Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2006 Archiv Vlastimila Klímy také na http://crypto-world.info/klima/ http://crypto-world.info VK
30.06.2006 EMC kupuje RSA Security http://www.computerworld.com JP
30.06.2006 Kryptografická knihovna s podporou TLS v1 (free) http://www.linuxdevices.com JP
30.06.2006 Nový statistický test Book Stack úsp?šný na ?tvrtinový MARS http://eprint.iacr.org VK
27.06.2006 Návrh zlepšení protokolu SSL, aby byl efektivn?jší a odolný proti DoS útoku http://eprint.iacr.org VK
27.06.2006 Jde to i bez certifikát? - p?ehled acertifikátových asymetrických šifrovacích schémat. http://eprint.iacr.org VK
26.06.2006 Finan?ní kryptografie - zajímavé ?lánky https://www.financialcryptography.com JP
22.06.2006 Efektivn?jší varianta generátoru pseudonáhodných ?ísel založeného na algoritmu RSA http://eprint.iacr.org JP
21.06.2006 MI ?R zve?ejnil požadavky na prost?edky pro vytvá?ení elektronických zna?ek http://www.micr.cz PV
21.06.2006 Nový statistický test Book Stack je ú?inný na proudovou šifru ZK-Crypt http://eprint.iacr.org VK
20.06.2006 draft IETF pkix - Additional Algorithms and Identifiers for DSA and ECDSA http://www.ietf.org JP
20.06.2006 TrueCrypt - (Open source) šifrování logických disk? http://www.irongeek.com VK
20.06.2006 Útoky ze slabých hašovacích funkcí je možné rozší?it i na konstrukci HMAC http://eprint.iacr.org VK
20.06.2006 Nové mody blokových šifer - CENC a CHM http://eprint.iacr.org VK
19.06.2006 Šifrovat ano, ale v které vrstv?? http://dsb.igxglobal.com JP
15.06.2006 Vyšel Crypto-World 6/2006 http://crypto-world.info PV
14.06.2006 E-zin Crypto-World 5/2006 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
14.06.2006 Patenty NSA k eliptickým k?ivkám http://patft.uspto.gov JP
14.06.2006 Whitfield Diffie a další - varování p?ed možnostmi odposlechu VoIP http://www.computerworld.com JP
13.06.2006 NIST - Special Publication 800-90, Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.06.2006 Recenze knihy PGP & GPG Email For The Practical Paranoid http://netsecurity.about.com JP
09.06.2006 IEEE Cipher (nové ?íslo, kv?ten 2006) http://www.ieee-security.org JP
08.06.2006 Likvidace následk? po pr?niku stojí 15x více než šifrování http://www.itnews.com.au JP
06.06.2006 rfc.4537 - Kerberos Cryptosystem Negotiation Extension http://www.rfc-archive.org JP
02.06.2006 Úvod do praktického šifrování http://www.hermetic.ch JP
01.06.2006 Dnes kon?í konference Eurocrypt 2006 http://www.iacr.org JP
01.06.2006 Bealova šifra http://itotd.com JP
Design: Webdesign