Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.06.2005 Vir prozradil d?v?rné informace týkající se jaderných za?ízení - Japonsko http://www.scmagazine.com JP
29.06.2005 Hrozby - jejich zm?ny (Security Magazin ) http://offlinehbpl.hbpl.co.uk JP
29.06.2005 Nový draft - Conforming CRL Validation for relying parties http://www.ietf.org JP
28.06.2005 Priority pro bezpe?nost dat organizací (best practices) http://www.scmagazine.com JP
28.06.2005 Nebezpe?í cílených útok? http://www.computerworld.com JP
28.06.2005 S/MIME - nový draft - X.509 Certificate Extension for S/MIME Capabilities http://www.ietf.org JP
27.06.2005 Rekrea?ní kryptografie - dvojité RSA http://eprint.iacr.org JP
27.06.2005 Spyware - potíže s definicí http://www.crn.com JP
27.06.2005 Zombie po?íta?e (New York Times) http://www.nytimes.com JP
27.06.2005 Podminovaný internet http://www.washingtonpost.com JP
27.06.2005 Forenzní analýza fyzické pam?ti http://forensic.seccure.net JP
26.06.2005 Další pokus o novou hašovací funkci, tentokrát založenou na ?íselném problému http://eprint.iacr.org VK
24.06.2005 Seznamte se: 34 nových proudových šifer. Která z nich v Evrop? vyhraje ? http://www.ecrypt.eu.org VK
24.06.2005 Noviná? ohlásil, že se mu poda?ilo v Indii koupit bankovní data 1000 britských klient? http://news.zdnet.co.uk JP
24.06.2005 Bezpe?nost laptop? http://www.securitydocs.com JP
24.06.2005 PGP Desktop Professional 9.0 - rešerže http://www.securitypipeline.com JP
24.06.2005 Co také obnáší být pracovníkem NSA http://www.mysanantonio.com JP
24.06.2005 Deloitte - 2005 Global Security Survey - studie http://www.deloitte.com JP
23.06.2005 Microsoft - Windows Genuine Advantage - cracknuto indickým výzkumíkem http://inhome.rediff.com JP
23.06.2005 7 bezpe?nostních chyb, které firmy d?lají http://www.computerworld.com JP
23.06.2005 Sít? bot? (zombie po?íta??) - p?ehled http://www.cert-in.org.in JP
22.06.2005 ISO 17799 - The Information Security Standard - vydána nová verze http://17799-news.the-hamster.com JP
22.06.2005 IETF- PKIX - nový draft - Certificate Extensions and Attributes Supporting in PPP http://www.ietf.org JP
22.06.2005 NTFS a bezpe?nost http://www.securitydocs.com JP
22.06.2005 Recenze: Peter Szor : The Art of Computer Virus Research and Defense http://books.slashdot.org JP
22.06.2005 Rizika spojená s p?enositelnými pam??ovými médii http://www.net-security.org JP
22.06.2005 Hacke?i dávají p?ednost antivir?m p?ed Windows http://technet.idnes.cz JP
21.06.2005 Neworder Newsletter #11 http://neworder.box.sk PV
21.06.2005 Další informace o krádeži 40 milion? karetních dat http://news.com.com VK
21.06.2005 ?lánek na ZDNet UK - Hackers steal 40 million credit-card numbers http://news.zdnet.co.uk JP
21.06.2005 Vyšlo : BCP 107 (RFC 4107) : Guidelines for Cryptographic Key Management ftp://ftp.rfc-editor.org PV
21.06.2005 Zapom?li jste passwordy ? - Seznam 1421 defaultních password? od 283 výrobc? http://www.cirt.net VK
21.06.2005 Softwarové firewally - ?ást 2. http://www.securityfocus.com JP
21.06.2005 Spam: ?tvrt miliardy e-mail? za 22 tisíc dolar? http://www.zive.cz JP
21.06.2005 IETF - PKIX - rfc.4055 - Additional Algorithms and Identifiers for RSA Cryptography ftp://ftp.rfc-editor.org JP
21.06.2005 IETF S/MIME - rfc.4056 - Use of the RSASSA-PSS Signature Algorithm ftp://ftp.rfc-editor.org JP
21.06.2005 Archivace dat - nový draft LTANS http://larry.masinter.net JP
20.06.2005 Kryptografické techniky založené na passwordech (vým?na klí??, autentizace, derivace klí??,... ) http://www.jablon.org VK
20.06.2005 Špion na kabelu nebo v klávesnici http://www.dansdata.com VK
20.06.2005 Generátor náhodných ?ísel s prokazatelnou bezpe?ností http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
20.06.2005 Ochrana osobních údaj? pracovníkem - p?íru?ka http://www.itsecurity.com JP
20.06.2005 NIST SP 800-79, Guidelines for the Certification and Accreditation of PIV Card Issuing Organizations - první draft http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.06.2005 Softwarové firewally - ?ást 1. http://www.securityfocus.com JP
20.06.2005 Bezpe?nostní nástroje a open source http://www.enterprise-security-today.com JP
20.06.2005 Analyzing Browser Based Vulnerability Exploitation Incidents http://dr00.sts.winisp.net JP
19.06.2005 40 milión? kreditních karet v ohrožení... http://abclocal.go.com PV
18.06.2005 Adobe: Vypn?te podporu JavaScript v PDF readeru - jinak je možný vzdálený p?ístup k n?kterým informacím http://news.netcraft.com VK
18.06.2005 MasterCard dnes oznámila bezpe?nostní pr?nik, týká se 40 milion? karet (nejen MasterCard) http://www.mastercardinternational.com VK
17.06.2005 Sout?ž GATEKEEPER TEST dnes skon?ila (?R v p?edb?žném po?adí na 14-tém míst?, Slovensko druhé !) http://www.microsoft.com PV
17.06.2005 Brn?nská bezpe?nostní laborato? BUSLab http://www.buslab.cz PV
17.06.2005 Nejúsp?šn?jší kolize pro SHA-0 a SHA-1 a snížení složitosti u MD5 http://www.infosec.sdu.edu.cn VK
17.06.2005 PasswordSafe - Ochrana password? od Bruce Schneiera http://www.schneier.com VK
17.06.2005 NIST - Public Workshop on Cryptographic Hash - další podrobnosti http://a257.g.akamaitech.net JP
17.06.2005 Britská vláda p?edm?tem e-mailového útoku http://www.computerworld.com JP
17.06.2005 Autentizace na webu http://www.infosecwriters.com JP
17.06.2005 Nejv?tší po?íta? v nestátních rukou (IBM) http://hardware.slashdot.org JP
16.06.2005 NIST - Special Publication 800-52 - Guidelines on the Selection and Use of Transport Layer Security. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
16.06.2005 Bruce Schneier - Cryptogram, ?erven 2005 http://www.schneier.com JP
16.06.2005 Hacke?i jako bezpe?nostní konzultanti http://www.windowsecurity.com JP
16.06.2005 PDA a bezpe?nost http://www.techworld.com JP
16.06.2005 IPSEC versus SSL http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.06.2005 Microsoft - The Services and Service Accounts Security Planning Guide http://www.microsoft.com JP
16.06.2005 A Cryptographic Compendium http://www.quadibloc.com JP
15.06.2005 Spole?nost Eracom Technologies uvolnila novou verzi kryptografického API ProtectToolkit C v3.24.00 http://www.eracom-tech.com PV
15.06.2005 Vyšel Crypto-World 6/2005 http://crypto-world.info PV
15.06.2005 Archivace webovských stránek http://www.digitalpreservation.gov JP
14.06.2005 Zombie - software je produkující se stává kvalitn?jším http://www.securityfocus.com JP
14.06.2005 Predikce dalšího rozvoje spyware - Firefox, RSS, blogy,... http://news.yahoo.com JP
14.06.2005 P?t p?ehnaných bezpe?nostních slabin http://www.ictworld.co.za VK
14.06.2005 IE 7 - jedním z cíl? vývoje je odolnost proti spyware http://news.com.com JP
14.06.2005 Sedmnáctiletý paralyzoval internet v Pensylvánii http://www.northjersey.com JP
14.06.2005 FIPS 201 - Personal Identity Verification of Federal Employees and Contractors - workshop http://csrc.ncsl.nist.gov JP
14.06.2005 Skartace elektronických záznam? http://www.securityfocus.com JP
14.06.2005 Jak je to s bezpe?ností formátu pdf? http://www-2.cs.cmu.edu JP
13.06.2005 ROOT.CZ - Bezpe?nostní st?ípky (23.týden) http://www.root.cz PV
13.06.2005 Nová rychlá modifikace algoritmu RC4 http://eprint.iacr.org VK
13.06.2005 Normy pro bezpe?nost bezdrátových komunikací http://www.computerworld.com JP
13.06.2005 NIST a ISO 17799 http://www1.netsec.net JP
13.06.2005 NIST chystá bezpe?nostní p?íru?ku pro US federální instituce http://www.computerworld.com JP
13.06.2005 Smysluplné kolize MD5 http://it.slashdot.org JP
13.06.2005 CIA - kdo vy?eší kryptologickou hádanku? http://www.mg.co.za JP
12.06.2005 E-zin Crypto-World 5/2005 uvoln?n k volnému stažení ! http://crypto-world.info PV
12.06.2005 Nový trend: Místo best practice se ujímá best fit http://www.financialcryptography.com VK
10.06.2005 KEYMAKER 2005 - sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti kryptologie a informa?ní bezpe?nosti http://www.buslab.cz PV
10.06.2005 Blutooth - nejnov?jší útok si hrav? poradí s krátkými hesly http://www.securityfocus.com JP
10.06.2005 ?erv Mytob a phishing http://news.zdnet.co.uk JP
10.06.2005 Google a spyware http://www.eweek.com JP
10.06.2005 GSM - bezpe?nost a šifrování http://www.hackcanada.com JP
10.06.2005 Ukryto pod rouškou X.509 http://www.lupa.cz JP
09.06.2005 Systémy pro prevence pr?nik? - jak je vyhodnocovat (evaluovat)? http://www.computerworld.com JP
09.06.2005 Kryptografické párování - International Workshop on Pairings in Cryptography http://pic.computing.dcu.ie JP
09.06.2005 Odborníci radí, jak se bránit rizik?m internetového bankovnictví http://technet.idnes.cz JP
09.06.2005 Dnes p?ednáška o spyware http://www.zive.cz JP
09.06.2005 Symantec podal žalobu na Hotbar.com kv?li adware http://www.crn.com JP
09.06.2005 Nejv?tší hacker sv?ta uv?zn?n http://www.thisislondon.co.uk JP
08.06.2005 Návrh na zesílení hašovacích funkcí znáhodn?ním (internet draft) http://www.ietf.org VK
08.06.2005 HMQV - Bezpe?nostn? vylepšená varianta Diffieho-Hellmannova protokolu MQV http://eprint.iacr.org VK
08.06.2005 Kryptografie a bezpe?nost - knihy http://www.madchat.org JP
08.06.2005 Spyware a Adware - rizika r?zného charakteru http://www.itsecurity.com JP
08.06.2005 Aktuální téma - ochrana databází http://www.fcw.com JP
08.06.2005 Chystaný internet Explorer 7.0 a bezpe?nost http://www.eweek.com JP
08.06.2005 Nový draft skupiny pkix - Subject Identification Method (SIM) http://www.ietf.org JP
07.06.2005 N?které banky ztrácejí záložní média a data nešifrují http://www.theregister.co.uk VK
07.06.2005 ROOT.CZ - Bezpe?nostní st?ípky http://www.root.cz JP
07.06.2005 Studie - nalezení chyby (zranitelnosti) v softwarovém produktu vede k snížení jeho tržní hodnoty http://www.securityfocus.com JP
07.06.2005 Bruce Schneier - trendy v útocích - roky 2004 a 2005 http://www.schneier.com JP
07.06.2005 Mersenne Twister - východisko pro konstrukci algoritmu proudové šifry http://eprint.iacr.org JP
07.06.2005 McAfee - posun strategie firmy sm?rem k detekci a prevenci pr?nik? http://www.computerworld.com JP
07.06.2005 Bezpe?nost - rizika a prosp?ch http://www.infoconomy.com JP
07.06.2005 Obavy z hacker? vedou k r?stu trhu s produkty pro bezpe?nost sítí http://www.vnunet.com JP
06.06.2005 Nový internetový draft protokolu Transport Layer Security (TLS) ver.1.1 http://www.ietf.org VK
06.06.2005 Eliptické k?ivky - patent NSA http://cryptome.org JP
06.06.2005 Útoky na MAC (Message Authentication Code) http://eprint.iacr.org JP
06.06.2005 Bezpe?nost po?íta?? a sítí - seznam link? http://www.cromwell-intl.com JP
06.06.2005 Forenzní analýza - Chain of Evidence Model http://www.forensicfocus.com JP
06.06.2005 Hotmail - nalezena bezpe?nostní díra http://seclists.org JP
06.06.2005 Bluetooth - ukázáno, jak obejít ochrany http://www.newscientist.com JP
03.06.2005 Hledá se vedoucí d?tského ELEKTRO kroužku (DDM Praha 9) http://www.ddmpraha9.cz PV
03.06.2005 Studie - ob?ané USA - tém?? polovina nedokáže identifikovat situace, kdy e-mail obsahuje phishing http://www.annenbergpublicpolicycenter.org JP
03.06.2005 Jak uchovat d?kazový materiál v digitální podob? http://www.computerworld.com JP
03.06.2005 An Introduction to Securing Linux with Apache, ProFTPd and Samba http://www.net-security.org JP
03.06.2005 IPSEC - draft IKEv2 - clarifications http://www.ietf.org JP
02.06.2005 Další mobil se silným vlastním šifrováním hlasu http://www.securegsm.com VK
02.06.2005 Správa obnovy - krok blíže k ochran? dat http://www.computerworld.com JP
02.06.2005 P?í?inou rostoucího po?tu variant vir? jsou policejní aktivity. http://news.zdnet.co.uk JP
02.06.2005 Policie p?es klávesnice - forenzní analýza http://news.independent.co.uk JP
02.06.2005 Dump pevného disku poví vše http://news.com.com JP
02.06.2005 Hacker?m sta?í 15 minut k prolomení hashe http://www.itweek.co.uk JP
02.06.2005 X.509 Certificate Path Discovery Test Suite http://csrc.nist.gov JP
01.06.2005 Zabezpe?ovací aplikace firmy Securstar dostupné v ?eské republice. http://www.proficomp.cz PV
01.06.2005 SpywareNo - pozor - op?t jeden pokus maskovat spyware jako nástroj proti spyware (antispyware) http://www.crn.com JP
01.06.2005 US legislativa a spyware http://www.computerworld.com JP
01.06.2005 Jak lámat hesla a pro? byste to m?li d?lat http://insight.zdnet.co.uk JP
01.06.2005 Krádeže notebook? a ochrana dat v nich obsažených http://australianit.news.com.au JP
01.06.2005 Ochrana dat v podnicích http://www.ebcvg.com JP
Design: Webdesign