Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2006 Stoprocentn? nedetekovatelný malware !? http://www.eweek.com JP
30.06.2006 Top 5 - nejúsp?šn?jších (v uvozovkách) podvodných e-mail? http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
30.06.2006 Archiv Vlastimila Klímy také na http://crypto-world.info/klima/ http://crypto-world.info VK
30.06.2006 2nd Trustworthy Interfaces for Passwords and Personal Information Workshop http://crypto.stanford.edu JP
30.06.2006 Fifth Workshop on the Economics of Information Security (WEIS 2006) http://weis2006.econinfosec.org JP
30.06.2006 EMC kupuje RSA Security http://www.computerworld.com JP
30.06.2006 Draft IETF pkix - Using the Boneh-Franklin identity-based encryption algorithm with CMS http://www.ietf.org JP
30.06.2006 Kryptografická knihovna s podporou TLS v1 (free) http://www.linuxdevices.com JP
30.06.2006 Nový statistický test Book Stack úsp?šný na ?tvrtinový MARS http://eprint.iacr.org VK
29.06.2006 Kaspersky Lab.: Proactive Protection: a Panacea for Viruses? http://www.viruslist.com JP
29.06.2006 Deset nejvíce kritických zranitelností ve vztahu k bezdrátové a mobilní bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
29.06.2006 Bruce Schneier - chci být hacknut http://www.schneier.com JP
29.06.2006 DATAKON 2006, pozvani k ucasti http://www.datakon.cz JP
29.06.2006 nové drafty IETF smime - identity based encryption (IBE) http://www.ietf.org JP
28.06.2006 Analýza sofistikovaných bezpe?nostních pr?nik? http://www.it-observer.com JP
28.06.2006 Forenzní analýza kompromitovaného intranetového serveru http://www.sans.org JP
28.06.2006 Nová verze Windows Genuine Advantage (WGA) http://www.computerworld.com JP
28.06.2006 draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile http://www.ietf.org JP
28.06.2006 F-Secure - p?ehled d?ní za 1.pololetí 2006 - malware a další hrozby http://www.f-secure.com JP
27.06.2006 Recenze knihy: How to Break Web Software http://marc.theaimsgroup.com JP
27.06.2006 Outlook 2007 - chystané zm?ny vztahující se k bezpe?nosti http://msdn2.microsoft.com JP
27.06.2006 Pro? jsou hacke?i, ?ervi a viry užite?ní pro bezpe?nost IT http://www.harvardlawreview.org JP
27.06.2006 Interview s Markem Russinovichem (boj proti rootkit?m) http://www.networkworld.com JP
27.06.2006 Návrh zlepšení protokolu SSL, aby byl efektivn?jší a odolný proti DoS útoku http://eprint.iacr.org VK
27.06.2006 Jde to i bez certifikát? - p?ehled acertifikátových asymetrických šifrovacích schémat. http://eprint.iacr.org VK
26.06.2006 USB za?ízení a bezpe?nost - aktuální komentá? na Security Focus http://www.securityfocus.com JP
26.06.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 25. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
26.06.2006 Bezpe?nost - m?že jí být p?esp?íliš ? http://www.computerworld.com JP
26.06.2006 rfc 4535 - GSAKMP: Group Secure Association Key Management Protocol http://www.rfc-archive.org JP
26.06.2006 Sudo pro Windows http://sudowin.sourceforge.net JP
26.06.2006 Finan?ní kryptografie - zajímavé ?lánky https://www.financialcryptography.com JP
23.06.2006 Draft pkix - Subject Alternative Name for expression of service name http://www.ietf.org JP
23.06.2006 Gartner kritizuje CSI/FBI Computer Crime and Security Survey 2006 http://www.infomaticsonline.co.uk JP
23.06.2006 Deset nejv?tších bezpe?nostních rizik, o kterých možná nevíte http://www.pcworld.com JP
23.06.2006 Jak m?že být vaše sí? kompromitována? http://www.defendingthenet.com JP
23.06.2006 WiFi: Útok i na nep?ipojený po?íta? ! http://www.infoworld.com VK
23.06.2006 Windows Genuine Advantage - utilita ?iní tuto ochranu neú?innou http://www.eweek.com JP
22.06.2006 Efektivn?jší varianta generátoru pseudonáhodných ?ísel založeného na algoritmu RSA http://eprint.iacr.org JP
22.06.2006 Causa rootkit. Brána nebezpe?í doširoka otev?ená http://www.pcworldsecurity.cz JP
22.06.2006 Deloitte - p?ehled - Protecting the digital assets http://www.deloitte.com JP
22.06.2006 X box a jeho bezpe?nost (17 chyb Microsoftu) http://www.xbox-linux.org JP
22.06.2006 UFO hacker popisuje co našel http://www.wired.com JP
22.06.2006 Top 100 - nástroje sí?ové bezpe?nosti http://sectools.org JP
21.06.2006 MI ?R zve?ejnil požadavky na prost?edky pro vytvá?ení elektronických zna?ek http://www.micr.cz PV
21.06.2006 Nezáplatované verze n?kterých populárních program? jsou v?tší hrozbou než malware http://www.eweek.com JP
21.06.2006 13 zp?sob? jak navést vaše vývojá?e k pochopení nezbytnosti bezpe?ného softwaru http://www.spidynamics.com JP
21.06.2006 Bezpe?nost webu - kompromitace Session ID - útoky a obrana http://www.net-security.org JP
21.06.2006 Nový statistický test Book Stack je ú?inný na proudovou šifru ZK-Crypt http://eprint.iacr.org VK
21.06.2006 Bezpe?nostní hrozby komunikacíVoIP (zejména Zfone) a jejich možná ?ešení http://www.infosecwriters.com VK
20.06.2006 Útoky a firewally http://www.securityfocus.com JP
20.06.2006 Za?ízení s Blutooth bezpe?nostním rizikem http://www.it-observer.com JP
20.06.2006 recenze knihy Cisco Wireless LAN Security http://netsecurity.about.com JP
20.06.2006 Wiretapped - rozsáhlý archiv softwaru a informací vztahujících se k IT bezpe?nosti http://www.wiretapped.net JP
20.06.2006 draft IETF pkix - Server-based Certificate Validation Protocol (SCVP) http://www.ietf.org JP
20.06.2006 draft IETF pkix - Additional Algorithms and Identifiers for DSA and ECDSA http://www.ietf.org JP
20.06.2006 TrueCrypt - (Open source) šifrování logických disk? http://www.irongeek.com VK
20.06.2006 Útoky ze slabých hašovacích funkcí je možné rozší?it i na konstrukci HMAC http://eprint.iacr.org VK
20.06.2006 Nové mody blokových šifer - CENC a CHM http://eprint.iacr.org VK
19.06.2006 Jak dopadnout interního špiona v podniku http://www.law.com JP
19.06.2006 Konfigurace pro Apache - 20 cest k zabezpe?ení http://www.petefreitag.com JP
19.06.2006 Šifrovat ano, ale v které vrstv?? http://dsb.igxglobal.com JP
19.06.2006 Rhybá?ský útok na uživatele PayPal http://www.pcadvisor.co.uk JP
16.06.2006 Kapitola z knihy Hack I.T.: Security Through Penetration Testing http://downloads.techrepublic.com.com JP
16.06.2006 Krádeže ID - jak se mohou chránit jednotliví uživatelé http://www.wired.com JP
16.06.2006 Výsledky p?ehledu - jak uchovávají administráto?i hesla? http://www.net-security.org JP
16.06.2006 Konec strachu z nebezpe?ných stránek na internetu http://technet.idnes.cz JP
16.06.2006 Microsoft - The .NET Developer\'s Guide to Identity http://msdn.microsoft.com JP
15.06.2006 Vyšel Crypto-World 6/2006 http://crypto-world.info PV
15.06.2006 Pragmatická bezpe?nost na síti - deset doporu?ení http://www.computerworld.com JP
15.06.2006 Bezpe?nost IM (instant messaging) - je hrozbou anebo je to jen marketingový trik? http://www.it-observer.com JP
15.06.2006 Evropa - mén? bezpe?nostních pr?nik? než v USA? http://www.computerworld.com JP
15.06.2006 Spole?nosti vidí rizika vyjímatelných za?ízení, ale... http://www.itsecurity.com JP
15.06.2006 Japonský vir - vaše soukromá data nechá sdílet v P2P sítích http://www.smh.com.au JP
14.06.2006 E-zin Crypto-World 5/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
14.06.2006 Patenty NSA k eliptickým k?ivkám http://patft.uspto.gov JP
14.06.2006 Jak se m?ní antivirový pr?mysl (Eugen Kaspersky) http://www.kaspersky.com JP
14.06.2006 Whitfield Diffie a další - varování p?ed možnostmi odposlechu VoIP http://www.computerworld.com JP
14.06.2006 Vše o hlavi?kách e-mailu - pomoc ob?tem spamu http://www.stopspam.org JP
13.06.2006 NIST - Special Publication 800-90, Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.06.2006 Mobilní telefony - OS Symbian a bezpe?nost http://www.it-observer.com JP
13.06.2006 Recenze knihy PGP & GPG Email For The Practical Paranoid http://netsecurity.about.com JP
13.06.2006 Pop-Up okénka - jak je zastavit (Tony Bradley) http://netsecurity.about.com JP
13.06.2006 Aladdin - studie - dramatický r?st spyware v roce 2005 http://www.aladdin.com JP
13.06.2006 Kniha - Computer Security Basics (Rick Lehtinen, 2.vydání) http://safari.oreilly.com JP
12.06.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2006 http://www.root.cz JP
12.06.2006 Anonymita na Internet? (?lánek na serveru Živé - Slovensko) http://www.zive.sk JP
12.06.2006 Uninformed Journal - nové ?íslo - ?erven 2006 http://www.uninformed.org JP
12.06.2006 Kurs k po?íta?ové bezpe?nosti - zima 2006 - dostupný online http://isrl.cs.byu.edu JP
11.06.2006 Voln? dostupný firewall získal vysoké ocen?ní PC Magazine http://www.pcmag.com JP
11.06.2006 K bezpe?nosti bezkontaktních ?ipových karet http://www.chi-publishing.com JP
11.06.2006 Císa?ovy nové šaty - komentá? - silná kritika nové ISO normy pro finan?ní transakce https://financialcryptography.com JP
09.06.2006 Útok SQL injection a webovské aplikace http://www.securitydocs.com JP
09.06.2006 Ne všechny rootkity mohou uživatel?m škodit http://www.computerworld.cz JP
09.06.2006 Hackování bezdrátu - nejd?ležit?jší nástroje http://www.it-observer.com JP
09.06.2006 IEEE Cipher (nové ?íslo, kv?ten 2006) http://www.ieee-security.org JP
09.06.2006 (IN)SECURE Magazine - vyšlo 7.?íslo - ?erven 2006 http://www.insecuremag.com JP
09.06.2006 Bruce Schneier komentuje - hackování po?íta?? pomocí USB za?ízení http://www.schneier.com JP
09.06.2006 Top spyware (žeb?í?ek za kv?ten 2006) http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2006 SSL certifikáty a volba certifika?ní autority http://linuxboxadmin.com JP
09.06.2006 P?t nejlepších cest k ochran? p?ed podvody s IP adresami (IP spoofing) http://www.computerworld.com JP
08.06.2006 Kybernetické vyd?ra?ství - velmi reálná hrozba http://www.it-observer.com JP
08.06.2006 Analýza malware pro administrátory http://www.securityfocus.com JP
08.06.2006 Likvidace následk? po pr?niku stojí 15x více než šifrování http://www.itnews.com.au JP
08.06.2006 Útok SQL injection - p?íklad http://www.unixwiz.net JP
08.06.2006 ENISA (evropská agentura pro IT bezpe?nost) - dlouhodobý plán http://www.enisa.eu.int JP
08.06.2006 rfc.4505 - Anonymous Simple Authentication and Security Layer (SASL) Mechanism http://www.rfc-archive.org JP
08.06.2006 rfc.4523 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates http://www.rfc-archive.org JP
08.06.2006 rfc.4555 - IKEv2 Mobility and Multihoming Protocol (MOBIKE) http://www.rfc-archive.org JP
08.06.2006 draft NIST - Special Publication 800-100: Information Security Handbook: A Guide for Managers http://csrc.nist.gov JP
07.06.2006 Útoky na bezdrát http://www.infosecwriters.com JP
07.06.2006 Jak chráni své informace p?ed krádeží - p?íru?ka http://searchsecurity.bitpipe.com JP
07.06.2006 Jak snadno n?koho sledovat pomocí GPS http://www.schneier.com JP
07.06.2006 Recenze knihy Perfect Passwords http://marc.theaimsgroup.com JP
07.06.2006 Zabezpe?te své e-maily pomocí free softwaru (Mozilla Thunderbird, Enigmail a GnuPG) http://www.freesoftwaremagazine.com JP
07.06.2006 Firewally pro desktopy a politiky organizací http://www.securityfocus.com JP
06.06.2006 rfc.4537 - Kerberos Cryptosystem Negotiation Extension http://www.rfc-archive.org JP
06.06.2006 NIST - draft Special Publication (SP) 800-97, Guide to IEEE 802.11i: Robust Security Networks. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
06.06.2006 Tony Bradley - recenze knihy - CISSP All-In-One Exam Guide (3rd Edition) http://netsecurity.about.com JP
06.06.2006 Prohlíže?e a rhyba?ení (Scott Granneman, SecurityFocus) http://www.securityfocus.com JP
06.06.2006 Top 10 Security Planning Resources (TechRepublic) http://techrepublic.com.com JP
06.06.2006 Dokument EU - A strategy for a Secure Information Society – Dialogue, partnership and empowerment http://ec.europa.eu JP
05.06.2006 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 22. týden roku 2006 http://www.root.cz JP
05.06.2006 Tony Bradley - recenze Microsoft Windows Live OneCare http://netsecurity.about.com JP
05.06.2006 Jak se p?ipravit na funkci vedoucího manažera bezpe?nosti IT? http://www.networkworld.com JP
04.06.2006 Greg Purvis - bezpe?n? na informa?ní superdálnici http://thedailysentinel.com JP
04.06.2006 Analýza trojan? Cryzip a Arhiveus (ransomware) http://www.lurhq.com JP
02.06.2006 Vyd?ra?ský vir - kód cracknut http://news.bbc.co.uk JP
02.06.2006 Ernst & Young - ztráta notebooku s osobními daty 243 000 zákazník? http://www.theregister.co.uk JP
02.06.2006 Úvod do praktického šifrování http://www.hermetic.ch JP
01.06.2006 Recenze knihy - Bezpe?nost bezdrátové komunikace (Rita Pužmanová) http://www.svetsiti.cz JP
01.06.2006 Dnes kon?í konference Eurocrypt 2006 http://www.iacr.org JP
01.06.2006 Žena ob?tí ransomware (UK - Manchester) http://news.bbc.co.uk JP
01.06.2006 Nová kampa? EU - IT Security for Europe http://www.infoworld.com JP
01.06.2006 Podvodné maily a hoaxy http://www.infosecwriters.com JP
01.06.2006 Bezpe?nost mobilních telefon? http://www.infosecwriters.com JP
01.06.2006 Ješt? jednou nej?ast?ji používaná hesla - tentokrát v N?mecku http://www.heise.de JP
01.06.2006 Bealova šifra http://itotd.com JP
Design: Webdesign