Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2009 P?t krok? k zabezpe?ení nového PC http://www.csoonline.com JP
30.06.2009 Tor (anonymizující SW) - nová verze 0.2.0.35 http://www.h-online.com JP
30.06.2009 Notebooky a šifrování http://whitepapers.theregister.co.uk JP
30.06.2009 Michael Jackson Malware http://www.f-secure.com JP
30.06.2009 Trojan, který krade detaily ftp komunikace http://www.prevx.com JP
30.06.2009 Jak bojovat proti spyware a jiné hav?ti http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
29.06.2009 Hlavních 10 d?vod? pro? hoch?m od firewall? vstávají vlasy na hlav? hr?zou http://www.csoonline.com JP
29.06.2009 2009 Data Breach Investigations Report (DBIR) http://www.verizonbusiness.com JP
29.06.2009 Linux - bezpe?né používání práv administrátora http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.06.2009 Chra?te svou identitu p?i pobytu online http://www.net-security.org JP
29.06.2009 Také Velká Británie najímá bývalé hackery http://news.sky.com JP
29.06.2009 Smrt Michaela Jacksona p?inesla vlnu spamu a malware http://www.networkworld.com JP
29.06.2009 Finjan - voln? dostupné rozší?ení prohlíže?e pro bezpe?né brouzdání http://www.h-online.com JP
29.06.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 26/2009 http://www.root.cz JP
26.06.2009 Evropská komise navrhuje z?ízení nové nezávislé agentury ke správ? velkých IT systém? ur?ených ke kontrole hranic http://www.techworld.com JP
26.06.2009 Velká Británie má kapacity k provedení kybernetického útoku http://news.bbc.co.uk JP
26.06.2009 Rizika sociálních sítí http://www.net-security.org JP
26.06.2009 Nový bezpe?nostní program Microsoftu je v testech úsp?šný http://www.theregister.co.uk JP
26.06.2009 Exploit využívající zranitelnost ?ínského cenzorského programu Green Dam již koluje internetem http://news.zdnet.co.uk JP
26.06.2009 IBM p?ichází s novým p?ístupem k šifrování http://www-03.ibm.com JP
26.06.2009 Guru kryptografie volá po nových SSL certifikátech http://www.theregister.co.uk JP
26.06.2009 Secunia: nezabezpe?ené programy na jednotlivých po?íta?ích - jejich pom?r je vysoký http://blogs.zdnet.com JP
25.06.2009 P?ehnaná hodnocení kybernetických nebezpe?í? http://www.bostonreview.net JP
25.06.2009 Finjan: Cybercrime Intelligence Report, Issue 2, 2009 http://www.finjan.com JP
25.06.2009 P?íru?ka: Identifikace a interpretace vznikajících hrozeb http://go.techtarget.com JP
25.06.2009 Práce s hesly je problémem i pro IT bezpe?nostní profesionály http://www.net-security.org JP
25.06.2009 Neautorizovaná bezdrátová za?ízení ve firemní síti http://www.itsecurity.com JP
25.06.2009 Kyberneti?tí squate?i, jak se jim bránit? http://www.computerworld.com JP
25.06.2009 Také Velká Británie bude mít nové vedení pro kybernetickou bezpe?nost http://www.telegraph.co.uk JP
25.06.2009 Politika, která umožní se vyhnout XSS zranitelnostem http://blog.mozilla.com JP
25.06.2009 Proxy servery a boj Íránc? za demokracii http://www.renesys.com JP
25.06.2009 ?ínský cenzorský program umož?uje malware kontrolovat každý po?íta? v ?ín? http://www.boingboing.net JP
25.06.2009 Deset cest, jak se vyhnout spyware a vir?m http://downloads.techrepublic.com.com JP
24.06.2009 Co byste m?li v?d?t o botnetech http://netsecurity.about.com JP
24.06.2009 SecureZip komprimuje, podepisuje, šifruje http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.06.2009 Mobilní za?ízení - k jejich bezpe?nosti dle p?ehledu http://www.net-security.org JP
24.06.2009 Cloud computing - podstatné rysy (podle Gartnera) http://www.net-security.org JP
24.06.2009 Robert Gates, ministr obrany USA schválil vznik U.S Cyber Command http://www.computerworld.com JP
24.06.2009 Útok Nine-ball - nejednotnost hodnocení jeho významu bezpe?nostními odborníky http://www.theregister.co.uk JP
24.06.2009 Microsoft vypustil sv?j nový bezpe?nostní SW - Security Essentials (Morro) http://download.cnet.com JP
24.06.2009 Akustický útok z postranního kanálu na tiskárny http://www.infsec.cs.uni-sb.de JP
23.06.2009 Sedm smrtelných h?ích? bezpe?nosti domácí kancelá?e http://www.csoonline.com JP
23.06.2009 Z p?ehledu vyplývá: 20 procent bezpe?nostních profesionál? podvádí p?i auditech http://www.net-security.org JP
23.06.2009 Situace v Íránu a boj na kybernetické front? http://www.theregister.co.uk JP
23.06.2009 NSA a monitoring e-mail? http://www.nytimes.com JP
23.06.2009 Trh s bezpe?nostmím SW roste i navzdory ekonomické recesi http://www.securityfocus.com JP
23.06.2009 Sysinternals Live - pom?že online, pokud nemáte sebou pot?ebné nástroje https://blogs.sans.org JP
23.06.2009 Schneier se pokouší prodat sv?j notebook na eBay http://www.networkworld.com JP
23.06.2009 Rozhovor s Kevinem Mitnickem http://news.cnet.com JP
22.06.2009 Akademie CZ.NIC http://www.nic.cz PV
22.06.2009 Bezpe?nost sít? - co prov??ovat? http://www.dell.com JP
22.06.2009 Nová verze Security Onion LiveCD http://www.net-security.org JP
22.06.2009 Pro? by podniky nem?ly omezovat provoz na internetu http://www.eweek.com JP
22.06.2009 Co chcete v?d?t o L0phtcrack 6 http://www.net-security.org JP
22.06.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 25/2009 http://www.root.cz JP
20.06.2009 Program, který umí analyzovat php kód na XSS a SQL-injection zranitelnosti http://www.rkrishardy.com JP
20.06.2009 Šifry - Kerckhoffovy principy z dnešního pohledu http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.06.2009 Slovensko - Vyhlásili výzvu na elektronický ob?iansky preukaz http://www.itnews.sk JP
19.06.2009 Dv? publikace amerického NISTu http://csrc.ncsl.nist.gov JP
19.06.2009 Tony Bradley o phishingu http://netsecurity.about.com JP
19.06.2009 USA - zabezpe?ení vládního kyberprostoru - Mission Impossible? http://www.csoonline.com JP
19.06.2009 Nejlepší bezpe?nostní postupy pro OpenID http://wiki.openid.net JP
19.06.2009 Nine-Ball - nová infekce ohrožující webové stránky http://www.scmagazineuk.com JP
19.06.2009 K ocelovým pouzdr?m na RFID http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.06.2009 Otevírání zámk? (lockpicking) http://www.wired.com JP
19.06.2009 Twitter hraje klí?ovou roli v útocích DoS v Iránu http://www.computerworld.com JP
19.06.2009 Jak dobrý bude nový antivir Microsoftu? http://blogs.zdnet.com JP
19.06.2009 Nový nástroj (USB) k špionáži v po?íta?ích http://www.schneier.com JP
19.06.2009 Tiskárny - nedostaky v bezpe?nosti jsou na denním po?ádku http://www.h-online.com JP
19.06.2009 Útoky zombie na prodej http://software.silicon.com JP
18.06.2009 P?t voln? dostupných nástroj? pro rozesílání anonymních zpráv http://www.csoonline.com JP
18.06.2009 Publikován SW pro cracknutí šifrování bezdrátové klávesnice http://www.h-online.com JP
18.06.2009 K bezpe?nosti iPhone OS 3.0 http://www.net-security.org JP
18.06.2009 K jednomu podvodu http://voices.washingtonpost.com JP
17.06.2009 Zákaznicí polského UPC ob?tí phishingu http://www.digizone.cz JP
17.06.2009 Jak napsat politiku pro informa?ní bezpe?nost http://www.csoonline.com JP
17.06.2009 Bývalí pracovníci Google spustili službu detekující malware na webech http://www.networkworld.com JP
17.06.2009 Jak se chránit p?ed malware, který je ší?en prost?ednictvím e-mail? http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.06.2009 TrueCrypt - vydána verze 6.2a http://www.net-security.org JP
17.06.2009 Schneier k poslednímu útoku na SHA-1 http://www.schneier.com JP
17.06.2009 3 argumenty k tomu, pro? je šifrování p?ece?ováno http://dev.cleversafe.org JP
17.06.2009 Iránská opozice organizuje kybernetický útok proti vládním stránkám http://blogs.zdnet.com JP
17.06.2009 Bezpe?nostní kapacity tla?í na Google, aby šifroval http://voices.washingtonpost.com JP
17.06.2009 Bezpe?ný e-mail ve finan?ních službách http://www.bits.org JP
17.06.2009 K útok?m na iPhone http://beta.technologyreview.com JP
17.06.2009 Hacknuta služba Cligs http://www.eweek.com JP
17.06.2009 Ochrana dat v koncových bodech http://viewer.bitpipe.com JP
17.06.2009 Nejlepší postupy pro archivaci dat http://viewer.bitpipe.com JP
17.06.2009 Bezpe?nost databází - nejlepší postupy http://media.techtarget.com JP
16.06.2009 O bezpe?nostních problémech n?kterých antivir? http://www.h-online.com JP
16.06.2009 Intelektuální vlastnictví - ukradli vám n?co? http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.06.2009 Kryptografická knihovna Nettle http://freshmeat.net JP
16.06.2009 Ob?tí plán? na obranu kybernetické bezpe?nosti USA se m?že stát soukromí http://www.nytimes.com JP
16.06.2009 Také Velká Británie má v plánu vybudovat nové centrum kybernetické bezpe?nosti http://www.guardian.co.uk JP
16.06.2009 Blackberry - zkušenosti z forenzní analýzy t?chto za?ízení https://blogs.sans.org JP
16.06.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 6/2009 http://crypto-world.info PV
15.06.2009 10 cest k bezpe?n?jšímu iPhone http://downloads.techrepublic.com.com JP
15.06.2009 Virtual Steganographic Laboratory (VSL) http://www.net-security.org JP
15.06.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 24/2009 http://www.root.cz JP
15.06.2009 Hacke?i IT systém? telefonních spole?ností dopadeni http://www.networkworld.com JP
12.06.2009 E-zin Crypto-World 5/2009 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
12.06.2009 Dev?t lidí z deseti je zranitelných v??i phishingovým podvod?m http://www.scmagazineuk.com JP
12.06.2009 Zam?stnanci ?asto ignorují bezpe?nostní politiky sít? organizace http://www.net-security.org JP
12.06.2009 Second Interdisciplinary Workshop on Security and Human Behavior (MIT) http://www.schneier.com JP
12.06.2009 P?t bezpe?nostních doporu?ení pro iPhone http://www.eweek.com JP
12.06.2009 Brzy p?ijde bezplatný antivir od Microsoftu http://www.networkworld.com JP
12.06.2009 N?kolik prvních milisekund p?i spojení https http://www.moserware.com JP
11.06.2009 Piráti vít?zí. Francouzský zákon proti nelegálnímu stahování p?estal platit http://technet.idnes.cz JP
11.06.2009 NIST vydává novou verzi normy pro digitální podpis (FIPS PUB 186-3) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
11.06.2009 EU hledá další kroky pro boj s po?íta?ovou krminalitou http://www.cso.com.au JP
11.06.2009 Nová kniha: The Secret Sentry: The Untold History of the National Security Agency http://www.fas.org JP
11.06.2009 Nový nebezpe?ný útok DoS na bezdrátové sít? http://www.networkworld.com JP
11.06.2009 Poda?í se bezpe?nost zapojit vhodným zp?sobem do vývoje IT? http://www.rsa.com JP
11.06.2009 Hashovací funkce SHA-1 je již blízko konce své bezpe?né existence? http://eprint.iacr.org JP
11.06.2009 S využíváním nových technologií nar?stají rizika http://www.net-security.org JP
11.06.2009 Z p?ehledu - po?et neoprávn?ných p?ístup? interních zam?stnanc? k firemním informacím nar?stá http://www.net-security.org JP
11.06.2009 Malware v bankomatech - diskuze na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
10.06.2009 Škodlivé kódy se do po?íta?? i v kv?tnu dostávaly p?edevším p?es vym?nitelná média http://digiweb.ihned.cz JP
10.06.2009 Firewally webových aplikací, jak je hodnotit, po?izovat a implementovat http://www.csoonline.com JP
10.06.2009 Facebook a problematická bezpe?nost jeho aplikací http://www.lightbluetouchpaper.org JP
10.06.2009 ?ínští a ruští programáto?i vít?zí v sout?ži konané pod záštitou NSA http://www.computerworld.com JP
10.06.2009 Aktualizace Windows odstraní zlod?jský antivir http://www.itworld.com JP
10.06.2009 Americký hosting ob?tí útoku http://www.h-online.com JP
10.06.2009 Malware v bankomatech je vysoce sofistikovaný http://www.techworld.com JP
09.06.2009 Sociální inženýrství - další úsp?šný praktický experiment http://www.csoonline.com JP
09.06.2009 Odstra?te citlivá data d?íve než budete prodávat staré PC http://www.pcworld.com JP
09.06.2009 Byl vydán Kerberos 5 Release 1.7 http://www.net-security.org JP
09.06.2009 Zvuky tiskárny prozradí, co se na ní tiskne http://blogoscoped.com JP
09.06.2009 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti najalo známého hackera http://software.silicon.com JP
09.06.2009 Comodo System Cleaner 1.1.649 http://www.v3.co.uk JP
09.06.2009 USA - T-Mobile vyšet?uje oznámení o datovém pr?niku. http://voices.washingtonpost.com JP
09.06.2009 The Web Hacking Incidents Database 2008: Annual Report http://www.bitpipe.com JP
09.06.2009 Deset cest k obran? p?ed bezpe?nostními pr?niky http://downloads.techrepublic.com.com JP
08.06.2009 Nedostatky firewall? a co s nimi http://www.pcworld.com JP
08.06.2009 Digitální práva - co se stane s Vaší hudbou (filmy,...), pokud Váš dodavatel zkrachuje? http://www.cepro.com JP
08.06.2009 Problematický n?mecký zákon vede k tomu, že firmy umis?ují svá sídla mimo N?mecko http://www.securityfocus.com JP
08.06.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2009 http://www.root.cz JP
05.06.2009 Americký súd zakázal webhostingovú spolo?nos? používanú podsvetím http://www.dsl.sk JP
05.06.2009 TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za kv?ten 2009 http://www.hoax.cz JP
05.06.2009 73 procent firem v??í, že jsou zranitelné v??i hackingu http://www.net-security.org JP
05.06.2009 Esej Bruce Schneiera na téma Cloud Computing http://www.schneier.com JP
05.06.2009 Kone?n? bude zabezpe?ena i ko?enová zóna internetu http://www.theregister.co.uk JP
05.06.2009 Je hacking jako hrozba nárocní bezpe?nosti p?ece?ován? http://www.wired.com JP
05.06.2009 Je digitální forenzní analýza v?dou? https://blogs.sans.org JP
05.06.2009 P?t hlavních typ? útok? sm?rovaných na krádeže ID online https://www.imperva.com JP
04.06.2009 P?ísp?vek M.Hlavá?e p?ijat na prestižní konferenci CHES 2009! http://www.chesworkshop.org PV
04.06.2009 NIST - SP 800-53 Rev. 3, Recommended Security Controls for Federal Information Systems and Organizations (final draft) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
04.06.2009 Faktorizace s využitím speciálních hypereliptických k?ivek http://eprint.iacr.org JP
04.06.2009 Dnešní cíle hacker? - jaké volit cesty k obran? http://www.csoonline.com JP
04.06.2009 P?t známých špión? a jejich technické prost?edky http://www.networkworld.com JP
04.06.2009 Google zve?ejnil top 10 stránek s malware http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
04.06.2009 Ameri?ané v d?sledku chyby zve?ejnili seznam civilních jaderných lokací http://www.computerworld.com JP
04.06.2009 Východoevropské bankomaty a trojané kradoucí data http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2009 USA: Ochrana soukromí v podnicích a nové pojetí kybernetické bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
04.06.2009 Deset doporu?ení k tomu, jak snížit náklady na IT bezpe?nost v dob? recese http://www.net-security.org JP
04.06.2009 Vydána nová britská norma pro ochranu dat http://www.out-law.com JP
04.06.2009 ISACA : informa?ní bezpe?nost v modelu pro podnikání http://media.techtarget.com JP
03.06.2009 TrueCrypt - šifrování pro notebooky http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
03.06.2009 Unikli citlivé vojenské údaje http://www.zive.sk JP
03.06.2009 Sedm praktických idejí, které byste m?li používat p?i výchov? bezpe?nostního pov?domí http://www.csoonline.com JP
03.06.2009 Jak se nenechat oklamat IT auditorem http://blogs.csoonline.com JP
03.06.2009 K jednomu generátoru náhodných ?ísel http://gamesbyemail.com JP
03.06.2009 Vyšlo nové ?íslo (IN) SECURE Magazine http://www.net-security.org JP
03.06.2009 Mysteriózní malware na stránkách Digital Spy http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2009 USA vydávají revizi normy pro elektronické hlasování (volby) http://www.theregister.co.uk JP
03.06.2009 Ochrana osobních dat ve Velké Británii - vydán nový dokument http://www.bcs.org JP
03.06.2009 Zadní vrátka v CPU http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
03.06.2009 Parkovací systém USA - rostou spekulace o chystaném útoku http://theexpiredmeter.com JP
02.06.2009 Bezplatné nástroje, které firmám umož?ují zjistit, zda z firmy neunikly informace http://www.csoonline.com JP
02.06.2009 Websense nyní odhaduje po?et JavaScriptem nov? infikovaných web? na 40 000 http://www.eweek.com JP
02.06.2009 Best Video na Twitteru - nenechte se napálit http://news.cnet.com JP
02.06.2009 MEMICS 2009 - Call for Papers http://www.memics.cz JP
02.06.2009 Zam?stnavatelé a Big Brother http://news.bbc.co.uk JP
01.06.2009 Pirátský p?íjem satelitu aneb pro? si to neukrást, když je to zadarmo http://www.digizone.cz JP
01.06.2009 Zm?ní n?co Obamovy plány pro kybernetickou bezpe?nost? http://blogs.csoonline.com JP
01.06.2009 Eugen Kaspersky - portrét http://www.pcworld.com JP
01.06.2009 Nová verze Cain and Abel 4.9.31 http://www.dvhardware.net JP
01.06.2009 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2009 http://www.root.cz JP
Design: Webdesign