost cloud? http://www.sunherald.com JP
27.06.2011 Útoky Anonymous na Telefonicu ve Špan?lsku http://www.gmanews.tv JP
27.06.2011 LulzSec prý kon?í http://www.networkworld.com JP
27.06.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 25/2011 http://www.root.cz JP
25.06.2011 Byl odhalen šéf LulzSec Sabu ? http://www.zdnet.com JP
25.06.2011 Hacke?i p?i svém útoku na CItigroup vyd?lali 2,7 miliónu dolar? http://www.computerworld.com JP
25.06.2011 Spykey, špionská aplikace pro iPhone http://www.theregister.co.uk JP
25.06.2011 Hacknuty stránky NATO (služba eBookshop) http://www.theregister.co.uk JP
25.06.2011 Zat?en šéf ruské platební spole?nosti. Najal si hackera na konkurenci http://krebsonsecurity.com JP
24.06.2011 Pokus - hackování není zase tak obtížnou záležitostí, dokáží to i lidé s minimem technických znalostí http://www.securitynewsportal.com JP
24.06.2011 Vaše barevná laserová tiskárna vás prozradí http://www.pcworld.com JP
24.06.2011 Budujte svoji bezpe?nostní kariéru http://www.csoonline.com JP
24.06.2011 LulzSec napadl policejní soubory v Arizon? http://www.officialwire.com JP
24.06.2011 Americká armáda rozši?uje arzenál svého kyberwarfare http://www.eweek.com JP
24.06.2011 Data z britského s?ítání lidu jsou v bezpe?í http://www.theregister.co.uk JP
24.06.2011 John the Ripper - aktualizovaná verze http://www.net-security.org JP
24.06.2011 P?icházející generace po?íta?ové kriminality - studie spole?nosti Dell http://www.cio.com JP
24.06.2011 Zásah proti gangu, který vyd?lal 72 milión? dolar? na scareware http://krebsonsecurity.com JP
23.06.2011 O efektivní implementaci párovacího schématu http://eprint.iacr.org JP
23.06.2011 Hacke?i jsou nyní více nebezpe?ní než Al-Kajda http://www.channel4.com JP
23.06.2011 Necítíte se také tak? http://www.securitynewsportal.com JP
23.06.2011 Ší?í se podvod na Faceboooku, zprost?edkovává ho fotka „The Creator of LulzSec“ http://www.securitynewsdaily.com JP
23.06.2011 Pomoc FBI vedla k uv?zn?ní dvou lotyššských producentu scareware http://www.networkworld.com JP
23.06.2011 P?ehled spole?nosti Ponemon: 90 procent spole?ností ?íká, že bylo hacknuto http://www.networkworld.com JP
23.06.2011 K novým úpravám v prohlíže?i Google Chrome http://blogs.pcmag.com JP
23.06.2011 Voln? dostupný bezpe?nostní nástroj SSL Analyzer (od firmy Comodo) http://www.net-security.org JP
23.06.2011 Uživatelé Wordpress v nebezpe?í díky plugin?m s trojanem http://www.net-security.org JP
23.06.2011 Soupe?ení mezi skupinami hacker? - nizozemští hacke?i cht?jí jako odvetu zve?ejnit osobní data ?len? skupiny LulzSec http://www.computerworld.com JP
23.06.2011 Austrálie zp?ís?uje zákony ohledn? kybernetické kriminality http://www.theregister.co.uk JP
23.06.2011 Americké plány uchovávat data evropských leteckých pasažér? po dobu 15 let považuje EU za nezákonné http://www.theregister.co.uk JP
23.06.2011 Jak se u aparát? s Androidem bránit únik?m dat sledujících vaše aktivity http://www.theregister.co.uk JP
23.06.2011 Vyšet?ování Ryana Cleary pokra?uje, obvin?n byl z útoku na britskou policii (SOCA) http://www.theregister.co.uk JP
23.06.2011 USA: hackování vládních sítí bude t?žkým zlo?inem http://www.eweek.com JP
23.06.2011 K problému Dropboxu (4 hodiny byly data p?ístupné bez nutnosti použít heslo) http://www.eweek.com JP
23.06.2011 Systémy pro správu hesel, jak je porovnat a jak používat http://www.networkworld.com JP
22.06.2011 NIST: návrh na nový mód blokových šifer (autentizované šifrování) http://csrc.nist.gov JP
22.06.2011 Brusel bankám: p?ipravte se na p?ísn?jší pravidla ohledn? datových pr?nik? http://www.cyber-defense.net JP
22.06.2011 Nový trojan pro Androida zasáhl americké chytré mobily http://www.securitynewsdaily.com JP
22.06.2011 Deset pohled? na vztahy FBI versus IT bezpe?nost http://www.techrepublic.com JP
22.06.2011 Firefox 5 opravuje bezpe?nostní chyby http://www.net-security.org JP
22.06.2011 Rozší?ení prohlíže?e Google Chrome detekuje nebezpe?né stránky http://www.theregister.co.uk JP
22.06.2011 Odkazy na iCloud (získané jako výsledek vyhledáva??) vedou k falešným antivir?m http://www.eweek.com JP
21.06.2011 Byl šéf LulzSec dopaden policií? http://www.zdnet.com JP
21.06.2011 Únik dat z britského s?ítání lidu - LulzSec - falešná informace? http://countermeasures.trendmicro.eu JP
21.06.2011 Stuxnet : anatomie viru, video http://blog.imperva.com JP
21.06.2011 Špioni mohou zasílat zprávy skryté ve výsledcích vyhledáva?e Google http://www.newscientist.com JP
21.06.2011 IT adminové: na kterou p?tici filut? byste si m?li dávat pozor http://www.networkworld.com JP
21.06.2011 Jak bezpe?n? ukládat hesla http://www.h-online.com JP
21.06.2011 Bezpe?nost ?i pohodlnost? Rozhovor s odborníkem http://www.techrepublic.com JP
21.06.2011 Nenechte se nachytat, na Amazonu prodávají své „knihy“ i podvodníci http://www.net-security.org JP
21.06.2011 Materiál (doporu?ení) spole?nosti McAfee: Ten Steps to Protecting Your Sensitive Data http://www.csoonline.com JP
21.06.2011 NSA chce naprostou bezpe?nost chytrých mobil? a tablet? http://www.computerworld.com JP
21.06.2011 Výsledek odborné analýzy: cloud Amazonu má vážné bezpe?nostní díry http://www.computerworld.com JP
21.06.2011 Problém izraelské certifika?ní autority StartCom http://www.theregister.co.uk JP
21.06.2011 K nedávno zjišt?nému problému kvantové kryptografie http://www.theregister.co.uk JP
21.06.2011 Životní cykly hashovacích funkcí http://valerieaurora.org JP
21.06.2011 Nový útok na Sony, je za ním skupina Idahc http://news.cnet.com JP
21.06.2011 Záplaty systém? SCADA z ?íny http://www.eweek.com JP
21.06.2011 Operace AntiSec - spolupráce Anonymous a LulzSec? http://www.net-security.org JP
20.06.2011 Brian Krebs: Cracky k program?m - výborná cesta k infikování vašeho PC http://krebsonsecurity.com JP
20.06.2011 Více bezpe?nosti p?i využití metrik http://docs.media.bitpipe.com JP
20.06.2011 Americký NIST vydal t?i dokumenty http://csrc.nist.gov JP
20.06.2011 Podvod na Facebooku používá Obamu jako návnadu http://www.securitynewsdaily.com JP
20.06.2011 K hacknutí databáze spole?nosti Sega Corp. http://www.theregister.co.uk JP
20.06.2011 Bezpe?nost hesel z?stává nejslabším ?lánkem dokonce i po velkých pr?nicích http://www.eweek.com JP
20.06.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 24/2011 http://www.root.cz JP
19.06.2011 Útok na Sega Corp, LulzSec nabízí, že hackery vysleduje a pomstí se http://www.theusdaily.com JP
19.06.2011 Malý p?ehled - nejvíce vážné hacky roku 2011 http://technology.ezinemark.com JP
19.06.2011 Potvrzen první exploit týkající se kvantové kryptografie http://it.slashdot.org JP
18.06.2011 Banky hledají ochrany s pomocí „etických hacker?“ http://www.theusdaily.com JP
18.06.2011 Soukromí na Facebooku. P?íru?ka k tomu, jak op?t nad ním získat kontrolu http://www.eweek.com JP
18.06.2011 Pentagon buduje simulátor Internetu, aby zde vyzkoušel postupy kybernetické války http://www.computerworld.com JP
18.06.2011 Pakistánský hacker oznámil útok na Hewlett-Packard Co. http://www.computerworld.com JP
18.06.2011 Objeveny byly zranitelnosti (obdobné t?m, které využil Stuxnet) v ?ínském SW, který je obdobou SW SCADA http://www.theregister.co.uk JP
18.06.2011 NSA spolupracuje s poskytovateli internetu na vytvo?ení nových nástroj? - k odvrácení útok? na firmy obranného pr?myslu http://www.washingtonpost.com JP
18.06.2011 Vše je to o bezpe?nosti (k mobilním za?ízením) http://www.itworld.com JP
17.06.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 6/2011 http://crypto-world.info PV
17.06.2011 Je skute?n? t?eba platit za antivirový software? http://www.livescience.com JP
17.06.2011 K nebezpe?ím inteligentních rozvodných sítí http://www.csoonline.com JP
17.06.2011 Blog Google: k zranitelnostem zp?sobeným skripty (mixed scripting) http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
17.06.2011 USA: do zákona k povinnosti ohlašovat pr?niky p?ibyla lh?ta 48 hodin http://www.eweek.com JP
17.06.2011 Microsoft varuje p?ed podvodnou podporou Windows http://www.computerworld.com JP
17.06.2011 Poté, co LulzSec zve?ejnil e-maily a hesla, za?aly podvody http://www.computerworld.com JP
17.06.2011 O nástroji „Android map“ http://samy.pl JP
16.06.2011 N?mecko dnes otev?elo v Bonnu st?edisko kybernetické obrany http://www.theregister.co.uk JP
16.06.2011 Trojan SpyEye zaúto?il na zákazmíky letových služeb Air Berlin a AirPlus http://www.net-security.org JP
16.06.2011 Soubory nástroj? s exploity - jejich využívání roste http://threatpost.com JP
16.06.2011 LulzSec versus Anonymous - rivalové? http://www.itworld.com JP
16.06.2011 ?ínské kybernetické útoky - ubrání se Amerika? http://online.wsj.com JP
16.06.2011 Op?tovné volání: chcete zastavit kybernetickou kriminalitu? Sledujte peníze! http://www.networkworld.com JP
16.06.2011 Pozor na nový „injection“ útok s hromadným záb?rem http://blogs.csoonline.com JP
16.06.2011 Zájemce o zam?stnání - jak získat o n?m další informace ze sociálních sítí, n?kolik doporu?ení http://www.csoonline.com JP
16.06.2011 Android: Google ví, kde jste byli a možná má k dispozici i Váš šifrovací klí? http://www.techrepublic.com JP
16.06.2011 Velká Británie: ztracen notebook obsahující zdravotní záznamy p?l miliónu pacient? http://www.zdnet.co.uk JP
16.06.2011 Aktualizováno: Citigroup hlásí - komromitována byla data k 360 000 platebních karet http://www.computerworld.com JP
16.06.2011 LulzSec se hlásí k útoku na stránky CIA http://www.theregister.co.uk JP
16.06.2011 V kv?tnu vzrostly aktivity vir? a malware, spam z?stal na stejné úrovni http://www.eweek.com JP
16.06.2011 Jak odstranit sv?j ú?et z libovolného webu http://www.pcmag.com JP
15.06.2011 Kdo se skrývá za hackerskými skupinami (FAQ)? http://news.cnet.com JP
15.06.2011 P?tice nejlepších voln? dostupných bezpe?nostních nástroj? http://www.securitynewsportal.com JP
15.06.2011 LulzSec úto?í na stránky herních spole?ností - jen tak, pro legraci http://www.networkworld.com JP
15.06.2011 Auto?i cílených phishing? získavají zkušenosti, jejich útoky nabývají nebývalé síly http://www.computerworld.com JP
15.06.2011 Hacke?i, kte?í pronikly do systému Citigroup, využili jednoduše zjistitelnou chybu webu http://www.theregister.co.uk JP
15.06.2011 Evropská rada: tvorba hackovacích nástroj? bude kriminálním ?inem v celém EU http://www.theregister.co.uk JP
15.06.2011 Nej?ast?ji používané PINy (iPhone) http://www.eweek.com JP
15.06.2011 Nejlepší postupy pro ochranu mobilních dat http://www.bitpipe.com JP
15.06.2011 Uniklá studie ukazuje, jak Pentagon dostává rady od soukromých firem ohledn? kybernetických sabotáží v??i Libyi http://www.washingtonpost.com JP
15.06.2011 Dopadl hackera a musel spolupracovat s FBI http://www.networkworld.com JP
14.06.2011 ?R: Hacker ukradl p?es internet ú?adu práce milion korun http://www.ceskenoviny.cz JP
14.06.2011 Diferenciální kryptoanalýza GOST (ruská norma pro šifrování) http://eprint.iacr.org JP
14.06.2011 Studie: How 3 Cyber Threats Transform the Role of Incident Response http://www.bankinfosecurity.com JP
14.06.2011 Skupina Anonymous plánuje dnes zaúto?it na americkou instituci Federal Reserve http://news.cnet.com JP
14.06.2011 Bezpe?nost v cloudech, popis p?ípad? z praxe http://www.csoonline.com JP
14.06.2011 Elektronika ve vozu Nissan LEAF - unikají data do RSS http://www.h-online.com JP
14.06.2011 Ochrana dat v dnešní dob?, co vyžaduje? http://www.tripwire.com JP
14.06.2011 APWG Web Vulnerabilities Survey (?erven 2011) http://www.apwg.org JP
14.06.2011 Pro? je obtížné vysledovat kybernetické útoky http://www.scientificamerican.com JP
14.06.2011 Turecko uv?znilo 32 hacker? ze skupiny Anonymous http://www.computerworld.com JP
14.06.2011 Siemens záplatoval díry nalezené hackerem v systémech SCADA http://www.theregister.co.uk JP
14.06.2011 LulzSec znovu v akci: americký senát a Bethesda http://www.computerworld.com JP
14.06.2011 Hacke?i ší?í vymyšlené historky, které mají za cíl diskreditovat bezpe?nostní odborníky http://www.theregister.co.uk JP
14.06.2011 Pr?nik do MMF mohl být sponzorován n?kterým státem http://www.eweek.com JP
13.06.2011 Hacke?i zaúto?ili na 1500 vietnamských web? http://english.vietnamnet.vn JP
13.06.2011 Skupina LulzSec zaúto?ila na pornostránky http://news.yahoo.com JP
13.06.2011 Skute?n? bezpe?ný chytrý mobil http://www.csoonline.com JP
13.06.2011 Mezinárodní m?nový fond zasažen sofistikovaným útokem http://www.computerworld.com JP
13.06.2011 Android Market - dva m?síce otrávený toxickým Planktonem http://www.theregister.co.uk JP
13.06.2011 Recenze druhého vydání knihy Hacking: The Art of Exploitation http://www.linuxsecurity.com JP
13.06.2011 Pro? tajn? milujeme LulzSec http://risky.biz JP
13.06.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2011 http://www.root.cz JP
11.06.2011 E-zin Crypto-World 5/2011 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
11.06.2011 Auto?i malware spoléhají na to, že uživatelé neaktualizují http://www.net-security.org JP
11.06.2011 Evropa otálí s kyberbezpe?ností http://www.computerworld.com JP
11.06.2011 Útok na stránky herní spole?nosti Codemasters http://www.theregister.co.uk JP
11.06.2011 Uv?zn?na skupina hacker? z Anonymous http://www.eweek.com JP
11.06.2011 Vysoce hodnocené rozší?ení Firefoxu (7 milión? stažení) narušuje soukromí uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
10.06.2011 NIST vydal: Special Publication 800-82, Guide to Industrial Control System (ICS) Security http://csrc.nist.gov JP
10.06.2011 Android Market: nalezeny další infikované aplikace http://www.securitynewsdaily.com JP
10.06.2011 EU: za po?íta?ovou kriminalitu bude minimálním trestem p?t let v?zení (pro nespolupracující provinilce) http://www.euractiv.com JP
10.06.2011 Jak fungují postupy pro „otrávení“ výsledk? vyhledávání http://www.net-security.org JP
10.06.2011 Francouzská certifika?ní autorita v d?sledku chyb prozradila sv?j soukromý klí? http://www.net-security.org JP
10.06.2011 Nejfrekventovan?jší hrozby kv?tna 2011, útoky na sociální sít? pokra?ují http://www.net-security.org JP
10.06.2011 LuzSec varuje NHS (National Health Service, Velká Británie) ohledn? kompromitovaných hesel http://www.net-security.org JP
10.06.2011 Bývalý zam?stnanec NSA ?elí obvin?ní za únik informací http://www.nytimes.com JP
10.06.2011 Spole?nost RSA ustavila svého prvního bezpe?nostního ?editele (chief security officer) http://www.theregister.co.uk JP
10.06.2011 Zajímavá studie: Sex, lži a p?ehledy kybernetické kriminality http://research.microsoft.com JP
10.06.2011 „Hv?zdný“ hacker zat?en http://www.heraldsun.com.au JP
10.06.2011 USb za?ízení a nekáze? vystavují sí? nebezpe?í malware http://www.csoonline.com JP
09.06.2011 Skupina LulzSec „dusila“ kanadského premiéra http://www.securitynewsdaily.com JP
09.06.2011 T?i nejv?tší bezpe?nostní problémy spole?ností a jak se s nimi vypo?ádat http://www.networkworld.com JP
09.06.2011 Citigroup: hacke?i se v síti banky dostali k dat?m platebních karet http://economictimes.indiatimes.com JP
09.06.2011 Desítka nejv?tších kybernetických útok? v kv?tnu 2011 http://www.crn.com JP
09.06.2011 LuLzSec zaúto?il na stránky bezpe?nostní firmy Blackberg Security (Hacker Challenge), odmítl odm?nu 10 000 dolar? http://www.blackbergsecurity.us JP
09.06.2011 Shoda není zárukou bezpe?nosti http://blogs.rsa.com JP
09.06.2011 4 bezpe?nostní doporu?ení s ohledem na nedávné phishingové útoky (G-mail, Hotmail a Yahoo) http://www.pcworld.com JP
09.06.2011 Bezplatný nástroj vás ochrání p?ed škodlivými odkazy http://www.net-security.org JP
09.06.2011 Vyšel (In)Secure Magazin 30 (?erven 2011) http://www.net-security.org JP
09.06.2011 Britská vláda plánuje blokaci n?kterých web? http://www.zdnet.co.uk JP
09.06.2011 USA: jen n?které kybernetické útoky budou vyžadovat tvrdou odplatu http://www.computerworld.com JP
09.06.2011 Opravá? po?íta?? (specialista na Macintosh) instaloval spyware, aby mohl pozorovat ženy http://www.computerworld.com JP
09.06.2011 Zpráva amerického ministerstva obchodu: Cybersecurity, Innovation and the Internet Economy http://www.nist.gov JP
09.06.2011 Zatajení datového pr?niku bude podle amerických zákon? kriminálním ?inem http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2011 Další chybný postup Facebooku - technologie pro rozpoznávání obli?ej? nastavena defaultn? http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2011 Uživatelé Pixmanie si st?žují na bombardování spamem http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2011 Kyberneti?tí úto?níci se opírají o využívání cloud? a virtuálních prost?edí http://www.eweek.com JP
09.06.2011 Dokáže RSA napravit ztracenou d?v?ru? http://www.net-security.org JP
08.06.2011 Phishing je stále úsp?šný - protože jsme d?v??iví http://www.csoonline.com JP
08.06.2011 ENISA vydala aktualizovanou verzi své zprávy Country Reports http://www.mlive.com JP
08.06.2011 Nessus pro Android http://www.net-security.org JP
08.06.2011 Nový zákon v Tennesee: sdílení hesla je ilegálním ?inem http://www.schneier.com JP
08.06.2011 iOS 5 - provedený pr?nik zna?í, že lze provozovat i neschválené aplikace http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2011 Sony provádí šet?ení okolo možného hacku další své stránky http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2011 Podvodné zprávy na LinkedIn vedou k instalaci malware Zeus na po?íta?ích ob?tí http://www.eweek.com JP
08.06.2011 Popularita bezplatných antivirových program? roste http://www.networkworld.com JP
08.06.2011 Spole?nost RSA nahradí tokeny SecureID novými tém?? u všech svých zákazník? http://www.wired.com JP
08.06.2011 Každý ?tvrtý americký hacker je informátorem FBI http://www.guardian.co.uk JP
08.06.2011 K rozhodnutí jednoho soudního ?ízení v p?ípad? e-krádeže: banka vs. okradená firma http://krebsonsecurity.com JP
08.06.2011 ?ty?i muži byli obvin?ni z krádeže 1,5 miliónu dolar? prost?ednictvím bankomatových podvod? http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2011 iTunes Hacknuty? http://www.pcpro.co.uk JP
07.06.2011 Zranitelnosti systém? Siemensu budou p?eci jen diskutovány na konferenci http://www.networkworld.com JP
07.06.2011 P?t fází útoku na webovou aplikaci http://www.networkworld.com JP
07.06.2011 P?t otázek, které byste m?li klást ve vztahu k bezpe?nosti tablet? http://www.csoonline.com JP
07.06.2011 VLC Media Player v nové verzi 1.1.10 odstra?uje zranitelnosti http://www.h-online.com JP
07.06.2011 Chyby lidského hardware - k sociálnímu inženýrství http://www.techrepublic.com JP
07.06.2011 Phisherské formulá?e z Google Docs použity k deaktiva?nímu spamu pro ú?ty Google http://www.net-security.org JP
07.06.2011 Reakce spole?nosti Skype na informaci ohledn? provedeného reverzního inženýrství programu Skype http://www.zdnet.co.uk JP
07.06.2011 Kaspersky: webové služby Amazonu hostují bankovní malware http://www.eweek.com JP
07.06.2011 V?tšina EU zemí ignoruje zákon o cookies na webech http://www.computerworld.com JP
07.06.2011 V útoku proti uživatel?m Gmailu byl využit exploit pro Flash http://www.computerworld.com JP
07.06.2011 Google se chová jako politický nástroj, ?íká ?ína http://www.theregister.co.uk JP
07.06.2011 Potvrzeno, ukradená data k RSA SecurID posloužila k hacknutí Lockheed Martin http://www.theregister.co.uk JP
07.06.2011 Analýza hesel z dat ukradených spole?nosti Sony ukazuje na neopatrná chování uživatel? http://blogs.pcmag.com JP
07.06.2011 Hackerská skupina LulzSec: shrnutí dosavadních aktivit a hrozeb do budoucna http://www.eweek.com JP
07.06.2011 Irongeek - preuentace k p?enosným bootovacím za?ízením (USB/CD/DVD) http://www.irongeek.com JP
06.06.2011 Elektronický podpis na rozcestí http://www.lupa.cz JP
06.06.2011 Na server Nintendo zaúto?ila hackerská skupina Lulz Security http://www.bbc.co.uk JP
06.06.2011 ?ína varuje Google - zaplatí za svá obvin?ní ?íny http://www.publicbroadcasting.net JP
06.06.2011 Bezpe?nostní tipy pro uživatele ú?t? G-mailu http://www.eweek.com JP
06.06.2011 Google má obavy, jeho služba Google Wallet by mohla být hacknuta http://www.eweek.com JP
06.06.2011 Charlie Miller (hacknul iPhone) - hacke?i jsou úsp?šní díky chybám v SW, mohou za to dodavatele technologií http://www.eweek.com JP
06.06.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2011 http://www.root.cz JP
05.06.2011 LulzSec hacknul bezpe?nostní firmu spolupracující s FBI http://www.h-online.com JP
05.06.2011 V organizacích chybí aktivní a agresivní penetra?ní testování jejich sítí http://www.eweek.com JP
04.06.2011 M?že k vám p?ijít e-mail, který obsahuje vaše heslo http://www.symantec.com JP
04.06.2011 Rozebrány nové vlastnosti rootkitu TDSS http://www.securelist.com JP
04.06.2011 Aplikace pro Android umí krást cookies http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2011 Pr?nik do sít? výrobce po?íta?? Acer vede ke kompromitaci dat 40 000 uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2011 Také ?ínská armáda vyžaduje kyberwarfare http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2011 Sou?asné po?íta?ové útoky ukazují pot?ebu více se zabývat bezpe?ností databází http://www.eweek.com JP
04.06.2011 Také Yahoo a Hotmail zasaženy phishingovým útokem (obdobou útoku na G-mail) http://www.eweek.com JP
04.06.2011 Protokol pro Skype - otev?en reverzním inženýrstvím http://tech.slashdot.org JP
03.06.2011 Jak najít hesla k Facebooku v prohlíže?ích http://www.net-security.org JP
03.06.2011 Bruce Schneier : open source a kvalitní po?íta?ová bezpe?nost nejdou moc dob?e dohromady http://www.schneier.com JP
03.06.2011 Velká Británie: ministerstvo obrany chystá nábor stovek po?íta?ových odborník? http://www.zdnet.co.uk JP
03.06.2011 P?ehled ?íká: z v?tšiny web? pravideln? unikají citlivá osobní data http://w2spconf.com JP
03.06.2011 Britové provedli v roce 2010 po?íta?ový útok proti Al-Kajd? http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2011 Muž podez?elý z toho, že stál za botnetem Rustock, cht?l pracovat u spole?nosti Google http://krebsonsecurity.com JP
03.06.2011 ?lenské státy NATO varovány p?ed skupinou Anonymous http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2011 Co ukazují analýzy cíleného phiskingu G-mail ú?t? http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2011 Novinka (?) - hacknutí Sony Pictures http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2011 Problémy spole?nosti Lockheed Martin ukázaly nebezpe?í kybernetické „studené“ války http://www.eweek.com JP
03.06.2011 Novou antivirou signaturu spole?nosti Apple obešli auto?i malware b?hem n?kolika hodin http://www.zdnet.com JP
02.06.2011 FFFjacking (CZ) http://www.soom.cz JP
02.06.2011 Pentagon p?idává kybernetické zbran? do seznamu zbraní svého arsenálu http://threatpost.com JP
02.06.2011 Microsoft vydal voln? dostupný antivir, který bootuje z CD ?i USB http://www.h-online.com JP
02.06.2011 Další útok proti spole?nosti Sony? http://www.cio.com.au JP
02.06.2011 Kybernetické zbran? mohou být ú?inn?jší než vojenský útok http://www.scmagazineuk.com JP
02.06.2011 Nejv?tším rizikem jsou mobilní za?ízení pat?ící zam?stnanc?m http://www.net-security.org JP
02.06.2011 Bezpe?nost sociálních sítí - doporu?ení pro d?ti http://www.net-security.org JP
02.06.2011 Wireshark vydán ve verzi 1.4.7 http://www.net-security.org JP
02.06.2011 Minimalizujte rizika datových pr?nik? http://www.eweek.com JP
02.06.2011 Video z Facebooku p?ináší malware do po?íta?? s Windows a Mac OS X http://www.computerworld.com JP
02.06.2011 RSA SecurID - další ob?? z ?ad dodavatel? obranných technologií http://www.theregister.co.uk JP
02.06.2011 Cílený phishing sm??uje na vládní a vojenské oficiální G-mail ú?ty (USA) http://www.theregister.co.uk JP
02.06.2011 26 aplikací, které obsahují trojana, bylo odstran?no z Android Market http://www.net-security.org JP
01.06.2011 ING znovu p?edm?tem phishingových útok? (?R) http://www.hoax.cz JP
01.06.2011 K n?kterým zajímavým hack?m poslední doby http://www.networkworld.com JP
01.06.2011 P?t hlavních hrozeb pro sociální média http://www.networkworld.com JP
01.06.2011 M?žete mít „p?íliš mnoho bezpe?nosti“? http://www.networkworld.com JP
01.06.2011 Nakolik mohou tokeny RSA za hack spole?nosti Lockheed Martin? http://www.scmagazineuk.com JP
01.06.2011 Jak vypadá reálné po?íta?ové vyšet?ování kriminality (na rozdíl od jeho podoby v televizních seriálech) http://www.techrepublic.com JP
01.06.2011 KasperskyLab: množství spamu dále roste http://www.net-security.org JP
01.06.2011 Írán plánuje národní internet odpojený od sv?tového http://www.net-security.org JP
01.06.2011 Studie spole?nosti McAfee k sou?asným rizik?m v datových centrech http://www.mcafee.com JP
01.06.2011 Google Docs a útoky phisher? http://www.net-security.org JP
01.06.2011 Jak m?žeme chránit citlivé informace a co pro to d?láme http://www.schneier.com JP
01.06.2011 Velmoci zbrojí v IT bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
Design: Webdesign